ATT STUDERA VISUELL MARKNADSFÖRING

“Hej du! Jag kom att tänka på att visst studerar du visuell marknadsföring? Jag har själv funderat på något liknande efter att jag har avslutat mina pågående studier. Men jag skulle gärna vilja höra lite mer om utbildningen, skolan, studiesättet osv så kanske du vill berätta lite? :) tack på förhand! ^^”


Jarina ställde den här frågan av mig för en tid sedan och jag lovade henne att berätta mera i ett eget inlägg. Det kan ju säkert vara roligt för er andra också att läsa om mina senaste studier, kanske det finns fler där ute som funderar på en liknande karriär!

Studera visuell marknadsföring

Den sista december 2013 utexaminerades jag alltså från Yrkeshögskolan Novia som möbelformgivare. Eftersom jag inte hade hittat en arbetsplats inom min egen bransch valde jag istället att studera vidare. Jag visste att jag ville jobba inom visuell marknadsföring och till min stora lycka hittade jag en utbildning vid Salon Seudun Ammattiopisto med inriktningen “Visualisti”. Eftersom jag skulle bli klar redan vid årsskiftet kontaktade jag dem via e-mail, och ganska snabbt fick jag komma på besök och på en snabbintervju. Samma dag som mitt besök blev jag antagen till utbildningen, så själva ansökningsprocessen var väldigt enkel för min del. Utbildningen jag har gått är alltså en finskspråkig yrkesutbildning i Salo. Det är en väldigt praktisk utbildning där man går efter mottot “learning by doing” – man fokuserar alltså till största delen på projekt. Eftersom jag själv hade en bred bas från mina tidigare formgivningsstudier så kände jag många gånger att “det här kan jag redan”, men att studera på finska var ändå den största utmaningen för min del. Efter bara fem månader i Salo blev jag erbjuden jobb inom branschen, så man kan väl säga att jag bara hann ta del av en liten del av själva utbildningen.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

“Hey you! I started thinking that you’re studying visual merchandising, right? I have been thinking about this myself after I’m done with my current studies. But I would really like to hear more about the education, the school, the way of studying etc., so maybe you would like to tell more about it? :) thanks in advance! ^^”


Jarina asked me this question a while ago and I promiced her to tell more in a seperate post. It could probably be fun for everyone else also to read about my previous studies, maybe there are more of you out there that are thinking about a similar career!

Study visual marketing

Last of december 2013 I graduated from Novia University of Applied Sciences as a furniture designer. Since I hadn’t found a workplace within my own business by then, I decided to keep on studying. I knew that I wanted to work with visual merchandising, and luckily I found an “Visualisti” education at Salon Seudun Ammattiopisto. Since I would graduate already at the turn of the year, I contacted them through e-mail, and quite quickly I was invited to come visit them and for a quick interview. Same day as my visit I was accepted to the education, so the application procedure was very quick and easy for me. The education I have done is a Finnish vocational education in Salo. It’s a very practical education where you go by the motto “learning by doing” – you mainly focus on different projects. Since I had a wide base from my earlier design studies, I many times felt like “I already know this”, but to study in Finnish was still the biggest challenge for me. After only five monts in Salo, I was offered a job within the business, so you could say that I only got to see a small part of the education.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Projekt under studierna

Vilka typer av projekt gjorde vi då under de fem månaderna som jag var där? Tre beställningsarbeten fick vi – att designa fönsterdekaler till Arbetsinstitutet (Aikuiskoulutuskeskus), planera en morsdagsbjudning vid Marimekkobutiken i Salo och att ta nya fotografier till Salon Seudun Koulutuskuntayhtymäs hemsida. Utöver detta så planerade vi också ett stort evenemang, Visualisti Päivä, där vi skulle bjuda in andra elever för att presentera vårt yrke. Tyvärr hann jag inte vara med i slutskedet av Visualisti Päivä projektet eftersom jag redan då hade fått jobb, men jag deltog i evenemanget och fick se slutresultatet av det som vi hade jobbat med hela våren. Ännu en bra sak med utbildningen är att man alltid jobbar i grupp. Här nedanför kan ni bland annat se den visuella identiteten som vår grupp gjorde inför Visualisti Päivä evenemanget. På bilden efter kan ni se några detaljer från den identiteten som blev vald. Alla skoluppgifter dokumenterar man genom sin egen blogg, och ibland kunde man också få extra uppgifter (typ skrivuppgifter/essäer) som även dom skulle publiceras på bloggen. Studiesättet känns alltså väldigt modernt och passar utbildningen utmärkt.

Projects during the studies

So what kind of projects did we do during the five months I was there? We got to do three different commissioned work – to design window decals for Aikuiskoulutuskeskus, to plan a mothers day treat at the Marimekko store in Salo and to take new photos for Salon Seudun Koulutuskuntayhtymäs homepage. Besides all of this we also planned a big event, Visualisti Päivä, where we would get to invite other students to present our occupation. Unfortunately I wasn’t able to participate in the later part of the project, since I had already got a job by then, but I went to the event and got to see the result of what we had been working on during the whole spring. Another good thing with the education is that you always work in group. Here below you can for example see the visual identity that our group made for the Visualisti Päivä event. In the picture further down you can see a few details from the identity that got chosen. All school assignments are documented on your blog, and sometimes you could also get extra assignments (type of writing assignments/essays) which you also published on your blog. The way of studying feels very modern and it fits the education perfectly.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Visual Inspiration - event branding. | qandvictoria.wordpress.com

Teoristudier

Utöver projekten ingår även olika typer av teoristudier, till exempel är designhistoria. Dessutom lär man sig också att använda de flesta Adobe programmen, AutoCad och förstås en hel del om fotografering. Största delen av kurserna fick jag själv till godo eftersom jag redan hade haft dem under mina formgivningsstudier. En praktikperiod hann jag också med innan jag slutade, och den spenderade jag vid Sokos Mylly i Raisio där jag fick styla produktpresentationerna inne i butiken.

Theory studies

Besides the projects, the education also includes a few different theory studies, for example design history. You also learn to use most of the Adobe programs, AutoCad and ofcourse a lot about photographing. Most of the courses I didn’t have to take, beucase I had already taken them during my earlier design studies. I also had time to do one work placement period before I ended, and that one I spent at Sokos Mylly in Raisio where I got to style the product presentations inside the store.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Det bästa valet jag har gjort

Som ni märker är det ganska omväxlande studier med massor av olika uppgifter. Det är egentligen omöjligt att veta i förväg vilka typer av projekt man kommer att få – det beror helt enkelt på vilka typer av beställningsarbeten som kommer in. Lärarna är helt ljuvliga och de pushar en verkligen att göra sitt bästa och det märks att de verkligen försöker ge en så bred bas som möjligt inför framtiden. För min del är detta ett av de bästa valen jag har gjort i mitt liv, och fastän det bara varade i fem månader så gav det så otroligt mycket. Vill man jobba med visuell marknadsföring så kan jag varmt rekommendera den här utbildningen! Om ni vill läsa fler inlägg från studietiden i Salo så hittar ni dem här.

The best choice I have ever done

As you may notice it’s quite varying studies and a lot of different assignments. It’s almost impossible to know in beforehand what kind of project you will get to do – it depends a lot about what types of commissioned work offers that come in. The teachers are great and they push you to do your best, and you notice that they really try to give you a wide base for the future. For me, this is one of the best choices I have ever done, and even though it only lasted for five months, it gave me so much. If you want to work with visual merchandising I can definitely recommend this education! If you want to read more of my blogposts from my time in Salo, you find them here.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

WANDERLUST LISTAN

Jungle Bungy Jump in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

Nu när jag inte har några resor att berätta om längre, så tänkte jag klämma in en lista som jag har haft som utkast en längre tid. Det var Silje som startade listan, och när jag läste hennes svar så tänkte jag direkt att denna lista kunde vara skoj att ha med även i min blogg!

Stadssemester eller solsemester? Den här frågan är lite knepig eftersom jag föredrar att resa till varma länder men avskyr att ödsla tid på stranden. Skulle jag få välja, så skulle det vara en stadssemester i ett varmt land nära havet – på så vis hinner man ta sig en tur till stranden när man behöver vila upp sig från alla upptäcktsfärder i staden!

Vilka länder har du varit i? Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, England, Tyskland, Polen, Frankrike, Italien, Österrike, Slovenien, Ungern, Kroatien, Bosnia Hercegovina, Serbien, Bulgarien, Turkiet, Grekland (Kos), Spanien, Portugal, Gibraltar (UK), Vatikanstaten, Thailand, Australien (New South Wales och Victoria). Tror det var alla?

Senaste resan du gjorde? Hmm.. Jag var ju på en weekendresa till Tallinn i sommar, men innan det så var jag ett varv till Norge under våren. Norge hade jag inte besökt tidigare, så det var ett nytt land för min del!

Sydney Harbour Bridge in Sydney, Australia. | qandvictoria.wordpress.com

Längsta resan du varit på? Tidsmässigt så är det ganska lika mellan fyra olika destinationer – min praktik i England, mitt ungdomsutbyte i Australien och min bartenderutbildning på Kos i Grekland. De var alla kring fem-sex veckor långa. Längsta resan distansmässigt så är helt klart Australien.

Hurdan resväska har du? Beror på vilken typ av resa jag gör – men ganska ofta min rinkka. Annars har jag använt en gigantisk röd dragväska från American Tourister, men den har nu gått sönder så blir väl att skaffa en ny tills nästa turistresa jag gör.

Travel backpack covered in patches. | qandvictoria.wordpress.com

Hur reser du helst: tåg/bil/flyg/båt/buss? Åh, det här beror också så mycket på vilken typ av resa jag gör. Alla är behändiga på sina egna sätt, och jag väljer transportmedel utifrån var jag befinner mig och vad jag har att tillgå!

Drömresemål? Det ultimata drömresemålet är kanske Fiji-öarna eller Hawaii (blir nog någondera om jag någonsin gifter mig och åker på smekmånad), men drömresemålet just nu är Karibien, Södra Afrika eller Sri Lanka.

Har du någon resa inplanerad? Tjaa, faktiskt så har jag börjat på med planeringen av nästa års resa. Det blir ännu ett nytt land och dessutom något jag länge har velat göra – men jag hade inte tänkt avslöja mera än så innan planerna faktiskt börjar bli verklighet.

Det bästa med att resa? Att få ta del av en annan kultur för en tid och att leva precis som dem. Jag älskar också när resor är en utmaning och något som man kan lära sig av. Det är sååå spännande att resa i ett land där man inte talar samma språk och där man lever i en helt annan kultur och med andra traditioner än vad man är van vid!

Disney Land in Paris, France. | qandvictoria.wordpress.com

Now when I don’t have any trips to tell about anymore, I was thinking to share this list with you that I have saved as a draft for quite a while already. It was Silje that started the list, and when I red her answers I was right away thinking that this list would be fun to publish on my own blog as well!

City vacation or beach vacation? This question is a bit tricky, ’cause I prefer to travel to warm countries but despise wasting my time on beaches. If it’s up to me, I would choose a city vacation in a warm country close to the ocean – that way you have time to visit the beach when you need to rest from all the adventures in the city!

Which countries have you visited? Finland, Sweden, Norway, Denmark, Estonia, England, Germany, Poland, France, Italy, Austria, Slovenia, Hungary, Croatia, Bosnia Hercegovina, Serbia, Bulgary, Turkey, Greece (Kos), Spain, Portugal, Gibraltar (UK), Vatican City, Thailand, Australia (New South Wales and Victoria). I think that’s it?

Latest trip you have done? Hmm.. I went on a weekend trip to Tallinn this summer, but before that I went to Norway during spring. I hadn’t visited Norway before, so that was a new country for me!

Kos, Greece. | qandvictoria.wordpress.com

Longest trip you have done? Time wise it’s quite the same for four different destinations – my internship in England, my youth exchange in Australia and my bartender education on Kos in Greece. They were all five-six weeks long. Longest trip distance wise is definitely Australia.

What kind of traveling bag do you have? It depends on what kind trip I’m going on – but quite often my rinkka. Otherwise I have used a gigantic red pulling bag from American Tourister, but that one is now broken, so I probably have to buy a new one until my next tourist trip.

What do you prefer to travel with: train/car/airplane/boat/bus? Oh, this also depends a lot on what kind of trip I do. All of them are handy in their own ways, and I choose transportation depending on where I am and what there is to choose from.

London Bridge in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

Dream travel destination? The ultimate dream travel destination is maybe Fiji Islands or Hawaii (I think I would go to either one of them in case I ever get merried and go on honeymoon), but the dream travel destination right now is Caribia, South Africa or Sri Lanka.

Do you have a trip coming up? Well, actually I have started to plan our next year’s trip. It will be a new country and also something I have wanted to do for a while now – but I wasn’t planning to unveil more than that before our plans are actually starting to become reality.

What’s the best thing with traveling? To take part of different cultures for a while and to live like they do. I also love it when traveling is a bit of a challenge – when you can actually learn something from it. It’s sooo exciting to travel in a country where you don’t speak the same language and where they have totally different culture and traditions that you’re used to!

Diving in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

GRADUATION DAY

Graduation day! | qandvictoria.wordpress.com

Utexaminerad visuell marknadsförare

Huuur är det möjligt att det redan är sista maj?! Jag kan knappt förstå att vi påbörjar juni 2015 imorgon, helt otroligt. Den här helgen har varit en stor helg för många ungdomar och jag kan ju erkänna att den har varit rätt stor även för mig! I fredags fick jag nämligen min andra yrkesmässiga examen, så nu kan jag officiellt titulera mig som visuell marknadsförare! Jag firade inte på något speciellt sätt, utan befann mig faktiskt på jobb med flunsa och dessutom med regn på andra sidan fönstret. För mig är det nu sju år sedan jag tog studenten (några studentfoton ser du i det här inlägget), och ack så mycket som har hänt sedan dess. Jag har växt så mycket inombords, jag känner mig själv bättre än någonsin, och jag ser mycket fram emot vad framtiden har att ge.

Graduated visual merchandiser

Hooow is it possible that it’s already last of May?! I can hardly believe that we start off with June 2015 tomorrow, unbelievable. This weekend has been a huge weekend for many youths, and I can also admit that it’s been quite a big weekend for me too! On Friday I got my second professional degree, so now I’m officially a visual merchandiser! I didn’t celebrate in any special way, I was actually at work, with a flue and rain on the other side of the window. For me it’s now seven years ago since I got my matriculation examination (some graduation photos you see in this blogpost), and oh how much that’s happened since then. I have grown so much inside, I know myself better than ever, and I so look forward to seeing what the future has to offer.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi