THIS CHANGED MY LIFE – A STORY ABOUT DRUG SMUGGLING

Night train between Istanbul, Turkey and Sofia, Bulgaria. | qandvictoria.wordpress.com

Young and naive

At the moment I’m going through old blogposts and while I was reading through the blogposts from my last InterRail trip, I read about “Today’s title” on finlandssvenskabloggare.com and knew right away what I wanted to write about. Not ’cause the InterRail-trip itself changed my life dramatically, but more ’cause of the one thing that happened on that trip. To travel is my life, and I have always felt happiest when I travel and get to see the world. But like any other youth I have also been very naive when I have been traveling, and I have believed that nothing bad can happen to me. What are the odds that something’s gonna happen to Me? But after the InterRail trip that I did 2011, the way I look at traveling changed, and ever since, I know that anything is possible and that anything can happen also to me.

Arrested and suspected for drug smyggling

After four days in Istanbul, where our trip started, we had decided to take the night train from Istanbul in Turkey to Sofia in Bulgaria. The train trip would have taken fourteen hours, and we would only have had to get off the train at the border for a passport control, and that would be it. The train trip ended up taking 23 hours instead of fourteen, and we ended up getting off the train at the border for nine hours instead of a quick passport control. At the border between Turkey and Bulgaria they had found five kilos of heroin outside our carriage, and all the passangers in our carriage were arrested and suspected for smuggling drugs. During nine hours we didn’t have access to our luggage, and we were taken far away by bus to take mug shots and to give our fingerprints. We also ended up signing a paper in Turkish, that we still today don’t know what it was about. But luckily they found the guilty ones in the end. This far none of us have had any problems getting in to other countries, but if a similar accident happens within Turkish borders we have no idea what could happen. Nowadays it’s a horror story that is quite fun to tell to other travelers, and it’s also quite an important part to tell. If you are at the wrong place at the wrong time, anything can happen to anyone. To read the whole story, you can click here. There you find the original blogpost I wrote right away after the trip.

Läs texten på svenska

Ung och naiv

För tillfället håller jag på att gå igenom gamla blogginlägg och samtidigt som jag gick igenom inläggen från min förra InterRail resa, så läste jag om “Dagens rubrik”finlandssvenskabloggare.com och visste genast vad jag ville skriva om. Inte för att själva InterRail-resan i sig förändrade mitt liv på något särskilt sett, utan mest för det som råkade hända just på den resan. Att resa är mitt liv, och jag har alltid känt mig som lyckligast när jag reser och ser mig omkring i världen. Men som vilken annan ungdom som helst så har även jag varit naiv när jag har rest runt och trott att inget ont kan hända mig. Vad är oddsen att något skall hända mig, liksom? Efter InterRail resan jag gjorde 2011 ändrades hur jag ser på resande, sedan dess vet jag att allt är möjligt och att vad som helst kan hända även mig.

Anhållna och misstänkta för drogsmuggling

Efter fyra dagar i Istanbul, där vår resa hade startat, så hade vi bestämt att ta nattåget från Istanbul i Turkiet till Sofia i Bulgarien. Tågresan skulle ta fjorton timmar, och vi skulle hamna att gå av tåget vid gränsen för en passkontroll, and that would be it. Det hela slutade med att tågresan tog 23 timmar istället för fjorton, och att vi hamnade att gå av tåget vid gränsen under nio timmar istället för bara en snabb passkontroll. Vid gränsen mellan Turkiet och Bulgarien hade de nämligen hittat fem kilogram heroin utanför vår tågvagn, och alla passagerare i vår vagn blev anhållna och misstänkta för drogsmuggling. Under nio timmar kom ingen av oss åt våra grejer, vi fraktades med buss långt ut till ingenstans var vi hamnade att ta brottsfoto och fingeravtryck. Slutligen hamnade vi också att skriva under ett papper på turkiska, som vi ännu idag inte har någon aning om vad som egentligen stod där. Men tur i oturen så hittade de dom skyldiga till slut iallafall. Hittills har ingen av oss haft problem att resa till andra länder, men händer en liknande grej inom Turkiets gränser har vi ingen aning om vad som skulle kunna ske. I dagens läge är det en skräckhistoria som är ganska rolig att berätta för andra resenärer, och det känns också som en viktig del att berätta. Om man är på fel plats vid fel tillfälle så kan vad som helst hända vem som helst. För att läsa hela historien så kan ni klicka in er här där ni hittar original inlägget jag skrev strax efter resan.

ACCOMODATION IN DUBROVNIK | BLOG COMMENT REPLY

Dubrovnik, Croatia. | qandvictoria.wordpress.com

“Hi! A random question that doesn’t fit with this blogpost, but where did you and your boyfriend live when you visited Dubrovnik? :) I’m planning a trip there and wondering about where to live.. By the way, it was really interesting to read about your backpacking! R:Anna”

Hostels in Dubrovnik

I’m glad to hear that you liked readin about our trip, I hope you you found some great tips for upcoming travelingplans! When we traveled around Eastern Europe, we always booked the hostel one day before arriving to the city, and since we were traveling during high season, all the best hostels were usually fully booked. So, my main tip for you is to BOOK IN TIME! Dubrovnik is really popular among tourists, so if you want something cheap and with good location, you have to be quick. You find the hostels by searching for Dubrovnik on pages like www.hostelbookers.com, www.hostels.com and www.hostelworld.com.

Where we stayed in Dubrovnik

We stayed at Dubrovnik Travel when we were there. It was quite ok price, and it was also quite ok looking place. But it was really difficult to find the hostel + difficult to get in contact with the owner. Moreover it was also located quite far away from both beaches and the old town, so to get anywhere you had to walk about three houndred steps. The vies was amazing and almost worth the long way up, and there was own kitchen and a balcony looking over the ocean and the city. I would recommend to try to find a hostel that is either close to the old town or to the beaches. Of course you can also rent a vespa, since then you can go almost anywhere (except from the roads highest up – it might be a bit difficult if you’re not used to the Croatian landscape and the way to drive in there). I hope I could help and that you find something that works for you!

Läs texten på svenska

“Hej! En random fråga som inte alls passar till detta inlägg men var bodde du och din kille när ni var i Dubrovnik? :) Planerar en resa dit och funderar över boenden… Var annars super intressant att läsa om ert backpackande! H: Anna”

Hostell i Dubrovnik

Roligt att du tyckte om att läsa om vår resa, hoppas att du har nappat åt dig en del tips för kommande resplaner! När vi reste runt i Östeuropa så bokade vi alltid hostell dagen innan vi skulle anlända till staden, och eftersom vi reste under högsäsongen så är det ganska självklart att de bästa hostellen gick åt som snabbast. Så mitt främsta tips är att BOKA I TID! Dubrovnik är riktigt populärt bland turister, så vill man ha någonting billigt och som är bra placerat så bör man vara snabb. Du hittar hostellen genom att söka på Dubrovnik på sidor som www.hostelbookers.com, www.hostels.com och www.hostelworld.com.

Var vi bodde i Dubrovnik

Vi bodde på Dubrovnik Travel när vi var där. Det var helt ok prismässigt och såg rätt fint ut. Men det var otroligt svårt att hitta till hostellet + svårt att få kontakt med ägaren. Dessutom var det placerat ganska långt borta från både stränder och gamla stan, så för att ta sig någonstans var man tvungen att gå ungefär trehundra trappsteg. Utsikten var ju underbar och nästan värd den långa vägen upp, och där fanns också eget kök och en balkong med utsikt över havet och staden. Jag skulle rekommendera att försöka hitta ett hostell som är nära endera gamla stan eller badstränderna. Att hyra vespa går ju också bra, eftersom då kan man ju ta sig fram överallt (förutom till vägarna högst upp – det kan vara lite knepigt om man är ovan med det Kroatiska landskapet och sättet att köra där). Hoppas att jag kunde hjälpa och att du hittar något som passar er!

FROM BUDAPEST TO TURKU | INTERRAIL TRAVEL GUIDE

From Budapest, Hungary to Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

The trip home

After three weeks of traveling, with both ups and downs, it was now time to go home. The trip had been really interesting and it was difficult to believe that we had spent so long time in the Eastern part of Europe. After all trainrides, which all had been late with anything from one to nine hours, we were now at the airport in Budapest. Conventionally we ended our trip with a one and a half hour flight delay. But we got ourselves home, safe and sound. World’s greatest trip with the world’s greatest traveling companion – I would do it all over again!

Läs texten på svenska

Hemresan

Efter över tre veckors resande, med både upp- och nedgångar, så var det dags att åka hem. Resan hade varit fantastiskt intressant och det var svårt att tro att man spenderat så lång tid i Europas östra del. Efter tågresor, som alla hade varit försenade med allt från en till nio timmar, så var vi framme vid flygplatsen i Budapest. Sedvanligt avslutade vi vår resa med ett en och en halv timmes flygförsening. Men hem kom vi, safe and sound. Världens bästa resa med världens bästa ressällskap – I would do it all over again!

InterRail in Eastern Europe. | qandvictoria.wordpress.com