PACIFIC COAST HIGHWAY, CALIFORNIA | TRAVEL GUIDE

Our planned route

After four nights in Santa Monica we had Pacific Coast Highway to look forward to for the upcoming four days. I had done some research in beforehand, and the recommendations are to stay atleast two nights somewhere along the route between Los Angeles and San Francisco. To avoid any stress and driving long distances, we chose three stops along the way; Ventura, San Luis Obispo and Santa Cruz. We had first planned to stay in Monterey (really popular among tourists) the third night, but since it was weekend and an ongoing Jazz festival in the town, pretty much everything was fully booked. Now afterwards, Santa Cruz was definitely the best choice for us (wonderful city!), but if we would have done something differently, we would probably have stayed somewhere else than in San Luis Obispo the second night. There is so much to see on the route between San Luis Obispo and Santa Cruz that one day wasn’t really enough, while the route between Ventura and San Luis Obispo is quite dull.

Läs texten på svenska

Vår planerade rutt

Efter fyra nätter i Santa Monica så hade vi Pacific Coast Highway att se fram emot de kommande fyra dagarna. Jag hade gjort en del research i förväg, och rekommendationerna är att stanna åtminstone två nätter längs rutten mellan Los Angeles och San Francisco. För att slippa stressa och köra långa sträckor så valde vi därför tre stopp längs vägen; Ventura, San Luis Obispo och Santa Cruz. Vi hade först tänkt övernatta i Monterey (jättepopulärt bland turister) den tredje natten, men eftersom det var helg och en pågående Jazzfestival i staden så var så gott som allt fullbokat. Nu i efterhand så var Santa Cruz definitivt det bästa valet för oss (underbar stad!), men skulle vi göra något annorlunda så skulle vi nog ha stannat någon annanstans än i San Luis Obispo den andra natten. Det finns så otroligt mycket att se längs sträckan San Luis Obispo och Santa Cruz att en dag knappt räckte till, medan sträckan mellan Ventura och San Luis Obispo var ganska innehållslös.

Sebastian's General Store in San Simeon, California. | qandvictoria.wordpress.com

Hi Hostel Obispo in San Luis Obispo, California. | qandvictoria.wordpress.com

From Santa Monica to Ventura

We chose to stay the first night already in Ventura (about 100 km west of Santa Monica), mostly because we wanted to have a bit more time before we left Santa Monica. We stayed at Pacific Inn Motel (has now changed name to Motel 6 Ventura), a motel with perfect location for us, who anyway were just passing through. The room was big and really nice, it was maybe even the nicest room we had during the whole trip. During the evening we went out to eat at a really cozy brewery called Anacapa Brewing Company. Ventura central is quite small, but the main street has a nice vibe, which you can’t find in big cities like Los Angeles.

From Ventura to San Luis Obispo

Before we arrived to SLO, we visited Santa Barbara and “California’s Little Denmark”, Solvang. Solvang is a small town founded by Danish settlers in the early 1900s and is today most known for the Danish bakeries, shops and windmills, which you can find along the main streets of the town. Solvang Danish Days was also held while we were there, so the town was really full of life and fun programs! We arrived to San Luis Obispo early Friday afternoon and we had time to get a glimps of the town before it got dark. San Luis Obispo is known for The 9 Sisters – a string of volcanoes that start in Morro Bay (Morro Rock) and move inland to SLO. There’s also the well known Bubblegum Alley, which you almost have to see once you’re in the area. In SLO we had booked two beds in an eight dorm room at HI Hostel Obispo, a really cozy hostel in a Victorian house. Because of a small mess-up, we also got an upgrade to a private room for the same price, so atleast we had some luck on our side.

Läs texten på svenska

Från Santa Monica till Ventura

Vi valde att stanna vår första natt redan i Ventura (ungefär 100 km väster om Santa Monica), dels för att vi ville ha lite mera tid innan vi lämnade Santa Monica. Där övernattade vi på Pacific Inn Motel (har nu bytt namn till Motel 6 Ventura), ett motell med perfekt läge för oss som bara skulle köra igenom staden. Rummet var stort och verkligen jättefint, kanske till och med det finaste rummet vi hade under hela resan. På kvällen gick vi ut och åt på ett jättemysigt bryggeri vid namn Anacapa Brewing Company. Ventura centrum är ganska litet, men huvudgatan har en skön vibe som man inte hittar i storstäder som Los Angeles.

Från Ventura till San Luis Obispo

Innan vi anlände till SLO så passade vi på att besöka Santa Barbara och “California’s Little Denmark”, Solvang. Solvang är en liten stad som grundades av Danska bosättare vid början av 1900-talet och är idag känd för de danska bagerierna, småbutikerna och väderkvarnarna som finns längs med huvudgatorna i staden. Under tiden vi var där så ordnades det Solvang Danish Days, så staden var verkligen full av liv och rörelse! Vi anlände till San Luis Obispo tidigt på fredag eftermiddag och vi hann se en glimt av staden innan det blev mörkt. San Luis Obispo är känt för The 9 Sisters – en rad av vulkaner som startar i Morro Bay (Morro Rock) och som fortsätter inåt landet till SLO. Där finns också den välkända Bubblegum Alley, som man nästan är tvungen att se om man en gång befinner sig i området. I SLO hade vi bokat två sängar i ett 8 personers dorm på hostellet HI Hostel Obispo, ett urmysigt hostell i ett hus med viktoriansk stil. På grund av lite strul så blev vi dessutom uppgraderade till ett privatrum för samma pris, så lite tur hade vi i alla fall på vår sida.

Bubblegum Alley in San Luis Obispo, California. | qandvictoria.wordpress.com

Elephant Seal Vista Point in San Simeon, California. | qandvictoria.wordpress.com

Sebastian's General Store in San Simeon, California. | qandvictoria.wordpress.com

From San Luis Obispo to San Simeon

The next morning we ate our American pancakes and checked out from our hostel. Already then we were starting to wonder about the thick fog that had settled over the city, but we didn’t think more about it and continued on our adventure. We visited Bubblegum Alley before we left SLO and continued driving through Morro Bay, Cayucos, Cambria and San Simeon. In San Simeon we had two stops; Piedras Blancas (known for the amount of elephant seals that lay on the beach) and Sebastian’s General Store. From Piedras Blancas we could still see the thick layer of fog continuing along the cost, so then we started to realize what we could expect from this dreamlike scenic route. We decided to have lunch at Sebastian’s General Store, hoping that the fog would go away before continuing our drive. Well, what can I say, unfortunately it didn’t. So this magical route, which even Americans talk and dream about, we experienced through a thick layer of fog. Yet again, we got to realize that it doesn’t always go the way you plan when you’re out traveling!

Läs texten på svenska

Från San Luis Obispo till San Simeon

Nästa morgon åt vi våra amerikanska pannkakor och checkade ut från vårt hostell. Redan då började vi förundra oss över den tjocka dimman som hade lagt sig över staden, men vi tänkte inte mera på det och körde vidare på vårt äventyr. Vi besökte Bubblegum Alley innan vi lämnade SLO och fortsatte sedan vidare igenom Morro Bay, Cayucos, Cambria och San Simeon. I San Simeon hade vi två stopp; Piedras Blancas (känt för mängden sjöelefanter som ligger på stranden) och Sebastian’s General Store. Från Piedras Blancas kunde man fortsättningsvis se ett tjockt dimmtäcke längs med kustremsan, och vi började redan då ana vad vi hade att vänta oss längs med denna drömlika sceniska rutt. Vi bestämde oss för att luncha på Sebastian’s General Store i hopp om att dimman skulle hinna lägga sig innan vi fortsatte. Tja, vad kan jag säga, det gjorde den ju tyvärr inte. Så den här magiska rutten, som till och med amerikanerna pratar och drömmer om, fick vi uppleva och se genom ett tjockt täcke av dimma. Än en gång fick vi inse att det inte alltid blir så som man har tänkt sig när man är ute och reser!

Pacific Coast Highway, California. | qandvictoria.wordpress.com

Bixby Creek Bridge in Monterey, California. | qandvictoria.wordpress.com

From San Simeon to Monterey

Because of the fog, we had to skip many of our planned sights, but atleast I got to see Bixby Bridge! We stoped quite many times along the way to take in the view, but the highlight was to see this incredibly beautiful bridge. Also, during late summer, there was a lot of nature fires around the areas we were now driving in, and you could actually see that along big parts of the route. Smaller roads were closed and there was warning signs which warned passerbys for upcoming possible fires. It was quite exciting to drive there, since you didn’t know in beforehand if you would have to turn around in the next turn. The area around Big Sur was, in any case, really spectacular! It was so incredibly beautiful nature which we got to drive through and the roads followed the mountains tightly – absolutely worth the trip! Finally we arrived to Carmel-by-the-Sea and Monterey, which kind of was the end of our route. We spent the rest of the evening there before we continued towards Santa Cruz for the night. We saw the most popular spots, such as The Cottage of Sweets in Carmel-by-the-Sea and Cannery Row and Lover’s Point in Monterey. It was a really beautiful route, even though we had such a tight schedule and even if we had to deal with the thick fog almost the whole way!

Läs texten på svenska

Från San Simeon till Monterey

På grund av dimman blev vi tvungna att skippa många av de planerade sevärdheterna, men jag fick i alla fall se Bixby Bridge! Vi stannade ganska många gånger längs vägen för att blicka ut över vägkanten, men höjdpunkten var nog att se denna otroligt vackra bro. Under sensommaren pågick det dessutom flera naturbränder i området som vi nu körde igenom och det syntes längs med stora delar av rutten. Småvägarna var avstängda och det fanns varningsskyltar som varnade för kommande tänkbara bränder. Det var ganska spännande att köra där, eftersom man egentligen inte kunde veta i förväg om man skulle bli tvungen att svänga om efter nästa kurva. Området kring Big Sur var, i vilket fall som helst, helt spektakulärt! Det var otroligt vackra naturområden som vi fick köra igenom och vägarna följde tight längs med bergsklipporna – absolut värt resan! Slutligen anlände vi till Carmel-by-the-Sea och Monterey, som egentligen var slutet på den här etappen. Där spenderade vi resten av kvällen innan vi fortsatte vidare till Santa Cruz för natten. Vi såg de mest populära ställena, såsom The Cottage of Sweets i Carmel-by-the-Sea och Cannery Row och Lover’s Point i Monterey. En riktig fin körrutt, trots tidsbegränsningen och den tjocka dimman som vi hamnade ut för längs så gott som hela vägen!

Carmel-by-the-Sea, California. | qandvictoria.wordpress.com

Pacific Inn Motel Ventura
350 E Thompson Blvd, Ventura, CA 93001

Anacapa Brewing Company
472 E Main St, Ventura, CA 93001
Opening hours: Sunday-Thursday 11:30 am-10 pm, Friday-Saturday 11:30 am-12 am.

HI Hostel Obispo
1617 Santa Rosa St, San Luis Obispo, CA 93401

Bubblegum Alley
733.5 Higuera St, San Luis Obispo, CA 93401
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Elephant Seal Vista Point
Directions: From Hearst Castle, drive north along California Highway 101 for approximately 4 miles, and park in the beach parking lot.
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Sebastian’s General Store
442 Slo San Simeon Rd, San Simeon, CA 93452
Opening hours: Tuesday-Sunday 11 am-4 pm.

Bixby Creek Bridge
CA-1, Monterey, CA 93940
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Cottage of Sweets
Ocean Ave, Carmel-By-The-Sea, CA 93923
Opening hour: Monday–Thursday 10 am–8 pm, Friday–Saturday 10 am–9 pm.

Cannery Row
Cannery Row, Monterey, CA 93940
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Lovers Point Park
Ocean View Blvd & 17th St, Pacific Grove, CA 93950
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

LOS ANGELES, CALIFORNIA | TRAVEL GUIDE

Beverly Gardens Park in Los Angeles, California. | qandvictoria.wordpress.com

Rodeo Drive in Los Angeles, California. | qandvictoria.wordpress.com

Beverly Hills and Hollywood

We spent the first two days in California in central of Los Angeles. LA is such a big city, and I’m not completely sure that I know the name of all the different districts – but I’ll try to tell you where we were as carefully as possible. The first day, we started with lunch at The Cheesecake Factory in Beverly Hills. We found a free parking structure (for the first two hours) a few blocks away, there we parked our car while we had lunch and afterwards we also had some spare time to walk along Rodeo Drive and in Beverly Gardens Park. Afterwards we drove around beautiful Beverly Hills – then it felt so cool to drive a cabriolet with the roof down! We continued along Sunset Boulevard (one of the longest streets in Los Angeles, a total of 35 km long) all the way to Hollywood. There we parked our car and walked up and down the streets. We saw the classics Walk of Fame and Chinese Theater and continued a few blocks down to visit High Voltage Tattoo. I have followed Kat von D on tv ever since I was little, so it was really cool to see the tattoo studio in real life! Unfortunately, she wasn’t there, but it was still well worth a visit.

Läs texten på svenska

Beverly Hills och Hollywood

Våra två första dagar i Kalifornien så spenderade vi i centrala Los Angeles. LA är ju väldigt stort och jag har själv inte helt koll på vad alla de olika stadsdelarna heter, men jag skall försöka berätta var vi befann oss så gott jag kan. Första dagen började vi med att luncha på The Cheesecake Factory i Beverly Hills. Vi hittade en gratis parkeringsgrotta (för de två första timmarna) bara några kvarter bort, där parkerade vi vår bil under tiden vi åt lunch och sen hade vi lite tid att gå längs Rodeo Drive och i Beverly Gardens Park. Efteråt körde vi omkring i vackra Beverly Hills – då kändes det verkligen häftigt att köra en cabriolet med taket nere! Vi fortsatte längs med Sunset Boulevard (en av de längsta gatorna i Los Angeles, totalt 35 km lång) ända till Hollywood. Där parkerade vi och strosade på längs med gatorna. Vi såg klassikerna Walk of Fame och Chinese Theater och fortsatte några kvarter neråt för att besöka High Voltage Tattoo. Jag har följt med Kat von D på tv sedan jag själv var liten, så det var riktigt häftigt att få se tatueringsstudion i verkligheten! Tyvärr så var hon inte på plats när vi var där, men det var ändå värt ett besök.

The Walk of Fame in Los Angeles, California. | qandvictoria.wordpress.com

Chinese Theatre handprints in Los Angeles, California. | qandvictoria.wordpress.com

High Voltage Tattoo in Los Angeles, California. | qandvictoria.wordpress.com

1st Street Bridge in Los Angeles, California. | qandvictoria.wordpress.com

Santa Ana and downtown Los Angeles

The following day, we had planned a visit to Goalie Monkey Superstore in Santa Ana. T is a icehockey goalie himself, so a visit to this store was prio 1 while we were in Los Angeles. It’s always excting to drive around in Los Angeles, ’cause here you really need to schedule your driving time depending on the locals’ work hours. If you start driving at the same time as them, there’s a big chanse you end up waiting for hours in a traffic jam. So we started driving towards Santa Ana late in the midmorning and started driving back early in the afternoon. On the way up from Santa Ana we passed by 1st Street Bridge and downtown LA. 1st Street Bridge is one of the most often filmed sections of LA, simply because from here you have a really great view of downtown LA. We also drove by Walt Disney Concert Hall before we continued to Koreatown for lunch.

Läs texten på svenska

Santa Ana och downtown Los Angeles

Följande dag så hade vi inplanerat ett besök till Goalie Monkey Superstore i Santa Ana. T är ishockeymålvakt, och har hållit på sedan barnsben, så ett besök till den här affären var prio 1 när vi nu en gång var i Los Angeles. Det är alltid spännande att köra omkring i Los Angeles, för här måste man verkligen passa in tiderna enligt lokalbefolkningens arbetstider. Startar man samtidigt som dem så är chansen stor att man hamnar att vänta många timmar i trafikstockning. Så vi startade mot Santa Ana sent på förmiddagen och började köra tillbaka tidigt på eftermiddagen, och vi klarade oss riktigt bra längs vägarna. På vägen upp från Santa Ana så körde vi via 1st Street Bridge och downtown LA. 1st Street Bridge är vanligt förekommande i filmer, eftersom man härifrån har en vacker utsikt av downtown LA. Vi passade också på att köra förbi Walt Disney Concert Hall innan vi fortsatte till Koreatown för lunch.

Beer Belly in Los Angeles, California. | qandvictoria.wordpress.com

Beer Belly in Koreatown

Before our trip, I had researched a lot of restaurant tips, and Beer Belly in Koreatown was a restaurant which had received a lot of great reviews. Beer Belly isn’t really a typical traditional Korean restaurant, except from that the owner is Korean American, but we really liked their menu and their selection of craft beers. We ordered their Brown Sugar Baby Backs (special house rub, pork baby back ribs, brown sugar hot sauce) with Duck Fat Fries, and everything was really really good! There is free parking outside for the restaurant customers.

Läs texten på svenska

Beer Belly i Koreatown

Innan vår resa så hade jag researchat massor av restaurangtips och Beer Belly i Koreatown var en restaurang som hade fått väldigt bra omdöme. Beer Belly är egentligen inte en traditionell Koreansk restaurang, förutom att ägaren är Koreansk American, men vi gillade verkligen deras meny och deras utbud på craft beers. Vi åt deras Brown Sugar Baby Backs (special house rub, pork baby back ribs, brown sugar hot sauce) med Duck Fat Fries, och allt var verkligen gudomligt gott! Utanför finns gratis parkering för restaurangens kunder.

The Hollywood Sign in Los Angeles, California. | qandvictoria.wordpress.com

The Hollywood sign

After the late lunch, we headed back to Hollywood looking for the perfect place to see The Hollywood Sign. The sun was about to go down and the locals started heading back home from work, so the time was quite tight. We were aiming for North Beachwood Drive, which is a bit calmer area in Hollywood. Here you have a lot more time to stop the car and get better photos of the sign. We were also driving around the area while we were there, and we actually got quite high up, close to the sign. To see a different part of central of LA, I can warmly recommend a visit to this area. Here’s a lot of beautiful houses to look at, and we also got to see wild deers running around on the streets.

Läs texten på svenska

Hollywood-skylten

Efter den sena lunchen körde vi tillbaka till Hollywood i jakt på den perfekta platsen för att se Hollywood-skylten. Solen höll på att gå ner och nu började de lokala invånarna söka sig hem från arbetet, så tiden blev ganska tight. Vi sökte oss till North Beachwood Drive, vilket är ett aningen lugnare område i Hollywood. Här finns det gott om tid att stanna bilen och få bättre foton av skylten. Vi passade dessutom på att köra runt i området och vi kom oss faktiskt ganska högt upp nära skylten. För att se en lite annan del av centrala LA så kan jag varmt rekommendera ett besök hit. Här finns massor av vackra hus att titta på, och vi fick till och med se vilda hjortar springa omkring på vägarna.

LACMA Lamp Posts in Los Angeles, California. | qandvictoria.wordpress.com

LACMA Lamp Posts/The Urban Lights

When the sun had gone down, we drove along the smaller roads to avoid the traffic jams on the highways. Before we drove back to Santa Monica, we passed by Los Angeles County Museum of Art to see the beautiful LACMA lamp posts. The LACMA lamp posts is a large-scale assemblage sculpture by Chris Burden, located at the entrance to the museum. The installation consists of 202 restored street lamps from the 1920s and 1930s. Here’s a lot of free parking during the evening, so we didn’t need to look long for a spot to leave our car at. There was also a big park in the same area, so we also played a bit of Pokémon Go while we were there. Before going back home, we drove by ICDC donuts, from where we picked up an American donut each – very different in comparance to what you get here in Finland.

Läs texten på svenska

LACMA Lamp Posts/The Urban Lights

När solen hade gått ner så sick-sackade vi längs med de mindre vägarna för att slippa undan trafikstockningarna på motorvägarna. Innan vi körde hem till Santa Monica så körde vi via Los Angeles County Museum of Art för att se de vackra LACMA lamporna. LACMA lamporna är en storskalig skulptur gjord av Chris Burden, som finns vid entrén av museet. Installationen består av 202 restaurerade gatulampor från 1920 och 1930-talet. Här fanns det gott om gratis parkeringsplatser på kvällarna, så vi behövde inte söka alls för att hitta en plats att lämna bilen på. I samma område fanns en stor park, så vi passade också på att spela lite Pokémon Go när vi var där. Innan hemfärd körde vi via ICDC donuts, varifrån vi köpte varsin äkta amerikansk donut – väldigt annorlunda i jämförelse med det man får från Finland.

Griffith Park Observatory in Los Angeles, California. | qandvictoria.wordpress.com

Griffith Park Observatory

The following morning, we drove for one last time to Los Angeles to visit Griffith Park Observatory. This place is a must for everyone who ever visit Los Angeles. The road up to the observatory is really beautiful and the whole area is really calm and peaceful. There was a lot of tourists, but it didn’t bother me thanks to the big area. From here you have a great overlook of Los Angeles and you can also get a closer view of The Hollywood Sign. If you don’t have energy to visit the sign anywhere else, this is the best place to get a closer look.

Läs texten på svenska

Griffith Park Observatory

Följande morgon så körde vi ännu en sista gång in till Los Angeles för att besöka Griffith Park Observatory. Den här platsen är ett måste för alla som någon gång besöker Los Angeles. Vägen upp till observatoriet var otroligt vacker och hela området i sig var lugnt och fridfullt. Det var massor av turister på plats, men det gjorde inget tack vare det stora området. Härifrån kan man blicka ut över Los Angeles och dessutom se Hollywood-skylten på lite närmare håll. Om man inte orkar besöka skylten på annat håll så är den här platsen det bästa stället att få sig en närmare titt.

Mulholland Drive in Los Angeles, California. | qandvictoria.wordpress.com

Mulholland Drive

From Griffith Observatory, we drove to the one end of Mulholland Drive in Hollywood Hills. Mulholland Drive is the second longest street in Los Angeles, and the view from here is absolutely beautiful. It’s a two-lane road, but it really felt like driving on top of a mountain. On some of the stretches, you could look over the cliff edge and along the sides of the road, and sometimes the turnes were so sharp that you really had to slow down. If you want to stop and enjoy the view, there’s also a few viewpoints along the way where you can park and get out of the car. We drove along Mulholland Drive all until Bel Air, before we drove back home to Santa Monica.

Läs texten på svenska

Mulholland Drive

Från Griffith Observatory så körde vi vidare till ena änden av Mulholland Drive i Hollywood Hills. Mulholland Drive är den andra längsta gatan i hela Los Angeles, och utsikten härifrån är helt otroligt vacker. Vägen har två filer, men det kändes verkligen som att köra på toppen av ett berg. På vissa sträckor kunde man se över klippkanten och ner längs sidorna av vägen, och emellanåt var kurvorna så pass branta att man verkligen var tvungen att sakta ner. Om man vill stanna och njuta av utsikten så finns det också en del viewpoints längs vägen där man kan parkera och stiga ur bilen. Vi körde längs Mulholland Drive ända till Bel Air innan vi körde tillbaka hem till Santa Monica.


Beverly Hills Sign
Beverly Gardens Park, N Santa Monica Blvd, Beverly Hills, CA 90210
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

The Cheesecake Factory
364 North Beverly Drive, Beverly Hills, CA 90210
Opening hours: Monday-Thursday 11 am-11 pm, Friday-Saturday 11 am-12 am, Sunday 10 am-11 pm.

Hollywood Walk of Fame
7018 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028
Opening hours: 24/7.

Chinese Theatre
6925 Hollywood Blvd, Hollywood, CA 90028

High Voltage Tattoo
1259 North La Brea Ave, West Hollywood, CA 90038
Opening hours: Monday-Sunday 12 pm-10 pm.

1st Street Bridge
1137 East 1st Street, Los Angeles, CA 90033

Walt Disney Concert Hall
111 South Grand Avenue, Los Angeles, CA 90012

Beer Belly
532 S Western Ave, Los Angeles, CA 90020
Opening hours: Sunday-Tuesday 11:30 am-11 pm, Wednesday-Thursday 11:30 am-12 am, Friday-Saturday 11:30 am-1 am.

Los Angeles County Museum of Art
5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036
Opening hours: Monday, Tuesday, Thursday 11 am–5 pm, Friday 11 am–8 pm, Saturday-Sunday 10 am–7 pm.
Entrance fee: Adults $15, Seniors and Students $10, Children free.

ICDC
7454½ Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90036
Opening hours: Monday-Thursday 11 am-10 pm, Friday-Saturday 11 am-11 pm.

Griffith Observatory
2800 East Observatory Road, Los Angeles, CA 90027
Opening hours: Tuesday-Friday 12 pm-10 pm, Saturday-Sunday 10 am-10 pm.
Entrance fee: free.

Mulholland Drive
6700-6714 Mulholland Drive, Los Angeles, CA 90068

MERCENARY GENERAL STORE – DESIGN SHOP IN SANTA MONICA

Mercenary General Store in Santa Monica, California. | qandvictoria.wordpress.com

The continuation of our travel story

After a few blogposts about Turku, I’m now planning to go back to telling you about our trip to the US. Last time I told you about our time in Santa Monica, and I was actually thinking to continue with the same city today. You, who have followed my blog for a longer time, might have noticed that I quite often visit different design shops while I’m traveling and then tell about them here on the blog – that’s exactly what I’m going to do today!

Design shop in Santa Monica

We actually spent very little amount of time on shopping during our four weeks in USA, but this design shop, right next to Santa Monica Pier, was too lovely to just pass by. The wooden dolls, from the Instagram profile sketchinc, was the actual reason why I even went in to the store. I have followed sketchinc ever since I created my Instagram profile, so it was really fun to finally see them in real life. Besides these, there was a lot of other beautiful products to look at in the store. So if you, just as me, like to browse through lokal design products while traveling, I can warmly recommend a visit to Mercenary General Store in Santa Monica!

Läs texten på svenska

Fortsättningen på vår reseberättelse

Efter några Åboinlägg så tänkte jag nu sakta men säkert gå tillbaka till min reseberättelse. Sist så handlade det ju om vår tid i Santa Monica, och jag tänkte faktiskt fortsätta lite på samma spår idag. Ni som har följt mig en längre tid har kanske lagt märke till att jag brukar besöka olika designbutiker när jag är ute och reser och sedan tipsa om dem här på bloggen – det är precis var jag har tänkt göra idag!

Designbutik i Santa Monica

Vi spenderade faktiskt väldigt lite tid på shopping under våra fyra veckor i USA, men den här designbutiken, strax invid Santa Monica Pier, var för ljuvlig för att bara gå förbi. Det som egentligen drog mig in till affären var trädockorna som jag kände igen från Instagramprofilen sketchinc. Sketchinc har jag följt sedan jag själv skaffade Instagram så det var riktigt roligt att äntligen få se dem i verkligheten. Utöver dessa så fanns det även en hel del annat fint att titta på inne i affären. Så om man, som jag, gillar att gå loss på lokala designprodukter när man är ute och reser så kan jag varmt rekommendera ett besök till Mercenary General Store i Santa Monica!

Mercenary General Store in Santa Monica, California. | qandvictoria.wordpress.com

Mercenary General Store in Santa Monica, California. | qandvictoria.wordpress.com

Mercenary General Store in Santa Monica, California. | qandvictoria.wordpress.com

Mercenary General Store in Santa Monica, California. | qandvictoria.wordpress.com

Mercenary General Store
120 Broadway #108, Santa Monica, CA 90401
Opening hours: Monday-Friday 10 am-10 pm.