ZION NATIONAL PARK, UTAH

From Las Vegas to Zion National Park. | qandvictoria.wordpress.com

The American Dream

Tidigt på morgonen tog vi bussen från vårt hotell i Las Vegas till hyrbilsföretaget Alamo. Bussturen tog ungefär 15-20 minuter, så det var inte långt från huvudgatan. Där plockade vi upp vår hyrbil som vi skulle komma att ha i 11 dagar framöver. När vi ännu höll på att planera vår resa så velade vi fram och tillbaka om vi borde ta det billigaste alternativet eller om vi borde ta och leva “The American Dream” för några dagar och köra cabriolet längs den amerikanska västkusten. Valet föll på det sistnämnda. Att hyra en cabriolet för 11 dagar kostade oss 530 dollar, ungefär 200 dollar mera än det skulle ha kostat att hyra den billigaste bilvarianten. Nu i efterhand ångrar jag inte vårt val, för vår Ford Mustang var så otroligt bekväm och verkligen en bra bil längs vägen! Vissa dagar körde vi lite längre sträckor, och då var det minsann skönt att slippa ryggont efter många timmars körande.

Från Las Vegas till Zion National Park

Innan vi lämnade Las Vegas checkade vi ut från hotellet och besökte T-mobile för att hämta ett amerikanskt simkort. Eftersom vi skulle bege oss ut i ödemarken ville vi gärna ha en backup för internet och telefonnät, men tji fick vi när våra finska telefonnät oftast fungerade bättre än det amerikanska. Men det är en annan story. Vi kom oss iväg ganska sent, och vi hade en tid att passa för den här dagen; vi skulle nämligen stanna hos vår första couchsurfing värd i Page, Arizona. Längs vägen hade vi enbart ett stopp, och det var Zion National Park. Jag har aldrig tidigare besökt en nationalpark, så jag visste inte egentligen vad vi hade att vänta oss. Bilfärden till Zion National Park var 160 miles (260 km) lång och tog ungefär 2½ timmar, och landskapen utanför bilfönstret ändrades hela tiden – från ödemark till vackra landskap med höga bergstoppar och djupa dalar. Zion-Mount Carmel Highway (vägen mellan Springdale och Mt Carmel Junction) placerar sig nog på första plats för de mest sceniska turerna jag någonsin har varit på. Jag har fångat det på film, men tyvärr gick det inte att få med på bild – så otroligt vackert var det.

Zion National Park, Utah. | qandvictoria.wordpress.com

Zion National Park, Utah. | qandvictoria.wordpress.com

Parkbussar och inträdesavgifter

Zion National Park är en 600 km² nationalpark i delstaten Utah. Parken är en populär destination för naturentusiaster, och här finns vandringsleder för alla åldrar och intressen! Innan jag besökte USA så hade jag en bild i mitt huvud av hur en nationalpark ser ut. Jag hade målat upp en bild där man tar på sig vandringskängorna och vandrar ute i naturen mitt ute i ingenstans. Ungefär som att bestiga ett berg. Döm av min förvåning när jag började göra lite research för att få veta mera om dessa nationalparker och läste att det till och med finns gratis bussar inne i parkerna som tar en från punkt A till punkt B. Så när vi anlände till Zion så körde vi fram till entrén, betalade för ett America the Beautiful Pass och parkerade sedan vid besökscentret. Eftersom vi visste att vi skulle besöka en del nationalparker under vår resa, så var America the Beautiful Pass det billigaste alternativet för oss. Entréavgiften för nationalparkerna kan variera mellan 15-40 dollar (?) per fordon per park, och vi betalade totalt 80 dollar för vårt pass. Med det här passet är entrén gratis för alla nationalparker inom USA, under ett helt års tid. Kortet kan ha två innehavare, så om någon av er som läser kommer att besöka nationalparker i USA inom det närmsta året – ta kontakt! Vi har ett kort som är giltigt fram till augusti 2017 som vi gärna säljer vidare för en billig peng.

Vandringsleder i Zion National Park

Som jag nämnde tidigare så skulle vi övernatta hos vår första couchsurfing värd nästa natt, så vi hade begränsat med tid i parken. Vi bestämde oss för att göra två korta vandringar – Weeping Rock Trail (0,4 miles/0,6 km rundresa) och Canyon Overlook Trail (1,0 miles/1,6 km rundresa). Vi tog bussen från besökscentret nästan hela vägen upp till slutstationen och steg av vid Weeping Rock Trail. Weeping Rock Trail är en brant stenbelagd stig som tar dig upp till en plats med en överhängande klippa. Från klippan droppar det ner ett dussintal vattendroppar vilket skapar en vacker effekt när man blickar ut över det växtbelagda området. Det här är en enkel vandringsled som passar de flesta i alla åldrar. Efter det här stoppet tog vi oss tillbaka till besökscentret, hämtade vår bil och körde mot Canyon Overlook Trail. Canyon Overlook Trail är en medelmåttig svår vandring som startar vid slutet av Zion-Mount Carmel -tunneln. Den här vandringen tar dig genom en stenig och ojämn terräng till en fantastisk utsiktspunkt över Zion Canyon och Pine Creek Canyon. Den här vandringen gav oss verkligen mersmak för nationalparker och att göra fler vandringar i framtiden. När vi nådde toppen var solen precis på väg att försvinna bakom klipporna och vi visste att vi borde ta oss tillbaka till bilen innan det blev mörkt. Utsikten vid den här platsen var verkligen fantastisk – har man bara några timmar på sig att besöka Zion National Park så kan jag varmt rekommendera att göra just den här vandringen!

Zion National Park, Utah. | qandvictoria.wordpress.com

The American Dream

Early in the morning we took the bus from our hotel in Las Vegas to the car rental company Alamo. The trip took about 15-20 minutes, so it wasn’t far from the main street. From there we picked up a rental car, which we were gonna have for 11 days forward. When we were planning our trip, we were dilling back and forth between the cheapest car option or if we should live “The American Dream” for a few days and drive a cabriolet along the American westcoast. In the end, we chose the later option. To rent a cabriolet for 11 days costed us 530 dollars, about 200 dollars more than the cheapest version of cars. Now afterwards, I don’t regret our choice, ’cause our Ford Mustang was so incredibly comfortable and a really good car on the road! Some days we were driving a bit longer distances, and then it was nice not to have soar back after hours of driving.

From Las Vegas to Zion National Park

Before we left Las Vegas, we checked out from our hotel and visited T-mobile to get an American sim card. Since we were about to head out into the desert, we wanted a backup for our internet and telephone network, but later on it was actually our Finnish telephone network which worked better than the American one. But that’s another story. We left quite late, and we had one thing scheduled for this day; we were about to stay at our first couchsurfing host in Page, Arizona. Along the way, we had only one stop, which was Zion National Park. I have never visited a national park before, so I didn’t really know what to expect. The drive to Zion National Park was 160 miles (260 km) long and took us about 2½ hours, and the landscape outside our car window changed all the time – from desert to beautiful landscapes with high mountains and deep valleys. Zion-Mount Carmel Highway (the road between Springdale and Mt Carmel Junction) places on first place of the most scenic routes I’ve ever been on. I have caught it on film, but unfortunately it was impossible to get it on picture – that’s how beautiful it was.

Zion National Park, Utah. | qandvictoria.wordpress.com

Park buses and entrance fees

Zion National Park is a 230 mi² national park in the state of Utah. The park is a popular destination for nature enthusiasts, and there is hiking trails for all ages and interests! Before I visited USA I had this picture in my head of what a national park looks like. I had painted this picture in my head, where you put on your hiking shoes and hike in the nature out in the middle of nowhere. Almost like climbing a mountain. Imagine my surprise when I started doing some research, to find out more about these national parks, and read that there is even free buses inside the parks which takes you from point A to point B. So when we arrived to Zion, we drove up to the entrance, payed for an America the Beautiful Pass and parked at the visitor center. Since we knew we were going to visit a few national parks during our trip, the America the Beautiful Pass was the cheapest alternative for us. The entrance fee for national parks vary between 15-40 dollars (?) per vehicle per park, and we payed a total of 80 dollars for our pass. With this pass, the entrance is free in all national parks in the US, during a whole year. The card can have two owners, so if anyone of you will visit national parks in USA within this upcoming year – get in touch! We have a card, which is valid until August 2017 which we would like to sell.

Hiking trails in Zion National Park

As I mentioned earlier, we were going to stay at out first couchsurfing host the next night, so we had limited time in the park. We decided to do two short hikes – Weeping Rock Trail (0,4 miles/0,6 km round-trip) and Canyon Overlook Trail (1,0 miles/1,6 km round-trip). We took the bus from the visitor center, almost all the way up to the end station, and got off at Weeping Rock Trail. Weeping Rock Trail is a steep paved path which takes you up to a spot with an overhanging cliff. From the cliff, dozens of tiny cascades of water drizzle down, which crates a beautiful effect when you look over the verdant garden area. This is an easy trail which fits most people in any age. After this stop we went back to the visitor center, picked up our car and drove to Canyon Overlook Trail. Canyon Overlook Trail is a moderate hike which starts at the end of the Zion-Mount Carmel tunnel. This hike leads you through rocky, uneven terrain to a spectacular viewpoint of lower Zion Canyon and Pine Creek Canyon. This hike is what woke our interest for national parks and to do more hikes in the future. When we arrived at the top, the sun was about to go down behind the cliffs, and we knew we needed to head back to the car before it got dark. The view from this spot was amazing – if you only have a few hours to visit Zion National Park, I can recommend this hike!

Zion National Park, Utah. | qandvictoria.wordpress.com

Zion National Park
Zion National Park, Utah 84737
Opening hours: Zion National Park is open 24 hours a day, every day of the year. Some services and facilities may close or reduce hours during parts of the year.
Entrance fee: Private vehicles $30, motorcycles $25, per person $15. Valid for 7 days.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

2 thoughts on “ZION NATIONAL PARK, UTAH

  1. Vi tyckte väldig mycket om Zion! Kanske mest för Angel Landing och The narrows, väldig två häftiga vandringar! Kolla upp det om du inte redan känner till.

    1. Ohja, känner till de flesta av Zions vandringsleder! Jag gjorde massor av research innan vi reste dit, men hann tyvärr bara uppleva en bråkdel när vi faktiskt var där. Om vi åker dit igen har vi redan bestämt att stanna någon dag extra i området, för speciellt Angels Landing skulle vi vilja uppleva :)

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.