TEXTILE PRODUCTS | Q& DESIGN

Products and print designed by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Production of own products

Now when things are starting to fall into place – with a job to go to and studies that are soon done – I’ve started working on my own products again. I have even put up a schedule that I’m trying to follow, just so I’ll actually will be able to put the products up for sale sometime. The last few weeks I’ve been working like an animal with the graphic part, and that’s soon done. New logo, new color scheme and overall new appearance, I like it! Today I took out my sewing machine, which has been collecting dust in its original box the last few months. I have been sewing for a couple of hours now, and the pillows are close to be done! Later on when the sun starts showing, I will take new product photos. It will be a lot of work, but also interesting to see the end result.

Läs texten på svenska

Tillverkning av egna produkter

Nu när saker och ting har börjat falla på plats – med ett jobb att gå till och studierna på slutrakan – så har jag börjat ta upp tillverkningen av mina egna produkter igen. Jag har till och med lagt upp ett schema som jag försöker att följa, så att jag någon gång faktiskt kan sätta ut mina produkter till försäljning. De senaste veckorna har jag slitit som ett djur med den grafiska delen, och det börjar småningom vara fixat. Ny logo, nytt färgschema och överlag nytt utseende, I like it! Idag plockade jag däremot fram min symaskin som har stått och samlat damm i sin oöppnade låda de senaste månaderna. Har sytt några timmar nu och kuddarna börjar sakta men säkert vara klara! Sen när vårsolen småningom börjar titta fram blir det dags att ta nya produktfoton, det lär bli en hel del jobb, men också intressant att se slutresultatet.

Bernette by Bernina sweing machine. | qandvictoria.wordpress.com

TEXTILE PRODUCT DESIGN BY Q& DESIGN

Products and print designed by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Ready prototypes

My domestic partner was away all day yesterday, so I had such a good flow in the production of my prototypes that everything got done early this morning. A pillowcase, a kitchen towel and a fabric bag is the result of my prints. These are the products I’m gonna focus on now, to begin with.

Test washing the products

Today I have also had time to wash the prototypes one time in machine, mostly to check that they keep their shape, that the print stays good and that none of the colors rub off. And thankfully everything looks really good! Next step is to buy more fabric and to print more these few weeks that are left before summer vacation starts. During the summer I’m gonna try to get these done so they come up for sale latest in autumn before school starts!

Läs texten på svenska

Färdiga prototyper

Min sambo var borta hela dagen igår, så jag hade ett sånt otroligt flow i tillverkningen av mina prototyper att allt blev klart tidigt i morse. Det blev ett kuddfodral, en kökshandduk och en tygkasse av mina tryck. Det är de produkterna jag har tänkt fokusera på nu till att börja med.

Testtvättning av produkterna

Idag har jag också hunnit tvätta prototyperna en gång i maskin, mestadels för att kontrollera att de håller formen, att trycket fortfarande sitter kvar och att någon färg inte har färgat av sig. Och tack och lov ser allt mycket bra ut! Nästa steg blir att köpa mera tyg och börja trycka för fullt här veckorna innan sommarlovet. Under sommarlovet kommer jag att försöka hinna få klart dessa så att de hinner komma till försäljning senast till hösten!

PRINT DESIGN BY Q& DESIGN

Pattern design by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Every Friday means free day for me. The rest of my classmates have a basic course in AutoCAD, but since I did the same course during my previous education, I don’t need to do it again. So today I took the train to school anyway and used the free time for my own project!

New products for Q& Design

As I’ve told you before, I’m working on a couple of new products for Q& Design, and the products focus more on textile and my own designed print. When school is available I rather use their spaces instead of spreading out in every room at home. So, today I finally got my prototypes printed and what’s left is sewing and getting everything done! The pictures above you find from my instagram, and they represent the process from fixing the print frame to the finished print. I think it’s just as fun everytime to see your own product develop and getting done!

Läs texten på svenska

Varje fredag innebär ledig dag för min del. Resten av mina klasskamrater går en grundkurs i AutoCAD, men eftersom jag har kursen från min tidigare utbildning så slipper jag gå den igen. Så idag passade jag på att ta tåget till skolan ändå och satsa den lediga tiden på ett eget projekt!

Nya produkter för Q& Design

Som jag berättat tidigare så håller jag på att utveckla några nya produkter för Q& Design, och produkterna fokuserar mera på textil och ett egendesignat tryck. När skolan finns tillgänglig så använder jag hellre deras utrymmen än att sprida ut mig i alla rum här hemma. Så, idag fick jag äntligen tryckt färdigt mina prototyper och nu återstår det bara att sy allt klart! Bilderna nedan hittar ni från min instagram, och de representerar processen från att fixa tryckramen klar till ett färdigt tryck. Tycker själv det är lika roligt varje gång att se en egen produkt utvecklas och bli klar!