TACK FÖR MIG, ÄLMHULT

Train station in Älmhult, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Last day in Älmhult

So was the last internship day over. My visit to IKEA of Sweden was quite quick, but it was anyway really interesting. Unfortunately I have to say, that I didn’t feel as inspired there as I have felt during the whole time at ICOM. I just don’t belong working with product development and -design. Tonight I have to empty and clean the apartment, and tomorrow I get on the train that will take me closer to home. On Sunday I’m finally back in Turku! Thank you Älmhult for this time, I hope to see you again!

Läs texten på svenska

Sista dagen i Älmhult

Då var den sista praktikdagen avslutad. Besöket vid IKEA of Sweden gick ganska snabbt, men det var ändå väldigt lärorikt. Tyvärr måste jag ändå medge att jag kände inte alls den samma inspirationen där som jag har känt under hela min tid vid ICOM. Jag hör helt enkelt inte hemma hos produktutveckling och -formgivning. Ikväll skall lägenheten tömmas och städas och imorgon förmiddag hoppar jag på tåget som kommer att ta mig närmare hem. På söndag är jag äntligen tillbaka i kära Åbo! Jag tackar Älmhult för denna gång, hoppas vi ses igen!

INTRODUCTION DAY AT IKEA ÄLMHULT

Internship at IKEA Communications AB in Älmhult, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Introduction Day

Today they organized Introduction day at IKEA Älmhult, which is a day full of program. We gathered a group of people from all over the world that work within IKEA. We were introduced to IKEA and got to go on a roundtour in IKEA Patternshop, Destribution Center, Swedwood and ICOM. There we got to see prototypes, product warehouse, production and product photographing. A very rewarding day, you really saw all the work that is put into IKEA:s products.

IKEA of Sweden

Tomorrow I’ll get the chance to visit IKEA of Sweden, which is the department where they design IKEA:s new products. There I will tag along with a designer and see how it works when they develop new products. A final spurt for my internship!

Läs texten på svenska

Introduction Day

Idag ordnades Introduction day vid IKEA Älmhult, vilket var en hel dag fullproppad med program. Vi samlades en grupp med personer från hela världen som alla jobbade inom IKEA på ett eller annat sätt. Vi introducerades för IKEA och begav oss dessutom ut på rundtur i IKEA Patternshop, Destribution Center, Swedwood och ICOM. Där fick vi se prototyper, produktlager, tillverkning och produktfotografering. En mycket givande dag, man fick verkligen se allt jobb som finns bakom IKEA:s produkter.

IKEA of Sweden

Imorgon får jag chansen att besöka IKEA of Sweden, som är den avdelning var de planerar IKEA:s nya produkter. Där kommer jag att få följa med en designer i hans arbete och se på hur man går tillväga för att få fram de nya produkterna. En sista slutspurt på praktiken!

PRAKTIKPLATSENS ARBETSUPPGIFTER

Internship at IKEA Communications AB in Älmhult, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

My work assignments

First week has gone by, and Walpurgis Night is finally here. Unfortunately I’m not spending it at home in Turku together with worlds greatest, but all alone here in the apartment in Älmhult. This past week has been a wonderful insight of what they do here at ICOM, but I can’t wait to get some responsibilities. This far I have participated in meetings, written protocols and seen what this internship will be all about. On Wednesday we had an important meeting, and after the workday we headed out to the countryside – actually to Ingvar Kamprads secret hideout. I was so fascinated, and already then I started to feel a bit more important! ;)

Over all, I love this internship placement! To work with the catalog and to work with the assignments that they do here fits me like a glove. But do I wanna end up in Älmhult for the rest of my life? And yeah, another thing also, ICOM is very international, so I speak English 24/7.

Läs texten på svenska

Mina arbetsuppgifter

Första veckan har gått, och nu är valborg äntligen här. Tyvärr spenderas den inte hemma i Åbo tillsammans med världens bästa, utan helt ensam i lägenheten i Älmhult. Veckan som har gått har varit en underbar inblick i vad de gör på ICOM, men jag längtar så mycket efter ansvarsuppgifter. Hittills har jag deltagit i möten, skrivit protokoll och fått se vad min praktik faktiskt kommer att gå ut på. I onsdags hade vi ett viktigt möte, och efter arbetsdagens slut styrde vi kosan ut på landet och faktiskt till Ingvar Kamprads hemliga tillhåll. Fascinerad till max, och redan då började jag känna mig mera viktig! ;)

I övrigt så älskar jag denna praktikplats! Att jobba med katalogen och att jobba på det sätt de jobbar på är som hand i handske för mig. Men vill man hamna i Älmhult för resten av livet? Jo, en annan sak också, ICOM är väldigt internationellt, så jag pratar engelska 24/7.