COLOR OBSTACLE RUSH TURKU

Photos by Eino Nurmisto.

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Last week’s Saturday, I had been invited to participate in Color Obstacle Rush here in Turku. I don’t really enjoy running, but I usually like going through obstacles and to challenge myself with things that I’m normally not familiar with. The benefit of this event is, that the idea is not really to be a fast runner, but instead to have fun and to get through the track with a childlike mind.

About the event

Before I got to try this event myself, I had many times been wondering about what it really is about. In the pictures you usually see happy people dressed in workout clothes and full of colored powder – and how does these two really go together?! Here in Turku, they had marked out a five kilometer long track right next to Impivaara swimming bath. Along these five kilometers, there was fifteen different obstacles, which you could choose youself if you wanted to go through or not. The obstacles were everything from bouncing balls and slides to different kinds of climbing obstacles. The first obstacle was, in my opinion, the most difficult one, which made me already from start to fear what was about to come. But luckily, the difficulty level got easier the closer you got to the finish line. I also liked that they had divided the obstacles, so they threw colored powder and/or water in just a few of them. Once you arrived to the finish line, they gratulated you with a medal and a bag of colored powder.

Läs texten på svenska

Förra veckans lördag hade jag blivit inbjuden till Color Obstacle Rush som ordnades här i Åbo. Jag tycker ju egentligen inte om att springa, men jag brukar gilla hinder och att ta mig an utmaningar som jag annars inte är van vid. Fördelen med det här evenemanget är att själva idén inte är att man skall springa snabbt, utan istället att man skall ha roligt och att man skall ta sig igenom banan med barnasinnet i behåll.

Om evenemanget

Innan jag själv hade fått testa på det här evenemanget hade jag många gånger förundrat mig över vad det egentligen går ut på. Bilderna brukar oftast vara av glada träningsklädda människor fulltäckta med färg – och hur går de här två ihop egentligen?! Här i Åbo hade de mätt ut en sträcka på ungefär fem kilometer strax invid Impivaara simhall. Under de här fem kilometrarna fanns femton olika hinder som man själv fick välja om man ville ta sig igenom eller inte. Hindren var allt från hoppbollar och rutschkanor till olika typer av klätterhinder. Första hindret tyckte jag själv var det svåraste att ta sig igenom, vilket fick mig redan från start att fasa inför vad som komma skulle. Tack och lov så sjönk svårighetsgraden ju närmare man kom målet. Jag gillade också att de hade delat upp hindren, så att de enbart vid vissa hinder kastade färgpulver och/eller vatten. När man väl kom i mål så gratulerades man med medalj och en påse färgpulver.

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Before and after the event

You’re asked to arrive to the area about 45-60 minutes before your own start (this year, they had four starts here in Turku, one every half hour), so you would have time to take part of the warm-up and the preparations. After the warm-up, you get ready for start and then you run off in your own pace. We (three bloggers) were in a bit of a rush to get back home after the event, so once we came to the finish line, we used our bags of colored powder right away. But the pictures I’ve seen from when all participants throw the powder up in the air, are really cool! Afterwards you can stay at the event area and hang out until closing time. Entrance to the event’s afterparty, which this year was at Börs in Turku, is also included in the price.

The colored powder

I had prepared well for the event, and I was wearing both bandana, sunglasses and the worst clothing I could find. Since I have blond hair, I was a bit worried that the color would get stuck in my hair, but now afterwards I realize that was not a problem. This far all the color has come off in wash, but my shoes are definitely the ones which got most damage to them. The color did come off realtively easy, but since you were supposed to flush the powder off with cold water, they are still moist a week after the event. We don’t have either a dryer or a drying cabinet, so they are still trying to air-dry.

Läs texten på svenska

Före och efter evenemanget

Man ombeds att vara på plats 45-60 minuter innan ens egen start (i år hade de fyra starter här i Åbo, en start per halvtimme) så att man hinner delta i uppvärmningen och förberedelserna. Efter uppvärmningen ställer man sig klar för start och springer sen iväg i egen takt. Vi tre bloggare som var på plats hade bråttom hem efteråt, så när vi väl kom i mål så använde vi våra färgpåsar nästan genast. Men bilderna som jag har sett från när deltagarna kastar färgerna i luften är ju verkligen otroligt häftiga! Efteråt kan man stanna kvar på området och umgås tills evenemangets slut. I priset ingår även inträde till efterfesten, som detta år hölls vid Börs här i Åbo.

Färgpulvret

Jag hade förberett mig väl inför evenemanget och hade rustat upp med både bandana, solglasögon och de sämsta kläderna jag kunde hitta. Eftersom jag har blont hår oroade jag mig lite för att färgerna skulle fastna i håret, men så här i efterhand var nog det det minsta problemet. Hittills har alla färger gått bort i tvätten, men skorna som jag hade på mig var det som tog mest stryk. Färgerna gick bort relativt bra, men eftersom man skulle skölja med kallt vatten står skorna ännu en vecka senare fuktiga ute på balkongen. Vi har ju varken torktumlare eller torkskåp, så de kämpar ännu med att lufttorka.

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

My thoughts about the event

To be completely honest, I was a bit sceptical if I would like this event or not. You can compare it to the feeling you have before the freshmen pranks (an event which is organized for freshmen in uni/college in Finland) – you know you’ll have to go through obstacles and you know that you will be “punished” along the way (in this case with colored powder and water). But the same as for every freshmen prank, you’re left with a positive feeling afterwards. The obstacles are fairly easy, they avoid throwing the powder in the face of the participants and the main idea is still just to have fun. It’s most important to remember to have a childlike mind – that way anyone will have a successful event! If you became interested in reading more about Color Obstacle Rush, and in case you would like to participate yourself next year, you find more info from here www.variestejuoksu.com!

Läs texten på svenska

Mina tankar om evenemanget

För att vara helt ärlig, så var jag lite skeptisk om jag skulle gilla det här evenemanget eller inte. Man kan jämföra det med känslan man har inför en gulisintagning (ett evenemang som ordnas för första årets studerande på högskolenivå/yrkeshögskolenivå) – man vet att man kommer att behöva ta sig igenom olika hinder och man vet att man på ett eller annat sätt kommer att “straffas” längs vägen (i det här fallet med färgpulver och vatten). Men liksom efter varje gulisintagning, så var också detta ett evenemang som lämnade en positiv känsla efter att man hade tagit sig igenom banan! Hindren är enkla att ta sig igenom, färgpulvret undviker de att kasta i ansiktet på deltagarna och den huvudsakliga idén är ju faktiskt bara att ha roligt. Det viktigaste att komma ihåg är att ta fram barnasinnet inom sig, på så vis kan vem som helst få ett lyckat evenemang! Om ni blev intresserade av att läsa mera om Color Obstacle Rush, och om ni själva skulle vilja delta nästa år, så hittar ni mera info här www.variestejuoksu.com!

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Color Obstacle Rush in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com