DIY | CHEVRON GARDEN TRELLIS

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

The plans for the backyard

In my previous blogpost I mentioned that we had done a complete transformation of our backyard while I was having my blog break, and today I was thinking to tell you more about what we have actually done. When we moved to our new home about a year ago, we started already then with removing a huge tree stump and planting a new hedge around the yard. When it was warm enough outside again, it was time for the next project; the flower benches and the terrace. In the picture below you can see what it looked like in the beginning of the summer – to the left, you see a half dead tree and a flower bench full of strawberry plants and to the right a minimal flower bench mainly for the blackberry bush. As you might notice, our backyard was also very open, so some kind of privacy screens had to be built to get some more privacy.

Läs texten på svenska

Planerna för bakgården

I mitt förra blogginlägg så nämnde jag att vi hade hunnit med en totalförändring av bakgården under tiden som jag hade haft bloggpaus, och idag tänkte jag berätta lite mera ingående om vad det är som vi egentligen har gjort. När vi flyttade till vårt nya hem för ungefär ett år sedan så började vi ju med att gräva upp en stor trädstubbe och att plantera nya buskar runt gården. När det började bli tillräckligt varmt igen så var det dags att ta tag i nästa projekt; blombänkarna och terrassen. På bilden nedanför kan ni se hur det såg ut i början av sommaren – till vänster ser ni ett halvdött barrträd och en blombänk proppfull med jordgubbsplantor och till höger en minimal blombänk ämnad för björnbärsbusken. Som ni kanske märker så var vår bakgård dessutom väldigt öppen, så något typ av insynsskydd var ett måste för att få en privatare bakgård.

Backyard before putting up the garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises

You can buy ready trellises and fences from for example K-rauta or Bauhaus, but what I had planned didn’t exist, so we were going to have to build them ourselves. We bought untreated boards that were small enough for the project, and sawed them according to the measurements we needed – then it was just to predrill and put them together. When all the parts fit, we took the walls apart to treat and paint the pieces before putting them back together. If you, just like us, use untreated boards, it’s important to treat the material to protect it from moist (we used Tikkurila Valtti® Pohjuste) and to paint them for even better protection.

While we were working on this project, it felt like it would never end – we still had almost 100 pieces to saw, predrill, treat and paint. Now, when everything is done, I couldn’t be more pleased with the result!

What do you think of the result? Would you also consider making your own or would you rather buy ready from the store?

Läs texten på svenska

Gör-det-själv trädgårsspaljéer

Man kan köpa färdiga spaljéer och staket från till exempel K-rauta eller Bauhaus, men just det som jag hade i planerna fanns inte att köpa färdigt, så vi skulle alltså komma att behöva bygga dem själva. Vi köpte obehandlade brädor som var tillräckligt små för ändamålet och sågade dem enligt måtten som vi behövde – sen var det bara att förborra och sätta ihop. När alla delar passade så tog vi isär väggarna igen för att slutligen behandla och måla alla bräden innan vi satte ihop dem igen. Om man, som vi, använder sig av obehandlade brädor så är det viktigt att behandla dem för att skydda materialet mot fukt (vi använde oss av Tikkurila Valtti® Pohjuste) och att sedan ytmåla för ännu bättre skydd.

När vi väl höll på med det här projektet så kändes det verkligen som ett evighetsprojekt – det var ju ändå närmare 100 bitar som skulle sågas, förborras, behandlas och målas. Nu när allt är klart så är jag mera än nöjd och tycker att det definitivt var värt besväret!

Vad tycker ni om slutresultatet? Skulle ni också kunna tänka er att göra egna eller skulle ni hellre köpa färdiga från butiken?

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com