TIME TO SAY GOODBYE

Funeral flowers. | qandvictoria.wordpress.com

Before Christmas we received some sad news in my family, but it wasn’t really anything you could worry about in advance. At that point you couldn’t do anything else than believe and hope that everything would turn out fine. Three months later, we all stood there before her grave to say our last goodbyes. When someone passes away this fast, you automatically start to re-prioritize and think about your own life. Do we live the life we want to live? What would you change right here, right now? At least we got to spend one last Christmas together and we also got to see eachother a few days before you passed away. Rest in peace grandma ♥

Läs texten på svenska

Strax innan jul fick vi tråkiga besked i familjen, men egentligen var det inget som man kunde oroa sig över i förväg. Just då kunde man inte göra annat än att tro och hoppas att allt skulle ordna sig. Tre månader senare stod vi alla där, framför graven för att ta ett sista farväl. När någon går bort så snabbt så börjar man automatiskt omprioritera och fundera över sitt eget liv. Lever vi det liv som vi själva vill leva? Vad skulle du förändra här och nu? Vi fick i alla fall en sista jul tillsammans och vi hann ses några dagar innan du till slut somnade in. Vila i frid mommo ♥

SUMMER IN OSTROBOTHNIA, FINLAND

Café Skorpan in Pietarsaari, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Café Skorpan in Pietarsaari, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Pietarsaari, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Five favourite photographs from Ostrobothnia

I was home in Ostrobothnia for quite long time this summer, and this far I haven’t posted almost anything about it here in my blog. That’s why I was thinking to take a last throw back to my Ostrobothnian summer and show you five of my favourite pictures that I took while I was there. The two first pictures are from Skorpan in Pietarsaari and the third picture is taken at Fäboda. During the one same day we went to a flea market, ate at Mr. Bank, paused at café Skorpan and ended the day with a quick visit to Fäboda. You almost can’t have a more perfect summer day than that – warmth and sunshine, Jaakon Päivät and perfect company. These two last pictures have been taken in my hometown Oravainen. I had started to like taking close-up photos, and I tried to capture a lot of beautiful things in my grandparents yard. Then when T came for a visit to Ostrobothnia, we got to see the most beautiful sunset at the costline in Oravainen. That place will always be beautiful to me.

Läs texten på svenska

Fem favoritbilder från Österbotten

Jag hann ju vara hemma i Österbotten under ganska lång tid i sommar, och hittills har det varit lite snålt med sådant material här på bloggen. Därför tänkte jag ta en sista tillbakablick på min Österbottniska sommar och visa er fem av mina favoritbilder som jag knäppte under tiden jag var där. De två första bilderna är från Skorpan i Jakobstad och den tredje bilden är tagen vid Fäboda. Under en och samma dag besökte vi loppis, åt på Mr. Bank, pausade vid café Skorpan och avslutade dagen med en tur ut till Fäboda. En mycket bättre sommardag än så kan det knappt bli – värme och solsken, Jakobs Dagar och perfekt sällskap. De två sista bilderna är tagna vid min hemort Oravais. Jag hade börjat tycka att det är roligt att fota närbilder och försökte fånga en hel del finheter vid min farmor och farfars gård. Sen passligt tills när T kom på besök till Österbotten så fick vi se den finaste av solnedgångar vid Oravais fjärden. Den platsen kommer nog alltid att vara fin för mig.

Summer in Ostrobothnia, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Sunset in Oravainen, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

WEDDING | HALVOR & EMMA

Halvor and Emmas wedding. | qandvictoria.wordpress.com

My childhood friend’s wedding

To continue on almost the same theme as yesterday, I want to show you some pictures from the wedding I attended this summer. My best childhood friend married her Norwegian on Saturday 25th of July. The wedding ceremony was so incredibly beautiful and the wedding party afterwards was held at the most fantastic place. They were also so lucky with the weather! It had been cold and rainy all summer, but on their wedding day the sun was shining and it was close to thirty degrees. Such a wonderful day, and a big thank you to the couple that we got to be there and share the day with you!

Läs texten på svenska

Min barndomsväns bröllop

För att fortsätta på lite samma tema som igår så tänkte jag passa på att visa några bilder från bröllopet jag var på i sommar. Min bästa barndomsvän gifte sig med sin norrman lördagen den 25 juli. Vigseln i kyrkan var så underbart vacker och festen efteråt var på den mest fantastiska platsen. De hade också sån otrolig tur med vädret! Det hade varit kallt och regnigt hela sommaren, men på deras bröllopsdag sken solen och det var närmare trettio grader varmt. En helt fantastisk dag, och ett stort tack till bröllopsparet för att vi fick vara med och dela dagen med er!

Halvor and Emmas wedding. | qandvictoria.wordpress.com

Halvor and Emmas wedding. | qandvictoria.wordpress.com

Halvor and Emmas wedding. | qandvictoria.wordpress.com

Halvor and Emmas wedding. | qandvictoria.wordpress.com

Halvor and Emmas wedding. | qandvictoria.wordpress.com

Halvor and Emmas wedding. | qandvictoria.wordpress.com

Wedding cake. | qandvictoria.wordpress.com