POP Å VID TURUN TELAKKARANTA

Pop Å at Turun Telakkaranta in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Det är redan femte gången som Pop Å ordnas här i Åbo och den här julen har de ställt i ordning en av loftlägenheterna vid Turun Telakkaranta. Nytt för denna gång är att de har låtit formgivaren, stylisten och inredaren Peeta Peltola (bloggar på Raw Design) inreda lägenheten, och jag som har följt hennes blogg i många år kan klart och tydligt se hennes stil i inredningen. Byggnaden, som byggdes redan 1934, görs just nu om till nya, unika lägenheter och Pop Å lyckades nappa en av dem till sitt projekt. Jag älskar loftlägenheter med hårda inslag av betong och nakna tegelstensväggar, så rundvandringen som vi fick gå på var som himmelriket för mig. Otroligt vackra lägenheter i ett otroligt vackert område.

Öppethållningstider och besöksadress

Pop Å har många nya samarbetspartner för den här gången, så har ni tidigare besökt deras pop up så kommer ni ändå inte att bli besvikna. Det finns mycket nytt att titta på, och lägenheten och byggnaden i sig är definitivt värt ett besök. De håller öppet ännu mellan 9-23 december, måndagar-fredagar klockan 13-19 och lördagar-söndagar klockan 11-16. Lägenheten hittar ni på adressen Östra Strandgatan 74 B 61, 20810 Åbo.

Pop Å at Turun Telakkaranta in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Pop Å at Turun Telakkaranta in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

It’s already the fifth time that they are orginising Pop Å here in Turku, and this winter they have put together one of the loft apartments in Turun Telakkaranta. New for this time, is that they have let the designer, stylist and interior designer Peeta Peltola (her blog is Raw Design) design the apartment, and I, who have followed her blog for many years, can clearly see her style in the interior. The building, which was built already 1934, is now being renovated into new, unique apartments, and Pop Å was able to get one of them for their project. I love loft apartments with rough elements of concrete and naked brick walls, so the round tour we got to go on was like heaven to me. Such beautiful apartments in such a beautiful area.

Opening hours and address

Pop Å has a lot of new cooperation partners this time, so if you have visited their pop up before, you won’t anyway be disappointed. There’s a lot of new stuff to see, and the apartment and building itself is definitely worth a visit. They are still open between 9-23 December, Mondays-Fridays 13-19 and Saturdays-Sundays 11-16. The apartment address is Itäinen Rantakatu 74 B 61, 20810 Turku.

Pop Å at Turun Telakkaranta in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Pop Å at Turun Telakkaranta in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

KONSTENS NATT I NÅDENDAL

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Det är ganska vanligt att det blir lite tystare i bloggvärlden under sommarmånaderna, men här i Åbo-trakterna kan det ändå nu som då droppa in någon inbjudan till ett roligt evenemang. För ungefär två veckor sedan hade jag fått en inbjudan till Jukka Rintalas utställning Kultainen Viiva som hålls i gamla rådhuset i Nådendal. Allt som har med design att göra intresserar ju mig, och då tillställningen dessutom hölls i ljuvliga Nådendal så fanns det ingen orsak att tacka nej!

Birgitan Yö – Konstens natt i Nådendal

Genast efter jobbet bytte jag bara kläder och styrde kosan vidare västerut – vädret var alldeles perfekt med solsken och temperaturer kring 25 grader. Jag kom i god tid till Nådendal, och som tur hittade jag en ledig parkeringsplats nästan genast jag kom in till centrum. Samma kväll ordnades det nämligen Birgitan yö, Nådendals egna konstens natt, och med tanke på vädret skulle det nog bli många besökare till denna stad på mindre än 20 000 invånare.

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Jukka Rintala

Jukka Rintala är en industriell formgivare med inriktning på mode och inredning. Hans produkter består bland annat av kläder och accessoarer (såsom scarfar och slipsar) samt tavlor och inredningstextilier. Rintala har fått en hel del olika utmärkelser, såsom Kultainen Vaatepuu Prize of Honor 2012, Elle Style Award Fashion Prize 2012, Pro Finlandia medaljen år 2006 och Savonlinna medaljen år 2008.

Kultainen Viiva -utställningen

Det var riktigt trevligt att gå på en utställning där skaparen bakom produkterna fanns på plats. Under tiden vi blev guidade runt så berättade han mera ingående om produkterna och skaparprocessen, vilket gjorde upplevelsen ännu mera värdefull. Om du själv är intresserad av att se utställningen så har du möjlighet ännu under den här veckan. Utställningen hålls som sagt vid gamla rådhuset i Nådendal och den är öppen varje dag mellan klockan 11 och 18. Mera info om utställningen hittar ni här.

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

It’s quite common that the blog world slows down a bit during the summer months, but still there has dropped in a few invites for events around Turku. About two weeks ago I had received an invite to Jukka Rintalas exhibition Kultainen Viiva, which is held at Vanha Raatihuone in Naantali. I’m interested in anything that has to do with design, and when the event would be held in lovely Naantali, there was no reason for me to say no!

Birgitan Yö – Night of the Arts in Naantali

After work I just changed my clothes and then headed towards west – the weather was so perfect, sun was shining and the temperature was around 25 degrees. I came to Naantali on time, and luckily I found a free parking spot almost right when I arrived in central. During the same evening, they were organizing something called Birgitan yö in Naantali, which is Naantalis own Night of the Arts. So thanks to the perfect summer weather, I was guessing that a lot of people would come to visit Naantali, which normally has only 20 000 inhabitants.

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Jukka Rintala

Jukka Rintala is an industrial designer within fashion and interior design. His product line consists of clothes and accessories (for example scarves and ties), plus paintings and interior textiles. Rintala has received a lot of different awards, such as Kultainen Vaatepuu Prize of Honor 2012, Elle Style Award Fashion Prize 2012, Pro Finlandia medal 2006 and Savonlinna medal 2008.

The Kultainen Viiva Exhibition

It was really nice to go to an exhibition where the creator himself was attending and showing you around. While he was guiding us through he also told us more detailes about his products and the process when he created them. If you happen to be interested in seeing the exhibition, you still have the opportunity to do so during this week. The exhibition is held at Vanha Raatihuone in Naantali, and it’s open every day from 11 until 18. Here you can find more info about the exhibition.

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

TURKU DESIGN FESTIVAL

Turku Design Festival in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Turku Design Festival

Första veckan i maj ordnades Turku Design Festival här i Åbo, och fastän jag inte brukar vara speciellt aktiv med att delta i deras olika programpunkter så besökte jag i alla fall Uuden Muotoilun Kevätmarket och Street Food Carnival. Designmarkanderna som Uuden Muotoilun Yhdistys ordnar varje år deltar jag i så gott som varje gång – jag tröttnar helt enkelt aldrig på att gå omkring och se på vackra handgjorda produkter.  Två par örhängen köpte jag med mig från marknaden, så dem kan jag visa er i ett senare inlägg.

Street Food Carnival

Street Food Carnival besökte jag för första gången förra året, och det var då ett nytt koncept för mig. För er som inte är bekanta med det här, så kan jag kort berätta att det är ett matevenemang där omkring 10 olika försäljare/matvagnar samlas vid Birkkala innergård och besökarna kan välja mellan olika typer av maträtter. Det är lite festivalkänsla över evenemanget, då det oftast är någon som uppträder på plats och maten som säljs skulle lätt platsa som festivalmat. I år visade sig vädret dessutom från sin bästa sida, så det var en alldeles perfekt dag!

Turku Design Festival in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Turku Design Festival

During the first week of May, Turku Design Festival was organized here in Turku. Even though I’m not especially active participating in the festival program, I at least visited the Uuden Muotoilun Kevätmarket and Street Food Carnival. I pretty much alwats visit the designmarkets which Uuden Muotoilun Yhdistys organize every year – I just can’t seem to get enough of looking at beautiful handmade products. I bought two pairs of earings, so those I could show you later.

Street Food Carnival

Street Food Carnival I visited for the first time last year, and then it was a completely new concept for me. For you who aren’t familiar with this, I can tell you that it is a food event where about 10 different food wagons gather at Birkkala inner yard and the visitors can choose between different dishes. There’s quite a fesival feel about this event, since there’s usually someone performing next to the food wagons and the food could easily work at a festival. This year, the weather also was perfect, so it was a really great day!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi