FROM HARBOUR TO ARLANDA IN STOCKHOLM

Photo from Pixabay.

Harbour in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Couchsurfing and trip planning

Now you could say that the trip planning has seriously started! Now it’s less than three months until departure, och now we have started to look for potential hosts on couchsurfing.com. In the beginning it was quite exciting to create an own profile and to look around on other people’s profiles, but now when we’ve actually started to look for hosts, you start to notice how important the profile really is! I have probably gone through over one houndred profiles already, and it can be such a small thing that makes me click the profile away. It can be an odd interest, a weird comment in the profile, a photo or a way of writing a message. I have already changed my own profile x-amount of times just from all the impressions I’ve got from other people’s profiles.

From Viking Line terminalen to Arlanda airport?

But what I really was planning to talk about, is Stockholm. Or more correctly how to get from Viking Line terminal to Arlanda in Stockholm. How do you usually travel between these two destinations? Earlier I have gone with Arlanda Express, but I have understood that there are cheaper ways to get there? We arrive already at 6:30 to the harbour, and it’s not before 14:30 that the airplane departs from Arlanda – so we’ll have a lot of time to get ourselves to Arlanda. All kinds of tips are welcomed with open arms!

Läs texten på svenska

Couchsurfing och reseplanerande

Nu kan man gott säga att reseplanerandet har satts igång på allvar! Nu är det mindre än tre månader till avfärd, och nu har vi börjat leta potentiella värdar och värdinnor på couchsurfing.com. I början var det ganska spännande att skapa en egen profil och smått kika runt bland alla andra medlemmar, men nu när man faktiskt har satt igång letandet har man börjat märka hur viktig ens profil verkligen är! Jag har nog hunnit kolla igenom över hundra profiler redan och det kan vara så lite som får mig att klicka bort en profil. Det kan vara ett udda intresse, en konstig kommentar i profilen, ett foto eller ett sätt som personen skriver ett meddelande på. Jag har nog hunnit ändra min egen profil x-antal gånger redan utifrån alla intryck jag fått från andras profiler.

Från Viking Line -terminalen till Arlanda flygfält?

Men det som jag egentligen tänkte prata om är Stockholm, eller rättare sagt att ta sig från Viking Line -terminalen till Arlanda i Stockholm. Hur brukar ni ta er mellan dessa två destinationer? Jag har tidigare åkt med Arlanda Express, men jag har förstått att det finns billigare alternativ att välja mellan? Vi anländer redan klockan 6:30 till hamnen i Stockholm och först vid 14:30 avgår flyget från Arlanda, så tiden lär ju räcka till fastän vi tar det långsammaste färdmedlet till Arlanda. Alla tips mottages med öppna armar!

CAFÉ CARRÉ – CAFÉ IN TURKU

Café Carré in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Café Carré in Turku

Have you had equally nice weather as us here in Turku during this week? I hope so! On Tuesday we had close to 30 degrees and bright sunshine, so I headed to central to go to a café with a work friend. For quite a while already, I have wanted to try Café Carré at Vähätori here in Turku, and it was a great choice considering the gigantic outside terrace, which they take out during the summer months! At Vähätori you find both Café Carrès, Tårgets and Tiirikkalas outside terrace, and with a view over the river and the cathedral you will not be disappointed. I definitely recommend a visit to this area if you’re looking for to enjoy summer in Turku!

Läs texten på svenska

Café Carré i Åbo

Har ni haft lika underbart väder som oss här i Åbo den här veckan? Jag hoppas det! I tisdags hade vi närmare 30 grader varmt och strålande solsken, så jag styrde kosan mot centrum för att gå på café med en jobbkompis. Jag har länge velat testa på Café Carré vid Vähätori här i Åbo, och det var ett alldeles perfekt val med tanke på den gigantiska uteterrassen som plockas fram under sommarmånaderna! Vid Vähätori finns både Café Carrés, Tårgets och Tiirikkalas uteterrasser, och med utsikt över ån och domkyrkan kan det knappt bli bättre. Hit rekommenderar jag er att gå om ni vill njuta av sommar-Åbo!