DIY | CHEVRON GARDEN TRELLIS

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

The plans for the backyard

In my previous blogpost I mentioned that we had done a complete transformation of our backyard while I was having my blog break, and today I was thinking to tell you more about what we have actually done. When we moved to our new home about a year ago, we started already then with removing a huge tree stump and planting a new hedge around the yard. When it was warm enough outside again, it was time for the next project; the flower benches and the terrace. In the picture below you can see what it looked like in the beginning of the summer – to the left, you see a half dead tree and a flower bench full of strawberry plants and to the right a minimal flower bench mainly for the blackberry bush. As you might notice, our backyard was also very open, so some kind of privacy screens had to be built to get some more privacy.

Läs texten på svenska

Planerna för bakgården

I mitt förra blogginlägg så nämnde jag att vi hade hunnit med en totalförändring av bakgården under tiden som jag hade haft bloggpaus, och idag tänkte jag berätta lite mera ingående om vad det är som vi egentligen har gjort. När vi flyttade till vårt nya hem för ungefär ett år sedan så började vi ju med att gräva upp en stor trädstubbe och att plantera nya buskar runt gården. När det började bli tillräckligt varmt igen så var det dags att ta tag i nästa projekt; blombänkarna och terrassen. På bilden nedanför kan ni se hur det såg ut i början av sommaren – till vänster ser ni ett halvdött barrträd och en blombänk proppfull med jordgubbsplantor och till höger en minimal blombänk ämnad för björnbärsbusken. Som ni kanske märker så var vår bakgård dessutom väldigt öppen, så något typ av insynsskydd var ett måste för att få en privatare bakgård.

Backyard before putting up the garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises

You can buy ready trellises and fences from for example K-rauta or Bauhaus, but what I had planned didn’t exist, so we were going to have to build them ourselves. We bought untreated boards that were small enough for the project, and sawed them according to the measurements we needed – then it was just to predrill and put them together. When all the parts fit, we took the walls apart to treat and paint the pieces before putting them back together. If you, just like us, use untreated boards, it’s important to treat the material to protect it from moist (we used Tikkurila Valtti® Pohjuste) and to paint them for even better protection.

While we were working on this project, it felt like it would never end – we still had almost 100 pieces to saw, predrill, treat and paint. Now, when everything is done, I couldn’t be more pleased with the result!

What do you think of the result? Would you also consider making your own or would you rather buy ready from the store?

Läs texten på svenska

Gör-det-själv trädgårsspaljéer

Man kan köpa färdiga spaljéer och staket från till exempel K-rauta eller Bauhaus, men just det som jag hade i planerna fanns inte att köpa färdigt, så vi skulle alltså komma att behöva bygga dem själva. Vi köpte obehandlade brädor som var tillräckligt små för ändamålet och sågade dem enligt måtten som vi behövde – sen var det bara att förborra och sätta ihop. När alla delar passade så tog vi isär väggarna igen för att slutligen behandla och måla alla bräden innan vi satte ihop dem igen. Om man, som vi, använder sig av obehandlade brädor så är det viktigt att behandla dem för att skydda materialet mot fukt (vi använde oss av Tikkurila Valtti® Pohjuste) och att sedan ytmåla för ännu bättre skydd.

När vi väl höll på med det här projektet så kändes det verkligen som ett evighetsprojekt – det var ju ändå närmare 100 bitar som skulle sågas, förborras, behandlas och målas. Nu när allt är klart så är jag mera än nöjd och tycker att det definitivt var värt besväret!

Vad tycker ni om slutresultatet? Skulle ni också kunna tänka er att göra egna eller skulle ni hellre köpa färdiga från butiken?

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

DIY garden trellises/privacy screens. | qandvictoria.wordpress.com

PAINTING WITH KALKLITIR

This blogpost is a cooperation with Aveo.

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

We’re starting to be done with the upstairs bedroom renovation! Last weekend it was finally time to paint the accent wall which is behind our bed – I had been changing my mind quite many times whether to put a wallpaper or to make some other kind of effect wall, but finally I decided to try Kalklitir. This paint is most likely familiar to you who follow a lot of interior design blogs, but for the rest of you this might be a completely new kind of product?

What is Kalklitir?

Kalklitir is a paint that consists of water, lime and pigment. The paint is delivered as powder in 1 kg bags and the powder is mixed with 1,7 liters cold water to get 2 liters of paint. In the instructions it says that the paint lasts for two layers on a 6–10 m2 wall, but the wall which we painted was 8,5 m2 big, and we had almost one third of paint left after painting two layers. For painting with Kalklitir you only need a plastic bucket, hand whisk, paint brush, water and powder from Kalklitir. Do spend a few extra euros on the paint brush, ’cause you do not want to pick brush hair while you are painting! We used Kalklitirs own paint brush when we painted our wall, and I would recommend to use this one to be sure to get the end result you are looking for.

Painting with Kalklitir

Start with covering/taping the lists to avoid getting the paint in wrong spots (splatter on the floor is easy to clean with a moist paper) and then mix the powder little by little with water. When the paint has rested for a while, you’re good to go! Remember to mix the paint regularly to make sure you always have the correct consistency. When it’s time to start painting, you can choose between two methods; straight or x-strokes. With the x-strokes you get a lovely cloudy end result, which was exactly what we were looking for! The paint also dries really quickly, so in my opinion it was easier to avoid ugly seams when using this method. Before the paint has had time to dry, you might think that it looks very dark, but once it has dried it will become a lot lighter. Personally, I thought that the color was perfect after the second layer, ’cause it looked almost too light after the first layer.

Painting on a structured wallpaper

Before we started painting I was quite nervous about what the end result would actually look like – we have fiberglass wallpapers in the whole apartment, and after the ceiling renovation we didn’t really wanna spend time on ripping off the structured wallpaper. I googled a lot to find out if anyone else had painted on fiberglass wallpaper before (I would have liked to see what the end result would have looked like), but I didn’t actually find any example pictures of Kalklitir painted on fiberglass wallpaper! At that point I just fel like “screw it, let’s go!”, someone else might also be interested to see what it would look like. :)

Läs texten på svenska

Nu börjar vi nästan vara klara med sovrumsrenoveringen! Förra helgen var det äntligen dags att måla fondväggen som kommer att finnas bakom vår säng – jag hade länge velat fram och tillbaka mellan att tapetsera eller att göra någon annan typ av effektvägg, men till slut föll valet på att testa Kalklitir. För er som följer olika inredningsbloggar så är denna målfärg redan bekant, men för er andra så kanske detta är en helt ny produkt?

Vad är Kalklitir?

Kalklitir är en målfärg som består av enbart vatten, kalk och pigment. Färgen levereras i pulverform i 1 kg påsar och pulvret blandas sedan ut med 1,7 liter kallt vatten för att få 2 liter målfärg. I instruktionerna står det att färgen räcker till två lager på en 6–10 m2 vägg, men väggen som vi målade var 8,5 m2 stor och vi hade nästan en tredjedel av färgen kvar efter två påstrykningar. För att måla med Kalklitir behöver man endast en plastdunk, handvisp, pensel av naturborst, vatten och pulver från Kalklitir. Spendera gärna några extra euron på penseln, för man vill nog inte plocka en massa hår under tiden som man målar! Vi använde Kalklitirs egen pensel när vi målade vår vägg och den skulle jag nog varmt rekommendera för att få det slutresultat som man är ute efter.

Att måla med Kalklitir

Börja med att täcka in/tejpa lister och tak för att undvika att färgen hamnar på fel ställe (stänk på golvet kan man lätt torka bort med ett fuktigt papper) och blanda sedan ut pulvret lite i taget med vatten. När färgen har fått stå en stund är det bara att börja på! Kom ihåg att röra om blandningen mellan varven för att alltid ha rätt konsistens på färgen. När det väl är dags att börja måla så kan man välja mellan två olika tekniker; raka penseldrag eller kryssmetoden. Med kryssmetoden får man en härligt molnigt slutresultat, vilket var exakt det som vi var ute efter! Färgen torkar ju också väldigt snabbt, så jag tyckte att det kändes lättare att undvika fula skarvar när man använde den här metoden. Innan färgen har hunnit torka så kan man tycka att den är väldigt mörk, men när den väl har torkat så kommer den att bli mycket ljusare. Personligen tyckte jag att färgen blev alldeles perfekt efter andra påstrykningen, för den såg nästan för ljus ut efter första varvet.

Att måla på en strukturtapet

Innan vi började måla så fasade jag faktiskt lite för hur slutresultatet faktiskt skulle bli – vi har nämligen glasfibertapet i hela vår lägenhet och efter takrenoveringen så ville vi verkligen inte sätta tid på att ånga ner strukturtapeterna. Jag googlade en hel del för att se om någon annan har målat på glasfibertapet tidigare (jag ville gärna se hur slutresultatet skulle bli), men faktiskt hittade jag inga exempelbilder på hur Kalklitir ser ut när man målat på glasfibertapet! Där och då kände jag bara att “ja men, vi kör!”, någon annan kan ju också vara intresserad av att se hur det börjar se ut. :)

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

The end result

As I already mentioned, I though the color looked too light after the first layer. It was quite exciting to see the paint drying, ’cause while the paint was still wet, you could really see every detail and every stroke you had painted. Many other have written that they have almost regretted their decision while watching the paint dry, but I really liked the effect! When the first layer had dried, I almost got a little bit disappointed when most of the details had disappeared and what was left, was a boring light grey fiberglass wallpaper. At this point I started thinking if it would have been better to paint the base with a grey paint so the white color wouldn’t have shown through. When the second layer had dried, I quickly forgot about this since the result was exactly what I had hoped for! The paint got darker and now you could really see the cloudy effect which we wanted.

“Does the structure show through?” you might wonder. Yes, the structure does show through, but thanks to the cloudy effect which Kalklitir makes, I think the structure disappears really nicely. When you stand close to the wall you can of course see it, but further away you wouldn’t even notice it. If you want more of a genuine stone wall effect, then I wouldn’t really recommend painting straight on to a structured wallpaper, then you just have to get rid of it. Also, even if we used a tape of better quality for covering up the corners, the paint did bleed through. So all the edges I had to paint by hand to get an even transition to the other walls. Except from this, I still think it was a better option for us to leave the structured wallpaper as it was! If you are interested in painting with the same color as us, you find Concrete Primo from Aveo.

Läs texten på svenska

Slutresultatet

Som jag redan nämnde så tyckte jag att färgen såg nästan för ljus ut efter första varvet. Det var ganska spännande att se på när färgen torkade, för medan den var våt så syntes ju verkligen varje liten detalj och varje penseldrag som man hade målat. Många har skrivit att de nästan ångrat sig mitt i målandet på grund av hur det har sett ut under tiden som det torkat, men jag gillade verkligen effekten som färgen gav! När första varvet sen hade torkat så blev jag nästan lite besviken då största delen av detaljerna hade försvunnit och det som lämnat kvar var en tråkig ljusgrå glasfibertapet. I det läget började jag också fundera ifall det skulle ha varit bra att grundmåla med en grå målfärg för att slippa den vita färgen som syntes igenom. När andra varvet sedan hade torkat så glömdes detta bort för resultatet var verkligen så som jag hade hoppats! Färgen mörknade en aning och nu syntes verkligen den molniga effekten som vi var ute efter.

“Syns strukturen igenom?” kanske ni nu undrar. Ja, strukturen syns nog igenom, men tack vare den molniga effekten som Kalklitiren ger så tycker jag att strukturen försvinner väldigt bra. Står man nära väggen så syns den ju förstås bättre, men längre ifrån så skulle nog ingen ens reagera på det. Vill man ha en äkta stenväggskänsla så skulle jag nog ändå rekommendera att inte måla rakt på en strukturtapet, då är det nog bort med tapeterna som gäller. Dessutom, fastän vi använde en tejp av bättre kvalitet för att täcka in hörnen så blödde färgen igenom, så alla kanter hamnade jag att måla för hand för att få en jämn övergång till de andra väggarna. Utöver detta så tycker jag ändå att det var ett bättre val för oss att låta strukturtapeterna vara kvar! Om ni är intresserade av att måla med samma nyans som vi har använt, så hittar ni Concrete Primo från Aveo.

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir. | qandvictoria.wordpress.com

Things to think about

Can you paint on wallpaper?

Yes, you can and the product covers surprisingly good (type of wallpaper and how good it is attached to the wall will of course affect the end result)! If you have a really colorful wallpaper, you can use less amount of water when mixing the color, to be on the safe side. What is important to remember, is that obvious seams and the structure in a wallpaper will not disappear when painting with Kalklitir – the result will be the same as if you would paint with regular paint.

Which base can you not paint on?

Kalklitir does not attach on oil based paint or filler – paint first with an acrylic primer and you’ll see that it works better. Walls or objects painted with regular paint is ok (we painted our walls with regular paint before adding the first layer of Kalklitir, that way the filler didn’t affect the end result). You can also paint furniture with Kalklitir, but if it is in heavy use you should add a layer of varnish (check with Kalklitir which varnish they recommend) to avoid oily spots and wear. If you are unsure, always check with Kalklitir first!

Does Kalklitir smell or let off color?

When you mix the powder with water, you will notice that the paint smells pretty much like wet mud, but once the paint has dried it doesn’t smell anything at all. During the first few days, you should avoid touching the paint to be sure that no spots will appear on the item you have painted. When the paint has dried it will be less sensitive and you can touch the surface without getting lime on your fingers.

Can you paint over Kalklitir?

You can’t paint over Kalklitir with regular paint – for this, you first need to paint with a acrylic primer before painting with regular paint. It’s important that the primer doesn’t contain alkyd or oils.

Can you wash/clean Kalklitir?

Kalklitir is not equally tolerant as regular paint and can not be cleaned. Water splashes are no issue, but it can’t handle oil. For smaller stains, you can try to wash it off with water or sanding it with sandpaper, and then paint with primer before adding a new layer of Kalklitir.

Läs texten på svenska

Saker att tänka på

Kan man måla rakt på en tapet?

Ja, det kan man och produkten täcker förvånansvärt bra (typ av tapet och hur bra tapeten är fäst på väggen påverkar förstås slutresultatet)! Om man har en väldigt mönstrad tapet så kan man använda mindre mängd vatten när man blandar ut färgen för att vara på den säkra sidan. Det som är viktigt att komma ihåg är att tydliga skarvar och strukturen i en tapet kommer inte att försvinna när man målar med Kalklitir – resultatet kommer att vara precis som när du målar med vanlig målfärg.

Vilket underlag kan man inte måla på?

Kalklitir fäster inte på oljebaserad färg eller spackel – måla först med en akrylprimer så skall ni se att det funkar bättre. Väggar eller objekt målade med vanlig färg går bra (vi målade våra väggar med vanlig målfärg innan vi strök på första lagret av Kalklitir och spacklet påverkade på så vis inte slutresultatet). Man kan också måla möbler med Kalklitir, men om det är en utsatt yta så bör man stryka på ett lager med lack (kolla med Kalklitir vilken lack de rekommenderar) för att undvika fettfläckar och slitage. Ifall ni är osäkra så kan ni alltid kolla med Kalklitir först!

Luktar eller färgar Kalklitir av sig?

När ni blandar ut pulvret med vatten så kommer ni att märka att färgen luktar ungefär som lervatten, men sen när färgen väl har torkat så luktar den inget alls. Under de första dygnen så bör man undvika att peta på färgen för att vara säker på att det inte uppstår fläckar på det man har målat. När färgen väl har torkat så är den mindre känslig och man kan vidröra ytan utan att få kalk på fingrarna.

Kan man måla över Kalklitir?

Man kan inte måla över Kalklitir med vanlig målfärg – för det här ändamålet så måste man först måla med en akrylbaserad primer innan man målar med vanlig målfärg. Viktigt är att primern inte innehåller alkyd eller oljor.

Kan man tvätta/putsa Kalklitir?

Kalklitir är inte lika tålig som en vanlig målfärg och går alltså inte att torka av. Vattenstänk är ingen fara för färgen men fett tål den inte. För mindre fläckar så kan man försöka tvätta med vatten eller slipa med sandpapper och sedan måla med primer innan man stryker på ett nytt lager av Kalklitir.

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com

Painting with Kalklitir - Concrete Primo. | qandvictoria.wordpress.com

BEDROOM CEILING RENOVATION – THE END RESULT

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Last week you got to read about the base work that we did for our ceiling renovation – if you missed it, you can read about it here. When the base work was done and we were pleased enough with the reparation of the holes where the old walls had been, it was time for the next step; to add the first layer of finishing plaster. This was the step which we dreaded the most during the renovation. Since the plaster dries relatively fast, we knew that we would need to cover the whole ceiling at once. What we didn’t know was that it would take us 9 (!!) hours to get it done.

Our project in five steps

As I mentioned in my previous blogpost, you could divide our ceiling renovation in to five different steps. I already told you about step 1 to 3, and today I will skip forward to step 4.
1. Sanding the old drywall surface.
2. Fill the holes (where the old walls had been) with new plaster boards.
3. Fill and tape the seams of the plaster boards.
4. Add the first layer of finishing plaster to even out the ceiling surface.
5. Add the second layer of finishing plaster to create texture.

Läs texten på svenska

Förra veckan fick ni läsa om grundarbetet som vi gjorde inför takrenoveringen – om ni missade det så kan ni läsa om det här. När grundarbetet var gjort och vi var tillräckligt nöjda med reparationen av hålen där mellanväggarna tidigare hade varit så var det dags för nästa steg; att lägga på det första lagret av ytspackel. Det här var nog det steget i renoveringen som vi fasade för allra mest. Eftersom spacklet torkar relativt snabbt så visste vi att vi skulle vara tvungna att täcka hela taket på en gång. Det som vi inte visste då, var att det skulle ta 9 (!!) timmar för oss att få det färdigt.

Vårt projekt i fem steg

Som jag nämnde i förra blogginlägget så kan man dela upp vår takrenovering i fem olika steg. Steg 1 till 3 har jag redan berättat om och idag kommer jag att hoppa vidare till steg 4.
1. Slipa ner den gamla rappytan.
2. Fylla åter hålen (där mellanväggarna tidigare hade varit) med nya gipsskivor.
3. Spackla och lägga pappersremsa i gipsskivornas skarvar.
4. Lägga första lagret av ytspackel för att jämna ut takytan.
5. Lägga andra lagret av ytspackel för att skapa en textur.

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

4. Add the first layer of finishing plaster to even out the ceiling surface

For this, we had bought Weber LR+ finishing plaster, putty mixer, 300 mm putty knife, finishing trowel, mixing bucket and masking tape. We started with adding masking tape to the walls to protect them from plaster (yes, it happens easier than you might think) and then we mixed the finishing plaster with help from the putty mixer and a regular screwdriver. When the plaster was of right consistency, it was time to start! My best tip is to start in a place which is least of a focus point, ’cause it takes a while before you learn the technique. We chose to start above the staircase and then to continue systematically towards the bedroom. We both had slightly different techniques, which you could see at the end , but this isn’t really anything you need to worry about at this point – it can be fixed before adding the second layer.

Läs texten på svenska

4. Lägga första lagret av ytspackel för att jämna ut takytan

För det här ändamålet hade vi köpt Weber LR+ ytspackel, spackelblandare, 300 mm spackelspade, putsbräda, ämbar och målartejp. Vi började med att lägga ett varv tejp på väggarna för att skydda dem från eventuella missöden (ja, det händer lättare än man tror) och sedan blandade vi ut ytspacklet med hjälp av spackelblandare och en vanlig skruvdragare. När spacklet hade rätt konsistens så var det bara att börja på! Mitt bästa tips här är att börja på ett ställe som är minst i fokus, för det tar ett tag innan man får in den rätta tekniken. Vi valde att börja ovanför trappan och att sedan fortsatta systematiskt in mot själva sovrummet. Vi hade båda lite olika teknik när vi spacklade och det kunde man se mot slutet, men det här är egentligen inget man behöver oroa sig för i det här skedet – det går att åtgärda innan man lägger på det andra varvet.

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

5. Add the second layer of finishing plaster to create texture

Before we started with adding the finishing plaster, we had planned to put both layers with the same technique. We had to forget about this plan, since the first layer had taken us 9 hours to get done. Do I even need to mention how exhausted we were after that work day? So, to make the work slightly easier, we chose a different technique for the second layer.

The following weekend, the first layer had dried and it was time to sand the surface and to fix the biggest flaws. This time we used a sanding block with telescopic shaft and sanded everything by hand. When the surface was almost smooth, we just cleaned the ceiling one last time before we added the second layer of finishing plaster. This time we added slightly more water in to the mix and rolled the plaster with a regular paint roller. There is texture rollers which you can use, but we wanted less texture than what they give, so we chose a regular paint roller of slightly better quality instead (it’s important that it’s lint-free!). To reach all the way to the edge, we used a regular sponge. The end result can be seen in the end of this blogpost. I have to say that I am very pleased with what we have accomplished! Sometimes you just have to believe in yourself and try it!

Läs texten på svenska

5. Lägga andra lagret av ytspackel för att skapa en textur

Innan vi började på med själva ytspacklandet så hade vi tänkt att vi skulle lägga på båda lagren med samma teknik. Det fick vi snabbt glömma då första varvet hade tagit oss 9 timmar att få färdigt. Behöver jag ens nämna hur slutkörda vi var efter den jobbdagen? Så, för att underlätta jobbet så valde vi en lite lättare variant för det andra varvet.

Därpå följande helg så hade första lagret hunnit torka och det var dags för att slipa ytan och att fixa de värsta skavankerna. Den här gången använde vi ett slipstöd med teleskopskaft och slipade allt för hand. När ytan var så gott som slät så putsade vi taket ännu en sista gång innan det var dags för att lägga på det sista lagret av ytspackel. Den här gången blandade vi i lite mera vatten och rullade sedan på ytspacklet med en vanlig målarrulle. Det finns även texturrullar som man kan använda, men vi ville ha mindre textur än vad dom gav och valde därför en vanlig målarrulle av snäppet bättre kvalitet (viktigt att den inte luddar av sig!). För att nå ut ända till kanterna så använde vi en tvättsvamp som vi duttade på ytspacklet med. Slutresultatet kan ni se i slutet av det här inlägget. Jag måste säga att jag är riktigt nöjd över vad vi har åstadkommit! Ibland måste man bara helt enkelt tro på sig själv och testa sig fram!

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom ceiling renovation. | qandvictoria.wordpress.com