HONOLULU, HAWAII | TRAVEL GUIDE

Waikiki, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Duke Kahanamoku Statue at Kuhio Beach, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

The dream that came true

Still five months ago, my biggest dream was to travel to Hawaii. It was one of those dreams that had always been stuck in the back of my head and which I always strived for to sometime fulfil. The day when we landed on Honolulu airport and the first evening when I sat on Waikiki beach with the sunset behind me and with the hula dancers in front of me, my life felt complete.

Accomodation on Oahu

After two weeks on the American mainland we hade finally arrived to the main goal of the trip, Hawaii. When we were planning our trip it was quite difficult to choose between the six islands, which Hawaii consists of, but finally we decided to spend four nights on Oahu and six nights on Big Island. Oahu is the most populated island and is mainly known for Honolulu and Waikiki beach. Since we were going to spend only four nights on Oahu, we made a conscious decision not to rent a car during our time there. The island is anyway so small and you get surpricingly far with the local traffic, so you don’t really need a car. The criterias for our accomodation was that it needed to be cheap, close to a bus stop and close to the beach – that’s why we chose to stay at Polynesian Hostel Beach Club. We didn’t really have high expectations for the hostel, considering the price (approximately 25 euros per night) but we’re also used with cheap and undemanding accomodation – as long as there is a bed and running water we’re quite satisfied. I’m not going to beautify the experience for you, ’cause the hostel was honestly among the worst ones we’ve ever stayed at. The beds had seen their better days, the windows were nearly non-existing (either broken or fixed with duct tape) and there was cockroaches and other bugs running around on the floor. But, if you happen to be there for the experience and adventure, this hostel is an exceptional alternative! The location is perfect, there’re free boogie boards and snorkling gear to borrow and you get to cook all your food in an open outdoor kitchen.

Läs texten på svenska

Drömmen som gick i uppfyllelse

Ännu för fem månader sedan var min högsta dröm att få besöka Hawaii. Det var en sådan dröm som alltid funnits någonstans i bakhuvudet och som jag hela tiden strävade efter att få uppfylla. Dagen när vi landade på Honolulu flygfält och första kvällen när jag satt på Waikiki beach med solnedgången i ryggen och med hula-dansarna framför mig kändes livet komplett.

Boende på Oahu

Efter två veckor på det amerikanska fastlandet så hade vi äntligen kommit till resans huvudmål, Hawaii. När vi höll på att planera vår resa så var det ganska svårt att välja bland de sex olika öarna, som Hawaii består av, men till slut beslöt vi oss för att spendera fyra nätter på Oahu och sex nätter på Big Island. Oahu är den mest befolkade ön och är egentligen mest känd för Honolulu och Waikiki beach. Eftersom vi bara skulle spendera fyra nätter på Oahu så gjorde vi ett medvetet val att inte hyra bil under tiden vi var där. Ön är ändå så pass liten och med lokaltrafiken kommer man sig förvånansvärt långt att man helt enkelt inte behöver någon bil. Kriterierna för när vi letade boende var att det skulle vara billigt, nära till en busshållplats och nära till stranden – därför föll valet på Polynesian Hostel Beach Club. Vi hade egentligen inte så höga förväntningar på hostellet med tanke på priset (ca 25 euro per natt) men vi är ju vana från tidigare att bo billigt och kravlöst – så länge där finns en säng och rinnande vatten är vi relativt nöjda. Jag tänker inte försköna upplevelsen på något sätt för er, för hostellet var helt ärligt bland de sämsta vi någonsin har bott på. Sängarna hade sett sina bättre dagar, fönstren var så gott som obefintliga (endera söndriga eller fixade med silvertejp) och mellan golvspringorna sprang det kackerlackor och andra kryp. Är man däremot där för upplevelse och äventyr så är det här hostellet ett utomordentligt alternativ! Läget är perfekt, där finns gratis boogie boards och snorkelutrustning att låna och all sin mat får man tillaga i ett öppet utomhuskök.

Polynesian Hostel Beach Club in Waikiki, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Taking the bus from Honolulu airport to Waikiki

We arrived in Oahu in the middle of the day after a six hour flight from San Jose, California. We took the local bus (The Bus) from the airport to Waikiki, which is a really easy, and above all cheap, alternative to get around Oahu. One thing that might be good to know in beforehand, is that they do not allow bigger bags and a lot of luggage on the bus. If you travel with only a backpack, it shouldn’t be a problem, but if you travel with a bag on wheels you might be refused on to the bus.

Duke’s Waikiki

We had quite many things on our list of things we wanted to see and do during our four days on Oahu. During the first day we didn’t really have time to do much else than to walk up and down the streets trying to understand that we were in Hawaii – it actually took a while for us to understand. In the evening we at least went for dinner at Duke’s Waikiki, which is said to be a must-visit if you ever go to Waikiki. Duke’s is most known for their Hula Pie, which is macadamia nut ice cream piled high on a chocolate cookie crust and topped with chocolate fudge, whipped cream and more macadamia nuts – we only had burgers and were planning to go back later to try their Hula Pie. Oh how I regret it now afterwards, since I never felt like having dessert while we were there, so I never got to try this delisciousness!

Läs texten på svenska

Lokalbuss från Honolulu flygplats till Waikiki

Vi anlände till Oahu ungefär mitt på dagen efter ett sex timmar långt flyg från San Jose, Kalifornien. Från flygplatsen tog vi lokalbussen (The Bus) in till Waikiki vilket är ett jättesmidigt, och framför allt billigt, alternativ att ta sig runt på Oahu. Det som kan vara bra att veta i förväg är att de inte tillåter större väskor och massor av packning in på bussen. Reser man med enbart ryggsäck så är det inte något problem, men reser man till exempel med en resväska på hjul så kan man bli nekad att stiga på bussen.

Duke’s Waikiki

Vi hade en hel del saker på vår lista för vad vi ville hinna se och göra under våra fyra dagar på Oahu. Första dagen hann vi inte göra mycket annat än att strosa runt på gatorna och försöka förstå att vi faktiskt var på Hawaii – det tog faktiskt en stund för oss att förstå. På kvällen åt vi i alla fall middag på Duke’s Waikiki, vilket sägs vara ett måste när man en gång befinner sig i Waikiki. Duke’s är mest känd för sin Hula Pie, som är macadamianötglass ovanpå en chokladkaksbotten och toppad med chokladsås, vispad grädde och macadamianötter – vi åt bara burgare då på kvällen och skulle komma tillbaka senare för deras Hula Pie. Ack så snopet det känns nu efteråt eftersom jag aldrig blev sugen på efterrätt under tiden vi var där och smakade därför aldrig på denna härlighet!

Ala Moana Beach Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Ala Moana Beach Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Magic Island, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Magic Island

The following day we had planned a visit to Magic Island (or Aina Moana, which is the correct name) which is a man-made peninsula located at the east end of Ala Ala Moana Beach Park. To come from central of Waikiki to this peninsula was like coming to paradise. Here were virtually NO tourists and the view from the small crescent-shaped lagoon was so incredibly beautiful! Magic Island was actually supposed to be part of a resort hotel complex, but when the plans didn’t push through the area was turned over to the state, who converted it into a public park instead. To me, the park felt like a place outside of the tourist area (even though it’s known to be really popular among tourists!) – here you could see fishermen sitting by the waterside, surfboard yoga out on the water and there was overall a more relaxed feeling than in central of Waikiki. So, make sure to visit Ala Moana Beach Park if you ever travel to Oahu!

Läs texten på svenska

Magic Island

Därpå följande dag hade vi inplanerat ett besök till Magic Island (eller Aina Moana som det egentligen heter) som är en människotillverkad halvö vid den östra änden av Ala Moana Beach Park. Att komma från centrala Waikiki ut till denna halvö var som att komma till paradiset. Här fanns så gott som INGA turister och utsikten från den lilla halvmånsformade lagunen var så otroligt vacker! Magic Island var egentligen planerad som en del av ett hotellkomplex, men när planerna inte gick igenom tog staten tillbaka området och omvandlade det till en allmän park istället. För mig kändes parken som en plats utanför turistområdet (fastän det lär vara väldigt populärt bland turister!) – här kunde man se fiskare vid strandkanten, surfboard yoga ute på vattnet och där var överlag en mera avslappnad känsla än i centrala Waikiki. Så, besök Ala Moana Beach Park om ni någonsin reser till Oahu!

Hula show at Kuhio Beach Hula Mound, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hula show at Kuhio Beach Hula Mound, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Sunset at Kuhio Beach, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Free hula show at Kuhio Beach

After spending a long time at Ala Moana Beach Park we were almost in a hurry to make it back to Waikiki in time. At 6:30 pm we had planned to go see a hula show at Kuhio Beach Hula Mound. Three times a week they organize a free hula show at Kuhio Beach where Hawaiian artists present authentic Hawaiian music and dance. I really love Hawaiian culture and belief, and to take part of this show taught me a lot about Hawaiian history. They organize the same program every Tuesday, Thursday and Saturday from 6:30 pm to 7:30 pm and the place is at Kuhio Beach Hula Mound, close to the Kahanamoku Statue. Perfect for everyone who travel with a tight budget, but who anyway want to experience something truly Hawaiian!

Läs texten på svenska

Gratis hula-show vid Kuhio Beach

Efter att ha spenderat en lång tid vid Ala Moana Beach Park så blev det nästan bråttom att hinna tillbaka till Waikiki i tid. Klockan 6:30 pm hade vi nämligen planerat in en hula-show vid Kuhio Beach Hula Mound. Tre gånger i veckan ordnas en gratis hula-show vid Kuhio Beach där hawaiianska artister presenterar autentisk hawaiiansk musik och dans. Jag verkligen älskar hawaiiansk kultur och tro, och att få ta del av denna show lärde mig verkligen massor om Hawaiis historia. Samma program ordnas varje tisdag, torsdag och lördag från 6:30 pm till 7:30 pm och platsen är Kuhio Beach Hula Mound, nära Kahanamoku Statue. Perfekt för alla som reser med tight budget men som ändå vill uppleva något äkta hawaiianskt!

Diamond Head, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Diamond Head

The last day on Oahu I woke up with a cold and maybe even with fever, but I didn’t want to spend the last day at the hostel, since we were going to continue our trip the next day. So, instead we chose to hike up the Diamond Head Crater! Diamond Head is an extinct volcano covered in lush greenery and from the top you have an incredible view of Honolulu. We walked from our hostel to the entrance of Diamond Head State Monument (about three kilometers) and started to hike the crater from there. The hike up to the top took about an hour and the terrain I would say is moderately challenging. The foundation is stone and coarse sand and to get to the top you have to climb two long sets of stairs, walk through underground tunnels and an old military bunker. Because of my flue, the hike was a bit challenging, but arriving at the top it was well worth the trouble – it was so incredibly beautiful!

Läs texten på svenska

Diamond Head

Sista dagen på Oahu så vaknade jag upp med flunsa och kanske till och med feber, men jag ville ju inte spendera dagen på hostellet då vi ändå skulle flyga vidare nästa dag. Så istället bestämde vi oss för att vandra upp till Diamond Head Crater! Diamond Head är en utdöd vulkan täckt med lummig grönska och uppe på toppen har man en fantastisk utsikt över Honolulu. Vi promenerade från vårt hostell till entrén av Diamond Head State Monument (cirka tre kilometer) och började därifrån bestiga denna krater. Vandringen upp till toppen tog ungefär en timme och terrängen kan man väl säga att var måttligt svårt. Underlaget var sten och grus och för att ta sig upp till toppen behöver man ta sig upp för två längre trappor, genom mörka underjordiska tunnlar och genom en gammal militärbunker. På grund av flunsan så kändes vandringen ganska tung, men väl uppe på toppen så var det väl värt besväret – det var så otroligt vackert!

View from Diamond Head, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

View from Diamond Head, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Growler USA and Leonard’s Bakery

When we got back from Diamond Head we changed into swimwear and walked down to the beach to spend the rest of the day there. When the sun started to set we went back to the hostel and later out on the town to have our last dinner on Oahu. Since we had mainly walked around Waikiki central during our visit on Oahu, we were thinking to go to another direction for our last night there. A short walk outside the central we found Growler USA – America’s Microbrew Pub, and as you probably already know, this pub fit us perfectly. There was a lot of different types of beers to choose from, and we also ordered six mini hamburgers (a.k.a sliders) and some other snacks to share. Everything was really delicious! Before we continued back, we kept on walking away from central to find the very popular Malasadas from Leonard’s Bakery. Malasadas are Portugese sugar-covered doughnuts (without the hole) with different types of fillings. Here in Finland, you usually eat them with raspberry or strawberry jam, but Malasadas usually contains some type of vanilla or chocolate creme. If I remember right, we tried one of their original with custard and one with macadamia nut creme, sooo jummy! At Leonard’s Bakery all Malasadas are made to order, so they are served hot and fresh. At this point, clock started to be so late that we went back to our hostel to pack our bags and to prepare for continuing to Big Island the next day.

Läs texten på svenska

Growler USA och Leonard’s Bakery

När vi kom tillbaka från Diamond Head så bytte vi om till simkläder och gick ner till stranden för att spendera resten av dagen där. När solen började gå ner så gick vi tillbaka till hostellet och sen ut på sta’n för att äta vår sista middag på Oahu. Eftersom vi mest hade hållit oss inom Waikiki centrum under vår vistelse på Oahu, så tänkte vi passa på att se något annat under vår sista kväll där. En bit utanför centrum så hittade vi Growler USA – America’s Microbrew Pub, och som ni säkert redan har märkt så passade denna pub oss som hand i handske. Där fanns massor av ölsorter att välja mellan och så beställde vi dessutom in sex stycken minihamburgare (sliders som de kallas) och lite annat snacks som vi delade på. Allt var verkligen ljuvligt gott! Innan vi gick hem så fortsatte vi att promenera bort från centrum i jakt på de väldigt populära Malasadas från Leonard’s Bakery. Malasadas är portugisiska sockermunkar med olika typer av fyllning. Här i Finland så äter vi dem oftast med hallon- eller jordgubbssylt, men Malasadas innehåller oftast någon typ av vanilj- eller chokladkräm. Om jag minns rätt så testade vi på en av deras original med vaniljkräm och en med macadamianötkräm, gudooomligt gott! Vid Leonard’s Bakery är alla Malasadas made to order så de serveras färska och nybakta. Vid det här laget började klockan bli så pass mycket att vi gick tillbaka till hostellet för att packa våra väskor och förbereda oss för att resa vidare till Big Island nästa dag.

Growler USA – America’s Microbrew Pub, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Leonard’s Bakery, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Duke Kahanamoku Statue
Kuhio Beach Park, Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Polynesian Hostel Beach Club
2584 Lemon Road, Honolulu, HI 96815

Duke’s Waikiki
Outrigger Waikiki Beach Resort, 2335 Kalakaua Avenue, Suite 116, Honolulu, HI 96815
Opening hours: breakfast buffet 7 am–10:30 am, lunch buffet 11:30 am–2:30 pm,
dinner 4:45 pm–10 pm, barefoot bar 11 pm–12 am (hours updated January 2020).

Magic Island
Magic Island, Honolulu, HI 96815
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Hula at Kuhio Beach Hula Mound
Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815
Opening hours: Tuesdays, Thursdays and Saturdays 6:30 pm–7:30 pm.
Entrance fee: free.

Diamond Head
Diamond Head, Honolulu, HI 96815
Opening hours: Monday-Sunday 6 am–6 pm (hours updated January 2020).
Entrance fees: walk-ins $1, cars $5 (prices updated January 2020).

Growler USA
449 Kapahulu Avenue, Suite 105, Honolulu, HI 96815
Opening hours: Monday–Thursday 12 pm–10 pm, Friday 12 pm–12 am, Saturday 11 am–12 am, Sunday 11 am–10 pm (hours updated January 2020).

Leonard’s Bakery
933 Kapahulu Avenue, Honolulu, HI 96816
Opening hours: Sunday–Thursday 5:30 am–10 pm, Friday–Saturday 5:30 am–11 pm (hours updated January 2020).

SANTA CRUZ, CALIFORNIA | TRAVEL GUIDE

Santa Cruz Beach Boardwalk in Santa Cruz, California. | qandvictoria.wordpress.com

Santa Cruz Beach Boardwalk in Santa Cruz, California. | qandvictoria.wordpress.com

Santa Cruz and Santa Cruz Beach Boardwalk

As I already told you in my previous blogpost, we had first planned to stay in Monterey the following night, but because of the ongoing Jazzfestival and because everything was already fully booked, we had to rethink our plans. We chose to stay the night in Santa Cruz instead, which is situated about 70 kilometers north of Monterey. We had booked two beds at Hostel Santa Cruz, a really cozy hostel right next to Santa Cruz Beach Boardwalk. We arrived late on Saturday evening and were that way lucky with the parking. Since the hostel is so close to the beach, the parking also costs quite much, but it was enough for us to buy a parking pass from the hostel for the following day. After checking in to the hostel, we went out on the town to get some food, and we ended up on the hamburger bar 99 Bottles Of Beer On The Wall close to the main street. It was not the best burgers during the trip, but they were good enough – at least there was a lot of different beers to choose from. We woke up early the next morning and checked out from the hostel to go down to the beach – and what a beach! Santa Cruz Beach Boardwalk reminds a lot about Santa Monica Pier and Venice Beach Boardwalk, but personally I almost liked Santa Cruz more. It might have been because of the weather also, since this was the first warm day since we left Arizona. After some sightseeing we went back to the car to change into swimming clothes and then spent the rest of the day at the beach.

San José, California

After a few hours in Santa Cruz we continued up north towards San José – our last stop before flying to Hawaii! In San José we stayed at Alura Inn right next to San José airport, which was ideal for us, since we were going to return the car before our morning flight. We didn’t really have any plans for San José, but at least we went to see Levi’s Stadium (SF Football Stadium) and SAP Center (Sharks Arena) once we were there. Back at the hotel, we repacked our bags and prepared for the absolute highlight of the trip, HAWAII!

Läs texten på svenska

Santa Cruz och Santa Cruz Beach Boardwalk

Som jag berättade i förra inlägget så hade vi först tänkt att övernatta i Monterey, men på grund av en pågående Jazzfestival den helgen och att allt var fullbokat så blev vi tvungna att tänka om. Vi valde istället att övernatta i Santa Cruz som ligger cirka 70 kilometer norr om Monterey. Vi hade bokat två sängar vid Hostel Santa Cruz, ett alldeles ljuvligt hostell strax invid Santa Cruz Beach Boardwalk. Vi anlände sent på lördag kväll och hade på så vis tur med parkeringen. Eftersom hostellet ligger så pass nära stranden så kostar parkeringen därefter, men för vår del räckte det att köpa ett parkeringspass från hostellet för följande dag. Efter att vi hade checkat in så gick vi ut i jakt på mat och hamnade på hamburgerbaren 99 Bottles Of Beer On The Wall nära huvudgatan. Inte de bästa hamburgarna vi åt under resan, men det fick duga – där fanns i alla fall massor av ölsorter att välja mellan. Nästa morgon vaknade vi tidigt och checkade genast ut för att gå ner till stranden – och vilken strand dessutom! Santa Cruz Beach Boardwalk påminner väldigt mycket om Santa Monica Pier och Venice Beach Boardwalk, men personligen gillade jag Santa Cruz snäppet mera. Det kan ha varit på grund av vädret också, eftersom det här var den första varma dagen sedan vi lämnade Arizona. Efter lite sightseeing gick vi tillbaka till bilen för att byta om till simkläder och spenderade sedan resten av dagen på stranden.

San José, California

Efter några timmar i Santa Cruz fortsatte vi vidare norrut mot San José – vårt sista stop innan vi skulle flyga vidare mot Hawaii! I San José övernattade vi på Alura Inn som finns alldeles invid San José flygplats, vilket var idealt för oss som skulle returnera bilen innan morgonflyget. Vi hade egentligen inga storslagna planer för San José, men vi passade i alla fall på att besöka Levi’s Stadium (SF Football Stadium) och SAP Center (Sharks Arena) när vi en gång var där. Tillbaka på hotellet packade vi om våra ryggsäckar och förberedde oss inför resans absoluta höjdpunkt, HAWAII!

HI Hostel Santa Cruz in Santa Cruz, California. | qandvictoria.wordpress.com

Levi’s Stadium in San José, California. | qandvictoria.wordpress.com

HI Hostel Santa Cruz
321 Main St, Santa Cruz, CA 95060

Santa Cruz Beach Boardwalk
400 Beach Street, Santa Cruz, CA 95060
Opening hours: see more info http://beachboardwalk.com/hours.

99 Bottles Of Beer On The Wall
110 Walnut Ave, Santa Cruz, CA 95060
Opening hours: Bar hours Monday–Thursday 11:30 am–12 am, Friday–Saturday 11:30 am–2 am, Sunday 11:30 am–12 am. Kitchen hours (summer) Monday–Tuesday 11:30 am–10 pm, Wednesday–Thursday 11:30 am–11 pm, Friday–Saturday 11:30 am–12 am, Sunday 11:30–9 pm; (winter) Monday–Thursday 11:30 am–10 pm, Friday–Saturday 11:30 am–12 am, Sunday 11:30 am–9 pm (hours updated January 2020).

Alura Inn
1378 Oakland Road, San Jose, CA 95112