OAHU NORTH SHORE, HAWAII | TRAVEL GUIDE

Laniakea Beach on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Trips organized by the hostel

During the weeks our hostel organized different programs and trips, so one day when we walked by the noticeboard and saw that they organized a trip to the north shore, we signed up right away! An interesting thing with Hawaii is that both Oahus and Big Islands west and east coast is quite different from eachother. Both islands have big difference in altitude with the highest point in the middle, which makes the west coast dry and warm while the east coast is wet and humid. Already when we started driving away from Honolulu, you could see the nature getting greener and the clouds slowly gathering. On the other side of the island it started raining, but the nature also got greener and more beautiful.

Läs texten på svenska

Utflykter ordnade av hostellet

Under veckorna ordnade vårt hostell massor av olika program och utflykter, så när vi en dag gick förbi anslagstavlan och såg att de ordnade en roadtrip till Oahus nordkust så anmälde vi oss direkt! Det intressanta med Hawaii är att både Oahus och Big Islands väst- och östkuster skiljer sig markant från varandra. Båda öarna har stora höjdskillnader med högsta punkten på mitten, vilket har gjort att västkusten är torr och varm medan östkusten är våt och fuktig. Redan när vi började köra bort från Honolulu så kunde man se hur naturen blev grönare och hur molnen sakta men säkert började hopa sig. Väl på andra sidan ön så kom regnskur efter regnskur, men samtidigt blev naturen grönare och vackrare.

Oahu North Shore travel route. | qandvictoria.wordpress.com

Hale’iwa and Laniakea Beach

In the picture above you can see the route we drove. If you want to click on the different markings, you can go back to the first blog post of the trip from where you can find a map of our driving routes. We started our roadtrip from the hostel’s inner yard and had about 6 hours to drive around the north shore of Oahu. Our first stop was Hale’iwa at Waialua Bay, a small village with about 4000 inhabitants. We had a quick first stop where we visited the few stores and got some snacks to bring with us on the trip. Right next to Hale’iwa is Laniakea Beach, more known as Turtle Beach. This is a really popular stop because of the many sea turtles you can see on the beach. When we were there, we didn’t see any turtles at all, which of course was a disappointment, but right before we were about to leave we saw one that was on it’s way up from the water.

Läs texten på svenska

Hale’iwa och Laniakea Beach

På bilden ovanför kan ni se den rutt som vi körde. Vill ni klicka på de olika utmärkningarna på kartan kan ni gå tillbaka till resans första inlägg med en karta över våra körrutter. Vi startade alltså vår roadtrip från hostellets innergård och hade ungefär 6 timmar på oss att ta oss runt den norra delen av Oahu. Vårt första stopp var Hale’iwa vid Waialua Bay, en liten by med ungefär 4000 invånare. Vi hade ett ganska kort första stopp där vi hann gå igenom de några butikerna som fanns där och att köpa snacks för vägen. Strax invid Hale’iwa ligger Laniakea Beach, mera känd som Turtle Beach. Det här är ett mycket populärt stopp där man kan se massor av sköldpaddor längsmed stranden. När vi var där så fanns det inga sköldpaddor alls, vilket självklart var en besvikelse, men strax innan vi körde vidare så såg vi en som var på väg upp från vattnet.

Waimea Bay on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Waimea Bay on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Waimea Bay on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Waimea Bay and Shark’s Cove

Our next stop was Waimea Bay, Three Tables Beach and Shark’s Cove. We stoped here for a longer time to swim and snorkel – I and T headed right away to Waimea Bay, which is such a magical place with it’s clear water. We had first planned to go snorkeling at Shark’s Cove also before continuing the drive, but when we were leaving from Waimea Bay we realized that the time was a lot more than we thought. So we took a quick shower, to flush off the salty water, and then headed back to the car.

Ehukai Beach and Sunset Beach

We continued north from Waimea Bay and had two quick stops at Ehukai Beach and Sunset Beach. Ehukai Beach, more known as Banzai Pipeline, is the ultimate surfing place. The waves are usually massive here and can reach heights of over 9 meters during the winter months. When we were there, the water was unusually calm, so unfortunately we didn’t get to see any surfers. Sunset Beach is said to be one of the best beaches on Oahu and is, just as Ehukai Beach, known for it’s big waves.

Läs texten på svenska

Waimea Bay och Shark’s Cove

Vårt nästa stopp var Waimea Bay, Three Tables Beach och Shark’s Cove. Här stannade vi en lite längre tid för att simma och snorkla – jag och T siktade genast in oss på Waimea Bay, som är en alldeles magisk plats med sitt klara vatten. Först hade vi planerat att hinna snorkla vid Shark’s Cove också innan avfärd, men när vi var på väg bort från Waimea Bay så märkte vi att klockan var mera än vi trodde. Så det var bara att duscha av sig saltvattnet och bege oss tillbaka till bilen.

Ehukai Beach och Sunset Beach

Från Waimea Bay fortsatte vi norrut och hade två korta stopp vid Ehukai Beach och Sunset Beach. Ehukai Beach, mera känd som Banzai Pipeline, är den ultimata surfingplatsen. Här är vågorna oftast massiva och kan bli upp till 9 meter höga under vintermånaderna. När vi var där så var vattnet ovanligt lugnt, så tyvärr fick vi inte se några surfare när vi var där. Sunset Beach lär vara bland de bästa stränderna på Oahu och är, liksom Ehukai Beach, känd för sina höga vågor.

Giovanni’s Shrimp Truck in Kahuku, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Giovanni’s Shrimp Truck

After seeing a bunch of different beaches it was finally time to visit the famous Giovanni’s Shrimp Truck. Giovanni’s Shrimp Truck is one of the oldest and most popular shrimp trucks and is today found on two different locations – one in Hale’iwa and one in Kahuku. Even though you’re kind of supposed to try their garlic shrimps, I chose to order their garlic sausage plate instead. Everyone stank of garlic afterwards, but it was seriously so good!

Läs texten på svenska

Giovanni’s Shrimp Truck

Efter att ha sett massor av stränder så var det äntligen dags för ett besök till den mycket omtalade Giovanni’s Shrimp Truck. Giovanni’s Shrimp Truck är en av de äldsta och mest populära shrimp trucksen och är idag verksam på två olika ställen – en i Hale’iwa och en i Kahuku. Fastän det hör till att testa deras garlic shrimps så testade jag istället deras garlic sausage plate. Alla stank vitlök efteråt, men det var verkligen otroligt gott!

Makahoa Point on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Makahoa Point and Kualoa Ranch

After eating our lunch we drove to Makahoa Point, which you can see in the picture above, and lastly to our last stop at Kualoa Ranch, which you can see in the pictures below. Kualoa Ranch is a nature reserve with beautiful lush green mountains framing the valley. This place is known from Jurassic World, Jurassic Park, Lost, 50 First Dates etc. and you could really imagine the dinosaurs running around there in the jungle. Even if it was grey and cloudy when we were there, it was such a beautiful place to see! From here, we drove up to the mountains to finally get back to the hostel and Waikiki.

Läs texten på svenska

Makahoa Point och Kualoa Ranch

Efter att vi hade ätit lunch så styrde vi vidare mot Makahoa Point, som ni kan se på bilden här ovanför, och sen ett sista stopp vid Kualoa Ranch, som ni kan se på bilderna här nedanför. Kualoa Ranch är ett naturreservat med otroligt vackra grönbeklädda berg som omringar dalen. Den här platsen är känd från bland annat Jurassic World, Jurassic Park, Lost, 50 First Dates etc. och man kan verkligen se framför sig när dinosaurierna springer på där i djungeln. Fastän det var grått och mulet när vi var där så var det otroligt vackert att se! Härifrån körde vi upp bland bergen för att sedan bege oss tillbaka till hostellet och Waikiki.

Kualoa Ranch on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kualoa Ranch on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kualoa Ranch on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kualoa Ranch on Oahu, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Giovanni’s Shrimp Truck
56-505 Kamehameha Highway, Kahuku, HI 96731
Opening hours: Monday–Sunday 10:30 am–6:30 pm (hours updated January 2020).

Kualoa Ranch
49-560 Kamehameha Highway, Kaneohe, HI 96744
Opening hours: Monday–Sunday 7 am–5 pm (hours updated January 2020).

2 thoughts on “OAHU NORTH SHORE, HAWAII | TRAVEL GUIDE

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.