DESIGN MARKETS IN HELSINKI

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Yesterday I and T headed east to spend the day in Helsinki. Yesterday I wrote on Instagram that I often think to myself that I should visit Helsinki more often, but once I’m there I can’t stand the crowds and all the people who always seem to be in rush. It might be that this time it has something to do with Christmas coming up, but I don’t know… A life in Helsinki feels somehow so hectic? Does anyone else get that feeling when you’re there?

Ornamo Design Christmas Market

The main reason why we were going to Helsinki was Ornamo Design Christmas Market. I belong to Ornamo union myself, and every time they have organized design markets I haven’t participated, but this year I decided that it was time. This year 250 sellers participated in the market and there was really something for everyone. The market is being held in Kaapelitehdas in Helsinki and once you got there it felt like it just kept on going and going. There were many brands that was, for me, familiar from before, but most of them were completely new to me. In Turku it has started to feel like there’s the same sellers year after year, so that’s why it was fun for me to visit a market in Helsinki instead and to see something new! Ornamo Design Christmas Market is open still today, so if you happen to be in Helsinki, you have time to find beautiful design products until five o’clock!

Ornamo Design Christmas Market
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki
Opening hours: 1–3 December 2017; Fri 15:00–19:00, Sat–Sun 10:00–17:00.

Läs texten på svenska

Igår bilade jag och T österut för att spendera en heldag i Helsingfors. Igår skrev jag på Instagram att jag ofta brukar tänka för mig själv att jag borde besöka Helsingfors oftare än jag gör, men när jag väl är där så står jag inte ut med folkmassorna och alla människor som alltid verkar ha bråttom någonstans. Det kan ju hända att det den här gången har att göra med julen som närmar sig, men jag vet inte… Ett liv i Helsingfors känns på något sätt så hektiskt? Någon annan som får den känslan när man är där?

Ornamo designjulmarknad

Största orsaken till att vi var i Helsingfors var Ornamo designjulmarknad. Jag hör själv till facket Ornamo och varje gång de har ordnat designmarknader har jag på någon konstig vänster aldrig tagit mig dit, men i år bestämde jag mig för att det var dags. I år deltog 250 försäljare och där fanns verkligen något för alla. Marknaden hålls i Kabelfabriken i Helsingfors och när man väl började på så kändes det som om det bara fortsatte och fortsatte. Där fanns en del märken som var, för mig, kända sedan tidigare, men största delen var nog nya för mig. I Åbo så har det börjat kännas som att det är samma försäljare som ställer ut år efter år, så därför var det riktigt kul att besöka en marknad i Helsingfors istället för att se något nytt! Ornamo designjulmarknad är öppen ännu idag, så ifall ni råkar befinna er i Helsingfors så hinner ni ännu fynda vackra designprylar fram till klockan fem!

Ornamo designjulmarknad
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 1–3 december 2017; fre 15:00–19:00, lör–sön 10:00–17:00.

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

TRE Christmas Market and Xmas Garage

I also had two other shops on my must-visit list in Helsinki, and those were TRE Christmas Market and Xmas Garage. Both are pop-up shops which are open until 23rd of December, and here was sooo much pretty stuff to look at! TRE Christmas Market had pretty much the same selection as Ornamo Design Christmas Market, but the concept was a little bit different. It was like walking in to a regular store where all brands had their own table and then you paid for all the items at the check-out desk. So the tables didn’t have their own sales persons, you just collected everything you wanted and paid for it all at once. The prices were slightly more expensive here, but that is understandable since the store also needed to get their own cut of the price. Xmas Garage was just a few blocks away and lucky enough they had a completely different selection than TRE and Ornamo. To have two pop-up shops that close to each other wouldn’t work if the selection would be the same, so it was great to see that Xmas Garage had created their own concept. I would say that there were less handicraft and more, so to say, mass produced design products. Both shops were definitely worth a visit and if you’re still thinking about Christmas gifts, I can warmly recommend a visit here – you will definitely find something for all ages!

TRE Christmas Market
Aleksanterinkatu 17, 00180 Helsinki
Opening hours: 15 November–5 December; Mon–Fri 11:00–20:00, Sat–Sun 11:00–18:00.
7–17 December; Mon–Sun 11:00–20:00. 18–23 December; Mon–Sun 11:00–21:00.

Xmas Garage
Aleksanterinkatu 11, 00180 Helsinki
Opening hours: 10 November–23 December; Mon–Fri 10:00–20:00,
Sat 10:00–18:00, Sun 12:00–17:00.

Läs texten på svenska

TRE Christmas Market och Xmas Garage

Jag hade också två andra affärer på min must-visit lista i Helsingfors, och det var TRE Christmas Market och Xmas Garage. Båda är pop-up affärer som håller öppet ända fram till 23 december och här fanns sååå otroligt mycket fint att titta på! TRE Christmas Market hade i stort sätt samma utbud som på Ornamo designjulmarknaden, men konceptet var lite annorlunda. Det var som att gå in i en vanlig affär där alla märken hade sitt eget bord och alla produkter betalar man sen vid kassan. Borden hade alltså inga egna försäljare utan man fick plocka med sig alla inköp och betala allt på en gång. Priserna var aningen dyrare här, vilket är förståeligt då affären också behöver få sin andel av försäljningspriset. Xmas Garage fanns några kvarter längre bort och hade som tur helt annat utbud än TRE och Ornamo. Att ha två pop-ups så nära inpå varandra skulle ju inte fungera ifall utbudet varit det samma, så det var kul att se att Xmas Garage hade satsat på sitt eget koncept. Jag skulle säga att där fanns mindre hantverk och mera, så kallade, massproducerade designprodukter. Båda affärerna var absolut värda ett besök och ifall ni ännu funderar på julklappar så kan jag varmt rekommendera ett besök hit – ni lär definitivt hitta något för alla åldrar!

TRE Christmas Market
Alexandersgatan 17, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 15 november–5 december; mån–fre 11:00–20:00, lör–sön 11:00–18:00.
7–17 december; mån–sön 11:00–20:00. 18–23 december; mån–sön 11:00–21:00.

Xmas Garage
Alexandersgatan 11, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 10 november–23 december; mån–fre 10:00–20:00,
lör 10:00–18:00, sön 12:00–17:00.

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.