VOLCANOES NATIONAL PARK, HAWAII

Bild 1 från Hawaii Volcanoes National Park Explore Guide.
Picture 1 from Hawaii Volcanoes National Park Explore Guide.

Hawaii Volcanoes National Park Explore Guide. | qandvictoria.wordpress.com

Sulphur Banks Trail

När vi anlände till Hawaii Volcanoes National Park så började vi med att parkera bilen vid Kïlauea Visitor Center. Där gick vi in för att få den senaste informationen om lava-aktivitet och vilka vandringar som fanns tillgängliga just då. Efter besöket startade vi vår utfärd med att promenera längs med Sulphur Banks Trail till Sulphur Banks (Ha’akulamanu) och ända ut till Steam Vents (Wahinekapu). Sulphur Banks kan ni se på den tredje bilden här nedanför – det syns inte speciellt bra på bild, men vid det här området steg det upp vulkaniska gaser från marken. Gaserna har höga halter av koldioxid, svaveldioxid och vätesulfid, så besökare med hjärt- eller andningsproblem, gravida samt små barn rekommenderas att inte gå den här vandringen. Fastän det stank av ruttna ägg så tyckte jag själv att det var superhäftigt att se när gaserna kom upp från marken! När vi väl kom fram till Steam Vents så gick vi tillbaka till besökscentret via en annan vandringsled – det var som att gå igenom djungeln, och oj vilka vackra vyer vi fick se av den aktiva Kïlauea kratern (som ni kan se på femte bilden här nedanför)!

Sulphur Banks Trail

When we arrived to Hawaii Volcanoes National Park, we started with parking the car at Kïlauea Visitor Center. We went inside the visitor center to get the latest updates about lava activity and trails that were available at that moment. After our visit, we started our hike with walking along Sulphur Banks Trail to Sulphur Banks (Ha’akulamanu) and all the way to the Steam Vents (Wahinekapu). You can see Sulphur Banks in the third picture below – it’s not especially visible in the picture, but in this area you could see volcanic gases seep out of the ground. The gases are rich in carbon dioxide, sulfur dioxide and hydrogen sulfide, so visitors with heart or respiratory problems, pregnant women or young children are recommended not to walk this route. Even if it stank like rotten eggs, I at least thought it was super cool to see the gas seeping out of the ground! When we arrived to the Steam Vents we walked back to the visitor center along another trail – it was like walking in the jungle, and oh such beautiful views we saw of the Kïlauea crater (which you can see in the fifth picture here below)!

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Crater Rim Drive

Från besökscentret så körde vi ut till Jaggar Museum längs med Crater Rim Drive (ca 18 kilometer). Här stannade vi bara en kort stund innan vi körde tillbaka för att äta lunch på Volcano House (tips: spara pengarna och ät någon annanstans än här, väldigt turistigt och maten var inte värd pengarna). Innan vi fortsatte vidare söderut längs med Chain of Craters Road (en 62 kilometer (tur-retur) lång körrutt ner till havet) så stannade vi vid Thurston Lava Tube (Nāhuku) – ett 500 år gammalt långt underjordiskt “lavarör” (lava tube på engelska). Det var så otroligt häftigt och ganska spännande att se något som flytande lava har skapat! I videoklippet här nedanför kan ni se när vi går genom djungellandskapet in till grottan.

Crater Rim Drive

From the visitor center, we kept on driving to Jaggar Museum along the Crater Rim Drive (about 18 kilometers). We stayed here only for a short while before driving back to Volcano House for lunch (tip: save your money and eat somewhere else than here, it’s very touristy and the food was not worth the money). Before we continued south along the Chain of Craters Road (a 62 kilometer (round-trip) long driving route all the way down to the ocean) we stoped at Thurston Lava Tube (Nāhuku) – a 500 year old underground lava tube. It was so incredibly cool and quite exciting to see something that floathing lava has created! In the video clip below you can see us walking through jungle landscape before getting in to the tube.

Chain of Craters Road

Efter Thurston Lava Tube så fortsatte vi längs Chain of Craters Road ända ner till Hölei Sea Arch (längst ner man kan komma i parken) med några korta stopp längs vägen. Nästan allt längs efter den här vägen var lavasten och det kändes som om den nya marken bara fortsatte och fortsatte ju längre ner man körde. Det var SÅ häftigt! Strax innan man körde ner i dalen så kunde man se ånga komma upp från havet (syns även i början av videoklippet här nedanför) – det är platsen där rinnande lava för tillfället rinner ner i vattnet (platsen ändras med åren har jag förstått). Man kan vandra dit och se den rinnande lavan live, men det fick vi veta först när vi anlände till platsen. Vandringen ut till platsen är het och lång, och vi hade ju förstås inte med oss rätt utrustning för att helt säkert klara av vandringen. Om vi någonsin åker tillbaka till Big Island så är den här vandringen helt klart med på vår to-do lista!

Chain of Craters Road

After Thurston Lava Tube we continued along Chain of Craters Road all the way down to Hölei Sea Arch (furthest down you get in the park) with a few stops along the way. Almost everything along this route was lava stone and it felt like the new ground kept on going and going the further down you drove. It was SO cool! Right before driving down in the valley you could see steam coming from the ocean (this is also visible in the beginning of the video clip here below) – that’s the spot where lava flows down in the water (the spot changes every year, if I have understood it correctly). You can hike there and see the lava flow live, but we found that out when we arrived at the last stop. The hike out to the spot is hot and long, and we didn’t really have the right equipment with us to surely make it through the hike. If we ever go back to Big Island, this hike is definitely on our to-do list!

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Jaggar Museum under kvällstid

När vi körde tillbaka till besökscentret så hade solen börjat gå ner. I sista stund så bestämde vi oss för att fortsätta tillbaka till Jaggar Museum för att se på den aktiva vulkanen när det blivit mörkt. Vilken tur vi hade som ändrade oss och inte körde tillbaka “hem”, för det var riktigt häftigt att se vulkanen under kvällstid! Skogsvakterna hade till och med fixat ett teleskop som besökarna fick titta igenom, och där kunde man klart och tydligt se när lavan bubblade inne i kratern. Än en gång: SÅ häftigt! Hawaii Volcanoes National Park var verkligen värt besöket – om ni någonsin reser till Big Island så måste ni boka in en dag här!

Jaggar Museum during evening

When we drove back to the visitor center the sun had started to set. In last moment we decided to continue back to Jaggar Museum to see the active volcano in the dark. We were so lucky to change our minds and to not drive back “home, ’cause it was really cool to see the volcano during night time! The park rangers had also brought a telescope, which the visitors could use, and there you could clearly see the lava bubbling inside the crater. Once again: SO cool! Hawaii Volcanoes National Park was definitely worth the visit – if you ever travel to Big Island you really have to make sure to visit for one day!

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hawaii Volcanoes National Park
Hawaii Volcanoes National Park, HI 96718
Opening hours: The entrance station is open 24 hours but the Kīlauea Visitor Center is open
Monday-Friday 9 am-5 pm and the Jaggar Museum is open Monday-Friday 10 am-8 pm.
Entrance fee: Private vehicles $20, motorcycles $15, per person $10. Valid for 7 days.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

Let's talk! I will answer your comment here below :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s