NYSTART

Graduated designer! | qandvictoria.wordpress.com

Blog cleaning

We’re starting off this new year with a new and fresh blog, I have been winter cleaning here on the site! Close to two houndred bloposts have been deleted and I have also fixed a new blog design and put my logo on all the photos. So many hours have gone to this, but it was very necessary.

Graduated designer

Yesterday I also got to go an pick up my certificate from Novia, so now I’m o.f.f.i.c.i.a.l.l.y a designer! Goood so nice to end that chapter, finally it’s done. Now I’m looking forward and I’m more than ready to start at my new school on Tuesday. Welcome 2014!

Läs texten på svenska

Bloggstädning

Vi startar det nya året med en ny och fräsch blogg, här har det nämligen vinterstädats! Närmare tvåhundra inlägg fattigare och med en ny design och nya bilder med stämpel. Ack så många timmar som gått åt till detta, men mycket välbehövligt.

Färdig formgivare

Igår fick jag också hämtat ut mitt betyg från Novia, så nu är jag o.f.f.i.c.i.e.l.l.t formgivare! Guuud vad skönt att få avsluta det kapitlet, äntligen är det avklarat. Nu blickar jag framåt och är mer än redo att börja ny skola från och med tisdag. Välkommen 2014!

TANKAR OM JULMARKNADEN

Design products by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

The difference from day to day

This far it’s been going really good with the sales of my products at the Christmas market! For me it’s weird though, how big difference it can be from day to day. Some days my Pop Tab Purses are selling really good, while some days the necklaces sell really good. But at least the interest for my Pop Tab Purses have been pretty much the same every day = a real success! Now there’s only one sales weekend left, on third of advent to be more correct. After that weekend it’s time for me to have my Christmas vacation and to hand in my school keys.

Läs texten på svenska

Skillnaden från dag till dag

Hittills har det gått jättebra med försäljningen av mina produkter på julmarknaden! Det som jag tycker är konstigt är hur olika det kan vara från dag till dag. Vissa dagar säljer Pop Tab Pursen jättebra, medan andra dagen säljer halsbanden jättebra. Intresset för mina Pop Tab Purse har dock varit ganska samma varje dag = en riktig success! Nu återstår bara sista försäljningshelgen, tredje advent till ära. Efter den helgen är det dags att ta jullov och att så småningom lämna in skolnycklarna.

CHRISTMAS MARKET 2013

Pop tab purses by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

New owners to my Pop Tab Purses

They have been organizing Christmas market here in Turku these last two weekends, and I have been busy trying to get my products done. In my opinion the sales have gone really good, and now there are a lot of new owners of my Pop Tab Purses. It’s crazy how much interest there’s been for them, which is of course really great to see!

Läs texten på svenska

Nya ägare till mina Pop Tab Purses

De senaste två helgerna har det ordnats julmarknad här i Åbo, och jag har haft fullt program med att försöka få färdigt mina produkter. Jag tycker själv att försäljningen har gått bra, och nu finns det massor av nya ägare till mina Pop Tab Purses. Det är galet hur stort intresse det har funnits för dem, vilket förstås är jätteroligt!