FINLANDSSVENSKA BLOGGARE I ÅBO

Foto: Jarina.fi
Logo och redigering: Q& Victoria

Finlandssvenska bloggare i Åbo. | qandvictoria.wordpress.com

En gemensam samlingsplats för finlandssvenska bloggare i Åbo

I november ordnades den senaste bloggträffen för finlandssvenska bloggare i Åbo och under träffens gång diskuterade vi bland annat hur man skulle kunna skapa mera gemenskap för finlandssvenska bloggare i Åbotrakten. Från den diskussionen kom det fram att det ibland kan vara svårt att få kontakt med bloggare här i Åbotrakten och oftast så har man ingen aning om hur många av oss som det faktiskt finns här. För att ta ett litet steg i rätt riktning så har jag nu skapat en gemensam samlingsplats för alla finlandssvenska bloggare nära Åbo – abobloggare.wordpress.com. Hit är det tänkt att man skall kunna vända sig om man (både som bloggare och utomstående) vill bläddra igenom utbudet av finlandssvenska bloggare bosatta nära Åbo. På sidan har jag också skapat en flik kallad “Nyheter”, därifrån är det tänkt att vi bloggare skall kunna få mera information om kommande bloggträffar och annan nödvändig info som har att göra med finlandssvenska bloggare i Åbo.

Så här lägger du till din blogg

Det skulle vara jättekul att samla alla på samma ställe, så för att lägga till din blogg på sidan behöver du: maila bloggens namn och adress, en kort presentation av din blogg och ett foto av dig själv till abobloggare@gmail.com. Fotot bör vara minst 500 pixlar brett och av bra kvalitet. När du skickar ditt foto godkänner du att fotot får retuscheras och ändras från färg till svart-vitt. Nämn samtidigt vilka kategorier som passar bäst in på din blogg, och markera dem som hashtaggar #inredning #ekologiskt #lifestyle #foto etc.

A common gathering place for Finland-Swedish bloggers in Turku

The latest blog event for Finland-Swedish bloggers here in Turku was in November last year. During the event, we discussed how to create more togetherness for Finland-Swedish bloggers that live close to Turku. From that discussion, we realized that it can sometimes be difficult to get in contact with bloggers here around Turku, and usually you don’t even have a clue how many of us there actually is. So to take one step towards the right direction, I have now created a common gathering place for all Finland-Swedish bloggers around Turku – abobloggare.wordpress.com. The idea is, that this is a place you can go to (both as a blogger and an outsider) if you want to have a look through the selection of Finland-Swedish bloggers who live close to Turku. I have also created a tab on the page, which is called “Nyheter” – from there, bloggers are supposed to get more info about upcoming blog events and other useful information which have something to do with Finland-Swedish bloggers in Turku.

This is how you add your blog

It would be really fun to gather everyone in one place, so to add your blog to the page, you need to: email the name and address of your blog, a short presentation of what your blog is about and a photo of yourself to abobloggare@gmail.com. The photo needs to be atleast 500 pixels in width and of good quality. When you send your photo, you also approve that the photo can be retouched and that it can be changed to black-and white. Mention also which cathegories fit your blog the best, and mark them as hashtags #interior #ecological #lifestyle #photo etc.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

TIME TO NOMINATE YOUR FAVOURITES

Finland-Swedish blog gala. | qandvictoria.wordpress.com

Finlandssvensk bloggala

Om mindre än sex veckor, mera specifikt lördagen den 21 november, ordnas evenemanget Galan 2015 i Vasa Stadshus. Galan 2015 är en bloggala där finlandssvenskar kommer att belönas och hedras för sina utföranden under året 2015. Idag har röstningen för nomineringarna dragit igång, så nu är det upp till er att göra er röst hörd! Vem vill ni se i topp tre i de olika kategorierna? Jag försökte själv kolla vilken av kategorierna som jag skulle vilja bli framröstad i, och mina favoriter är nog “årets kreativa blogg” eller “årets personliga blogg”. Jag skulle bli jättemegaglad att få just din röst i någon/båda av kategorierna – så kära bloggläsare/familj/vänner/bekanta, nominera mig på finlandssvenskabloggare.com! Tack, tack, tack! Ps. I nomineringsblanketten fyller man i sitt namn, sin e-post adress och sedan en bloggadress/namn på person per kategori (går också att lämna tomt). Man får bara skicka in en blankett per person, så det gäller att tänka efter ordentligt innan man skickar in den!

Finland-Swedish blog gala

In less than six weeks, or more specifically on Saturday 21st November, they are organizing Galan 2015 in Vaasa. Galan 2015 is a blog gala where Finland-Swedish persons will be rewarded and honored for their accomplishments during 2015. Today the voting for nominations has started, so now it’s up to you to make yourself heard! Who do you want to see in top three in the different categories? I tried to check myself which categories that I would want to be voted for, and my favourites are “årets kreativa blogg” (this year’s creative blog) or “årets personliga blogg” (this year’s personal blog). I would be really really happy if I would get your vote in any/both of the categories – so beloved blog readers/family/friends/acquaintances, nominate me on finlandssvenskabloggare.com! Thank you, thank you, thank you! Ps. You will need to fill out name, e-mail and then a blogaddress/name of a person per category (you can also leave empty). You can only send in one form per person, so you need to think carefully before you send it in!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

SAMPPALINNA BLOGGBRUNCH

Samppalinna Brunch in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Samppalinna Brunch in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggträff vid Samppalinna

Idag var det äntligen dags att träffa en hel hop med andra finlandssvenska bloggare! Vi hade bokat bord vid restaurang Samppalinna för att testa deras brunch som serveras lördagar och söndagar mellan klockan 11-15. Vi satt i tre timmar och pratade om allt mellan himmel och jord, och det var så roligt att träffa både bekanta och nya ansikten. Brunchen i sig fick också väl godkänt för min del – där fanns ett bra utbud av olika maträtter, både varma och kalla. Men utan S-kundkort tycker jag att det är snäppet för dyrt, då originalpriset för brunchen är 24,50€ (19,50€ med S-kundkort). Tur för oss så hade vi alla fixat S-kundkort och fick betala det billigare priset! Vackert ställe är det i vilket fall som helst, och jag har många kvällar blickat upp mot restaurangen då den är så himla vackert upplyst under kvällarna. Hoppas deras à La Carte också är bra – måste nog ta och testa den någon gång! Ett stort tack till alla deltagare, hoppas vi träffas snart igen! För er som vill ta en titt på vem som var med på träffen, så hittar ni dem här: Petra, Malin, Lina, Ida-Marie, Johan, Julia och Viola.

Blog event at Samppalinna

Today it was finally time to meet up with a whole bunch of Finland-Swedish bloggers! We had booked a table at restaurant Samppalinna to test their brunch, which they serve Saturdays and Sundays between 11 and 15. We sat there for three hours talking about all kinds of stuff, and it was so fun to meet both familiar and new faces. The brunch itself was also good in my opinion – there was a good selection of different types of foods, both warm and cold. But without S-customer card I personally think it’s a bit too expensive, ’cause the original price is then 24,50€ for the brunch (19,50€ with S-customer card). Luckily for us, we all had S-customer card covered, and got to pay the smaller price! Anyway, the place is really beautiful, and many evenings I have been looking up towards the restaurant when it’s been so beautifully lit up during the evenings. I hope their à La Carte is also good – I think I have to try that one sometime! A big thank you to all the participants, I hope to see you soon again! For you who want to take a look at who participated in the meet up, you can find them here: Petra, Malin, Lina, Ida-Marie, Johan, Julia and Viola.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi