PRINCIPALITY OF MONACO | TRAVEL GUIDE

Monaco. | qandvictoria.wordpress.com

Bus from Menton to Monaco

As I already mentioned in my previous blogpost, the local bus left from right outside our hotel in Menton, so it was really easy to travel between the cities along the French Riviera. On our second morning in Menton, we got ready to spend a day in Monaco. The local bus between Menton and Monaco left every fifteen minutes, so you didn’t really need to plan in advance to make your schedule to work. The only thing that is good to keep in mind, is that the local buses don’t run after eight o’clock in the evening, so if you don’t want to take a taxi, you need to make sure to catch the last bus back.

Monaco Yacht Show

We had already driven through Monaco once when we traveled between Nice and Menton, so we kind of knew already what to expect. Monaco is an extremely luxurious country and the architecture and the environment is very beautiful to look at. We had also managed to plan our visit at the same time as Monaco Yacht Show, so except from the regular fancy boats, there were also a bunch of other yachts from different parts of the world to look at! Afterwards I also found out that the boat, which my brother has been working with, was also there in Monaco (Baltic 175 Pink Gin), so that one would have been fun to get a closer look at.

Sightseeing in Monaco

Monaco is a really small country, so we actually decided to get off the bus close to Port de Fontvieille (which is situated close to the south-west border) and to walk all the way to the border in north-east. That way we got to see a lot of Monaco and we got to stop at the places we wanted to see more of. The harbor, with all the luxurious yachts, was of course in a class by itself, but besides that, the area close to Casino Monte-Carlo was definitely were everyone else hung out at. If you happen to visit the French Riviera, I can warmly recommend a visit to Monaco. The country itself wasn’t really for me, since I deeefinitely don’t belong with the upper class – I prefer to be wearing sneakers and a simple top while traveling. But, it was anyway something that was fun to experience and it was very interesting to see how they live there!

Läs texten på svenska

Buss från Menton till Monaco

Som jag redan nämnde i förra blogginlägget så gick lokalbussen strax utanför vårt hotell i Menton, och det var därmed väldigt lätt att ta sig mellan städerna längsefter den Franska Rivieran. Andra morgonen som vi vaknade upp i Menton så fixade vi oss klara inför en dag i Monaco. Lokalbussen mellan Menton och Monaco gick ungefär var femtonde minut, så man behövde inte precis planera i förväg för att få schemat att gå ihop. Det enda som kan vara bra att komma ihåg är att lokalbussarna slutar att gå efter klockan åtta på kvällen, så om man inte vill ta taxi så bör man se till att hinna med den sista bussen tillbaka.

Monaco Yacht Show

Vi hade ju redan kört igenom Monaco en gång när vi reste mellan Nice och Menton, så vi visste ju ungefär vad vi hade att vänta oss. Monaco är ett extremt lyxigt land och arkitekturen och omgivningen är väldigt vacker att se på. Vi hade dessutom lyckats passat in vårt besök samtidigt som det ordnades Monaco Yacht Show, så utöver de vanliga lyxbåtarna fanns där mängder av yachts från olika delar av världen att titta på! I efterhand fick jag reda på att den båten som min bror har jobbat med också fanns på plats i Monaco (Baltic 175 Pink Gin), så den skulle ju ha varit kul att ta sig en närmare titt på.

Sevärdheter i Monaco

Monaco är ju väldigt litet till storleken, så vi gjorde faktiskt så att vi hoppade av bussen nära Port de Fontvieille (som ligger ganska nära gränsen i sydväst) och promenerade hela vägen till gränsen i nordöst. På så vis fick vi se mycket av Monaco och vi fick stanna till på de ställena som vi ville se mera av. Hamnen med alla lyxbåtarna var ju självklart en klass för sig, men utöver det så var nog området kring Casino Monte-Carlo där de flesta höll hus. Om man befinner sig på den Franska Rivieran så kan jag varmt rekommendera ett besök till Monaco. Landet i sig var nog inget för mig då jag veeerkligen inte hör hemma bland överklass befolkning och helst klär mig i gympadojor och en ledig topp när jag reser. Men det var ändå något som var kul att uppleva och det var väldigt intressant att få se hur man lever där!

Monaco. | qandvictoria.wordpress.com

Monaco. | qandvictoria.wordpress.com

Monaco. | qandvictoria.wordpress.com

ONE WEEK VACATION – THIS IS WHERE WE’RE GOING

Photo from Pixabay.

Travel to Monaco and the French Riviera. | qandvictoria.wordpress.com

One week vacation in the French Riviera

In the beginning of the summer we were planning to go on a longer trip during Christmas, but those plans changed quite quickly once we bought our apartment. It’s difficult to imagine how much time it takes to deal with an apartment before you can officially live there and live your regular everyday life. First you take care of the bank loan, after that the insurances, then electricity contracts, internet and other necessary papers which you need to deal with. Even if it’s already the end of September, we still have things that haven’t been taken care off. So, that’s why we decided not to go on a longer trip during Christmas. There’s just not enough time.

But, then again, I still also have my New Year’s resolution which I’m trying to keep – to travel to a new country every year. This far this year, I’ve only been to Tallinn during the summer, which means I still have a new country to cross of my list. When Norwegian had their autumn sale, we found quite cheap flight tickets and just decided to get them. So, where are we going this time? The flight will take us Helsinki-Nice-Helsinki, but the new country for this time is going to be Monaco! Luckily, I still have a few countries left in Europe, which I haven’t visited yet – that way I’m able to pick a shorter trip for those situations when time is tight… ;) Next week we’ll be spending a week in the French Riviera – and it will be so nice!

Läs texten på svenska

En veckas semester i den Franska Rivieran

I början av sommaren så planerade vi att åka på en lite längre resa under julen, men de planerna ändrades ganska snabbt i och med lägenhetsköpet. Det är svårt att tänka sig hur otroligt mycket tid som går åt till att fixa med en lägenhet innan man officiellt kan börja bo där och leva vardagsliv. Först fixar man med banklånet, sen kommer försäkringarna, efter det elavtal, internet och andra papper som skall fixas. Fastän det redan är slutet på september så finns det ännu saker som är ofixade. Så att, därav beslutet att inte åka på en längre resa kring jul. Det finns helt enkelt inte tid.

Men sen så har jag ju också nyårslöftet som jag fortsättningsvis försöker hålla – att varje år resa till ett nytt land. I år har jag bara besökt Tallinn under sommaren, vilket betyder att jag ännu har ett nytt land som bör bockas av på min lista. Därför passade vi på att köpa flygbiljetter när Norwegian hade sin höstrea och där med kunna besöka ett nytt land som jag ännu inte har besökt! Så, vart är det vi åker den här gången? Flyget är bokat Helsingfors-Nice-Helsingfors, men det nya landet denna gång kommer att bli Monaco! Det är tur att jag ännu har några få länder kvar i Europa, på så vis kan jag alltid pricka in en kortare resa ifall det blir lite tight med tid… ;) Nästa vecka blir det med andra ord en vecka i den Franska Rivieran – och jisses så skönt det kommer att bli!