BEDROOM CEILING RENOVATION

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Ni som följer mig på Instagram har redan sett att vi börjar vara på slutrakan med vår takrenovering, men idag kommer jag att ge er en grundligare förklaring på hur vi har gått till väga. Själva renoveringen har hittills tagit oss sju veckor från den dagen då vi hämtade materialet, men vi har jobbat nästan enbart på helgerna vilket är orsaken till att renoveringen har dragit ut lite på tiden. Orsaken till att vi ens började på med en takrenovering kan ni läsa om i mitt förra inlägg om sovrumsrenoveringen. Där syns det också några före bilder, för er som är intresserade av att se hur det såg ut innan vi började på.

K-rautas rådgivningstjänst

När vi hade beslutat oss för att göra renoveringen själva så tog vi genast kontakt med K-Rauta här i Åbo för att få lite hjälp på vägen. På de flesta K-Rauta varuhus erbjuder de nämligen rådgivning för de som planerar att renovera själva och när man har varit på sin konsultation så samlar de allt material som du kan tänkas behöva på ett papper, och man får på så vis ett humm om vilken summa det rör sig om. Tack vare att vi gjorde på detta sätt så fick vi även rabatt på alla inköp som vi gjorde hos dem, så det här är ett jättebra tips ifall ni någon gång funderar på att renovera själva!

Vårt projekt i fem steg

Vår takrenovering kan man egentligen dela upp i fem olika steg:
1. Slipa ner den gamla rappytan.
2. Fylla åter hålen (där mellanväggarna tidigare hade varit) med nya gipsskivor.
3. Spackla och lägga pappersremsa i gipsskivornas skarvar.
4. Lägga första lagret av ytspackel för att jämna ut takytan.
5. Lägga andra lagret av ytspackel för att skapa en textur.

I dagens inlägg tänkte jag berätta mera ingående om förberedelserna som vi gjorde innan vi lade på själva ytspacklet. Det som är viktigt att komma ihåg är att grunden är a och o i en takrenovering – är grunden dåligt gjord så kommer också slutresultatet att bli dåligt. Så lägg hellre mera tid på att göra en bra bas istället för att försöka skynda på processen.

1. Slipa ner den gamla rappytan

Eftersom övre våningen är helt öppen så började vi med att täcka in alla ytor som på ett eller annat sätt skulle kunna sprida slipdammet till första våningen. På det här sättet undgick vi extra städning och kunde begränsa renoveringen helt och hållet till andra våningen. När allt var täckt in så slipade vi ner den gamla rappytan som fanns i taket. Till det här så använde vi en Mirka slipmaskin, dammsugare (kopplad till slipmaskinen), andningsskydd och skyddsglasögon.

2. Fylla åter hålen med nya gipsskivor

När vi hade slipat klart så var nästa steg att fylla åter hålen som hade lämnat kvar efter att mellanväggarna hade tagits bort. Tack vare att hålen var så pass små så räckte det att köpa en gipsskiva som vi sedan skar i rätt storlek för att passa in i hålen. En mattkniv och linjal räcker väl för att kapa en gipsskiva, så det fixade vi på plats i affären för att sedan enkelt kunna frakta hem bitarna. Gipsskivorna fäste vi sedan genom att skruva fast dem i takstommarna.

3. Spackla och lägga pappersremsa i gipsskivornas skarvar

När gipsskivorna var på plats så var nästa steg att spackla skarvarna. För det här ändamålet så hade vi köpt målarremsa och Presto J fogspackel. Största problemet som vi hade i det här skedet var att få nivåskillnaderna åtgärdade. Eftersom det rekommenderas att lägga max 5 mm tjockt lager av fogspackel åt gången, så hamnade vi att spackla några varv innan vi tyckte att ytan var tillräckligt jämn. Mellan varven så lät vi spacklet torka och slipade sen ytan innan vi lade på nästa varv.

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

You, who follow me on Instagram, have already seen that we are starting to be done with our ceiling renovation, but today I’m going to tell you more specific about what we have done. The renovation has this far taken us about seven weeks from the day when we went to get all the materials, but we have mainly been working during weekends, so this is the reason why it’s taken a bit longer than expected. The reason why we even started renovating the ceiling, you can read about in my previous blogpost about our bedroom renovation. In that blogpost you can also see a few before pictures, in case you are interested in seeing what it looked like before we started.

K-rautas consulting service

When we decided to do the renovation ourselves, we got in contact with K-Rauta here in Turku to get some help along the way. In most of K-rautas stores, they offer consulting service for everyone who is planning to renovate by themselves. After the first meeting they gather all the materials you need on a piece of paper, so that way you get an idea about how much it will cost you. Thanks to this, we also got a discount on everything we bought from them, so this is a great tip in case you ever think about doing a renovation by yourself!

Our project in five steps

Our ceiling renovation could be divided in to five different steps:
1. Sanding the old drywall surface.
2. Fill the holes (where the old walls had been) with new plasterboards.
3. Fill and tape the seams of the plasterboards.
4. Add the first layer of finishing plaster to eaven out the ceiling surface.
5. Add the second layer of finishing plaster to create texture.

In today’s blogpost I was thinking to tell more specific about the preparations we did before adding the actual finishing plaster. What’s important to remember, is that the base is most important in a ceiling renovation – if the base is badly made, the end result will also look sloppy. So, rather put more effort in making a good base than to try to speed up the process.

1. Sanding the old drywall surface

Since the top floor is completely open, we started with covering all the surfaces that could in one way or another spread the sanding dust to the first floor. This way we could avoid extra cleaning and we could restrict the renovation completely to the second floor. When everything was covered, we sanded the old drywall surface in the ceiling. For this, we used a Mirka sanding machine, vacuum cleaner (which was connected to the sanding machine), respirator mask and protective goggles.

2. Fill the holes with new plasterboards

When we had sanded the old surface, the next step was to fill the holes from when the walls had been taken down. Thanks to the holes being so small, it was enough for us to buy only one plasterboard, which we cut in to right size to fit into the holes. A stanley knife and a ruler was enough to cut a plasterboard, so we were able to take care of this at the store and could easily bring the pieces home. The plasterboards were attached by screwing them into the ceiling frame.

3. Fill and tape the seams of the plasterboards

When the plasterboards were put into place, the next step was to fill the seams. For this, we had bought mesh tape and Presto J joint filler. The biggest problem we had at this point was to fix the level differences. Since they recommend to put maximum 5 mm thick layers of joint filler per time, we had to put a few layers of filler before the surface was even enough. Between the layers, we let the filler dry and we also sanded the surface before adding a second layer.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

JACKSON & POLK – DESIGN IN SAN FRANCISCO

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Så har vi kommit till det sista blogginlägget om vår resa till USA. Gudars så mycket roligt vi fick uppleva under vår resa – och jättekul att ha allt samlat här i bloggen! Jag hoppas att ni har gillat att få följa med vårt äventyr och att ni har snappat upp en del tips ifall ni själva planerar att resa till USA:s västkust eller Hawaii. Ifall det är något som ni ännu undrar över efter det här inlägget så är det bara att slänga in en kommentar eller maila mig så skall jag hjälpa så gott jag kan!

Shopping vid Ghirardelli Square

Vi spenderade som sagt endast fyra dagar i San Francisco innan det var dags att bege sig tillbaka hemåt. Egentligen hade vi bara två dagar ämnat för sightseeing (första dagen shoppade vi varmare kläder och andra dagen spenderade vi i Berkeley på en amerikansk fotbollsmatch), så det blev lite tight med tid. Det var under sista dagen som vi tog bussen till Golden Gate Bridge och promenerade tillbaka till hotellet. Längsmed den rutten så vek vi in till både Ghirardelli Square och Fisherman’s Wharf, var vi hittade massor av intressanta designbutiker att gå in i. Ghirardelli Square visade sig vara en riktig guldgruva för mig som älskar lokala designshoppar. Här fanns massor av små butiker samlade på ett och samma ställe, och där fanns speciellt en butik som jag fattade tycke för – Jackson & Polk. Om jag minns rätt så hade de tre olika butiker vid Ghirardelli Square – en med produkter ämnade för barn, en annan med produkter riktade åt kvinnor och en tredje för män(/unisex). Jag rannsakade alla tre och skulle lätt ha kunnat köpa något från alla, så det var nog inte så svartvitt när det kom till uppdelningen av produkter! Så, om ni någon gång är på besök i San Francisco, besök Ghirardelli Square om ni är ute efter vackra designprodukter! Och om, mot förmodan, inget annat intresserar så finns där i alla fall en gigantisk chokladbutik som är värd ett besök. ;)

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

So now we have arrived to the last blogpost about our trip to the US. God, there’s been so much fun stuff that we have got to experience during our trip – and it’s great to have everything gathered here in the blog! I hope you have liked following our adventure and that you have got some tips in case you are planning a trip to the west coast of USA or Hawaii. In case there’s something you’re still wondering about after reading this blogpost, don’t hesitate to write me a comment or to send me an e-mail, and I will try to help you out!

Shopping at Ghirardelli Square

As I already mentioned, we spent only four days in San Francisco before it was time to head home. We kind of had set aside only two days for sightseeing (first day we had to go shopping for warmer clothes and the second day we spent in Berkeley at an American football game), so it was quite tight with time. It was during our last day that we took the bus to Golden Gate Bridge and walked back to the hotel. Along that route we passed by both Ghirardelli Square and Fisherman’s Wharf, where we found a lot of interesting design shops to visit. Ghirardelli Square proved to be a goldmine for me, who love local design shops. There are lots of small shops gathered in one place, and there was especially one store that I really liked – Jackson & Polk. If I remember right, they had three different stores at Ghirardelli Square – one with products meant for children, another with products for women and a third for men(/unisex). I visited all three of them and could easily have bought something from all, so the division of products weren’t that black and white! So, if you ever happen to visit San Francisco, make sure to visit Ghirardelli Square if you are looking for beautiful design products! And if nothing else seems interesting, there’s at least a gigantic chocolate shop that is worth a visit. ;)

Jackson & Polk in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Jackson & Polk
Ghirardelli Square, 900 North Point, Suite E206, San Francisco, CA 94109
Opening hours: Monday-Saturday 10 am-9 pm, Sunday 10 am-6 pm (during summer). Monday-Thursday 10 am-6 pm, Saturday-Friday 10 am-9 pm, Sunday 10 am-6 pm (during winter).

Ghirardelli Square
900 North Point St, San Francisco, CA 94109
Opening hours: Sunday-Thursday 10 am-6 pm, Friday-Saturday 10 am-9 pm.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Cable Car in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Innan det var dags att börja bege sig hemåt igen så hade vi ett sista stopp i San Francisco, Kalifornien. När vi höll på att boka flygbiljetterna till/från Hawaii så märkte vi att det var både billigare och enklare att flyga inrikes istället för internationellt. Därför kändes det mest naturligt att mellanlanda i San Francisco för några dagar innan vi flög hela vägen hem.

Dyrt boende i San Francisco

San Francisco är känt för att vara väldigt dyrt, och det kan jag verkligen intyga efter våra fyra dagar där. Billigt boende var nästintill omöjligt att hitta. Där finns några hostell att välja mellan, men de är både dyra och största delen i väldigt skumma områden av San Francisco. Därför valde vi bland de billigaste hotellen som vi hittade och bokade in oss på Hotel North Beach för våra fyra nätterna där. Vi betalade 100 euro per natt och fick bo i området mitt emellan Telegraph Hill, Financial District och China Town – ett riktigt bra ställe att bo på. Härifrån kunde man promenera till Fisherman’s Wharf, Ghirardelli Square, Union Square och Lombard Street, och ville man åka längre bort så kunde man enkelt ta bussen.

China Town in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Lombard Street in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Amerikansk fotbollsmatch

När vi anlände från Hawaii till San Francisco så var temperaturförändringen så pass stor att vi spenderade vår första dag med att shoppa varmare kläder. Därpå följande dag skulle vi nämligen ta tåget till Berkeley för att gå på en amerikansk fotbollsmatch mellan California Golden Bears och Utah Utes, och där ville vi inte frysa. Tji fick vi när det var jättevarmt och strålande solsken när vi var där och jag hade kånkat på mig alldeles för mycket kläder. Men upplevelsen var jättehäftig så jag rekommenderar verkligen att gå och se en fotbollsmatch om ni någon gång reser till USA! Det sägs till och med vara bättre stämning på en college fotbollsmatch än på en NFL match, så det är bara att välja vad som passar er bäst. Priserna är ungefär samma oberoende om det är college eller NFL.

Sevärdheter i San Francisco

Resten av tiden i San Francisco spenderade vi med att besöka några av de mest typiska turistplatserna såsom kabelvagnarna längs med t.ex. California Street, Pier 39 och Fisherman’s Wharf, Lombard street, Chinatown, Union Square, Ghirardelli Square och Golden Gate Bridge. Jag måste säga att jag blev väldigt, väldigt förtjust i den här staden! Känslan att gå där längs gatorna var fantastisk – där fanns så otroligt mycket att se! Alla områden skiljer sig väldigt mycket från varandra så man kan enkelt anpassa schemat efter vad man känner för att göra just den dagen. Tyvärr hann vi inte se allt som jag hade på min önskelista, så jag tror nog att det blir ett nytt besök till San Francisco i framtiden!

Golden Gate Bridge in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Golden Gate Bridge in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Before it was time to head home again, we did a last stop in San Francisco, California. When we were booking our flights to/from Hawaii, we noticed that it was both cheaper and easier to fly domestic than international. That’s why it felt like the best choice to make a stopover in San Francisco for a few days before flying all the way back home.

Expensive accomodation in San Francisco

San Francisco is known for being a very expensive city, and I can definitely agree on that after spending four days in the city. Cheap accomodation was close to impossible to find. There are a few hostels to choose from, but they are both expensive and in very shady areas of San Francisco. That’s why we chose among the cheapest hotels we could find and booked Hotel North Beach for our four nights there. We paid 100 euro per night and got to live in the area between Telegraph Hill, Financial District and China Town – a really good area to live in. From here you could walk to Fisherman’s Wharf, Ghirardelli Square, Union Square and Lombard Street, and if you wanted to go further away you could easily take the bus.

Fisherman's Wharf in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Fisherman's Wharf in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

American football game

When we arrived from Hawaii to San Francisco, the temperature change was so big that we spent the first day shopping for warmer clothes. The following day we were going to take the train to Berkeley to go see an American football game between California Golden Bears and Utah Utes, and we definitely didn’t want to be cold in there. Well, it was unessessary to worry about that, since it was really hot and sunny while we were there and I had brought waaay to much clothes with me. But the experience was really cool and I would definitely recommend to go see a football game if you visit the US! It’s said to be more awesome atmosphere at a college football game than at a NFL game, so you can easily choose what works best for you. The prices are pretty much the same, no matter if it’s collage or NFL football.

Sightseeing in San Francisco

The rest of our time in San Francisco we spent on visiting some of the most typical tourist spots, such as the cable cars along e.g. California Street, Pier 39 and Fisherman’s Wharf, Lombard street, Chinatown, Union Square, Ghirardelli Square and Golden Gate Bridge. I have to say that I got really, really excited about this city! The feeling when walking down the streets was amazing – there were so many things to see! All areas is very different from eachother, so you can easily adapt your schedule depending on what you want to do that specific day. Unfortunately we didn’t have time to do everything on my wish-list, so I think we’ll have to visit San Francisco again sometime in the near future!

San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Transamerica Pyramid and American Zoetrope in San Francisco, California. | qandvictoria.wordpress.com

Hotel North Beach
935 Kearny Street, San Francisco, CA 94133

Golden Gate Bridge
Golden Gate Bridge, San Francisco, CA 94129

Pier 39
Beach Street & The Embarcadero, San Francisco, CA 94133

Ghirardelli Square
900 North Point St, San Francisco, CA 94109
Opening hours: Sunday-Thursday 10 am-6 pm, Friday-Saturday 10 am-9 pm.

Lombard street
Lombard St, San Francisco, CA 94133

Transamerica Pyramid
600 Montgomery St, San Francisco, CA 94111


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi