BIRGITAN YÖ – NIGHT OF THE ARTS IN NAANTALI, FINLAND

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

It’s quite common that the blog world slows down a bit during the summer months, but still there has dropped in a few invites for events around Turku. About two weeks ago I had received an invite to Jukka Rintalas exhibition Kultainen Viiva, which is held at Vanha Raatihuone in Naantali. I’m interested in anything that has to do with design, and when the event would be held in lovely Naantali, there was no reason for me to say no!

Birgitan Yö – Night of the Arts in Naantali

After work I just changed my clothes and then headed towards west – the weather was so perfect, sun was shining and the temperature was around 25 degrees. I came to Naantali on time, and luckily I found a free parking spot almost right when I arrived in central. During the same evening, they were organizing something called Birgitan yö in Naantali, which is Naantalis own Night of the Arts. So thanks to the perfect summer weather, I was guessing that a lot of people would come to visit Naantali, which normally has only 20 000 inhabitants.

Läs texten på svenska

Det är ganska vanligt att det blir lite tystare i bloggvärlden under sommarmånaderna, men här i Åbo-trakterna kan det ändå nu som då droppa in någon inbjudan till ett roligt evenemang. För ungefär två veckor sedan hade jag fått en inbjudan till Jukka Rintalas utställning Kultainen Viiva som hålls i gamla rådhuset i Nådendal. Allt som har med design att göra intresserar ju mig, och då tillställningen dessutom hölls i ljuvliga Nådendal så fanns det ingen orsak att tacka nej!

Birgitan Yö – Konstens natt i Nådendal

Genast efter jobbet bytte jag bara kläder och styrde kosan vidare västerut – vädret var alldeles perfekt med solsken och temperaturer kring 25 grader. Jag kom i god tid till Nådendal, och som tur hittade jag en ledig parkeringsplats nästan genast jag kom in till centrum. Samma kväll ordnades det nämligen Birgitan yö, Nådendals egna konstens natt, och med tanke på vädret skulle det nog bli många besökare till denna stad på mindre än 20 000 invånare.

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Jukka Rintala

Jukka Rintala is an industrial designer within fashion and interior design. His product line consists of clothes and accessories (for example scarves and ties), plus paintings and interior textiles. Rintala has received a lot of different awards, such as Kultainen Vaatepuu Prize of Honor 2012, Elle Style Award Fashion Prize 2012, Pro Finlandia medal 2006 and Savonlinna medal 2008.

The Kultainen Viiva Exhibition

It was really nice to go to an exhibition where the creator himself was attending and showing you around. While he was guiding us through he also told us more detailes about his products and the process when he created them. If you happen to be interested in seeing the exhibition, you still have the opportunity to do so during this week. The exhibition is held at Vanha Raatihuone in Naantali, and it’s open every day from 11 until 18. Here you can find more info about the exhibition.

Läs texten på svenska

Jukka Rintala

Jukka Rintala är en industriell formgivare med inriktning på mode och inredning. Hans produkter består bland annat av kläder och accessoarer (såsom scarfar och slipsar) samt tavlor och inredningstextilier. Rintala har fått en hel del olika utmärkelser, såsom Kultainen Vaatepuu Prize of Honor 2012, Elle Style Award Fashion Prize 2012, Pro Finlandia medaljen år 2006 och Savonlinna medaljen år 2008.

Kultainen Viiva -utställningen

Det var riktigt trevligt att gå på en utställning där skaparen bakom produkterna fanns på plats. Under tiden vi blev guidade runt så berättade han mera ingående om produkterna och skaparprocessen, vilket gjorde upplevelsen ännu mera värdefull. Om du själv är intresserad av att se utställningen så har du möjlighet ännu under den här veckan. Utställningen hålls som sagt vid gamla rådhuset i Nådendal och den är öppen varje dag mellan klockan 11 och 18. Mera info om utställningen hittar ni här.

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.