BLOGGERS’ CHRISTMAS PARTY

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers’ Christmas Party in Turku

After a long break, yesterday it was finally time for our next bloggers meetup! Jarina and Ida-Marie had organized a full day for us and it was fun to see that so many people showed up. We started the day with a photo walk along the river and with a visit to the Christmas Market at the Old Great Square here in Turku. I bought myself a new camera lens last year which I haven’t got the chanse to try that much yet, so it was fun to test it out for real yesterday when there were a lot of people who wanted to be photographed. That’s a great benefit when hanging out with other bloggers! :)

After the photo walk we started to be quite cold, so it was nice to go for a warming cup of coffee/hot chocolate at M Kitchen & Café. We sat there for about two hours and talked, while Jarina and Ida-Marie also had planned some program for us. Right before six o’clock we headed off towards the river boats to enjoy a Christmas dinner at Svarte Rudolf. A huge thanks to everyone for an enjoyable evening and hopefully we’ll meet up soon again!

Läs texten på svenska

Bloggjulfest i Åbo

Efter ett långt uppehåll så var det äntligen dags för bloggträff i Åbo igår! Jarina och Ida-Marie hade fixat en fullspäckad dag för oss och det var superkul att se att så många kommit med på träffen. Vi började dagen med fotopromenad längs ån och ett besök till julmarknaden vid gamla stortorget här i Åbo. Jag köpte ju ett nytt objektiv ifjol som jag inte har hunnit använda särskilt mycket ännu, så det var kul att få testa det riktigt ordentligt nu när det fanns många som ville vara med på bild. Det är ju en stor fördel när man umgås med andra bloggare! :)

Efter fotopromenaden och julmarknaden började vi bli rejält frusna, så då var det skönt att gå på en värmande kopp kaffe/kakao vid M Kitchen & Café. Där satt vi i två timmar och pratade samtidigt som Jarina och Ida-Marie hade hittat på lite program åt oss. Strax innan klockan sex drog vi vidare mot åbåtarna där vi sen fick avnjuta julmiddag vid Svarte Rudolf. Tack till alla för en riktigt trevlig kväll och hoppas att vi ses snart igen!

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers' Christmas Party. | qandvictoria.wordpress.com

FINLAND SWEDISH BLOGGERS IN TURKU

Photo: Jarina.fi.
Logo and editing: Q& Victoria.

Finlandssvenska bloggare i Åbo. | qandvictoria.wordpress.com

A common gathering place for Finland-Swedish bloggers in Turku

The latest blog event for Finland-Swedish bloggers here in Turku was in November last year. During the event, we discussed how to create more togetherness for Finland-Swedish bloggers that live close to Turku. From that discussion, we realized that it can sometimes be difficult to get in contact with bloggers here around Turku, and usually you don’t even have a clue how many of us there actually is. So to take one step towards the right direction, I have now created a common gathering place for all Finland-Swedish bloggers around Turku – abobloggare.wordpress.com. The idea is, that this is a place you can go to (both as a blogger and an outsider) if you want to have a look through the selection of Finland-Swedish bloggers who live close to Turku. I have also created a tab on the page, which is called “Nyheter” – from there, bloggers are supposed to get more info about upcoming blog events and other useful information which have something to do with Finland-Swedish bloggers in Turku.

This is how you add your blog

It would be really fun to gather everyone in one place, so to add your blog to the page, you need to: email the name and address of your blog, a short presentation of what your blog is about and a photo of yourself to abobloggare@gmail.com. The photo needs to be atleast 500 pixels in width and of good quality. When you send your photo, you also approve that the photo can be retouched and that it can be changed to black-and white. Mention also which categories fit your blog the best, and mark them as hashtags #interior #ecological #lifestyle #photo etc.

Läs texten på svenska

En gemensam samlingsplats för finlandssvenska bloggare i Åbo

I november ordnades den senaste bloggträffen för finlandssvenska bloggare i Åbo och under träffens gång diskuterade vi bland annat hur man skulle kunna skapa mera gemenskap för finlandssvenska bloggare i Åbotrakten. Från den diskussionen kom det fram att det ibland kan vara svårt att få kontakt med bloggare här i Åbotrakten och oftast så har man ingen aning om hur många av oss som det faktiskt finns här. För att ta ett litet steg i rätt riktning så har jag nu skapat en gemensam samlingsplats för alla finlandssvenska bloggare nära Åbo – abobloggare.wordpress.com. Hit är det tänkt att man skall kunna vända sig om man (både som bloggare och utomstående) vill bläddra igenom utbudet av finlandssvenska bloggare bosatta nära Åbo. På sidan har jag också skapat en flik kallad “Nyheter”, därifrån är det tänkt att vi bloggare skall kunna få mera information om kommande bloggträffar och annan nödvändig info som har att göra med finlandssvenska bloggare i Åbo.

Så här lägger du till din blogg

Det skulle vara jättekul att samla alla på samma ställe, så för att lägga till din blogg på sidan behöver du: maila bloggens namn och adress, en kort presentation av din blogg och ett foto av dig själv till abobloggare@gmail.com. Fotot bör vara minst 500 pixlar brett och av bra kvalitet. När du skickar ditt foto godkänner du att fotot får retuscheras och ändras från färg till svart-vitt. Nämn samtidigt vilka kategorier som passar bäst in på din blogg, och markera dem som hashtaggar #inredning #ekologiskt #lifestyle #foto etc.

TIME TO NOMINATE YOUR FAVOURITES | GALAN 2015

Finland-Swedish blog gala. | qandvictoria.wordpress.com

Finland-Swedish blog gala

In less than six weeks, or more specifically on Saturday 21st November, they are organizing Galan 2015 in Vaasa. Galan 2015 is a blog gala where Finland-Swedish persons will be rewarded and honored for their accomplishments during 2015. Today the voting for nominations has started, so now it’s up to you to make yourself heard! Who do you want to see in top three in the different categories? I tried to check myself which categories that I would want to be voted for, and my favourites are “årets kreativa blogg” (this year’s creative blog) or “årets personliga blogg” (this year’s personal blog). I would be really really happy if I would get your vote in any/both of the categories – so beloved blog readers/family/friends/acquaintances, nominate me on finlandssvenskabloggare.com! Thank you, thank you, thank you! Ps. You will need to fill out name, e-mail and then a blogaddress/name of a person per category (you can also leave it empty). You can only send in one form per person, so you need to think carefully before you send it in!

Läs texten på svenska

Finlandssvensk bloggala

Om mindre än sex veckor, mera specifikt lördagen den 21 november, ordnas evenemanget Galan 2015 i Vasa Stadshus. Galan 2015 är en bloggala där finlandssvenskar kommer att belönas och hedras för sina utföranden under året 2015. Idag har röstningen för nomineringarna dragit igång, så nu är det upp till er att göra er röst hörd! Vem vill ni se i topp tre i de olika kategorierna? Jag försökte själv kolla vilken av kategorierna som jag skulle vilja bli framröstad i, och mina favoriter är nog “årets kreativa blogg” eller “årets personliga blogg”. Jag skulle bli jättemegaglad att få just din röst i någon/båda av kategorierna – så kära bloggläsare/familj/vänner/bekanta, nominera mig på finlandssvenskabloggare.com! Tack, tack, tack! Ps. I nomineringsblanketten fyller man i sitt namn, sin e-post adress och sedan en bloggadress/namn på person per kategori (går också att lämna tomt). Man får bara skicka in en blankett per person, så det gäller att tänka efter ordentligt innan man skickar in den!