MOONCAKE – DESIGN IN TURKU

Mooncake Design at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Mooncake Design

For quite long time now I have wanted to visit the Formex fair in Stockholm, but because it is a trade fair it’s not open for the public, and that’s also why it’s been a bit more difficult to get there. This year Martina (the designer behind Mooncake) was going to exhibit her own products at the Young Designers section, and through her I had got an invitation to the fair. So, who is Martina? She studied design at the same time as me, but started one year earlier, and at the moment she’s living in Turku where she’s working with her company Mooncake. We did our degree project at the same time, and I still remember well when she was developing the products for her becoming company. Today she’s got that far that her products have been seen in both tv and interior magazines, and I think she has an exciting future ahead! Her products can today be bought from Aveo and Nordic Design Collective among others. Thank you so, so much Martina for inviting me, it was really fun to finally get to visit the fair!

Läs texten på svenska

Mooncake Design

Jag har ganska länge velat besöka Formex mässan i Stockholm, men eftersom det är en fackmässa så hålls den inte öppen för allmänheten och det har därför varit lite svårare att komma sig dit. I år skulle Martina (designern bakom Mooncake) ställa ut vid avdelningen för Young Designers, och via henne hade jag fått en inbjudan till mässan. Så, vem är Martina? Hon studerade formgivning samtidigt som jag, men började året innan mig, och är för tillfället bosatt i Åbo där hon driver företaget Mooncake. Vi skrev våra slutarbeten samtidigt, och jag minns bra när hon då höll på att utveckla produkterna till sitt blivande företag. Idag har hon kommit så pass långt att hennes produkter har setts i både tv och inredningstidningar, och jag tror hon har en mycket spännande framtid framför sig! Hennes produkter kan idag köpas från bland annat Aveo och Nordic Design Collective. Tusen tusen tack till Martina för inbjudan, det var jätteroligt att äntligen få besöka mässan!

Mooncake Design at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Mooncake Design at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Mooncake Design at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

PAPER INSPIRATION | FORMEX 2015

Paper love at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Paper love at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Paper inspiration

There were two companies that I liked especially much at the Formex fair, and both of them have focused their production on paper. Yes, I have become a paper maniac lately, and I touch and feel every piece of paper that I can reach. It’s about the feeling that a paper gives you – this is something I’ve noticed lately that affect a product very much, or even a small thing as a business card. I spoke to Papp Limited for a long time at the fair, and I fell in love with their pattern selection and their paper quality. Another company that I got interested in was Lessebo Handpappersbruk, which produce handmade paper. I saw the bacon print already at the Pop Up Shop, and admired the paper that the print was printed on. So when I walked by Lessebo Handpappersbruks showcase stand I stopped for a while to exchange a few words with them. Two very interesting companies that I hope to see more of in the future!

Läs texten på svenska

Pappersinspiration

Det fanns två företag som jag fastnade speciellt mycket för på Formex mässan, och båda har fokuserat sin produktion på papper. Ja, jag har blivit en papermaniac den senaste tiden, och klämmer och känner på alla papper som jag kan få tag på. Det handlar om känslan som ett papper ger – något som jag har märkt den senaste tiden att inverkar mycket på en produkt eller till och med en liten sak som visitkort. Papp Limited pratade jag länge med på mässan och blev småförälskad i deras mönsterurval och papperskvalitet. Ett annat företag som intresserade mig var Lessebo Handpappersbruk som tillverkar handgjort papper. Jag fick syn på baconprintet redan i Pop Up Shopen och beundrade redan då pappret som bilden hade tryckts upp på. Så när jag gick förbi Lessebo Handpappersbruks monter stannade jag lite längre för att utbyta några ord med dem. Två mycket intressanta företag som jag hoppas se mer av i framtiden!

Paper love at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Paper love at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

FAIR STAND INSPIRATION | FORMEX 2015

Fair stand inspiration at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Nicest fair stand

In my opinion, the nicest showcase stand at the fair was Åre Chokladfabrik – very simple, but eyecatching. They had succeeded with re-creating their identity in their stand, and I also loved their product presentations. Two other stands that I also liked was Deskstore and Friends with their office products and Trademark Living with their extreme rustic stand layout. A good looking showcase stand is so important when you exhibit at a fair – there you have the chance to emphasize your brand and your style, and these three I think succeeded extra well with that.

Läs texten på svenska

Snyggaste mässmontrarna

Snyggaste montern på mässan tyckte jag att Åre Chokladfabrik hade – mycket simpel, men iögonfallande. De hade lyckats bra med att återskapa deras identitet i montern, och jag älskade deras produktpresentationer. Två andra som jag också gillade var Deskstore and Friends med deras kontorsprodukter och Trademark Living med deras extremt rustika monterplanering. En snygg monter är A och O när man ställer ut på en mässa – där har man chansen att lyfta fram sitt varumärke och stil, och det tycker jag att dessa tre lyckades extra bra med.

Fair stand inspiration at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Fair stand inspiration at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com