DESIGN MARKETS IN HELSINKI

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Yesterday I and T headed east to spend the day in Helsinki. Yesterday I wrote on Instagram that I often think to myself that I should visit Helsinki more often, but once I’m there I can’t stand the crowds and all the people who always seem to be in rush. It might be that this time it has something to do with Christmas coming up, but I don’t know… A life in Helsinki feels somehow so hectic? Does anyone else get that feeling when you’re there?

Ornamo Design Christmas Market

The main reason why we were going to Helsinki was Ornamo Design Christmas Market. I belong to Ornamo union myself, and every time they have organized design markets I haven’t participated, but this year I decided that it was time. This year 250 sellers participated in the market and there was really something for everyone. The market is being held in Kaapelitehdas in Helsinki and once you got there it felt like it just kept on going and going. There were many brands that was, for me, familiar from before, but most of them were completely new to me. In Turku it has started to feel like there’s the same sellers year after year, so that’s why it was fun for me to visit a market in Helsinki instead and to see something new! Ornamo Design Christmas Market is open still today, so if you happen to be in Helsinki, you have time to find beautiful design products until five o’clock!

Ornamo Design Christmas Market
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki
Opening hours: 1–3 December 2017; Fri 15:00–19:00, Sat–Sun 10:00–17:00.

Läs texten på svenska

Igår bilade jag och T österut för att spendera en heldag i Helsingfors. Igår skrev jag på Instagram att jag ofta brukar tänka för mig själv att jag borde besöka Helsingfors oftare än jag gör, men när jag väl är där så står jag inte ut med folkmassorna och alla människor som alltid verkar ha bråttom någonstans. Det kan ju hända att det den här gången har att göra med julen som närmar sig, men jag vet inte… Ett liv i Helsingfors känns på något sätt så hektiskt? Någon annan som får den känslan när man är där?

Ornamo designjulmarknad

Största orsaken till att vi var i Helsingfors var Ornamo designjulmarknad. Jag hör själv till facket Ornamo och varje gång de har ordnat designmarknader har jag på någon konstig vänster aldrig tagit mig dit, men i år bestämde jag mig för att det var dags. I år deltog 250 försäljare och där fanns verkligen något för alla. Marknaden hålls i Kabelfabriken i Helsingfors och när man väl började på så kändes det som om det bara fortsatte och fortsatte. Där fanns en del märken som var, för mig, kända sedan tidigare, men största delen var nog nya för mig. I Åbo så har det börjat kännas som att det är samma försäljare som ställer ut år efter år, så därför var det riktigt kul att besöka en marknad i Helsingfors istället för att se något nytt! Ornamo designjulmarknad är öppen ännu idag, så ifall ni råkar befinna er i Helsingfors så hinner ni ännu fynda vackra designprylar fram till klockan fem!

Ornamo designjulmarknad
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 1–3 december 2017; fre 15:00–19:00, lör–sön 10:00–17:00.

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

TRE Christmas Market and Xmas Garage

I also had two other shops on my must-visit list in Helsinki, and those were TRE Christmas Market and Xmas Garage. Both are pop-up shops which are open until 23rd of December, and here was sooo much pretty stuff to look at! TRE Christmas Market had pretty much the same selection as Ornamo Design Christmas Market, but the concept was a little bit different. It was like walking in to a regular store where all brands had their own table and then you paid for all the items at the check-out desk. So the tables didn’t have their own sales persons, you just collected everything you wanted and paid for it all at once. The prices were slightly more expensive here, but that is understandable since the store also needed to get their own cut of the price. Xmas Garage was just a few blocks away and lucky enough they had a completely different selection than TRE and Ornamo. To have two pop-up shops that close to each other wouldn’t work if the selection would be the same, so it was great to see that Xmas Garage had created their own concept. I would say that there were less handicraft and more, so to say, mass produced design products. Both shops were definitely worth a visit and if you’re still thinking about Christmas gifts, I can warmly recommend a visit here – you will definitely find something for all ages!

TRE Christmas Market
Aleksanterinkatu 17, 00180 Helsinki
Opening hours: 15 November–5 December; Mon–Fri 11:00–20:00, Sat–Sun 11:00–18:00.
7–17 December; Mon–Sun 11:00–20:00. 18–23 December; Mon–Sun 11:00–21:00.

Xmas Garage
Aleksanterinkatu 11, 00180 Helsinki
Opening hours: 10 November–23 December; Mon–Fri 10:00–20:00,
Sat 10:00–18:00, Sun 12:00–17:00.

Läs texten på svenska

TRE Christmas Market och Xmas Garage

Jag hade också två andra affärer på min must-visit lista i Helsingfors, och det var TRE Christmas Market och Xmas Garage. Båda är pop-up affärer som håller öppet ända fram till 23 december och här fanns sååå otroligt mycket fint att titta på! TRE Christmas Market hade i stort sätt samma utbud som på Ornamo designjulmarknaden, men konceptet var lite annorlunda. Det var som att gå in i en vanlig affär där alla märken hade sitt eget bord och alla produkter betalar man sen vid kassan. Borden hade alltså inga egna försäljare utan man fick plocka med sig alla inköp och betala allt på en gång. Priserna var aningen dyrare här, vilket är förståeligt då affären också behöver få sin andel av försäljningspriset. Xmas Garage fanns några kvarter längre bort och hade som tur helt annat utbud än TRE och Ornamo. Att ha två pop-ups så nära inpå varandra skulle ju inte fungera ifall utbudet varit det samma, så det var kul att se att Xmas Garage hade satsat på sitt eget koncept. Jag skulle säga att där fanns mindre hantverk och mera, så kallade, massproducerade designprodukter. Båda affärerna var absolut värda ett besök och ifall ni ännu funderar på julklappar så kan jag varmt rekommendera ett besök hit – ni lär definitivt hitta något för alla åldrar!

TRE Christmas Market
Alexandersgatan 17, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 15 november–5 december; mån–fre 11:00–20:00, lör–sön 11:00–18:00.
7–17 december; mån–sön 11:00–20:00. 18–23 december; mån–sön 11:00–21:00.

Xmas Garage
Alexandersgatan 11, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 10 november–23 december; mån–fre 10:00–20:00,
lör 10:00–18:00, sön 12:00–17:00.

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

POP Å AT TURUN TELAKKARANTA – DESIGN SHOP IN TURKU

Pop Å at Turun Telakkaranta in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

It’s already the fifth time that they are orginising Pop Å here in Turku, and this winter they have put together one of the loft apartments in Turun Telakkaranta. New for this time, is that they have let the designer, stylist and interior designer Peeta Peltola (her blog is Raw Design) design the apartment, and I, who have followed her blog for many years, can clearly see her style in the interior. The building, which was built already 1934, is now being renovated into new, unique apartments, and Pop Å was able to get one of them for their project. I love loft apartments with rough elements of concrete and naked brick walls, so the round tour we got to go on was like heaven to me. Such beautiful apartments in such a beautiful area.

Opening hours and address

Pop Å has a lot of new cooperation partners this time, so if you have visited their pop up before, you won’t anyway be disappointed. There’s a lot of new stuff to see, and the apartment and building itself is definitely worth a visit. They are still open between 9-23 December, Mondays-Fridays 13-19 and Saturdays-Sundays 11-16. The apartment address is Itäinen Rantakatu 74 B 61, 20810 Turku.

Läs texten på svenska

Det är redan femte gången som Pop Å ordnas här i Åbo och den här julen har de ställt i ordning en av loftlägenheterna vid Turun Telakkaranta. Nytt för denna gång är att de har låtit formgivaren, stylisten och inredaren Peeta Peltola (bloggar på Raw Design) inreda lägenheten, och jag som har följt hennes blogg i många år kan klart och tydligt se hennes stil i inredningen. Byggnaden, som byggdes redan 1934, görs just nu om till nya, unika lägenheter och Pop Å lyckades nappa en av dem till sitt projekt. Jag älskar loftlägenheter med hårda inslag av betong och nakna tegelstensväggar, så rundvandringen som vi fick gå på var som himmelriket för mig. Otroligt vackra lägenheter i ett otroligt vackert område.

Öppethållningstider och besöksadress

Pop Å har många nya samarbetspartner för den här gången, så har ni tidigare besökt deras pop up så kommer ni ändå inte att bli besvikna. Det finns mycket nytt att titta på, och lägenheten och byggnaden i sig är definitivt värt ett besök. De håller öppet ännu mellan 9-23 december, måndagar-fredagar klockan 13-19 och lördagar-söndagar klockan 11-16. Lägenheten hittar ni på adressen Östra Strandgatan 74 B 61, 20810 Åbo.

Pop Å at Turun Telakkaranta in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Pop Å at Turun Telakkaranta in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Pop Å at Turun Telakkaranta in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Pop Å at Turun Telakkaranta in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

BIRGITAN YÖ – NIGHT OF THE ARTS IN NAANTALI, FINLAND

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

It’s quite common that the blog world slows down a bit during the summer months, but still there has dropped in a few invites for events around Turku. About two weeks ago I had received an invite to Jukka Rintalas exhibition Kultainen Viiva, which is held at Vanha Raatihuone in Naantali. I’m interested in anything that has to do with design, and when the event would be held in lovely Naantali, there was no reason for me to say no!

Birgitan Yö – Night of the Arts in Naantali

After work I just changed my clothes and then headed towards west – the weather was so perfect, sun was shining and the temperature was around 25 degrees. I came to Naantali on time, and luckily I found a free parking spot almost right when I arrived in central. During the same evening, they were organizing something called Birgitan yö in Naantali, which is Naantalis own Night of the Arts. So thanks to the perfect summer weather, I was guessing that a lot of people would come to visit Naantali, which normally has only 20 000 inhabitants.

Läs texten på svenska

Det är ganska vanligt att det blir lite tystare i bloggvärlden under sommarmånaderna, men här i Åbo-trakterna kan det ändå nu som då droppa in någon inbjudan till ett roligt evenemang. För ungefär två veckor sedan hade jag fått en inbjudan till Jukka Rintalas utställning Kultainen Viiva som hålls i gamla rådhuset i Nådendal. Allt som har med design att göra intresserar ju mig, och då tillställningen dessutom hölls i ljuvliga Nådendal så fanns det ingen orsak att tacka nej!

Birgitan Yö – Konstens natt i Nådendal

Genast efter jobbet bytte jag bara kläder och styrde kosan vidare västerut – vädret var alldeles perfekt med solsken och temperaturer kring 25 grader. Jag kom i god tid till Nådendal, och som tur hittade jag en ledig parkeringsplats nästan genast jag kom in till centrum. Samma kväll ordnades det nämligen Birgitan yö, Nådendals egna konstens natt, och med tanke på vädret skulle det nog bli många besökare till denna stad på mindre än 20 000 invånare.

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Jukka Rintala

Jukka Rintala is an industrial designer within fashion and interior design. His product line consists of clothes and accessories (for example scarves and ties), plus paintings and interior textiles. Rintala has received a lot of different awards, such as Kultainen Vaatepuu Prize of Honor 2012, Elle Style Award Fashion Prize 2012, Pro Finlandia medal 2006 and Savonlinna medal 2008.

The Kultainen Viiva Exhibition

It was really nice to go to an exhibition where the creator himself was attending and showing you around. While he was guiding us through he also told us more detailes about his products and the process when he created them. If you happen to be interested in seeing the exhibition, you still have the opportunity to do so during this week. The exhibition is held at Vanha Raatihuone in Naantali, and it’s open every day from 11 until 18. Here you can find more info about the exhibition.

Läs texten på svenska

Jukka Rintala

Jukka Rintala är en industriell formgivare med inriktning på mode och inredning. Hans produkter består bland annat av kläder och accessoarer (såsom scarfar och slipsar) samt tavlor och inredningstextilier. Rintala har fått en hel del olika utmärkelser, såsom Kultainen Vaatepuu Prize of Honor 2012, Elle Style Award Fashion Prize 2012, Pro Finlandia medaljen år 2006 och Savonlinna medaljen år 2008.

Kultainen Viiva -utställningen

Det var riktigt trevligt att gå på en utställning där skaparen bakom produkterna fanns på plats. Under tiden vi blev guidade runt så berättade han mera ingående om produkterna och skaparprocessen, vilket gjorde upplevelsen ännu mera värdefull. Om du själv är intresserad av att se utställningen så har du möjlighet ännu under den här veckan. Utställningen hålls som sagt vid gamla rådhuset i Nådendal och den är öppen varje dag mellan klockan 11 och 18. Mera info om utställningen hittar ni här.

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Jukka Rintalas Kultainen Viiva exhibition during Night of the Arts in Naantali, Finland. | qandvictoria.wordpress.com