COOPERATION

Are you interested in cooperating with me?

I have a long background in blogging and I’m very open to cooperations with different companies. Cooperating with bloggers gives a company the possibility to tell about their products and services from a more personal perspective, and can in that way reach a more specific target audience. A cooperation can be carried through in many different ways, and what the final collaboration will look like we’ll plan together before the blogpost and/or the ad is published. A cooperation can, for example, consist of a review of the company’s products or services, ads in the side banner, raffles or offers to the readers. You can read about previous cooperations in the category cooperations.

Feel free to contact me and we can discuss and plan the collaboration together depending on your needs.

Läs texten på svenska

Är du intresserad av att samarbeta tillsammans med mig?

Jag har en lång bakgrund som bloggare och samarbetar gärna tillsammans med olika företag. Genom att samarbeta tillsammans med bloggare har företag möjligheten att berätta om sina produkter och tjänster ur ett personligare perspektiv och kan på så vis nå ut till en mera specifik målgrupp. Ett samarbete kan genomföras på många olika sätt, och hur det slutliga samarbetet ser ut planerar vi tillsammans innan blogginlägg och/eller annonser publiceras. Ett bloggsamarbete kan bland annat bestå av recensioner av företagets produkter eller tjänster, annonser i sidospalten, utlottningar eller erbjudanden till bloggläsarna. Tidigare samarbeten kan ni läsa om i kategorin cooperations.

Ta gärna kontakt så kan vi diskutera och tillsammans planera samarbetet utifrån era behov.