KALAPANA AND RED ROAD, HAWAII | TRAVEL GUIDE

Kalapana and Kaimu Black Sand Beach Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kalapana and Kaimu Black Sand Beach Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kalapana and Kaimu Black Sand Beach Park

As I mentioned earlier, we did two trips during our stay in Hilo. Today I’m going to tell you about when we went south to Kalapana and Red Road. Kalapana is a small village in southern Hawaii which, in the year of 1986, got completely buried by lava from the nearby volcano Kilauea. When we arrived to Kalapana we parked the car and started walking along the red sanded path towards the ocean. This was my first time seeing lava stone in real life and I have to say that I got completely stunned. It was difficult to imagine what actually had happened there, but it had to be such incredible power behind the eruption when the volcano covered the whole village with lava. It had to be devastating to see it happen right in front of you. After about a fifteen minute walk, we got to the end of the red sanded path and had now arrived to the place called Kaimu Black Sand Beach Park. Before the vulcanic eruption there was a black sand beach here which was very popular among both local residents and visitors. But today the beach is buried under 20 meters of lava. In an effort to bring Kaimu Black Sand Beach back, new palm trees have been planted on this brand new land made from the lava. When watching over the area you could see big contrasts between the black hard lava and the green soft plants. It was really beautiful.

Läs texten på svenska

Kalapana och Kaimu Black Sand Beach Park

Som jag skrev tidigare så gjorde vi två utflykter under tiden som vi bodde i Hilo och idag tänkte jag börja med att berätta om när vi körde söderut mot Kalapana och Red Road. Kalapana är en liten by i södra Hawaii som år 1986 blev totalbegravd av lava efter ett vulkanutbrott från den närliggande vulkanen Kilauea. När vi anlände till Kalapana så parkerade vi bilen och började gå längsefter den rödgrusade stigen ut mot havet. Det här var första gången någonsin som jag fick se lavasten på riktigt och jag måste säga att jag blev riktigt förbluffad. Det var svårt att föreställa sig vad som egentligen hade hänt där, men det måste ha varit sån otrolig kraft bakom när vulkanen fick sitt utbrott och täckte hela byn med lava. Att se det här hända måste ju ha varit alldeles förödande. Efter ungefär femton minuters promenerande nådde vi slutet på den rödgrusade stigen och vi var framme vid det som de idag kallar Kaimu Black Sand Beach Park. Innan vulkanutbrottet 1986 fanns här en svart sandstrand som var väldigt populär bland både invånare och turister, men idag så ligger den begravd under 20 meter lava. I ett försök att återskapa Kaimu Black Sand Beach så har de planterat nya palmträd längs den nya marken som skapades av lavan. När man blickade ut över området så var kontrasterna så stora mellan den kolsvarta hårda lavan och de gröna mjuka växterna. Det var riktigt vackert.

Kalapana and Kaimu Black Sand Beach Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kalapana and Kaimu Black Sand Beach Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kapoho Kalapana Road (Red Road)

From Kalapana towards east goes Kapoho Kalapana Road – a scenic route which is most known as Red Road. This road takes you through beautiful scenery which reminds you of the old Hawaii, and this road is said to be one of the most scenic routes in Hawaii. Now afterwards I would still say that we got to see other scenic routes which I would rather recommend, but this route was of course beautiful in its own way with its lava and djungle landscape! We also got to enjoy this route all by ourselves, I think we met like two cars during the whole 40 minute long drive. Unfortunately I didn’t take any pictures, but at least I can show you a short video clip. Here you can see how small the road actually was and what kinds of landscapes we got to see. Can you by the way guess why the road is called Red Road? Well, in the old days, the road was paved with red cinder gravels, which is the reason why it’s still today called Red Road.

Läs texten på svenska

Kapoho Kalapana Road (Red Road)

Från Kalapana mot öster sträcker sig Kapoho Kalapana Road – en scenisk körrutt mest känd som Red Road. Vägen tar dig igenom vackra landskap som påminner om det gamla Hawaii, och just den här vägen sägs vara en av de mest sceniska rutterna i hela Hawaii. Nu i efterhand skulle jag ändå säga att vi nog fick se andra sceniska rutter som jag skulle rekommendera framom Red Road, men den var ju förstås vacker på sitt egna sätt med sina lava- och djungellandskap! Dessutom fick vi njuta av den här körturen nästan helt ensamma, jag tror att vi mötte totalt två bilar under den 40 minuter långa körvägen. Tyvärr tog jag inga bilder, men ett kort videoklipp kan jag i alla fall visa er. Här kan man se hur otroligt liten vägen egentligen var och vilka typer av landskap som rutten bjöd på. Kan ni förresten gissa varför vägen kallas Red Road? Jo, i gamla dar var vägen nämligen belagd med rött vulkanisk grus som då är orsaken till att den ännu idag kallas Red Road.

Kaimu Black Sand Beach Park
Kaimu Black Sand Beach Park, Pāhoa, HI 96778
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

One thought on “KALAPANA AND RED ROAD, HAWAII | TRAVEL GUIDE

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.