HILO, HAWAII | TRAVEL GUIDE

Kona airport, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hawaii Island

After four nights on Oahu it was time to fly off to our next destination – Big Island. Big Island is about six times bigger than Oahu but with about five times less inhabitants. You noticed this already when arriving at Kona airport, which you can see on the first picture in this blog post. Both I and T have seen many different airports during our lifetime, but we have never seen an airport like Kona airport. We hadn’t booked a rental car before arriving, so once we landed we had to deal with a few set backs before we finally found a rental car in our price range. From Kona airport we drove about two hours east before we arrived to the hotel, where we were going to stay the following three nights.

Hilo Reeds Bay Hotel

The first three nights on the Big Island we stayed at Hilo Reeds Bay Hotel, an absolutely lovely hotel right by the ocean side. The hotel room was equipped with an almost full kitchen, so here we had great possibilities to make our own breakfast and to warm us food. This hotel also has an own pool where you could take a morning swim before heading out on other adventures. This was definitely among the best hotels we stayed at during the whole trip!

Läs texten på svenska

Hawaii Island

Efter fyra nätter på Oahu så var det dags att flyga vidare till vår nästa destination – Big Island. Big Island är ungefär sex gånger större än Oahu men med ungefär fem gånger mindre befolkning. Det här märkte man redan när man landade på Kona flygplats, som ni kan se på bilden här ovanför. Både jag och T har sett många flygplatser i våra dagar, men vi har nog aldrig stött på en flygplats som sett ut som Kona flygplats. Vi hade inte bokat någon hyrbil i förväg, så genast när vi landade fick vi handskas med några motgångar innan vi till slut fick fixat en hyrbil i vår prisklass. Från Kona flygplats körde vi två timmar österut innan vi kom fram till vårt hotell där vi skulle stanna de tre kommande nätterna.

Hilo Reeds Bay Hotel

De tre första nätterna på Big Island bodde vi på Hilo Reeds Bay Hotel, ett alldeles ljuvligt hotell strax vid vattnet. Hotellrummet var utrustat med ett nästan fullständigt kök, så här hade man goda möjligheter till att fixa egen frukost och att värma mat. Dessutom hade hotellet en egen pool, så där kunde man ta sig ett dopp på morgonen innan det var dags att bege sig ut på äventyr. Det här var definitivt bland de bästa hotellen som vi bodde på under hela resan!

Hilo Reeds Bay Hotel in Hilo, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hilo Reeds Bay Hotel in Hilo, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hilo Reeds Bay Hotel in Hilo, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Sights in Hilo

The first evening, when we arrived in Hilo, we found Prince Kuhio Plaza – a big shopping mall right on the side of the road going to the city central. So, while we stayed in Hilo we had our first real shopping day of the trip! We spent many hours there going through all the different stores, and there was really a lot of products which were out of the normal. They also organize a market in central of Hilo every day, which is called Hilo Farmers Market. Hilo Farmers Market is very popular among both tourists and locals. On Wednesdays and Saturdays over 200 vendors gather in Hilo (other days only about 30 vendors) to sell everything from crafts and trinkets to tropical flowers and food. We only had time to visit the market during the last opening hour, but what we saw was beautiful crafts from different areas of Hawaii! The remaining time in Hilo we actually spent elsewhere. We did two roadtrips – one day we drove south to Kalapana and Red Road, and the last day in Hilo we spent at Volcanoes National Park. These places deserve completely own blog posts, so I will tell more about them later!

Läs texten på svenska

Sevärdheter i Hilo

Första kvällen, när vi anlände till Hilo, hittade vi Prince Kuhio Plaza, ett stort shoppingcenter strax invid vägen in mot centrum. Under tiden som vi bodde i Hilo så hade vi alltså resans första riktiga shoppingdag! Där spenderade vi flera timmar med att gå igenom de olika butikerna och där fanns verkligen mängder av produkter som var utöver det vanliga. I centrala Hilo ordnas också en marknad varje dag som kallas Hilo Farmers Market. Hilo Farmers Market är mycket populär bland både turister och lokalinvånarna. Onsdagar och lördagar så samlas över 200 försäljare (övriga dagar endast kring 30 försäljare) som säljer allt från hantverk och krimskrams till tropiska blommor och mat. Vi hann bara vara där under sista timmen som de höll öppet, men det som vi hann se var verkligen jättevackra hantverk från olika håll av Hawaii! Under den resterande tiden som vi befann oss i Hilo spenderade vi på annat håll. Vi gjorde nämligen två olika utflykter – en av dagarna körde vi söderut till Kalapana och Red Road, och sista dagen spenderade vi i Volcanoes National Park. Dessa platser förtjänar helt egna blogginlägg, så dem kommer jag att berätta mera om senare!

Hilo Reeds Bay, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hilo Reeds Bay Hotel
175 Banyan Drive, Hilo, HI 96720

Hilo Farmers Market
Mamo Street & Kamehameha Avenue, Hilo, HI 96721
Opening hours: Wednesday and Saturday 6 am–4 pm with over 200 local farmers and crafters.
Monday, Tuesday, Thursday, Friday and Sunday 7 am–4 pm with over 30 farmers and crafters (hours updated January 2020).
Entrance fee: free.

OAHU NORTH SHORE, HAWAII | TRAVEL GUIDE

Laniakea Beach on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Trips organized by the hostel

During the weeks our hostel organized different programs and trips, so one day when we walked by the noticeboard and saw that they organized a trip to the north shore, we signed up right away! An interesting thing with Hawaii is that both Oahus and Big Islands west and east coast is quite different from eachother. Both islands have big difference in altitude with the highest point in the middle, which makes the west coast dry and warm while the east coast is wet and humid. Already when we started driving away from Honolulu, you could see the nature getting greener and the clouds slowly gathering. On the other side of the island it started raining, but the nature also got greener and more beautiful.

Läs texten på svenska

Utflykter ordnade av hostellet

Under veckorna ordnade vårt hostell massor av olika program och utflykter, så när vi en dag gick förbi anslagstavlan och såg att de ordnade en roadtrip till Oahus nordkust så anmälde vi oss direkt! Det intressanta med Hawaii är att både Oahus och Big Islands väst- och östkuster skiljer sig markant från varandra. Båda öarna har stora höjdskillnader med högsta punkten på mitten, vilket har gjort att västkusten är torr och varm medan östkusten är våt och fuktig. Redan när vi började köra bort från Honolulu så kunde man se hur naturen blev grönare och hur molnen sakta men säkert började hopa sig. Väl på andra sidan ön så kom regnskur efter regnskur, men samtidigt blev naturen grönare och vackrare.

Oahu North Shore travel route. | qandvictoria.wordpress.com

Hale’iwa and Laniakea Beach

In the picture above you can see the route we drove. If you want to click on the different markings, you can go back to the first blog post of the trip from where you can find a map of our driving routes. We started our roadtrip from the hostel’s inner yard and had about 6 hours to drive around the north shore of Oahu. Our first stop was Hale’iwa at Waialua Bay, a small village with about 4000 inhabitants. We had a quick first stop where we visited the few stores and got some snacks to bring with us on the trip. Right next to Hale’iwa is Laniakea Beach, more known as Turtle Beach. This is a really popular stop because of the many sea turtles you can see on the beach. When we were there, we didn’t see any turtles at all, which of course was a disappointment, but right before we were about to leave we saw one that was on it’s way up from the water.

Läs texten på svenska

Hale’iwa och Laniakea Beach

På bilden ovanför kan ni se den rutt som vi körde. Vill ni klicka på de olika utmärkningarna på kartan kan ni gå tillbaka till resans första inlägg med en karta över våra körrutter. Vi startade alltså vår roadtrip från hostellets innergård och hade ungefär 6 timmar på oss att ta oss runt den norra delen av Oahu. Vårt första stopp var Hale’iwa vid Waialua Bay, en liten by med ungefär 4000 invånare. Vi hade ett ganska kort första stopp där vi hann gå igenom de några butikerna som fanns där och att köpa snacks för vägen. Strax invid Hale’iwa ligger Laniakea Beach, mera känd som Turtle Beach. Det här är ett mycket populärt stopp där man kan se massor av sköldpaddor längsmed stranden. När vi var där så fanns det inga sköldpaddor alls, vilket självklart var en besvikelse, men strax innan vi körde vidare så såg vi en som var på väg upp från vattnet.

Waimea Bay on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Waimea Bay on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Waimea Bay on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Waimea Bay and Shark’s Cove

Our next stop was Waimea Bay, Three Tables Beach and Shark’s Cove. We stoped here for a longer time to swim and snorkel – I and T headed right away to Waimea Bay, which is such a magical place with it’s clear water. We had first planned to go snorkeling at Shark’s Cove also before continuing the drive, but when we were leaving from Waimea Bay we realized that the time was a lot more than we thought. So we took a quick shower, to flush off the salty water, and then headed back to the car.

Ehukai Beach and Sunset Beach

We continued north from Waimea Bay and had two quick stops at Ehukai Beach and Sunset Beach. Ehukai Beach, more known as Banzai Pipeline, is the ultimate surfing place. The waves are usually massive here and can reach heights of over 9 meters during the winter months. When we were there, the water was unusually calm, so unfortunately we didn’t get to see any surfers. Sunset Beach is said to be one of the best beaches on Oahu and is, just as Ehukai Beach, known for it’s big waves.

Läs texten på svenska

Waimea Bay och Shark’s Cove

Vårt nästa stopp var Waimea Bay, Three Tables Beach och Shark’s Cove. Här stannade vi en lite längre tid för att simma och snorkla – jag och T siktade genast in oss på Waimea Bay, som är en alldeles magisk plats med sitt klara vatten. Först hade vi planerat att hinna snorkla vid Shark’s Cove också innan avfärd, men när vi var på väg bort från Waimea Bay så märkte vi att klockan var mera än vi trodde. Så det var bara att duscha av sig saltvattnet och bege oss tillbaka till bilen.

Ehukai Beach och Sunset Beach

Från Waimea Bay fortsatte vi norrut och hade två korta stopp vid Ehukai Beach och Sunset Beach. Ehukai Beach, mera känd som Banzai Pipeline, är den ultimata surfingplatsen. Här är vågorna oftast massiva och kan bli upp till 9 meter höga under vintermånaderna. När vi var där så var vattnet ovanligt lugnt, så tyvärr fick vi inte se några surfare när vi var där. Sunset Beach lär vara bland de bästa stränderna på Oahu och är, liksom Ehukai Beach, känd för sina höga vågor.

Giovanni’s Shrimp Truck in Kahuku, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Giovanni’s Shrimp Truck

After seeing a bunch of different beaches it was finally time to visit the famous Giovanni’s Shrimp Truck. Giovanni’s Shrimp Truck is one of the oldest and most popular shrimp trucks and is today found on two different locations – one in Hale’iwa and one in Kahuku. Even though you’re kind of supposed to try their garlic shrimps, I chose to order their garlic sausage plate instead. Everyone stank of garlic afterwards, but it was seriously so good!

Läs texten på svenska

Giovanni’s Shrimp Truck

Efter att ha sett massor av stränder så var det äntligen dags för ett besök till den mycket omtalade Giovanni’s Shrimp Truck. Giovanni’s Shrimp Truck är en av de äldsta och mest populära shrimp trucksen och är idag verksam på två olika ställen – en i Hale’iwa och en i Kahuku. Fastän det hör till att testa deras garlic shrimps så testade jag istället deras garlic sausage plate. Alla stank vitlök efteråt, men det var verkligen otroligt gott!

Makahoa Point on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Makahoa Point and Kualoa Ranch

After eating our lunch we drove to Makahoa Point, which you can see in the picture above, and lastly to our last stop at Kualoa Ranch, which you can see in the pictures below. Kualoa Ranch is a nature reserve with beautiful lush green mountains framing the valley. This place is known from Jurassic World, Jurassic Park, Lost, 50 First Dates etc. and you could really imagine the dinosaurs running around there in the jungle. Even if it was grey and cloudy when we were there, it was such a beautiful place to see! From here, we drove up to the mountains to finally get back to the hostel and Waikiki.

Läs texten på svenska

Makahoa Point och Kualoa Ranch

Efter att vi hade ätit lunch så styrde vi vidare mot Makahoa Point, som ni kan se på bilden här ovanför, och sen ett sista stopp vid Kualoa Ranch, som ni kan se på bilderna här nedanför. Kualoa Ranch är ett naturreservat med otroligt vackra grönbeklädda berg som omringar dalen. Den här platsen är känd från bland annat Jurassic World, Jurassic Park, Lost, 50 First Dates etc. och man kan verkligen se framför sig när dinosaurierna springer på där i djungeln. Fastän det var grått och mulet när vi var där så var det otroligt vackert att se! Härifrån körde vi upp bland bergen för att sedan bege oss tillbaka till hostellet och Waikiki.

Kualoa Ranch on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kualoa Ranch on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kualoa Ranch on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kualoa Ranch on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Giovanni’s Shrimp Truck
56-505 Kamehameha Highway, Kahuku, HI 96731
Opening hours: Monday–Sunday 10:30 am–6:30 pm (hours updated January 2020).

Kualoa Ranch
49-560 Kamehameha Highway, Kaneohe, HI 96744
Opening hours: Monday–Sunday 7 am–5 pm (hours updated January 2020).

TOM OF FINLAND – THE MUSICAL

This blogpost is a cooperation with Turun Kaupunginteatteri.
Photos by Otto-Ville Väätäinen.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Who is Tom of Finland?

I don’t really see myself as a theater person, but there are those few times when I feel like I really need to see a play. When Turku City Theatre announced in one of their news letters that Tom of Finland can be seen on the stage this spring, I felt right away that I want to see it. So, who is this Tom of Finland? Touko Laaksonen (8.5.1920–7.11.1991), best known as Tom of Finland, was a Finnish artist known for his masculine homoerotic drawings and art. He had a big influence on late twentieth century gay culture. Most of you have probably seen his art on Postis stamps and on Finlaysons bed sheets and towels, so in case you have ever wondered why on earth Finlayson uses half naked leather dressed men on their products, you now know better why.

Läs texten på svenska

Vem är Tom of Finland?

Egentligen ser jag inte mig själv som en teatermänniska, men det finns de där några få gångerna som jag känner att jag bara måste se en föreställning. När Åbo Stadsteater meddelade i ett av sina nyhetsbrev att Tom of Finland kommer att ses på teaterscenen i vår så kände jag direkt att jag ville se den. Så, vem är den här Tom of Finland? Touko Laaksonen (8.5.1920–7.11.1991), mest känd som Tom of Finland, var en finsk konstnär känd för sina maskulina homoerotiska teckningar och konstverk. Han hade ett stort inflytande på den homosexuella kulturen på nittonhundratalet. De flesta av er har säkert sett hans verk på både Postis frimärken och Finlaysons lakan och handdukar, så om ni någon gång har undrat varför i hela fridens namn Finlayson har halvnakna läderklädda män på sina produkter så vet ni nu bättre varför.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Tom of Finland the Musical

The musical Tom of Finland tells about Touko Laaksonens life and his journey into Tom of Finland. The story is based on true events and different parts of his life are included in the story. I usually prefer not to read the whole story before I go see a play, instead I expect that the play will give me all I need to know. If a movie is based on a book, I also prefer to see the movie before I read the book. After I had seen Tom of Finland the musical it did feel like I knew more about this Touko Laaksonen, but still as if I had only scratched the surface. After seeing the play I felt like I wanted more! But that’s probably how it goes when you try to tell about a person’s life in only two hours. Maybe this is the moment when I should get that book and read the rest of the story? The timing for this play is, in any case, absolutely perfect. The fact that it is performed on a stage here in Turku is even more perfect!

A huge plus was that the play was subtitled in English. I have tried to go on Finnish theatre before, but sometimes it feels like I miss out on some of the story because there are words and expressions I don’t understand. Especially musicals have a tendency to change the way of speaking, since most of the conversations need to be changed into coherent song texts. Thanks to the subtitles I was able to follow this story without having to feel like I was missing out on anything. This musical would be sooo good in English, though. Just a hint, in case there’s someone who would be up for the challenge! ;) Overall a play you really should see, anyone would benefit from knowing more about this Touko Laaksonen – instead of just wondering about his vulgar art.

Läs texten på svenska

Musikalen Tom of Finland

Musikalen Tom of Finland handlar alltså om Touko Laaksonens liv och hans väg till Tom of Finland. Historien baserar sig på verkliga händelser och delar av hans liv finns med på olika hörn i berättelsen. Jag brukar föredra att inte läsa hela storyn innan en föreställning, utan förväntar mig istället att teaterföreställningen skall ge mig allt jag behöver veta. Om en film baserar sig på en bok så brukar jag också föredra att se filmen innan jag läser böckerna. Efter att jag hade sett Tom of Finland musikalen kändes det som att jag visste mer om denna Touko Laaksonen, men ändå som att jag bara hade skrapat lite på ytan. Efter förställningen kände jag att jag ville ha mera! Men det blir säkert lätt så när man försöker berätta om en persons liv på bara två timmar. Kanske det är nu som jag borde få den där boken i min hand och läsa resten av storyn? Timingen för den här pjäsen känns, i vilket fall som helst, helt perfekt. Att den dessutom framförs på scenen här i Åbo är ännu mera perfekt!

Ett stort plus var att hela föreställningen textades på engelska. Jag har försökt gå på finska teaterföreställningar tidigare, men emellanåt känns det som att halva innehåller faller bort för att det är ord och uttryck som jag inte förstår. Speciellt musikaler brukar ha en tendens att ändra på talesätt då det mesta av talet behöver ändras till en sammanhängande sångtext. Tack vare textningen kunde jag den här gången följa med i historien utan att känna att jag gick miste om innehållet. Den här musikalen skulle dock göra sig otroooligt bra på engelska, tips till någon som vill ta sig an projektet! ;) Överlag en föreställning som man faktiskt borde se, alla skulle nog dra fördel av att veta mera om denna Touko Laaksonen – istället för att bara förundra sig över hans vulgära konst.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com