DESIGN MARKETS IN HELSINKI

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Yesterday I and T headed east to spend the day in Helsinki. Yesterday I wrote on Instagram that I often think to myself that I should visit Helsinki more often, but once I’m there I can’t stand the crowds and all the people who always seem to be in rush. It might be that this time it has something to do with Christmas coming up, but I don’t know… A life in Helsinki feels somehow so hectic? Does anyone else get that feeling when you’re there?

Ornamo Design Christmas Market

The main reason why we were going to Helsinki was Ornamo Design Christmas Market. I belong to Ornamo union myself, and every time they have organized design markets I haven’t participated, but this year I decided that it was time. This year 250 sellers participated in the market and there was really something for everyone. The market is being held in Kaapelitehdas in Helsinki and once you got there it felt like it just kept on going and going. There were many brands that was, for me, familiar from before, but most of them were completely new to me. In Turku it has started to feel like there’s the same sellers year after year, so that’s why it was fun for me to visit a market in Helsinki instead and to see something new! Ornamo Design Christmas Market is open still today, so if you happen to be in Helsinki, you have time to find beautiful design products until five o’clock!

Ornamo Design Christmas Market
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki
Opening hours: 1–3 December 2017; Fri 15:00–19:00, Sat–Sun 10:00–17:00.

Läs texten på svenska

Igår bilade jag och T österut för att spendera en heldag i Helsingfors. Igår skrev jag på Instagram att jag ofta brukar tänka för mig själv att jag borde besöka Helsingfors oftare än jag gör, men när jag väl är där så står jag inte ut med folkmassorna och alla människor som alltid verkar ha bråttom någonstans. Det kan ju hända att det den här gången har att göra med julen som närmar sig, men jag vet inte… Ett liv i Helsingfors känns på något sätt så hektiskt? Någon annan som får den känslan när man är där?

Ornamo designjulmarknad

Största orsaken till att vi var i Helsingfors var Ornamo designjulmarknad. Jag hör själv till facket Ornamo och varje gång de har ordnat designmarknader har jag på någon konstig vänster aldrig tagit mig dit, men i år bestämde jag mig för att det var dags. I år deltog 250 försäljare och där fanns verkligen något för alla. Marknaden hålls i Kabelfabriken i Helsingfors och när man väl började på så kändes det som om det bara fortsatte och fortsatte. Där fanns en del märken som var, för mig, kända sedan tidigare, men största delen var nog nya för mig. I Åbo så har det börjat kännas som att det är samma försäljare som ställer ut år efter år, så därför var det riktigt kul att besöka en marknad i Helsingfors istället för att se något nytt! Ornamo designjulmarknad är öppen ännu idag, så ifall ni råkar befinna er i Helsingfors så hinner ni ännu fynda vackra designprylar fram till klockan fem!

Ornamo designjulmarknad
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 1–3 december 2017; fre 15:00–19:00, lör–sön 10:00–17:00.

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

TRE Christmas Market and Xmas Garage

I also had two other shops on my must-visit list in Helsinki, and those were TRE Christmas Market and Xmas Garage. Both are pop-up shops which are open until 23rd of December, and here was sooo much pretty stuff to look at! TRE Christmas Market had pretty much the same selection as Ornamo Design Christmas Market, but the concept was a little bit different. It was like walking in to a regular store where all brands had their own table and then you paid for all the items at the check-out desk. So the tables didn’t have their own sales persons, you just collected everything you wanted and paid for it all at once. The prices were slightly more expensive here, but that is understandable since the store also needed to get their own cut of the price. Xmas Garage was just a few blocks away and lucky enough they had a completely different selection than TRE and Ornamo. To have two pop-up shops that close to each other wouldn’t work if the selection would be the same, so it was great to see that Xmas Garage had created their own concept. I would say that there were less handicraft and more, so to say, mass produced design products. Both shops were definitely worth a visit and if you’re still thinking about Christmas gifts, I can warmly recommend a visit here – you will definitely find something for all ages!

TRE Christmas Market
Aleksanterinkatu 17, 00180 Helsinki
Opening hours: 15 November–5 December; Mon–Fri 11:00–20:00, Sat–Sun 11:00–18:00.
7–17 December; Mon–Sun 11:00–20:00. 18–23 December; Mon–Sun 11:00–21:00.

Xmas Garage
Aleksanterinkatu 11, 00180 Helsinki
Opening hours: 10 November–23 December; Mon–Fri 10:00–20:00,
Sat 10:00–18:00, Sun 12:00–17:00.

Läs texten på svenska

TRE Christmas Market och Xmas Garage

Jag hade också två andra affärer på min must-visit lista i Helsingfors, och det var TRE Christmas Market och Xmas Garage. Båda är pop-up affärer som håller öppet ända fram till 23 december och här fanns sååå otroligt mycket fint att titta på! TRE Christmas Market hade i stort sätt samma utbud som på Ornamo designjulmarknaden, men konceptet var lite annorlunda. Det var som att gå in i en vanlig affär där alla märken hade sitt eget bord och alla produkter betalar man sen vid kassan. Borden hade alltså inga egna försäljare utan man fick plocka med sig alla inköp och betala allt på en gång. Priserna var aningen dyrare här, vilket är förståeligt då affären också behöver få sin andel av försäljningspriset. Xmas Garage fanns några kvarter längre bort och hade som tur helt annat utbud än TRE och Ornamo. Att ha två pop-ups så nära inpå varandra skulle ju inte fungera ifall utbudet varit det samma, så det var kul att se att Xmas Garage hade satsat på sitt eget koncept. Jag skulle säga att där fanns mindre hantverk och mera, så kallade, massproducerade designprodukter. Båda affärerna var absolut värda ett besök och ifall ni ännu funderar på julklappar så kan jag varmt rekommendera ett besök hit – ni lär definitivt hitta något för alla åldrar!

TRE Christmas Market
Alexandersgatan 17, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 15 november–5 december; mån–fre 11:00–20:00, lör–sön 11:00–18:00.
7–17 december; mån–sön 11:00–20:00. 18–23 december; mån–sön 11:00–21:00.

Xmas Garage
Alexandersgatan 11, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 10 november–23 december; mån–fre 10:00–20:00,
lör 10:00–18:00, sön 12:00–17:00.

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

3 THINGS TO DO IN KUSTAVI, FINLAND | TRAVEL GUIDE

Handcraft village in Kustavi, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Handcraft village in Kustavi, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

This weekend we decided to go on a roadtrip to Kustavi in the Finnish archipelago. I can’t remember beeing there before and a visit there has been on my to do list for quite a while. We didn’t have any plans for our visit, except from a visit to the Kustavi handcraft village along the way. You can also continue to Pieskeri and Brändö with the ferry from Kustavi, but we chose to stay on the mainland this time. Kustavi is really small, but here is at least a few places you should visit once you’re there.

Kustavis handcraft village

At Kustavis handcraft village there is Kustavin Savipaja ceramic shop, Paratiisipaja interior shop, a silver workshop, a blacksmith and a small café. The area was so calm and peaceful and I spent at least an hour going through all the small shops. The handcraft village is a must if you ever visit Kustavi! During the summer months June–August the café and the shops are open ever day between 9:00–20:00.

Kustavin käsityökylä
Iniöntie 411 B
23360 Kustavi

Läs texten på svenska

I helgen så bestämde vi oss för att åka på en roadtrip ut till Gustavs i den finska skärgården. Vad jag kan minnas så har jag inte varit där tidigare och ett besök dit har länge funnits med på min to do-lista. Vi hade inga egentliga planer för vårt besök, förutom att jag gärna ville stanna vid Gustavs hantverkarby som finns längs med vägen. Från Gustavs så kan man också fortsätta med färja ut till Pieskeri och vidare till bland annat Brändö, men denna gång valde vi att stanna på fastlandet. Gustavs är ju väldigt litet, men här kommer i alla fall en del platser att se när man en gång är där.

Gustavs hantverkarby

Vid Gustavs hantverkarby finns Kustavin Savipaja-keramikbod, Paratiisipaja-inredningsbutik, en silververkstad, en smed samt ett litet café. Området var så lugnt och fridfullt och jag spenderade åtminstone en timme med att gå omkring i de olika bodarna. Hantverkarbyn är nog ett måste ifall man någonsin besöker Gustavs! Under sommarmånaderna juni–augusti håller caféet och bodarna öppet varje dag klockan 9:00–20:00.

Kustavin käsityökylä
Iniöntie 411 B
23360 Kustavi

Handcraft village in Kustavi, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Handcraft village in Kustavi, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Handcraft village in Kustavi, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Handcraft village in Kustavi, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Handcraft village in Kustavi, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Peterzens Boathouse

Peterzens Boathouse is situated just south of the handcraft village, and here you can find both accomodation, a harbour, a restaurant and two small shops. We had just a quick stop here to refill our water bottles and to enjoy the smell of ocean. We had first planned to stay a while longer for a cup of coffee, but the restaurant had their weekend buffet when we arrived and almost all the tables on the terrace were fully booked. But if you happen to be in the area it’s still worth a visit! They are open every day until 3rd September between 9:00–20:00 (the restaurant opens at 12:00).

Peterzens Boathouse
Parattulan rantatie 16
23360 Kustavi

Läs texten på svenska

Peterzens Boathouse

Peterzens Boathouse hittar man strax söder om hantverkarbyn och här finns det både övernattningsmöjligheter, en hamn, en restaurang samt två små butiker. Vi hade bara ett snabbt stopp här för att fylla på våra vattenflaskor och för att njuta av havsdoften. Först hade vi tänkt stanna lite längre för att ta en kopp kaffe, men restaurangen hade just då deras helgbuffé och borden på terrassen var nästan fullbokade. Men befinner man sig där i närheten så är det ändå värt ett besök! De håller öppet varje dag, fram till 3 september, mellan klockan 9:00–20:00 (restaurangen öppnar klockan 12:00).

Peterzens Boathouse
Parattulan rantatie 16
23360 Kustavi

Peterzens Boathouse in Kustavi, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Peterzens Boathouse in Kustavi, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Lootholma and restaurant Helena

The last stop on our roadtrip was Lootholma just south of Kustavi central. At this point we were starting to get hungry, so we had a late lunch at restaurant Helena. The restaurant is situated right by the ocean, so we really enjoyed our perch burgers out on their terrace. There is also a frisbee golf court right outside, for those who want to do some activity before/after eating! The restautant is open Sunday–Thursday between 11:00–21:00 and Friday–Saturday between 11:00–23:00.

Kustavin Matkailu Oy
Kuninkaantie 193
23360 Kustavi

Läs texten på svenska

Lootholma och restaurang Helena

Vårt sista stopp på roadtrippen var Lootholma strax söder om Gustavs centrum. Vid den här tiden började vi vara hungriga, så vi åt en sen lunch på restaurang Helena. Restaurangen finns belägen strax invid vattnet, så vi njöt verkligen till fullo av våra abborhamburgare som vi åt ute på deras terrass. Strax utanför finns även en frisbeegolfbana för den som känner sig manad att röra på sig innan/efter maten! Restaurangen är öppen söndag–torsdag klockan 11:00–21:00 och fredag–lördag klockan 11:00–23:00.

Kustavin Matkailu Oy
Kuninkaantie 193
23360 Kustavi

VILLA SIKURI IN HÄMEENKYRÖ, FINLAND

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Fishing trip in Hämeenkyrö

A few coworkers of mine and myself went on a fishing trip to Villa Sikuri in Hämeenkyrö last weekend. The purpose of the trip was to attend a course in jig fishing, but the weekend also consisted of other program than that. We arrived early afternoon on Friday, so we had enough time to enjoy a calm evening in the sauna and a few dips in the lake (yep, I have already swam this year!). We spent the whole Saturday out on the lake – we started at 10 am, and we came back around 6 pm. At around two in the afternoon, we pulled up at a deserted island to make lunch and to enjoy the sun for a while before continuing to fish. It was so wonderful! I caught a total of two fishes while we were out on the water – one pike (which you can see here) and one perch. In the beginning I was really close to catching quite a few fishes, but it took a while for me to learn the correct flick to actually get the hook caught to them. But two fishes are better than none at all! We had an absolutely perfect weekend at Villa Sikuri, and Saturday was treating us so well with almost 20 degrees and sunshine. If I ever get the chance, I will definitely go back!

Läs texten på svenska

På fiskeresa till Hämeenkyrö

Förra helgen åkte några kollegor och jag på fiskeresa till Villa Sikuri i Hämeenkyrö. Syftet med själva resan var skolningen i jiggfiske som de skulle hålla för oss, men helgen innehöll ju också en hel del annat program än bara det. På fredagen anlände vi tidigt på eftermiddagen och vi kunde därmed njuta av en lugn kväll i bastun och med några dopp i sjön (jepp, jag har kastat vinterpälsen redan i år!). Hela lördagen spenderade vi ute på sjön – vi startade klockan 10 på morgonen och var tillbaka ungefär vid klockan 18. Vid tvåtiden stannade vi till vid en öde ö för att fixa lunch och lapa sol innan vi fortsatte med fiskandet. Det var så underbart! Jag fångade totalt två fiskar under tiden vi befann oss ute på sjön – en gädda (som ni kan se här) och en abborre. I början nappade det rätt många gånger, men det tog en stund innan jag lärde mig det rätta knycket för att faktiskt få dem att fastna på kroken. Men två fiskar var ju bättre än inga alls! Vi hade en alldeles perfekt helg vid Villa Sikuri och dessutom visade lördagen sig från sin bästa sida med nästan 20 grader och sol. Får jag chansen så åker jag definitivt igen!

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Villa Sikuri in Hämeenkyrö, Finland. | qandvictoria.wordpress.com