GRAND CANYON, ARIZONA

Horseshoe Bend, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

Horseshoe Bend

Efter Zion National Park körde vi vidare till Page, Arizona, där vi övernattade hos vår första couchsurfing värd. Jag tänkte ta och skriva ett skilt inlägg om våra couchsurfing upplevelser, då jag kan tänka mig att det är något som intresserar många av er? Vi vaknade i alla fall tidigt nästa morgon och gjorde oss klara inför avfärd mot nästa höjdpunkt på resan; Horseshoe Bend. Horseshoe Bend är en hästskoformad meander av Colorado River, och finns strax utanför staden Page, Arizona. Utsiktspunkten är 1 300 m ovanför havsytan och Colorado River är 980 m ovanför havsytan, så fallet uppe från klipporna ner till vattnet är över 300 meter. Inträdet till den här platsen är gratis, så när man har vikt av Route 89 och parkerat bilen på parkeringsplatsen är det bara att gå en kort vandring på 1,2 km (1,5 miles/2,4 km rundresa) för att ta sig ut till klippkanten. Kom ihåg att packa ner några extra vattenflaskor, solskydd och några extra plagg att skydda axlar och huvud med om ni någonsin besöker den här platsen, för här är det verkligen varmt! Om ni tittar riktigt noga på bilden här ovanför så kan ni se några små små vita prickar i vattnet – de prickarna är båtar. Det här kanske hjälper er att förstå hur gigantisk den här platsen faktiskt är!

Grand Canyon South Rim, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

Grand Canyon – South Rim

Från Horseshoe Bend körde vi vidare till Grand Canyon – South Rim. Eftersom vi redan hade köpt ett America the Beautiful Pass, så behövde vi bara köra upp till entrén och visa vårt kort, sen var det bara att köra vidare in till parken och parkera bilen. Grand Canyon var precis så gigantiskt som alla säger. I min mening var det så stort att man själv hade svårt att förstå hur stort det egentligen är – fastän man stod där på klippkanten och blickade ut över canyonen. Inne i parken finns det tre olika busslinjer som tar en till alla 12 utsiktsplatser, och för att ta sig ända ut till Hermits Rest i väst så behöver man byta busslinje ungefär halvvägs. Vi började först med att besöka utsiktsplatsen närmast besökscentret (Mather Point som finns inom gångavstånd från besökscentret), men sen tog vi den orangea busslinjen ut till Yaki Point i öst. Det tog ungefär 15 minuter en väg, och utsikten härifrån var ganska spektakulär. Vid den punkten kunde man ta sig bortom stängslen och låta benen dingla utöver klippkanterna. Då kände man sig som den minsta människan i världen. Här passade vi på att ta några foton på samma gång som vi njöt av utsikten, och fotot ovanför är nog ett av mina favoritfoton från hela resan.

Efteråt tog vi oss tillbaka till besökscentret och bytte buss för att ta oss ut till den andra änden av Grand Canyon. Under tiden vi satt i bussen berättade de hur länge det skulle ta att åka hela vägen ut till Hermits Rest, så vi beslöt oss faktiskt för att stiga av redan vid Powell Point, ungefär halvvägs på den sista busslinjen. Om jag minns rätt skulle det ta närmare 45 minuter att ta sig från route transfern till ändstationen, och 1½ timme i buss tyckte vi att var alldeles för mycket tid att ödsla bort och valde istället att spendera tiden på något annat. Grand Canyon är nog en plats som man bör besöka någon gång i sitt liv, men för att vara helt ärlig så var Zion National Park mera för oss. Skulle jag besöka Grand Canyon igen så skulle jag ta med mig vandringsutrustning och faktiskt bege mig ner i canyonen. Jag kan tänka mig att vandra nere i dalarna ger en så mycket häftigare upplevelse än att bara blicka ut över topparna.

Grand Canyon South Rim, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

Horseshoe Bend

After Zion National Park we drove to Page, Arizona, where we were staying at out first couchsurfing host’s place for the night. I was planning to write a separate blogpost about our couchsurfing experiences, since I can imagine that it interests many of you? Anyway, we woke up early the next morning and started getting ready for our next highlight of the trip; Horseshoe Bend. Horseshoe Bend is a horseshoe-shaped meander of the Colorado River located just outside the town of Page, Arizona. The overlook is 1 300 m above sea level and the Colorado River is 980 m above sea level, so the drop from the top of the cliffs to the water is over 300 meters. The entrance fee for this place is free, so when you have turned off Route 89 and parked your car, you just need to do a short hike of 1,2 km (1,5 miles/2,4 km round-trip) to get to the overlook. Remember to pack a few extra bottles of water, sunscreen and a few extra garments to protect shoulders and head with if you ever visit this place, ’cause here it is really hot! If you look at the first picture really carefully, you can see teeny tiny white spots in the water – these spots are boats. This might help you to understand how gigantic this place really is!

Grand Canyon South Rim, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

Grand Canyon – South Rim

From Horseshoe Bend we kept on driving towards Grand Canyon – South Rim. Since we had already bought an America the Beautiful Pass, we just had to drive up to the entrance and show our card, then we could just continue in to the park and park our car. Grand Canyon was just as gigantic as everyone says. In my opinion it was so big that you had a hard time to realize how big it actually is – even though you were standing there on the cliff edge looking over the canyon. Inside the park, there is three different bus routes which takes you to all 12 viewpoints, and to get all the way to Hermits Rest in west, you need to change bus route about half way. We started with visiting the viewpoint closest to the visitor center (Mather Point, which is within walking distance from the visitor center), but after that we took the orange bus route to Yaki Point in East. It took about 15 minutes one way, and the view from there was quite spectacular. At this viewpoint you could pass by the fencing and let your legs hang over the cliff edges. Then you felt like the smallest person on earth. Here we also took a few photos at the same time as we were enjoying the view, and the photo of me sitting by the edge of the cliff is one of my favorite photos of the whole trip.

Afterwards we took the bus back to the visitor center and changed bus to go to the other end of the Grand Canyon. While we were sitting in the bus, they told us how long it would take to go all the way out to Hermits Rest, so we actually decided to get off already at Powell Point, about half way on the last bus route. If I remember right, it would take closer to 45 minutes to get from the route transfer to the end station, and we felt like 1½ hours in bus was way too much time to waste and we chose to spend it on something else instead. Grand Canyon is a place you should visit atleast once in your lifetime, but to be completely honest Zion National Park was more for us. If I would visit Grand Canyon again, I would bring some hiking gears and actually go down in the canyon. I can imagine that it’s a way cooler experience to hike down there instead of just looking over the tops.

Grand Canyon South Rim, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

Horseshoe Bend
Directions: From Page, AZ drive south on Highway 89 to between mileposts 544 & 545. Look for the exit lane and prominent dirt road on the west side of the road which you can drive a short distance on to the parking area.
Opening hours: 24/7
Entrance fee: free

Grand Canyon – South Rim
South Entrance Road, Grand Canyon Village, AZ 86023
Opening hours: The entrance station is open 24 hours but the Park’s Visitor Center and other facilities are open 7 am-6 pm during the peak months of May-September and off-peak of October-April 8 am-5 pm.
Entrance fee: Private vehicles $30, motorcycles $25, per person $15. Valid for 7 days.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

2 thoughts on “GRAND CANYON, ARIZONA

    1. Ja, jag kan hålla med dig om att kulturen inte känns speciellt spännande, men sen reste jag till Hawaii och fick inse att USA är alldeles för stort för att dra alla efter samma kam! Alla stater är så olika, och alla har lite av sin egna kultur, vilket verkligen öppnade upp ögonen för mig när jag var där :) och naturen, oh my vad allt är vackert! Många brukar tala om stränderna och solnedgångarna i Kalifornien, men jag beundrade mest de olika naturområdena som vi besökte. Allt från höga berg och djupa dalar till vulkaner och platser där lava rinner ut i vattnet – sånt som man tidigare bara har sett på film! Skulle inte ha något emot att åka dit igen och upptäcka nya områden :)

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.