MY LAST DAY AT IKEA RAISIO

Internship at IKEA Raisio. | qandvictoria.wordpress.com

Internship at IKEA Com&In

So now I have just ended my third and last work experience placement. I was really sad to hand in my work clothes and keys today. This has been the best internship placement and this work place feels SO right for me. It’s just so typical that once you find something that makes you happy, you can not have it. Not for the moment at least. But to see the positive in it, now I at least know what I want to work with in the future, which is really valuable to know.

Läs texten på svenska

Praktik vid IKEA Com&In

Så var den tredje och sista praktiken avslutad för min del. Det var med sorg i hjärtat som jag lämnade in mina arbetskläder och nycklar idag. Det här har varit den bästa praktiken någonsin och den här arbetsplatsen känns SÅ rätt för mig. Det är just typiskt att när man hittar någonting som gör en lycklig, så kan man inte få det. Inte för stunden i alla fall. Men för att se det positiva i saken så vet jag nu vad jag vill arbeta med i framtiden, det om någonting är värdefullt att veta.

SUMMER COLLECTION AT IKEA RAISIO

Internship at IKEA Raisio. | qandvictoria.wordpress.com

Internship at IKEA Raisio. | qandvictoria.wordpress.com

IKEA:s summer selection

It feels weird to be decorating balconies and to take out the summer selection now while it’s -10 degrees outside (even though it is 21 March)! But here are some pictures of what we have been working with these last few days.

Läs texten på svenska

IKEA:s sommarsortiment

Det känns konstigt att piffa balkonger och att ta fram sommarsortiment just nu när det ännu är -10 grader ute (fastän det är 21 mars)! Men här är i alla fall lite bilder av det som vi har jobbat med de senaste dagarna.

INTERNSHIP ASSIGNMENTS | IKEA RAISIO

Internship at IKEA Raisio. | qandvictoria.wordpress.com

Now my first week at my third and last internship placement is over, and this time I’m at IKEA Raisio. I started here on Monday and the department I’m on is Communication and Interior Design, so it fits me perfect. I’m building IKEA furniture, drilling walls and putting up lamps – a perfect balance of creative and practical work.

Planning the nursing corner

During this week I’ve been working on updating the nursing corner in the dining area – a great first assignment, this way you learn their selection and how to work independently. Imagine having a whole department store full of products to choose from, and then to just go nuts and choose the products you want.

Läs texten på svenska

Då var första veckan förbi på min tredje och sista praktik, som denna gång görs vid IKEA Raisio. Jag började i måndags och avdelningen jag är på är Communication and Interior Design, så det passar mig som hand i handske. Här byggs det IKEA möbler, borras i väggar och sätts upp lampor – alldeles perfekt balans mellan kreativitet och praktiskt arbete.

Inreda amningshörnan

Det jag jobbat mest med under veckan är att uppdatera amningshörnan i matsalen – en superbra första uppgift, så man lär känna deras sortiment och framförallt att få jobba med ett självständigt arbete. Tänk er själva att ha ett helt varuhus fullt med produkter att välja mellan, och sen är det bara att gå helt nuts och inreda som man vill.

Internship at IKEA Raisio. | qandvictoria.wordpress.com

Internship at IKEA Raisio. | qandvictoria.wordpress.com