BLOGGERS’ CHRISTMAS PARTY

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers’ Christmas Party in Turku

After a long break, yesterday it was finally time for our next bloggers meetup! Jarina and Ida-Marie had organized a full day for us and it was fun to see that so many people showed up. We started the day with a photo walk along the river and with a visit to the Christmas Market at the Old Great Square here in Turku. I bought myself a new camera lens last year which I haven’t got the chanse to try that much yet, so it was fun to test it out for real yesterday when there were a lot of people who wanted to be photographed. That’s a great benefit when hanging out with other bloggers! :)

After the photo walk we started to be quite cold, so it was nice to go for a warming cup of coffee/hot chocolate at M Kitchen & Café. We sat there for about two hours and talked, while Jarina and Ida-Marie also had planned some program for us. Right before six o’clock we headed off towards the river boats to enjoy a Christmas dinner at Svarte Rudolf. A huge thanks to everyone for an enjoyable evening and hopefully we’ll meet up soon again!

Läs texten på svenska

Bloggjulfest i Åbo

Efter ett långt uppehåll så var det äntligen dags för bloggträff i Åbo igår! Jarina och Ida-Marie hade fixat en fullspäckad dag för oss och det var superkul att se att så många kommit med på träffen. Vi började dagen med fotopromenad längs ån och ett besök till julmarknaden vid gamla stortorget här i Åbo. Jag köpte ju ett nytt objektiv ifjol som jag inte har hunnit använda särskilt mycket ännu, så det var kul att få testa det riktigt ordentligt nu när det fanns många som ville vara med på bild. Det är ju en stor fördel när man umgås med andra bloggare! :)

Efter fotopromenaden och julmarknaden började vi bli rejält frusna, så då var det skönt att gå på en värmande kopp kaffe/kakao vid M Kitchen & Café. Där satt vi i två timmar och pratade samtidigt som Jarina och Ida-Marie hade hittat på lite program åt oss. Strax innan klockan sex drog vi vidare mot åbåtarna där vi sen fick avnjuta julmiddag vid Svarte Rudolf. Tack till alla för en riktigt trevlig kväll och hoppas att vi ses snart igen!

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

PAINTING WITH KALKLITIR

This blogpost is a cooperation with Aveo.

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

We’re starting to be done with the upstairs bedroom renovation! Last weekend it was finally time to paint the accent wall which is behind our bed – I had been changing my mind quite many times whether to put a wallpaper or to make some other kind of effect wall, but finally I decided to try Kalklitir. This paint is most likely familiar to you who follow a lot of interior design blogs, but for the rest of you this might be a completely new kind of product?

What is Kalklitir?

Kalklitir is a paint that consists of water, lime and pigment. The paint is delivered as powder in 1 kg bags and the powder is mixed with 1,7 liters cold water to get 2 liters of paint. In the instructions it says that the paint lasts for two layers on a 6–10 m2 wall, but the wall which we painted was 8,5 m2 big, and we had almost one third of paint left after painting two layers. For painting with Kalklitir you only need a plastic bucket, hand whisk, paint brush, water and powder from Kalklitir. Do spend a few extra euros on the paint brush, ’cause you do not want to pick brush hair while you are painting! We used Kalklitirs own paint brush when we painted our wall, and I would recommend to use this one to be sure to get the end result you are looking for.

Painting with Kalklitir

Start with covering/taping the lists to avoid getting the paint in wrong spots (splatter on the floor is easy to clean with a moist paper) and then mix the powder little by little with water. When the paint has rested for a while, you’re good to go! Remember to mix the paint regularly to make sure you always have the correct consistency. When it’s time to start painting, you can choose between two methods; straight or x-strokes. With the x-strokes you get a lovely cloudy end result, which was exactly what we were looking for! The paint also dries really quickly, so in my opinion it was easier to avoid ugly seams when using this method. Before the paint has had time to dry, you might think that it looks very dark, but once it has dried it will become a lot lighter. Personally, I thought that the color was perfect after the second layer, ’cause it looked almost too light after the first layer.

Painting on a structured wallpaper

Before we started painting I was quite nervous about what the end result would actually look like – we have fiberglass wallpapers in the whole apartment, and after the ceiling renovation we didn’t really wanna spend time on ripping off the structured wallpaper. I googled a lot to find out if anyone else had painted on fiberglass wallpaper before (I would have liked to see what the end result would have looked like), but I didn’t actually find any example pictures of Kalklitir painted on fiberglass wallpaper! At that point I just fel like “screw it, let’s go!”, someone else might also be interested to see what it would look like. :)

Läs texten på svenska

Nu börjar vi nästan vara klara med sovrumsrenoveringen! Förra helgen var det äntligen dags att måla fondväggen som kommer att finnas bakom vår säng – jag hade länge velat fram och tillbaka mellan att tapetsera eller att göra någon annan typ av effektvägg, men till slut föll valet på att testa Kalklitir. För er som följer olika inredningsbloggar så är denna målfärg redan bekant, men för er andra så kanske detta är en helt ny produkt?

Vad är Kalklitir?

Kalklitir är en målfärg som består av enbart vatten, kalk och pigment. Färgen levereras i pulverform i 1 kg påsar och pulvret blandas sedan ut med 1,7 liter kallt vatten för att få 2 liter målfärg. I instruktionerna står det att färgen räcker till två lager på en 6–10 m2 vägg, men väggen som vi målade var 8,5 m2 stor och vi hade nästan en tredjedel av färgen kvar efter två påstrykningar. För att måla med Kalklitir behöver man endast en plastdunk, handvisp, pensel av naturborst, vatten och pulver från Kalklitir. Spendera gärna några extra euron på penseln, för man vill nog inte plocka en massa hår under tiden som man målar! Vi använde Kalklitirs egen pensel när vi målade vår vägg och den skulle jag nog varmt rekommendera för att få det slutresultat som man är ute efter.

Att måla med Kalklitir

Börja med att täcka in/tejpa lister och tak för att undvika att färgen hamnar på fel ställe (stänk på golvet kan man lätt torka bort med ett fuktigt papper) och blanda sedan ut pulvret lite i taget med vatten. När färgen har fått stå en stund är det bara att börja på! Kom ihåg att röra om blandningen mellan varven för att alltid ha rätt konsistens på färgen. När det väl är dags att börja måla så kan man välja mellan två olika tekniker; raka penseldrag eller kryssmetoden. Med kryssmetoden får man en härligt molnigt slutresultat, vilket var exakt det som vi var ute efter! Färgen torkar ju också väldigt snabbt, så jag tyckte att det kändes lättare att undvika fula skarvar när man använde den här metoden. Innan färgen har hunnit torka så kan man tycka att den är väldigt mörk, men när den väl har torkat så kommer den att bli mycket ljusare. Personligen tyckte jag att färgen blev alldeles perfekt efter andra påstrykningen, för den såg nästan för ljus ut efter första varvet.

Att måla på en strukturtapet

Innan vi började måla så fasade jag faktiskt lite för hur slutresultatet faktiskt skulle bli – vi har nämligen glasfibertapet i hela vår lägenhet och efter takrenoveringen så ville vi verkligen inte sätta tid på att ånga ner strukturtapeterna. Jag googlade en hel del för att se om någon annan har målat på glasfibertapet tidigare (jag ville gärna se hur slutresultatet skulle bli), men faktiskt hittade jag inga exempelbilder på hur Kalklitir ser ut när man målat på glasfibertapet! Där och då kände jag bara att “ja men, vi kör!”, någon annan kan ju också vara intresserad av att se hur det börjar se ut. :)

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

The end result

As I already mentioned, I though the color looked too light after the first layer. It was quite exciting to see the paint drying, ’cause while the paint was still wet, you could really see every detail and every stroke you had painted. Many other have written that they have almost regretted their decision while watching the paint dry, but I really liked the effect! When the first layer had dried, I almost got a little bit disappointed when most of the details had disappeared and what was left, was a boring light grey fiberglass wallpaper. At this point I started thinking if it would have been better to paint the base with a grey paint so the white color wouldn’t have shown through. When the second layer had dried, I quickly forgot about this since the result was exactly what I had hoped for! The paint got darker and now you could really see the cloudy effect which we wanted.

“Does the structure show through?” you might wonder. Yes, the structure does show through, but thanks to the cloudy effect which Kalklitir makes, I think the structure disappears really nicely. When you stand close to the wall you can of course see it, but further away you wouldn’t even notice it. If you want more of a genuine stone wall effect, then I wouldn’t really recommend painting straight on to a structured wallpaper, then you just have to get rid of it. Also, even if we used a tape of better quality for covering up the corners, the paint did bleed through. So all the edges I had to paint by hand to get an even transition to the other walls. Except from this, I still think it was a better option for us to leave the structured wallpaper as it was! If you are interested in painting with the same color as us, you find Concrete Primo from Aveo.

Läs texten på svenska

Slutresultatet

Som jag redan nämnde så tyckte jag att färgen såg nästan för ljus ut efter första varvet. Det var ganska spännande att se på när färgen torkade, för medan den var våt så syntes ju verkligen varje liten detalj och varje penseldrag som man hade målat. Många har skrivit att de nästan ångrat sig mitt i målandet på grund av hur det har sett ut under tiden som det torkat, men jag gillade verkligen effekten som färgen gav! När första varvet sen hade torkat så blev jag nästan lite besviken då största delen av detaljerna hade försvunnit och det som lämnat kvar var en tråkig ljusgrå glasfibertapet. I det läget började jag också fundera ifall det skulle ha varit bra att grundmåla med en grå målfärg för att slippa den vita färgen som syntes igenom. När andra varvet sedan hade torkat så glömdes detta bort för resultatet var verkligen så som jag hade hoppats! Färgen mörknade en aning och nu syntes verkligen den molniga effekten som vi var ute efter.

“Syns strukturen igenom?” kanske ni nu undrar. Ja, strukturen syns nog igenom, men tack vare den molniga effekten som Kalklitiren ger så tycker jag att strukturen försvinner väldigt bra. Står man nära väggen så syns den ju förstås bättre, men längre ifrån så skulle nog ingen ens reagera på det. Vill man ha en äkta stenväggskänsla så skulle jag nog ändå rekommendera att inte måla rakt på en strukturtapet, då är det nog bort med tapeterna som gäller. Dessutom, fastän vi använde en tejp av bättre kvalitet för att täcka in hörnen så blödde färgen igenom, så alla kanter hamnade jag att måla för hand för att få en jämn övergång till de andra väggarna. Utöver detta så tycker jag ändå att det var ett bättre val för oss att låta strukturtapeterna vara kvar! Om ni är intresserade av att måla med samma nyans som vi har använt, så hittar ni Concrete Primo från Aveo.

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Things to think about

Can you paint on wallpaper?

Yes, you can and the product covers surprisingly good (type of wallpaper and how good it is attached to the wall will of course affect the end result)! If you have a really colorful wallpaper, you can use less amount of water when mixing the color, to be on the safe side. What is important to remember, is that obvious seams and the structure in a wallpaper will not disappear when painting with Kalklitir – the result will be the same as if you would paint with regular paint.

Which base can you not paint on?

Kalklitir does not attach on oil based paint or filler – paint first with an acrylic primer and you’ll see that it works better. Walls or objects painted with regular paint is ok (we painted our walls with regular paint before adding the first layer of Kalklitir, that way the filler didn’t affect the end result). You can also paint furniture with Kalklitir, but if it is in heavy use you should add a layer of varnish (check with Kalklitir which varnish they recommend) to avoid oily spots and wear. If you are unsure, always check with Kalklitir first!

Does Kalklitir smell or let off color?

When you mix the powder with water, you will notice that the paint smells pretty much like wet mud, but once the paint has dried it doesn’t smell anything at all. During the first few days, you should avoid touching the paint to be sure that no spots will appear on the item you have painted. When the paint has dried it will be less sensitive and you can touch the surface without getting lime on your fingers.

Can you paint over Kalklitir?

You can’t paint over Kalklitir with regular paint – for this, you first need to paint with a acrylic primer before painting with regular paint. It’s important that the primer doesn’t contain alkyd or oils.

Can you wash/clean Kalklitir?

Kalklitir is not equally tolerant as regular paint and can not be cleaned. Water splashes are no issue, but it can’t handle oil. For smaller stains, you can try to wash it off with water or sanding it with sandpaper, and then paint with primer before adding a new layer of Kalklitir.

Läs texten på svenska

Saker att tänka på

Kan man måla rakt på en tapet?

Ja, det kan man och produkten täcker förvånansvärt bra (typ av tapet och hur bra tapeten är fäst på väggen påverkar förstås slutresultatet)! Om man har en väldigt mönstrad tapet så kan man använda mindre mängd vatten när man blandar ut färgen för att vara på den säkra sidan. Det som är viktigt att komma ihåg är att tydliga skarvar och strukturen i en tapet kommer inte att försvinna när man målar med Kalklitir – resultatet kommer att vara precis som när du målar med vanlig målfärg.

Vilket underlag kan man inte måla på?

Kalklitir fäster inte på oljebaserad färg eller spackel – måla först med en akrylprimer så skall ni se att det funkar bättre. Väggar eller objekt målade med vanlig färg går bra (vi målade våra väggar med vanlig målfärg innan vi strök på första lagret av Kalklitir och spacklet påverkade på så vis inte slutresultatet). Man kan också måla möbler med Kalklitir, men om det är en utsatt yta så bör man stryka på ett lager med lack (kolla med Kalklitir vilken lack de rekommenderar) för att undvika fettfläckar och slitage. Ifall ni är osäkra så kan ni alltid kolla med Kalklitir först!

Luktar eller färgar Kalklitir av sig?

När ni blandar ut pulvret med vatten så kommer ni att märka att färgen luktar ungefär som lervatten, men sen när färgen väl har torkat så luktar den inget alls. Under de första dygnen så bör man undvika att peta på färgen för att vara säker på att det inte uppstår fläckar på det man har målat. När färgen väl har torkat så är den mindre känslig och man kan vidröra ytan utan att få kalk på fingrarna.

Kan man måla över Kalklitir?

Man kan inte måla över Kalklitir med vanlig målfärg – för det här ändamålet så måste man först måla med en akrylbaserad primer innan man målar med vanlig målfärg. Viktigt är att primern inte innehåller alkyd eller oljor.

Kan man tvätta/putsa Kalklitir?

Kalklitir är inte lika tålig som en vanlig målfärg och går alltså inte att torka av. Vattenstänk är ingen fara för färgen men fett tål den inte. För mindre fläckar så kan man försöka tvätta med vatten eller slipa med sandpapper och sedan måla med primer innan man stryker på ett nytt lager av Kalklitir.

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com

DELIGHT DAY | SWEET POTATO SLICES AND SAUERKRAUT PASTE

Sweet Potato Slices and Sauerkraut Paste by Joseph Youssef. | qandvictoria.wordpress.com

Sweet potato slices with sauerkraut paste

I hope you have all had a fantastic weekend, ’cause my weekend has been amazing! The summer warmth finally decided to show up during the weekend and I had planned a weekend full of fishing together with a bunch of my coworkers. I will show you some pictures in another blogpost, but while you’re waiting I want to share another recipe from the Delight Day with Joseph Youssef. I already linked to the Finnish recipe, but since I guess many of my readers speak some other language, here comes a translated version instead. Enjoy!

Ingredients:
sweet potato
rapeseed oil

Paste:
1 apple
1 handful cashew nuts
400 g sauerkraut
juice from one lemon
coriander (according to your own taste)
approx. 1 tbs olive oil
salt and pepper
approx. 2 tsp turmeric

Decoration:
cashew nuts
coriander

Instructions:
1. Cut the sweet potato into slices och place them on an oven sheet.
2. Brush the slices with rapeseed oil and season with salt and pepper.
3. Bake in oven until the surface softens.
4. Blend all the ingredients for the sauerkraut paste in a mixer.
5. Roast the decorative cashew nuts in oven.
6. Assemble the dish and serve.

Läs texten på svenska

Batatskivor med surkålssmet

Jag hoppas att ni alla har haft en fantastisk helg, mitt veckoslut har nämligen varit helt fantastiskt! Sommarvärmen bestämde ju sig för att hälsa på passligt till helgen och jag hade inplanerat en helg full med fiske tillsammans med några kollegor. Jag kommer att visa några bilder i ett annat inlägg, men under tiden som ni väntar så tänkte jag dela med mig av ännu ett recept från Delight Day tillsammans med Joseph Youssef. Jag länkade ju redan till det finska receptet, men eftersom jag gissar att många av mina läsare talar ett annat språk så kommer här en översatt version istället. Enjoy!

Ingredienser:
batat
rapsolja

Smet:
1 äpple
1 näve cashewnötter
400 g surkål
saft från en citron
koriander (enligt egen smak)
ca 1 msk olivolja
salt och peppar
ca 2 tsk gurkmeja

Dekoration:
cashewnötter
koriander

Instruktioner:
1. Skiva bataten och placera skivorna på en ugnsplåt.
2. Pensla skivorna med rapsolja och smaksätt med salt och peppar.
3. Stek i ugnen tills ytan mjuknat.
4. Mixa samman ingredienserna till surkålssmeten till en jämn smet.
5. Ugnsrosta cashewnötterna som används till dekoration tills de är gyllenbruna.
6. Lägg upp i portioner och servera.