LAKE HAVASU CITY, ARIZONA

Lake Havasu City, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

Ett stopp mellan Grand Canyon och Los Angeles

Från Grand Canyon South Rim till Los Angeles är det totalt åtta timmars körtid, så när vi ännu höll på att planera vår resa så funderade vi över olika alternativ för var vi skulle övernatta längs vägen. Eftersom jag använde mig av couchsurfing.com ganska flitigt under planeringsskedet, så skickade jag ut några förfrågningar i städer som vi skulle köra igenom. En couchsurfingvärd i Lake Havasu City nappade nästan direkt, och bjöd in oss att stanna hos honom mellan lördag och söndag natt. Lake Havasu City är en stad i delstaten Arizona och har ett invånarantal på över 50 000 invånare. Den populäraste turistattraktionen i staden är London Bridge, som köptes från London år 1968. Intressant info om den här bron är att den plockades ned och märktes sten för sten när den skulle fraktas till LHC och monterades sedan upp över ån i staden. Där står den ännu idag och verkar vara ett populärt samtalsämne bland dem som bor där.

Väder och temperaturer i Lake Havasu City

När vi ännu befann oss i Las Vegas meddelades det på nyheterna att en värmebölja var på väg inåt landet mot slutet av veckan, och varje gång vi berättade att vi var på väg till Lake Havasu City över helgen så var alltid svaret “Oh… It’s going to be very hot while you’re there”, och de skojade verkligen inte. Vi anlände tidigt på lördag kväll och behövde på så vis inte vistas utomhus när solen var som varmast, men nästa dag fick vi känna på hur varmt det egentligen är i LHC. Enligt Wikipedia är medeltemperaturen i September 101,2 °F (38,4 °C), men vi fick tampas med samma temperaturer som vid Hackberry General Store, alltså åtminstone 108 °F (42 °C). Vi (eller egentligen jag, T älskar när det är varmt), som är vana med finska sommartemperaturer, tyckte att det var alldeles för varmt för att vistas ute. Vår couchsurfingvärd ansåg däremot att värmen just då var behaglig i jämförelse med hur varmt det kan bli under sommarmånaderna. Jadå, man kan väl tänka sig att 108 °F känns skönt för dem när det vanligtvis kan bli upp till 128 °F (53 °C) under sommaren. 128 °F!! Helt galet… Vi hann i alla fall avnjuta en söndagsbrunch på Makai Café och en promenad längs ån tillsammans med vår couchsurfingvärd innan vi begav oss iväg vidare mot Los Angeles. Trots att vi befann oss mitt i ett ökenlandskap så måste jag ändå säga att jag blev positivt överraskad hur vackert det var där. Ett avlägset paradis mitt ute i ingenstans!

Lake Havasu City, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

A stop between Grand Canyon and Los Angeles

Driving from Grand Canyon South Rim to Los Angeles takes about eight hours in total, so when we were planning our trip we were checking different alternatives for where to stay along the way. Since I was using couchsurfing.com quite frequently during our planning, I sent out a few requests for cities which we were going to drive through. One couchsurfing host answered almost right away, and invited us to stay with him between Saturday and Sunday night. Lake Havasu City is a city in the state of Arizona, and the total population number is over 50 000 inhabitants. The most popular tourist attraction in the city is London Bridge, which was bought from London in the year of 1968. Interesting info about the bridge, is that it was dismantled and marked piece by piece before it was relocated to LHC, where it later on was reconstructed over the city river. It’s still standing in the very same spot and seems to be a popular conversation topic for the people who live there.

Weather and temperatures in Lake Havasu City

While we were still in Las Vegas, the news told us that a heatwave was coming upcountry in the end of the week, and every time we told that we were going to Lake Havasu City for the weekend, the answer was “Oh… It’s going to be very hot while you’re there”, and they were not joking. We arrived early on Saturday evening and didn’t need to stay outside while the sun was as it’s hottest, but the next day we got to feel how hot it actually is in LHC. According to Wikipedia, the avarage temperature in September is 101,2 °F (38,4 °C), but we had to deal with the same temperature as in Hackberry General Store, so at least 108 °F (42 °C). We (or actually I, T loves when it’s hot), who’re used to the Finnish summer temperatures, thought it was way too hot to be outside. Our couchsurfing host however, thought it was mild in comparison to how hot it can get during the summer months. Yeah, you can imagine that 108 °F feels nice for them when it can get up to 128 °F (53 °C) during the summer. 128 °F!! So crazy… At least we had time to enjoy a lovely Sunday brunch at Makai Café and a walk along the river together with our couchsurfing host before heading towards Los Angeles. Even if we were situated in the middle of a desert landscape, I was still positively surpriced how beautiful it was in there. A remote paradise in the middle of nowhere!

Lake Havasu City, Arizona. | qandvictoria.wordpress.com

London Bridge
Lake Havasu City, AZ 86403
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Makai Café
1425 McCulloch Blvd, Lake Havasu City, AZ 86403
Opening hours: Monday-Sunday 7:30 am-2 pm.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

2 thoughts on “LAKE HAVASU CITY, ARIZONA

Let's talk! I will answer your comment here below :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s