GRADUATION DAY: BACHELOR OF CULTURE AND ARTS IN DESIGN

Graduated designer! | qandvictoria.wordpress.com

Blog cleaning

We’re starting off this new year with a new and fresh blog, I have been winter cleaning here on the site! Close to two houndred bloposts have been deleted and I have also fixed a new blog design and put my logo on all the photos. So many hours have gone to this, but it was very necessary.

Graduated designer

Yesterday I also got to go an pick up my certificate from Novia, so now I’m o.f.f.i.c.i.a.l.l.y a designer! Goood so nice to end that chapter, finally it’s done. Now I’m looking forward and I’m more than ready to start at my new school on Tuesday. Welcome 2014!

Läs texten på svenska

Bloggstädning

Vi startar det nya året med en ny och fräsch blogg, här har det nämligen vinterstädats! Närmare tvåhundra inlägg fattigare och med en ny design och nya bilder med stämpel. Ack så många timmar som gått åt till detta, men mycket välbehövligt.

Färdig formgivare

Igår fick jag också hämtat ut mitt betyg från Novia, så nu är jag o.f.f.i.c.i.e.l.l.t formgivare! Guuud vad skönt att få avsluta det kapitlet, äntligen är det avklarat. Nu blickar jag framåt och är mer än redo att börja ny skola från och med tisdag. Välkommen 2014!

THE OLD GREAT SQUARE CHRISTMAS MARKET IN TURKU

Pop tab purses by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

New owners to my Pop Tab Purses

They have been organizing Christmas market here in Turku these last two weekends, and I have been busy trying to get my products done. In my opinion the sales have gone really good, and now there are a lot of new owners of my Pop Tab Purses. It’s crazy how much interest there’s been for them, which is of course really great to see!

Läs texten på svenska

Nya ägare till mina Pop Tab Purses

De senaste två helgerna har det ordnats julmarknad här i Åbo, och jag har haft fullt program med att försöka få färdigt mina produkter. Jag tycker själv att försäljningen har gått bra, och nu finns det massor av nya ägare till mina Pop Tab Purses. Det är galet hur stort intresse det har funnits för dem, vilket förstås är jätteroligt!

Design products by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

The difference from day to day

This far it’s been going really good with the sales of my products at the Christmas market! For me it’s weird though, how big difference it can be from day to day. Some days my Pop Tab Purses are selling really good, while some days the necklaces sell really good. But at least the interest for my Pop Tab Purses have been pretty much the same every day = a real success! Now there’s only one sales weekend left, on third of advent to be more correct. After that weekend it’s time for me to have my Christmas vacation and to hand in my school keys.

Läs texten på svenska

Skillnaden från dag till dag

Hittills har det gått jättebra med försäljningen av mina produkter på julmarknaden! Det som jag tycker är konstigt är hur olika det kan vara från dag till dag. Vissa dagar säljer Pop Tab Pursen jättebra, medan andra dagen säljer halsbanden jättebra. Intresset för mina Pop Tab Purse har dock varit ganska samma varje dag = en riktig success! Nu återstår bara sista försäljningshelgen, tredje advent till ära. Efter den helgen är det dags att ta jullov och att så småningom lämna in skolnycklarna.

WORKING ON MY THESIS

To start from the beginning

Almost two weeks silence here on the blog now, but I’ve had my reasons! I got quite bad news about my thesis two weeks ago, and since that I’ve been working 12-15 hours per day to get it finished. The only times I’ve had a pause has been for eating, showering and sleeping. On Saturday I took a bit longer pause to go out for dinner with T, and oh man it was nice to get out and do something else than to stare at the computer screen!

Done before the end seminar

Today is the D-day when we’re returning our thesis for the end seminar, and I can hardly believe it myself, but I have an almost finished thesis to hand in! I have learned my lesson from the last time not to take out the joy in advance, I can still get a lot of critisism which I might need to work on afterwards. But to see something positive in this, I will at least have one free weekend when I don’t need to worry about my thesis. I’m keeping my fingers crossed that I will find out about all problems on Monday, just so I can have a needed break. The blog will keep on being empty untill all the hysteria has calmed down. After my thesis the hysteria will keep on going, since I will need to start producing products for the upcoming Christmas market. I have so much to do still! But sometimes you just need to learn how to prioritice.

Läs texten på svenska

Att börja om från början

Två veckors tystnad blev det här på bloggen, och med all rätt kan jag säga! Jag fick ganska dåliga nyheter med mitt examensarbete för två veckor sedan, och jag har helt oskojat jobbat med arbetet 12-15 timmar per dygn sedan dess. De enda gångerna jag har pausat har varit för att äta, duscha och sova. På lördag tog jag en lägre paus för att åka in till centrum för att äta middag med T, och fy tusan så välbehövligt det var att få komma ut och stirra på något annat än datorskärmen!

Färdig inför slutseminariet

Idag är dagen D då vi lämnar in våra arbeten inför slutseminariet, och jag kan knappt tro det själv, men jag har ett nästan färdigt arbete att lämna in! Jag har dock lärt mig från senaste gång att inte ta ut glädjen i förskott, det kan ännu komma kritik som gör att jag måste jobba ännu mera på det. Men för att se det positiva i det hela så har jag troligtvis en ledig helg nu som jag slipper att fundera på och oroa mig över examensarbetet. Jag håller tummarna för att kommande problem meddelas på måndagens slutseminarium, bara så att jag får ta en välbehövlig paus. Bloggen lär gapa ganska tom för en tid framöver tills all hysteri med examensarbetet har lagt sig. Sen fortsätter hysterin med tillverkning av julmarknadsprodukter som jag ligger hemskt mycket efter med just nu. Men ibland måste man bara lära sig att prioritera.