EASTER TRADITIONS

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com

Easter traditions

I don’t really belong to those who has a lot of traditions they keep holding on to. Of course there are a few things that we always did while I was a kid myself, but nothing that I really feel like I want to continue with now as an adult. After moving to Turku there are also a lot of things that has changed, ’cause believe it or not, they don’t celebrate the holidays the same way here in southern Finland as in Ostrobothnia!

One holiday that is really different is Easter. When I still lived in Ostrobothnia, Easter was all about Easter witches, Easter bonfires and candy hidden in the bookshelf. Since I moved to Turku, it’s almost impossible to find bonfires during Easter, and the Easter witches, you see already on Palm Sunday, the Sunday before Easter weekend. Completely weird for me who is used to something else!

Läs texten på svenska

Påsktraditioner

Jag hör egentligen inte till dem som har massor av traditioner som jag håller fast vid. Visst finns det några saker som jag minns att vi alltid gjorde när jag själv var barn, men inget som jag känner att jag bara måste fortsätta med nu som vuxen. Efter att jag flyttade till Åbo så har ju också en hel del förändrats, för tro det eller ej, men här i södra Finland så firar man inte högtiderna på samma sätt som hemma i Österbotten!

En högtid som skiljer sig extra mycket är påsken. När jag ännu bodde i Österbotten så handlade påskhelgen om påskhäxor, påskbrasor och godis gömda i bokhyllan. Sedan jag flyttade till Åbo så är det näst intill omöjligt att hitta påskbrasor under påsken och påskkärringarna ser man redan på palmsöndagen, alltså söndagen innan påskhelgen. Helt knasigt enligt mig som är van med annat!

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com

An Easter tradition I want to keep

Now when we have moved to a row house apartment, it’s actually our first time during my nine years in Turku that we even need to think about what we should give to the Easter witches when they knock on our door. Since Easter was one of my favourite holidays as a kid, I will actually keep one tradition from my own childhood when it comes to the Easter candies. My mom used to make these candy gifts wrapped in napkins, which they gave to the Easter witches. I think this is such a great idea – who would not want to get small gifts with a surprise inside?

Do you have a visit from Easter witches and what do you usually give to them?

Läs texten på svenska

En påsktradition jag vill behålla

Nu när vi har flyttat till radhuslägenhet så är det faktiskt första gången under mina nio år i Åbo som vi ens behöver fundera på vad vi skall ge åt påskhäxorna när de knackar på dörren. Eftersom påsken var en av mina favorithögtider som barn, så kommer jag faktiskt att ta tillvara en tradition från min egen uppväxt när det kommer till påskgodiset. Min mamma brukade nämligen alltid göra små godispaket av servetter som de sedan gav åt påskhäxorna som kom. Jag tycker att det här är en sån fin idé – vem vill liksom inte få små paket med en överraskning inuti?

Brukar ni få besök av påskhäxor och vad brukar ni ge åt dem?

Easter traditions and Easter treats. | qandvictoria.wordpress.com

PLANS FOR THE SUMMER

Summer in Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Weekend trip to Tammisaari and Hanko

Hi from a summerish, but rainy, Turku! I’m just counting the days until my vacation and I have only one and a half work week to go. We have absolutely no plans for this summer, we don’t even have a trip to go to. I have at least been thinking, that it would be fun to see more of the Finnish archipelago and this far we have already had time to visit both Kustavi and Kemiönsaari. This weekend I’m going to Tammisaari and Hanko with a friend, so this weekend will be a mini vacation before my real vacation. If anyone wanna meet up while we are there, just let me know! We’ll spend our first night at Ormnäs Camping in Tammisaari, and for the second night we have booked a room at Pensionat Tellina in Hanko. We’re now keeping our fingers crossed, that it won’t rain during the weekend, then it will be great!

Läs texten på svenska

Weekend trip till Ekenäs och Hangö

Hej från ett somrigt, men regnigt, Åbo! Just nu räknar jag bara ner dagarna tills semestern och har endast en och en halv arbetsvecka kvar. Vi har inga som helst planer för sommaren, vi har inte ens en resa inbokad. Jag har själv tänkt att det vore kul att se mera av den finska skärgården och hittills i sommar har vi hunnit besöka både Gustavs och Kimitoön. Den här helgen har jag dessutom inbokat en weekend i Ekenäs och Hangö med en kompis, så det blir en minisemester inför semestern. Om det är någon som vill ses under tiden vi är där så är det bara att hojta till! Första natten kommer vi att övernatta i Ekenäs på Ormnäs Camping och andra natten har vi bokat ett rum på Pensionat Tellina i Hangö. Nu håller vi bara tummarna för att det inte regnar i helgen, då blir det nog kanon!

HOW I SPENT MY EASTER WEEKEND

White leather Converse. | qandvictoria.wordpress.com

New shoes and a new cellphone

And then another Easter weekend has passed by, and I have been enjoying my free days to the fullest! We got a glimpse of sunshine here in Turku, but except from that glimpse it’s been quite grey and boring weather. For me it was just positive with the grey weather, since I had planned to do some spring cleaning, and this way I didn’t have to get distracted by the nice weather outside! In between my spring cleaning I have also had time to get me new Converses and a new phone – so you could say this weekend has been pretty expensive. But finally I have taken the leap and upgraded by phone to a Sony Xperia Z5 with a 23 mp camera! I can tell you that my old Samsung, with a 8 mp camera, can’t measure up with this one. The Converses I bought are white leather and they were on a really great discounted price! It had to be meant to be, ’cause I mentioned earlier to one of my coworkers that a pair like these is still missing from my Converse collection. Now I just need to keep them clean – does anyone have any great tips on how to keep them clean and away from dirt?

Läs texten på svenska

Nya skor och ny telefon

Så var ännu en påskhelg förbi och jag har njutit till fullo av mina lediga dagar. Här i Åbo visade sig solen för en kort stund, men annars har det varit ganska gråmulet och tråkigt. För min del var det här bara positivt, eftersom jag hade vårstädning inplanerat och behövde på så vis inte distraheras av det fina vädret! Mellan städandet har jag också hunnit skaffa mig både nya Converse och en ny telefon – så man kan väl säga att det blev något av en dyr påskhelg denna gång. Jag har alltså äntligen tagit tag i saken och uppgraderat min telefon till en Sony Xperia Z5 med 23 mp kamera! Min gamla Samsung med 8 mp kamera lämnar lätt efter med bildkvalitén kan jag säga. Conversen jag köpte var i vitt läder och dessutom på jättebra rea! Det måste helt enkelt ha varit meningen, för jag hade nämligen tidigare nämnt åt en arbetskompis att ett par som dessa ännu saknas från min Converse samling. Nu måste jag bara försöka hålla dem rena – någon som har bra tips på hur man sköter vita läderskor och håller dem borta från smuts?

Sony Xperia Z5. | qandvictoria.wordpress.com