TOM OF FINLAND – THE MUSICAL

Det här inlägget är ett samarbete med Turun Kaupunginteatteri. Foton av Otto-Ville Väätäinen.
This blogpost is a cooperation with Turun Kaupunginteatteri. Photos by Otto-Ville Väätäinen.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Vem är Tom of Finland?

Egentligen ser jag inte mig själv som en teatermänniska, men det finns de där några få gångerna som jag känner att jag bara måste se en föreställning. När Turun Kaupunginteatteri meddelade i ett av sina nyhetsbrev att Tom of Finland kommer att ses på teaterscenen i vår så kände jag direkt att jag ville se den. Så, vem är den här Tom of Finland? Touko Laaksonen (8.5.1920–7.11.1991), mest känd som Tom of Finland, var en finsk konstnär känd för sina maskulina homoerotiska teckningar och konstverk. Han hade ett stort inflytande på den homosexuella kulturen på nittonhundratalet. De flesta av er har säkert sett hans verk på både Postis frimärken och Finlaysons lakan och handdukar, så om ni någon gång har undrat varför i hela fridens namn Finlayson har halvnakna läderklädda män på sina produkter så vet ni nu bättre varför.

Musikalen Tom of Finland

Musikalen Tom of Finland handlar alltså om Touko Laaksonens liv och hans väg till Tom of Finland. Historien baserar sig på verkliga händelser och delar av hans liv finns med på olika hörn i berättelsen. Jag brukar föredra att inte läsa hela storyn innan en föreställning, utan förväntar mig istället att teaterföreställningen skall ge mig allt jag behöver veta. Om en film baserar sig på en bok så brukar jag också föredra att se filmen innan jag läser böckerna. Efter att jag hade sett Tom of Finland musikalen kändes det som att jag visste mer om denna Touko Laaksonen, men ändå som att jag bara hade skrapat lite på ytan. Efter förställningen kände jag att jag ville ha mera! Men det blir säkert lätt så när man försöker berätta om en persons liv på bara två timmar. Kanske det är nu som jag borde få den där boken i min hand och läsa resten av storyn? Timingen för den här pjäsen känns, i vilket fall som helst, helt perfekt. Att den dessutom framförs på scenen här i Åbo är ännu mera perfekt!

Ett stort plus var att hela föreställningen textades på engelska. Jag har försökt gå på finska teaterföreställningar tidigare, men emellanåt känns det som att halva innehåller faller bort för att det är ord och uttryck som jag inte förstår. Speciellt musikaler brukar ha en tendens att ändra på talesätt då det mesta av talet behöver ändras till en sammanhängande sångtext. Tack vare textningen kunde jag den här gången följa med i historien utan att känna att jag gick miste om innehållet. Den här musikalen skulle dock göra sig otroooligt bra på engelska, tips till någon som vill ta sig an projektet! ;) Överlag en föreställning som man faktiskt borde se, alla skulle nog dra fördel av att veta mera om denna Touko Laaksonen – istället för att bara förundra sig över hans vulgära konst.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com

Who is Tom of Finland?

I don’t really see myself as a theater person, but there are those few times when I feel like I really need to see a play. When Turun Kaupunginteatteri announced in one of their news letters that Tom of Finland can be seen on the stage this spring, I felt right away that I want to see it. So, who is this Tom of Finland? Touko Laaksonen (8.5.1920–7.11.1991), best known as Tom of Finland, was a Finnish artist known for his masculine homoerotic drawings and art. He had a big influence on late twentieth century gay culture. Most of you have probably seen his art on Postis stamps and on Finlaysons bed sheets and towels, so in case you have ever wondered why on earth Finlayson uses half naked leather dressed men on their products, you now know better why.

Tom of Finland the Musical

The musical Tom of Finland tells about Touko Laaksonens life and his journey into Tom of Finland. The story is based on true events and different parts of his life are included in the story. I usually prefer not to read the whole story before I go see a play, instead I expect that the play will give me all I need to know. If a movie is based on a book, I also prefer to see the movie before I read the book. After I had seen Tom of Finland the musical it did feel like I knew more about this Touko Laaksonen, but still as if I had only scratched the surface. After seeing the play I felt like I wanted more! But that’s probably how it goes when you try to tell about a person’s life in only two hours. Maybe this is the moment when I should get that book and read the rest of the story? The timing for this play is, in any case, absolutely perfect. The fact that it is performed on a stage here in Turku is even more perfect!

A huge plus was that the play was subtitled in English. I have tried to go on Finnish theatre before, but sometimes it feels like I miss out on some of the story because there are words and expressions I don’t understand. Especially musicals have a tendency to change the way of speaking, since most of the conversations need to be changed into coherent song texts. Thanks to the subtitles I was able to follow this story without having to feel like I was missing out on anything. This musical would be sooo good in English, though. Just a hint, in case there’s someone who would be up for the challenge! ;) Overall a play you really should see, anyone would benefit from knowing more about this Touko Laaksonen – instead of just wondering about his vulgar art.

Tom of Finland - The Musical. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

STUDIO COLLAGE – SMYCKESDESIGN I ÅBO

Det här inlägget är ett samarbete med Studio Collage.
This blogpost is a cooperation with Studio Collage.

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com
Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Peron Necklace by Christine Jalio

Smyckesdesign i Åbo

Studio Collage är en webshop och arbetsstudio i Åbo som drivs av smyckesformgivaren Jenny Puputti. Jenny är född och uppvuxen i Tenala i Västnyland, men valde att flytta till Åbo för att starta eget företag efter sina studier. Efter grundskolan påbörjade hon sina studier vid Axxell i Ekenäs, där studerade hon ädelmetall artesan kombinerat med student. Efter sin examen tog hon ett mellanår och fortsatte sedan att studera smyckesformgivning vid Lahden Muotoiluinstituutti fram till våren 2015.

Om företaget

Idén till att grunda eget företag kom redan i ett tidigt skede, och mot slutet av studierna var det “nu eller aldrig”-känslan som var den beslutande faktorn. I det skedet satsade hon på att öppna upp sin egen webshop och även en egen arbetsstudio en liten bit utanför Åbo centrum. Arbetsstudion, som finns på Stickfabriksgränden 1 i Åbo, fungerar främst som ett eget arbetsutrymme, men som hon även håller öppen på beställning. I webshopen, på studio-collage.com, säljs både Puputti Designs egna produkter samt en del andra smycken tillverkade av några andra utvalda designers. Där säljs smycken i både olika stilar och i olika prisklasser, och jag tyckte själv att det var enkelt att hitta sådant som föll mig i smaken.

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Säde Necklace by Elsi Rauhala

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Erinaceus by Jenny Puputti

Inspiration från naturen

När Jenny får fria händer och designar sina egna produkter får hon mycket av sin inspiration från naturen. Produkterna skall gärna vara enkla, eleganta och organiska i sina former. Hon har ingen specifik målgrupp i sikte när hon designar, men hon tänker sig att produkterna passar främst kvinnor med aningen starkare personlighet och personer som vågar använda något större smycken. På bilden ovanför kan ni se min personliga favorit från Puputti Design; Erinaceus kollektionen. Ni vet den där känslan man får när kroppen och huden sakta värms upp tillbaka efter att man har varit ute i den iskalla kölden? Den känslan har varit inspirationen till den här kollektionen, och i alla fall jag kan se det tydligt i smyckena. Verkligen jättevackra produkter!

Framtidsplaner

Om tio år hoppas Jenny att företaget har växt och att hon vid det laget kan leva på inkomsterna från sin butik. Hon drömmer också om en butik mera centralt i en stad – men staden är ännu oklar om det är i Åbo, Helsingfors eller någon annanstans i världen. Kanske har hon också utvidgat butikskonceptet och öppnat upp fler butiker runtom i Finland. – Om du råkar vara ute efter en personlig gåva, eller om du annars bara är förtjust i unika smycken så kan jag varmt rekommendera ett besök till Studio Collage i Åbo!

Studio Collage, Stickfabriksgränden 1, 20300 Åbo
Öppet på beställning
studiocollageinfo@gmail.com

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Mätäs Ring by Jenny Puputti

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Piilossa Earrings by Elsi Rauhala

Jewellery design in Turku

Studio Collage is a webshop and a studio in Turku runned by jewelry designer Jenny Puputti. Jenny is born an raised in Tenala in western Uusimaa, but chose to move to Turku to start her own company after her studies. After ground school she started studying at Axxell in Tammisaari, where she studied noble metal and matriculation combined. After graduation she had one year off before she started to study jewelry design at Lahden Muotoiluinstituutti until spring 2015.

About the company

The idea for starting her own company came quite early, and towards the end of her studies it was the “now or never”-feeling that was the deciding factor. At that point she opened up her own webshop and also an own studio right outside central of Turku. The studio, which you can find on Tikkutehtaankuja 1 in Turku, works mainly as an own working space, but which she keeps open on reservation. In the webshop, on studio-collage.com, sells both Puputti Designs own products and some other jewelries made by a few other carefully selected designers. She sells jewelry both in different styles and different price ranges, and I personally though it was easy to find products in my taste.

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Pony Necklace by Annea Lounatvuori

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Voyage Necklaces by Jenny Puputti

Inspiration from the nature

When Jenny gets free hands and designs her own jewelry, she gets a lot of her inspiration from nature. The products need to be simple, elegant and organic in shape. She doesn’t have a specific target group when she designs, but she thinks that the products fits mainly women with a bit stronger personality, and people that dear to use a bit bigger jewelry pieces. In the picture five steps up you can see my personal favorite from Puputti Design; the Erinaceus collection. You know the feeling you get in your body when the skin slowly warms up after being outside in the cold? That exact feeling has been the inspiration for this collection, and at least I can see that clearly in the jewelries. Really beautiful products!

Plans for the future

In ten years Jenny hopes that the company has grown and that she’s able to live on the incomes from the store. She also dreams about having a store a bit more central in a city – but she doesn’t know which city yet, if it is Turku, Helsinki or some other place in the world. She might also have expanded her business and opened up more shops around Finland. – If you happen to look for a personal gift, of if you’re just fond of unique jewelry, I can warmly recommend a visit to Studio Collage in Turku!

Studio Collage, Tikkutehtaankuja 1, 20300 Turku
Open on reservation
studiocollageinfo@gmail.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

GRÄNNÄS HOTEL STALLBACKEN

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

I lördags såg jag att Visit Turku hade publicerat mitt gästinlägg som jag skrev i samarbete med Hotel Stallbacken, så nu tänkte jag också dela med mig av samma här på min egen blogg! Jag besökte alltså Nagu i slutet av juni och fick spendera en natt vid Hotel Stallbacken – ett vackert hotell i ett underbart område i vår finska skärgård. Det var riktigt skönt att komma bort en helg, och att solen var framme gjorde helgen ännu bättre!

Hotell och B&B i Nagu

Grännäs Hotel Stallbacken och Grännäs B&B finns belägna i den vackra finska skärgården i Nagu där de har öppet året om (förutom 23-25 december). Båda byggnaderna finns på samma område, och oberoende i vilken av byggnaderna man övernattar så är det nära till allt. Här kan man välja mellan att bara njuta av den lugna omgivningen eller så kan man också hyra kanot, kajak eller roddbåt och uppleva Nagu ute på havet. Några tiotals meter från hotellet och B&B:n finns en traditionell vedeldad bastu och varmvattensbalja infälld i terrassen, och för de som vill ta sig ett dopp i havet finns även en privat badstrand tillgänglig för alla gäster. Vid Hotel Stallbacken finns sju stycken dubbelrum, konferensutrymmen, restaurang, liten scen och festsal. Alla dubbelrum har 90 cm breda sängar, wc/dusch, TV och WiFi.

On Saturday I noticed that Visit Turku had published my guest blogpost that I wrote in cooperation with Hotel Stallbacken, so now I was thinking to share it with you too here on my blog! I visited Nauvo in the end of June, and I got to spend one night at Hotel Stallbacken – a beautiful hotel in a wonderful area in the Finnish archipelago. It was really nice to get away for a weekend, and the fact that the sun was shining made it even better!

Hotel and B&B in Nauvo

Grännäs Hotel Stallbacken and Grännäs B&B are located in the beautiful Finnish archipelago in Nauvo, and they are open all year round (except 23-25 December). Both buildings are on the same area, and regardless which building you stay in, it’s close to everything. Here you can choose between just enjoying the calm surroundings, or then you can rent a canoe, kayak or rowing boat and experience Nauvo out on the sea. Just a few meters away from the hotel and the B&B, there’s a traditional wood fired sauna and a warm water tub recessed in the terrace, and there’s also a private beach available for those who want to take a dip in the sea. At Hotel Stallbacken there are seven double rooms, conference room, restaurant, a small stage and festive hall. All double rooms have 90 cm wide beds, toilet/shower, TV and WiFi.

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Från ladugård till hotell

Genast när vi anlände till Grännäs Storgård och steg ut ur bilen förvånades vi över hur tyst och lugnt det var. Efter att ha bott i Åbo de senaste åren och alltid hört brus av bilar, så var det riktigt skönt att komma till en plats där det är absolut tystnad. Man glömmer lätt att det faktiskt finns sådana platser när man är van med annat. Vi hade blivit tilldelade det största rummet i Hotel Stallbacken – ett rum på 19 kvadrat med egen toalett/dusch och med ett stort takfönster mitt i rummet. Rummet var ljust och luftigt, och inredningen hade anpassats perfekt efter den gamla ladugården, som hotellet tidigare har varit. I receptionen och i hallen hade de bevarat gamla detaljer, såsom takbjälkar och väggstommar, vilket gjorde sig bra med resten av inredningen.

From barn to a hotel

Right away when we arrived to Grännäs and stepped out of the car, we were amazed at how quiet and calm it was. After living in Turku these last few years, and always hearing noise of cars, it was really nice to come to a place where it’s absolute silence. You easily forget that there actually exist places like these when you’re used to something else. We had been assigned the biggest room in Hotel Stallbacken – a room of 19 square meters with own toilet/shower and a big roof window in the middle of the room. The room was light and airy, and the interior had been perfectly adapted to the old barn, which the hotel has been before. Old details, such as ceiling beams and walls, had been preserved in the reception and the hallway, which fit really good with the rest of the interior.

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Bastu och privat badstrand

Efter att vi hade checkat in och tagit våra väskor till rummet gick vi på en kort vandring kring området. Vi tog oss en snabb titt på Grännäs B&B och gick sedan vidare till solterrassen där både bastun och varmvattensbaljan finns. Sedan fortsatte vi vidare ner till den privata badstranden. För att ta sig till badstranden gick vi efter en kort stig som till slut tog oss till den egna bryggan och lilla stranden. Där fanns också båtarna och kanoterna som man kan hyra. Själv satt jag mig bara ner och njöt av den vackra utsikten.

Sauna and a private beach

After checking in and taking our luggage to our room, we went on a short tour around the area. We had a quick look at the B&B, and then we went along to the terrace to check out the sauna and the warm water tub. After a while, we continued to the private beach. To get there, we walked along a short trail which took us all the way to the own pier and the small beach. There you could also find the boats and the canoes that are available for rent. I chose myself to just sit down and enjoy the beautiful view.

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Restaurang Stallbacken

I samma byggnad som hotellet finns deras egen restaurang, Restaurang Stallbacken. Under högsommaren fungerar restaurangen som en á la carte kvällsrestaurang som har öppet mellan 17-22 (söndagar 17-21), och under lågsäsongen fungerar den som en beställningsrestaurang. Vi gick dit och åt middag genast när de öppnade vid klockan 17. Där fanns till största del att välja mellan olika typer av fiskrätter och förstås en vin- och dryckeslista.

Restaurang Stallbacken

In the same building as the hotel they have their own restaurant, Restaurang Stallbacken. During high season the restaurant functions as an á la carte evening restaurant that is open between 17-22 (Sundays 17-21), and during low season it’s available for booking. We went there to eat dinner right after they had opened. There were mainly different fish courses to choose from, and of course a list of wines and drinks.

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Naturstig och hotellfrukost

Vi avslutade kvällen med att gå runt deras naturstig och att kolla in tennisplanen som finns tillgänglig för alla gäster. Nästa morgon vaknade vi till fågelkvitter och solsken, och sen avslutade vi vårt besök med en ordentlig hotellfrukost. Vi hade en helt underbar vistelse vid Hotel Stallbacken och vi anlände tillbaka till Åbo utvilade och avslappnade. Rekommenderas varmt för alla som letar efter ett högklassigt hotell i ett naturnära område i Nagu skärgård!

Nature walk and hotel breakfast

In the end of the evening we went on one of the nature walks nearby and we also went to check out the tennis court that is available for all guests. Next morning we woke up to sun shining and birds singing, and then we ended our visit with a proper hotel breakfast. We had a lovely stay at Hotel Stallbacken, and we arrived back to Turku well rested and completely relaxed. I can definitely recommend this to anyone looking for a high-class hotel in an area close to nature in Nauvo archipelago!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi