DESIGN MARKETS IN HELSINKI

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Igår bilade jag och T österut för att spendera en heldag i Helsingfors. Igår skrev jag på Instagram att jag ofta brukar tänka för mig själv att jag borde besöka Helsingfors oftare än jag gör, men när jag väl är där så står jag inte ut med folkmassorna och alla människor som alltid verkar ha bråttom någonstans. Det kan ju hända att det den här gången har att göra med julen som närmar sig, men jag vet inte… Ett liv i Helsingfors känns på något sätt så hektiskt? Någon annan som får den känslan när man är där?

Ornamo designjulmarknad

Största orsaken till att vi var i Helsingfors var Ornamo designjulmarknad. Jag hör själv till facket Ornamo och varje gång de har ordnat designmarknader har jag på någon konstig vänster aldrig tagit mig dit, men i år bestämde jag mig för att det var dags. I år deltog 250 försäljare och där fanns verkligen något för alla. Marknaden hålls i Kabelfabriken i Helsingfors och när man väl började på så kändes det som om det bara fortsatte och fortsatte. Där fanns en del märken som var, för mig, kända sedan tidigare, men största delen var nog nya för mig. I Åbo så har det börjat kännas som att det är samma försäljare som ställer ut år efter år, så därför var det riktigt kul att besöka en marknad i Helsingfors istället för att se något nytt! Ornamo designjulmarknad är öppen ännu idag, så ifall ni råkar befinna er i Helsingfors så hinner ni ännu fynda vackra designprylar fram till klockan fem!

TRE Christmas Market och Xmas Garage

Jag hade också två andra affärer på min must-visit lista i Helsingfors, och det var TRE Christmas Market och Xmas Garage. Båda är pop-up affärer som håller öppet ända fram till 23 december och här fanns sååå otroligt mycket fint att titta på! TRE Christmas Market hade i stort sätt samma utbud som på Ornamo designjulmarknaden, men konceptet var lite annorlunda. Det var som att gå in i en vanlig affär där alla märken hade sitt eget bord och alla produkter betalar man sen vid kassan. Borden hade alltså inga egna försäljare utan man fick plocka med sig alla inköp och betala allt på en gång. Priserna var aningen dyrare här, vilket är förståeligt då affären också behöver få sin andel av försäljningspriset. Xmas Garage fanns några kvarter längre bort och hade som tur helt annat utbud än TRE och Ornamo. Att ha två pop-ups så nära inpå varandra skulle ju inte fungera ifall utbudet varit det samma, så det var kul att se att Xmas Garage hade satsat på sitt eget koncept. Jag skulle säga att där fanns mindre hantverk och mera, så kallade, massproducerade designprodukter. Båda affärerna var absolut värda ett besök och ifall ni ännu funderar på julklappar så kan jag varmt rekommendera ett besök hit – ni lär definitivt hitta något för alla åldrar!

Ornamo designjulmarknad
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 1-3 december 2017; fre 15:00-19:00, lör-sön 10:00-17:00.

TRE Christmas Market
Alexandersgatan 17, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 15 november-5 december; mån–fre 11:00–20:00, lör–sön 11:00–18:00.
7-17 december; mån–sön 11:00–20:00. 18-23 december; mån–sön 11:00–21:00.

Xmas Garage
Alexandersgatan 11, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 10 november-23 december; mån-fre 10:00-20:00,
lör 10:00-18:00, sön 12:00-17:00.

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Yesterday I and T headed east to spend the day in Helsinki. Yesterday I wrote on Instagram that I often think to myself that I should visit Helsinki more often, but once I’m there I can’t stand the crowds and all the people who always seem to be in rush. It might be that this time it has something to do with Christmas coming up, but I don’t know… A life in Helsinki feels somehow so hectic? Does anyone else get that feeling when you’re there?

Ornamo Design Christmas Market

The main reason why we were going to Helsinki was Ornamo Design Christmas Market. I belong to Ornamo union myself, and everytime they have organized design markets I haven’t participated, but this year I decided that it was time. This year 250 sellers participated in the market and there was really something for everyone. The market is being held in Kaapelitehdas in Helsinki and once you got there it felt like it just kept on going and going. There were many brands that was, for me, familiar from before, but most of them were completely new to me. In Turku it has started to feel like there’s the same sellers year after year, so that’s why it was fun for me to visit a market in Helsinki instead and to see something new! Ornamo Design Christmas Market is open still today, so if you happen to be in Helsinki, you have time to find beautiful design products until five o’clock!

TRE Christmas Market and Xmas Garage

I also had two other shops on my must-visit list in Helsinki, and those were TRE Christmas Market and Xmas Garage. Both are pop-up shops which are open until 23rd of December, and here was sooo much pretty stuff to look at! TRE Christmas Market had pretty much the same selection as Ornamo Design Christmas Market, but the concept was a little bit different. It was like walking in to a regular store where all brands had their own table and then you paid for all the items at the check-out desk. So the tables didn’t have their own sales persons, you just collected everything you wanted and paid for it all at once. The prices were slightly more expensive here, but that is understandable since the store also needed to get their own cut of the price. Xmas Garage was just a few blocks away and lucky enough they had a completely different selection than TRE and Ornamo. To have two pop-up shops that close to eachother wouldn’t work if the selection would be the same, so it was great to see that Xmas Garage had created their own concept. I would say that there were less handicraft and more, so to say, mass produced design products. Both shops were definitely worth a visit and if you’re still thinking about Christmas gifts, I can warmly recommend a visit here – you will definitely find something for all ages!

Ornamo Design Christmas Market
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki

Opening hours: 1-3 December 2017; Fri 15:00-19:00, Sat-Sun 10:00-17:00.

TRE Christmas Market
Aleksanterinkatu 17, 00180 Helsinki

Opening hours: 15 November-5 December; Mon–Fri 11:00–20:00, Sat–Sun 11:00–18:00.
7-17 December; Mon–Sun 11:00–20:00. 18-23 December; Mon–Sun 11:00–21:00.

Xmas Garage
Aleksanterinkatu 11, 00180 Helsinki

Opening hours: 10 November-23 December; Mon-Fri 10:00-20:00,
Sat 10:00-18:00, Sun 12:00-17:00.

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

NICE, FRANCE

Place Masséna in Nice, France. | qandvictoria.wordpress.com

Efter tre nätter i Menton så tog vi bussen tillbaka till Nice där vi skulle spendera de sista tre nätterna innan hemfärd. Vi hade haft tur med vädret i början av vår resa, men när vi anlände till Nice så började molnen hopa sig. Egentligen gjorde det inget, eftersom det finns massor man kan göra där fastän solen inte är framme.

Boende i Nice

Vårt boende i Nice hade vi bokat via hotels.com, men det var helt klart en lägenhet i klass med airbnb. Vi hade stämt möte med ägarens anställd och hon visade oss runt i huset och lägenheten innan vi fick nycklarna. Till vår användning hade vi ett stort vardagsrum med öppet kök, en enskild toalett och ett sovrum med öppen dusch. Som jag tidigare någonsin har nämnt så älskar jag att ha tillgång till ett kök när jag reser, och att inte behöva dela det med andra resenärer så är ju dessutom snäppet bättre! Läget var helt okej, men skulle jag välja boende nu i efterhand så skulle jag nog söka mig närmare området kring Promenade des Anglais. En annan dålig sak som vi hamnade ut för var att vattnet skulle vara avstängt av under en hel dag (från ca klockan 9 till 16), vilket vi fick reda på först i hissen på väg upp till lägenheten. En sådan sak anser jag själv berättigar oss som hyresgäst en billigare hyra för den dagen. Det är ju inte precis kul att behöva vakna x-antal timmar tidigare när man är på semester för att hinna duscha innan vattnet stängs av. Det var verkligen jättesynd och tyvärr något som gjorde att jag inte skulle rekommendera det här boendet åt någon annan. Annars var det verkligen en jättefin lägenhet!

Rundvandring i Nice

Tack vare det mulna vädret så hann vi se och göra massor under våra tre dagar i Nice (massor av extra tid när vi inte spenderade dagarna på stranden)! Under den första dagen gick vi på upptäcktsfärd längsmed hamnen och ut till stranden. Där såg vi bland annat Monument aux Morts, den stora #ILoveNICE-skylten och Promenade des Anglais. Efteråt så tog vi hissen upp till Colline du Château (Castle Hill) varifrån vi fick se den fina utsikten över både hamnen och staden. Det kändes faktiskt som att gå omkring i kisapuisto här i Åbo! Från Castle Hill så promenerade vi ner till gamla sta’n och vidare till Promenade du Paillon och Place Masséna (som ni kan se på första bilden i det här blogginlägget). Ungefär den här samma rutten gick vi även under de andra dagarna, förutom den sista dagen innan flyget då vi istället promenerade längs med shoppinggatan Avenue Jean Médecin. En riktigt skön minisemester hade vi i Franska Rivieran och nu känns det ganska kul att få kryssa av ännu ett resmål från min lista!

View from Castle Hill in Nice, France. | qandvictoria.wordpress.com

Promenade des Anglais in Nice, France. | qandvictoria.wordpress.com

Nice, France. | qandvictoria.wordpress.com

After three nights in Menton, we took the bus back to Nice, where we were going to spend our last three nights before going home. We had been lucky with the weather in the beginning of our trip, but when we arrived to Nice, the clouds started to gather. It didn’t really matter, since there are lots of things to do there even if the sun is not shining.

Accomodation in Nice

We had booked our accomodation in Nice through hotels.com, but it was definitely an airbnb apartment that we were staying at. We had set a meet-up with the owners employee and she showed us around in the house and in the apartment before we got the keys. We had a big livingroom with an open kitchen, a separate toilet and a bedroom with open shower. I have mentioned before that I like having access to a kitchen when I travel, and the fact that we didn’t have to share it with someone else was even better! The situation was ok, but if I would choose accomodation now afterwards, I would try to find something closer to the area around Promenade des Anglais instead. Another bad thing that happened to us was that the water was going to be shut off during a whole day (from 9 am to 4 pm), which we found out in the elevator going up to the apartment. That is a thing that in my opinion entitle us as tenants a cheaper rent for that day. It’s not especially fun to wake up earlier when you’re on vacation, so you have time to shower before the water shuts off. It’s such a pity and unfortunately something that makes me not to recommend this accomodation to anybody else. Otherwise it was a really nice apartment!

Sightseeing in Nice

Thanks to the cloudy weather, we had time to see and do a lot during our three days in Nice (a lot of extra time since we didn’t spend our days on the beach)! During the first day, we went sightseeing along the harbour and all the way to the beach. There we saw Monument aux Morts, the big #ILoveNICE sign and Promenade des Anglais. Afterwards, we took the elevator up to Colline du Château (Castle Hill) from where we got a nice view over the harbour and the city. It actually felt like walking around kisapuisto here in Turku! From Castle Hill we walked down to the old town and continued to Promenade du Paillon and Place Masséna (which you can see in the first picture in this blogpost). We walked this same route during the other days as well, except the final day before our flight, when we instead walked along the shopping street Avenue Jean Médecin. It was a really relaxing mini vacation in the French Riviera, and now it feels quite nice to cross over another destination from my list!

Monument aux Morts in Nice, France. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

PRINCIPALITY OF MONACO

Monaco. | qandvictoria.wordpress.com

Buss från Menton till Monaco

Som jag redan nämnde i förra blogginlägget så gick lokalbussen strax utanför vårt hotell i Menton, och det var därmed väldigt lätt att ta sig mellan städerna längsefter den Franska Rivieran. Andra morgonen som vi vaknade upp i Menton så fixade vi oss klara inför en dag i Monaco. Lokalbussen mellan Menton och Monaco gick ungefär var femtonde minut, så man behövde inte precis planera i förväg för att få schemat att gå ihop. Det enda som kan vara bra att komma ihåg är att lokalbussarna slutar att gå efter klockan åtta på kvällen, så om man inte vill ta taxi så bör man se till att hinna med den sista bussen tillbaka.

Monaco Yacht Show

Vi hade ju redan kört igenom Monaco en gång när vi reste mellan Nice och Menton, så vi visste ju ungefär vad vi hade att vänta oss. Monaco är ett extremt lyxigt land och arkitekturen och omgivningen är väldigt vacker att se på. Vi hade dessutom lyckats passat in vårt besök samtidigt som det ordnades Monaco Yacht Show, så utöver de vanliga lyxbåtarna fanns där mängder av yachts från olika delar av världen att titta på! I efterhand fick jag reda på att den båten som min bror har jobbat med också fanns på plats i Monaco (Baltic 175 Pink Gin), så den skulle ju ha varit kul att ta sig en närmare titt på.

Sevärdheter i Monaco

Monaco är ju väldigt litet till storleken, så vi gjorde faktiskt så att vi hoppade av bussen nära Port de Fontvieille (som ligger ganska nära gränsen i sydväst) och promenerade hela vägen till gränsen i nordöst. På så vis fick vi se mycket av Monaco och vi fick stanna till på de ställena som vi ville se mera av. Hamnen med alla lyxbåtarna var ju självklart en klass för sig, men utöver det så var nog området kring Casino Monte-Carlo där de flesta höll hus. Om man befinner sig på den Franska Rivieran så kan jag varmt rekommendera ett besök till Monaco. Landet i sig var nog inget för mig då jag veeerkligen inte hör hemma bland överklass befolkning och helst klär mig i gympadojor och en ledig topp när jag reser. Men det var ändå något som var kul att uppleva och det var väldigt intressant att få se hur man lever där!

Monaco. | qandvictoria.wordpress.com

Monaco. | qandvictoria.wordpress.com

Bus from Menton to Monaco

As I already mentioned in my previous blogpost , the local bus left from right outside our hotel in Menton, so it was really easy to travel between the cities along the French Riviera. On our second morning in Menton, we got ready to spend a day in Monaco. The local bus between Menton and Monaco left every fifteen minutes, so you didn’t really need to plan in advance to make your schedule to work. The only thing that is good to keep in mind, is that the local buses don’t run after eight o’clock in the evening, so if you don’t want to take a taxi, you need to make sure to catch the last bus back.

Monaco Yacht Show

We had already driven through Monaco once when we travelled between Nice and Menton, so we kind of knew already what to expect. Monaco is an extremely luxurious country and the architecture and the environment is very beautiful to look at. We had also managed to plan our visit at the same time as Monaco Yacht Show, so except from the regular fancy boats, there were also a bunch of other yachts from different parts of the world to look at! Afterwards I also found out that the boat, which my brother has been working with, was also there in Monaco (Baltic 175 Pink Gin), so that one would have been fun to get a closer look at.

Sightseeing in Monaco

Monaco is a really small country, so we actually decided to get off the bus close to Port de Fontvieille (which is situated close to the south-west border) and to walk all the way to the border in north-east. That way we got to see a lot of Monaco and we got to stop at the places we wanted to see more of. The harbour, with all the luxurious yachts, was of course in a class by itself, but besides that, the area close to Casino Monte-Carlo was definitely were everyone else hung out at. If you happen to visit the French Riviera, I can warmly recommend a visit to Monaco. The country itself wasn’t really for me, since I deeefinitely don’t belong with the upper class – I prefer to be wearing sneakers and a simple topp while traveling. But, it was anyway something that was fun to experience and it was very interesting to see how they live there!

Monaco. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi