FINLAND SWEDISH BLOGGERS IN TURKU

Photo: Jarina.fi.
Logo and editing: Q& Victoria.

Finlandssvenska bloggare i Åbo. | qandvictoria.wordpress.com

A common gathering place for Finland-Swedish bloggers in Turku

The latest blog event for Finland-Swedish bloggers here in Turku was in November last year. During the event, we discussed how to create more togetherness for Finland-Swedish bloggers that live close to Turku. From that discussion, we realized that it can sometimes be difficult to get in contact with bloggers here around Turku, and usually you don’t even have a clue how many of us there actually is. So to take one step towards the right direction, I have now created a common gathering place for all Finland-Swedish bloggers around Turku – abobloggare.wordpress.com. The idea is, that this is a place you can go to (both as a blogger and an outsider) if you want to have a look through the selection of Finland-Swedish bloggers who live close to Turku. I have also created a tab on the page, which is called “Nyheter” – from there, bloggers are supposed to get more info about upcoming blog events and other useful information which have something to do with Finland-Swedish bloggers in Turku.

This is how you add your blog

It would be really fun to gather everyone in one place, so to add your blog to the page, you need to: email the name and address of your blog, a short presentation of what your blog is about and a photo of yourself to abobloggare@gmail.com. The photo needs to be atleast 500 pixels in width and of good quality. When you send your photo, you also approve that the photo can be retouched and that it can be changed to black-and white. Mention also which categories fit your blog the best, and mark them as hashtags #interior #ecological #lifestyle #photo etc.

Läs texten på svenska

En gemensam samlingsplats för finlandssvenska bloggare i Åbo

I november ordnades den senaste bloggträffen för finlandssvenska bloggare i Åbo och under träffens gång diskuterade vi bland annat hur man skulle kunna skapa mera gemenskap för finlandssvenska bloggare i Åbotrakten. Från den diskussionen kom det fram att det ibland kan vara svårt att få kontakt med bloggare här i Åbotrakten och oftast så har man ingen aning om hur många av oss som det faktiskt finns här. För att ta ett litet steg i rätt riktning så har jag nu skapat en gemensam samlingsplats för alla finlandssvenska bloggare nära Åbo – abobloggare.wordpress.com. Hit är det tänkt att man skall kunna vända sig om man (både som bloggare och utomstående) vill bläddra igenom utbudet av finlandssvenska bloggare bosatta nära Åbo. På sidan har jag också skapat en flik kallad “Nyheter”, därifrån är det tänkt att vi bloggare skall kunna få mera information om kommande bloggträffar och annan nödvändig info som har att göra med finlandssvenska bloggare i Åbo.

Så här lägger du till din blogg

Det skulle vara jättekul att samla alla på samma ställe, så för att lägga till din blogg på sidan behöver du: maila bloggens namn och adress, en kort presentation av din blogg och ett foto av dig själv till abobloggare@gmail.com. Fotot bör vara minst 500 pixlar brett och av bra kvalitet. När du skickar ditt foto godkänner du att fotot får retuscheras och ändras från färg till svart-vitt. Nämn samtidigt vilka kategorier som passar bäst in på din blogg, och markera dem som hashtaggar #inredning #ekologiskt #lifestyle #foto etc.

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.