ABOUT

Q& Victoria profile picture. | qandvictoria.wordpress.com

“A Finland-Swedish furniture designer and visual merchandiser with a great passion for traveling and adventure.”

Q& Victoria is about me, Victoria, born in Ostrobothnia but officially living in Turku since autumn 2009. In this blog you can read about everything from inspiring homes and product design to traveling abroad and what all Finland’s most wonderful city, Turku, has to offer.

In December 2013 I graduated as a furniture designer and in spring 2015 I got my degree in visual merchandising. In connection with my studies I got a permanent job as a marketing designer in Turku, where I have been working as packaging designer since summer 2014. What happens after this, we’ll have to see later! While waiting, I’m trying to entertain myself with designing my own products and traveling abroad, which both are very close to my heart.

Läs texten på svenska

“Finlandssvensk möbelformgivare och visuell marknadsförare med en stor passion för resande och äventyr.”

Q& Victoria handlar om mig, Victoria, född Österbottning men officiellt Åbo-bo sedan hösten 2009. I den här bloggen får man ta del av allt från inspirerande hem och produkt design till resor utomlands och vad Finlands underbaraste stad, Åbo, har att erbjuda.

I december 2013 utexaminerades jag som möbelformgivare och våren 2015 fick jag min examen inom visuell marknadsföring. I samband med mina studier fick jag en fast anställning som marknadsföringsdesigner i Åbo, där jag har jobbat med förpackningsdesign sedan sommaren 2014. Vad som händer efter detta får vi se senare! Under tiden försöker jag underhålla mig med att designa egna produkter och att göra resor utomlands, vilka båda ligger mig mycket varmt om hjärtat.