EASTER TRADITIONS

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com

Easter traditions

I don’t really belong to those who has a lot of traditions they keep holding on to. Of course there are a few things that we always did while I was a kid myself, but nothing that I really feel like I want to continue with now as an adult. After moving to Turku there are also a lot of things that has changed, ’cause believe it or not, they don’t celebrate the holidays the same way here in southern Finland as in Ostrobothnia!

One holiday that is really different is Easter. When I still lived in Ostrobothnia, Easter was all about Easter witches, Easter bonfires and candy hidden in the bookshelf. Since I moved to Turku, it’s almost impossible to find bonfires during Easter, and the Easter witches, you see already on Palm Sunday, the Sunday before Easter weekend. Completely weird for me who is used to something else!

Läs texten på svenska

Påsktraditioner

Jag hör egentligen inte till dem som har massor av traditioner som jag håller fast vid. Visst finns det några saker som jag minns att vi alltid gjorde när jag själv var barn, men inget som jag känner att jag bara måste fortsätta med nu som vuxen. Efter att jag flyttade till Åbo så har ju också en hel del förändrats, för tro det eller ej, men här i södra Finland så firar man inte högtiderna på samma sätt som hemma i Österbotten!

En högtid som skiljer sig extra mycket är påsken. När jag ännu bodde i Österbotten så handlade påskhelgen om påskhäxor, påskbrasor och godis gömda i bokhyllan. Sedan jag flyttade till Åbo så är det näst intill omöjligt att hitta påskbrasor under påsken och påskkärringarna ser man redan på palmsöndagen, alltså söndagen innan påskhelgen. Helt knasigt enligt mig som är van med annat!

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com

An Easter tradition I want to keep

Now when we have moved to a row house apartment, it’s actually our first time during my nine years in Turku that we even need to think about what we should give to the Easter witches when they knock on our door. Since Easter was one of my favourite holidays as a kid, I will actually keep one tradition from my own childhood when it comes to the Easter candies. My mom used to make these candy gifts wrapped in napkins, which they gave to the Easter witches. I think this is such a great idea – who would not want to get small gifts with a surprise inside?

Do you have a visit from Easter witches and what do you usually give to them?

Läs texten på svenska

En påsktradition jag vill behålla

Nu när vi har flyttat till radhuslägenhet så är det faktiskt första gången under mina nio år i Åbo som vi ens behöver fundera på vad vi skall ge åt påskhäxorna när de knackar på dörren. Eftersom påsken var en av mina favorithögtider som barn, så kommer jag faktiskt att ta tillvara en tradition från min egen uppväxt när det kommer till påskgodiset. Min mamma brukade nämligen alltid göra små godispaket av servetter som de sedan gav åt påskhäxorna som kom. Jag tycker att det här är en sån fin idé – vem vill liksom inte få små paket med en överraskning inuti?

Brukar ni få besök av påskhäxor och vad brukar ni ge åt dem?

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.