PLANTING A HEDGE | HOW-TO GUIDE

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

As I already mentioned in my previous blogpost, we decided to plant the bushes the next day since the tree stump removal took a bit longer than we first had planned. At that point, it was only me and T doing the work, but that worked out fine as well! The best thing with this project was that we had managed to choose a September weekend when the sun was shining and it was super warm. It would definitely not have been the same thing if it would have been pouring down rain both days!

Buy and plant during autumn

I want to start with saying that neither one of us has done gardening before, so we are real newbies! But all newbies has to start somewhere, right? Well, the plants, which you can see in the pictures above, had been bought already the weekend before. Since we were going to plant them a week later, it was important to water them every day to keep them moist until the planting phase. If I remember right, we bought 50 plants so it would be enough for the whole yard, and we paid 1,50 € per plant. 1,50 € is really cheap, so a tip is to wait until late autumn before you buy the plants – many stores have great autumn offers then!

Läs texten på svenska

Som jag redan berättade i förra inlägget så beslöt vi att plantera buskarna först nästa dag då borttagningen av trädstubben tog lite längre än vi först hade planerat. Då var det bara jag och T som var på plats, men det funkade riktigt bra det också! Det bästa med det här projektet var att vi hade lyckats passa in det på en septemberhelg då solen sken och det var verkligen supervarmt. Det skulle nog inte alls ha varit samma sak om det skulle ha spöregnat båda dagarna!

Köp och plantera på hösten

Jag kan ju börja med att säga att ingendera av oss har hållit på med trädgårdsarbete tidigare, så vi är verkliga nybörjare! Men alla nybörjare måste ju börja någonstans, eller hur? Nåväl, plantorna som ni kan se på bilderna här ovanför hade vi köpt och hämtat redan föregående helg. Eftersom vi skulle plantera dem först en vecka senare så var det viktigt att vattna dem varje dag för att de skulle hållas fuktiga ända fram till planteringsskedet. Om jag minns rätt så köpte vi 50 plantor för att det skulle räcka till hela gården och vi betalade 1,50 € per planta. 1,50 € är verkligen jättebilligt, så ett tips är att vänta tills sen höst innan ni köper plantorna, eftersom många affärer ofta har superbra hösterbjudanden just då!

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

This is how we planted the bushes

New plants need new and nutritious ground – since we dug the old bushes away the day before and filled the furrow with new ground, that had already been taken care of. We started the day with placing the plants according to how we wanted them and before we started digging we set up a string to get a straight line to follow. After that it was just to dig a new, smaller, furrow and place the plants with even space (30–50 cm are the recommendations). Here it’s important to dig a furrow that is deep enough so the new ground covers the plants! Before we added more ground, we watered the bushes with plenty of water, to make sure that they wouldn’t dry out in the September heat. Finally we ended the project with sowing a new lawn. Now we’re just waiting for spring to see if both the bushes and the lawn has survived the winter! Besides, the ground where the tree stump was will most likely sink, so it’s possible that we will need to do this a second time anyway. But, we’ll just have to wait and see! :)

Läs texten på svenska

Så här planterade vi buskarna

Nya plantor behöver ny och näringsrik jord – vi grävde ju bort de gamla buskarna dagen innan och fyllde fårorna med ny jord, så den delen hade vi redan fixat. Vi började dagen med att placera ut plantorna enligt hur vi ville ha dem och innan vi började gräva så spände vi upp ett band för att få en rak linje att gå efter. Sen var det bara att gräva en ny, mindre, fåra och placera plantorna med ett jämnt mellanrum (30–50 cm är rekommendationerna). Här var det viktigt att gräva tillräckligt djupt för att den nya jorden skulle täcka plantorna! Innan vi fyllde på med jord så vattnade vi buskarna med rikligt med vatten för att vara helt säkra på de inte skulle torka i septembervärmen. Slutligen avslutade vi projektet med att så en ny gräsmatta. Nu väntar vi med spänning på våren för att se om både buskarna och gräsmattan har överlevt vintern! Dessutom kommer jorden troligtvis att sjunka där trädstubben tidigare fanns, så det kan mycket väl hända att det blir en omgång två igen till våren. Men, det får vi vänta och se! :)

How to plant a hedge. | qandvictoria.wordpress.com

2 thoughts on “PLANTING A HEDGE | HOW-TO GUIDE

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.