PACIFIC COAST HIGHWAY, CALIFORNIA | TRAVEL GUIDE

Our planned route

After four nights in Santa Monica we had Pacific Coast Highway to look forward to for the upcoming four days. I had done some research in beforehand, and the recommendations are to stay atleast two nights somewhere along the route between Los Angeles and San Francisco. To avoid any stress and driving long distances, we chose three stops along the way; Ventura, San Luis Obispo and Santa Cruz. We had first planned to stay in Monterey (really popular among tourists) the third night, but since it was weekend and an ongoing Jazz festival in the town, pretty much everything was fully booked. Now afterwards, Santa Cruz was definitely the best choice for us (wonderful city!), but if we would have done something differently, we would probably have stayed somewhere else than in San Luis Obispo the second night. There is so much to see on the route between San Luis Obispo and Santa Cruz that one day wasn’t really enough, while the route between Ventura and San Luis Obispo is quite dull.

Läs texten på svenska

Vår planerade rutt

Efter fyra nätter i Santa Monica så hade vi Pacific Coast Highway att se fram emot de kommande fyra dagarna. Jag hade gjort en del research i förväg, och rekommendationerna är att stanna åtminstone två nätter längs rutten mellan Los Angeles och San Francisco. För att slippa stressa och köra långa sträckor så valde vi därför tre stopp längs vägen; Ventura, San Luis Obispo och Santa Cruz. Vi hade först tänkt övernatta i Monterey (jättepopulärt bland turister) den tredje natten, men eftersom det var helg och en pågående Jazzfestival i staden så var så gott som allt fullbokat. Nu i efterhand så var Santa Cruz definitivt det bästa valet för oss (underbar stad!), men skulle vi göra något annorlunda så skulle vi nog ha stannat någon annanstans än i San Luis Obispo den andra natten. Det finns så otroligt mycket att se längs sträckan San Luis Obispo och Santa Cruz att en dag knappt räckte till, medan sträckan mellan Ventura och San Luis Obispo var ganska innehållslös.

Sebastian's General Store in San Simeon, California. | qandvictoria.wordpress.com

Hi Hostel Obispo in San Luis Obispo, California. | qandvictoria.wordpress.com

From Santa Monica to Ventura

We chose to stay the first night already in Ventura (about 100 km west of Santa Monica), mostly because we wanted to have a bit more time before we left Santa Monica. We stayed at Pacific Inn Motel (has now changed name to Motel 6 Ventura), a motel with perfect location for us, who anyway were just passing through. The room was big and really nice, it was maybe even the nicest room we had during the whole trip. During the evening we went out to eat at a really cozy brewery called Anacapa Brewing Company. Ventura central is quite small, but the main street has a nice vibe, which you can’t find in big cities like Los Angeles.

From Ventura to San Luis Obispo

Before we arrived to SLO, we visited Santa Barbara and “California’s Little Denmark”, Solvang. Solvang is a small town founded by Danish settlers in the early 1900s and is today most known for the Danish bakeries, shops and windmills, which you can find along the main streets of the town. Solvang Danish Days was also held while we were there, so the town was really full of life and fun programs! We arrived to San Luis Obispo early Friday afternoon and we had time to get a glimps of the town before it got dark. San Luis Obispo is known for The 9 Sisters – a string of volcanoes that start in Morro Bay (Morro Rock) and move inland to SLO. There’s also the well known Bubblegum Alley, which you almost have to see once you’re in the area. In SLO we had booked two beds in an eight dorm room at HI Hostel Obispo, a really cozy hostel in a Victorian house. Because of a small mess-up, we also got an upgrade to a private room for the same price, so atleast we had some luck on our side.

Läs texten på svenska

Från Santa Monica till Ventura

Vi valde att stanna vår första natt redan i Ventura (ungefär 100 km väster om Santa Monica), dels för att vi ville ha lite mera tid innan vi lämnade Santa Monica. Där övernattade vi på Pacific Inn Motel (har nu bytt namn till Motel 6 Ventura), ett motell med perfekt läge för oss som bara skulle köra igenom staden. Rummet var stort och verkligen jättefint, kanske till och med det finaste rummet vi hade under hela resan. På kvällen gick vi ut och åt på ett jättemysigt bryggeri vid namn Anacapa Brewing Company. Ventura centrum är ganska litet, men huvudgatan har en skön vibe som man inte hittar i storstäder som Los Angeles.

Från Ventura till San Luis Obispo

Innan vi anlände till SLO så passade vi på att besöka Santa Barbara och “California’s Little Denmark”, Solvang. Solvang är en liten stad som grundades av Danska bosättare vid början av 1900-talet och är idag känd för de danska bagerierna, småbutikerna och väderkvarnarna som finns längs med huvudgatorna i staden. Under tiden vi var där så ordnades det Solvang Danish Days, så staden var verkligen full av liv och rörelse! Vi anlände till San Luis Obispo tidigt på fredag eftermiddag och vi hann se en glimt av staden innan det blev mörkt. San Luis Obispo är känt för The 9 Sisters – en rad av vulkaner som startar i Morro Bay (Morro Rock) och som fortsätter inåt landet till SLO. Där finns också den välkända Bubblegum Alley, som man nästan är tvungen att se om man en gång befinner sig i området. I SLO hade vi bokat två sängar i ett 8 personers dorm på hostellet HI Hostel Obispo, ett urmysigt hostell i ett hus med viktoriansk stil. På grund av lite strul så blev vi dessutom uppgraderade till ett privatrum för samma pris, så lite tur hade vi i alla fall på vår sida.

Bubblegum Alley in San Luis Obispo, California. | qandvictoria.wordpress.com

Elephant Seal Vista Point in San Simeon, California. | qandvictoria.wordpress.com

Sebastian's General Store in San Simeon, California. | qandvictoria.wordpress.com

From San Luis Obispo to San Simeon

The next morning we ate our American pancakes and checked out from our hostel. Already then we were starting to wonder about the thick fog that had settled over the city, but we didn’t think more about it and continued on our adventure. We visited Bubblegum Alley before we left SLO and continued driving through Morro Bay, Cayucos, Cambria and San Simeon. In San Simeon we had two stops; Piedras Blancas (known for the amount of elephant seals that lay on the beach) and Sebastian’s General Store. From Piedras Blancas we could still see the thick layer of fog continuing along the cost, so then we started to realize what we could expect from this dreamlike scenic route. We decided to have lunch at Sebastian’s General Store, hoping that the fog would go away before continuing our drive. Well, what can I say, unfortunately it didn’t. So this magical route, which even Americans talk and dream about, we experienced through a thick layer of fog. Yet again, we got to realize that it doesn’t always go the way you plan when you’re out traveling!

Läs texten på svenska

Från San Luis Obispo till San Simeon

Nästa morgon åt vi våra amerikanska pannkakor och checkade ut från vårt hostell. Redan då började vi förundra oss över den tjocka dimman som hade lagt sig över staden, men vi tänkte inte mera på det och körde vidare på vårt äventyr. Vi besökte Bubblegum Alley innan vi lämnade SLO och fortsatte sedan vidare igenom Morro Bay, Cayucos, Cambria och San Simeon. I San Simeon hade vi två stopp; Piedras Blancas (känt för mängden sjöelefanter som ligger på stranden) och Sebastian’s General Store. Från Piedras Blancas kunde man fortsättningsvis se ett tjockt dimmtäcke längs med kustremsan, och vi började redan då ana vad vi hade att vänta oss längs med denna drömlika sceniska rutt. Vi bestämde oss för att luncha på Sebastian’s General Store i hopp om att dimman skulle hinna lägga sig innan vi fortsatte. Tja, vad kan jag säga, det gjorde den ju tyvärr inte. Så den här magiska rutten, som till och med amerikanerna pratar och drömmer om, fick vi uppleva och se genom ett tjockt täcke av dimma. Än en gång fick vi inse att det inte alltid blir så som man har tänkt sig när man är ute och reser!

Pacific Coast Highway, California. | qandvictoria.wordpress.com

Bixby Creek Bridge in Monterey, California. | qandvictoria.wordpress.com

From San Simeon to Monterey

Because of the fog, we had to skip many of our planned sights, but atleast I got to see Bixby Bridge! We stoped quite many times along the way to take in the view, but the highlight was to see this incredibly beautiful bridge. Also, during late summer, there was a lot of nature fires around the areas we were now driving in, and you could actually see that along big parts of the route. Smaller roads were closed and there was warning signs which warned passerbys for upcoming possible fires. It was quite exciting to drive there, since you didn’t know in beforehand if you would have to turn around in the next turn. The area around Big Sur was, in any case, really spectacular! It was so incredibly beautiful nature which we got to drive through and the roads followed the mountains tightly – absolutely worth the trip! Finally we arrived to Carmel-by-the-Sea and Monterey, which kind of was the end of our route. We spent the rest of the evening there before we continued towards Santa Cruz for the night. We saw the most popular spots, such as The Cottage of Sweets in Carmel-by-the-Sea and Cannery Row and Lover’s Point in Monterey. It was a really beautiful route, even though we had such a tight schedule and even if we had to deal with the thick fog almost the whole way!

Läs texten på svenska

Från San Simeon till Monterey

På grund av dimman blev vi tvungna att skippa många av de planerade sevärdheterna, men jag fick i alla fall se Bixby Bridge! Vi stannade ganska många gånger längs vägen för att blicka ut över vägkanten, men höjdpunkten var nog att se denna otroligt vackra bro. Under sensommaren pågick det dessutom flera naturbränder i området som vi nu körde igenom och det syntes längs med stora delar av rutten. Småvägarna var avstängda och det fanns varningsskyltar som varnade för kommande tänkbara bränder. Det var ganska spännande att köra där, eftersom man egentligen inte kunde veta i förväg om man skulle bli tvungen att svänga om efter nästa kurva. Området kring Big Sur var, i vilket fall som helst, helt spektakulärt! Det var otroligt vackra naturområden som vi fick köra igenom och vägarna följde tight längs med bergsklipporna – absolut värt resan! Slutligen anlände vi till Carmel-by-the-Sea och Monterey, som egentligen var slutet på den här etappen. Där spenderade vi resten av kvällen innan vi fortsatte vidare till Santa Cruz för natten. Vi såg de mest populära ställena, såsom The Cottage of Sweets i Carmel-by-the-Sea och Cannery Row och Lover’s Point i Monterey. En riktig fin körrutt, trots tidsbegränsningen och den tjocka dimman som vi hamnade ut för längs så gott som hela vägen!

Carmel-by-the-Sea, California. | qandvictoria.wordpress.com

Pacific Inn Motel Ventura
350 E Thompson Blvd, Ventura, CA 93001

Anacapa Brewing Company
472 E Main St, Ventura, CA 93001
Opening hours: Sunday-Thursday 11:30 am-10 pm, Friday-Saturday 11:30 am-12 am.

HI Hostel Obispo
1617 Santa Rosa St, San Luis Obispo, CA 93401

Bubblegum Alley
733.5 Higuera St, San Luis Obispo, CA 93401
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Elephant Seal Vista Point
Directions: From Hearst Castle, drive north along California Highway 101 for approximately 4 miles, and park in the beach parking lot.
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Sebastian’s General Store
442 Slo San Simeon Rd, San Simeon, CA 93452
Opening hours: Tuesday-Sunday 11 am-4 pm.

Bixby Creek Bridge
CA-1, Monterey, CA 93940
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Cottage of Sweets
Ocean Ave, Carmel-By-The-Sea, CA 93923
Opening hour: Monday–Thursday 10 am–8 pm, Friday–Saturday 10 am–9 pm.

Cannery Row
Cannery Row, Monterey, CA 93940
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Lovers Point Park
Ocean View Blvd & 17th St, Pacific Grove, CA 93950
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

One thought on “PACIFIC COAST HIGHWAY, CALIFORNIA | TRAVEL GUIDE

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.