IN-STORE PRESENTATION | VISUAL MERCHANDISING

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Spring clothes in the store

Spring is coming, and all the changes should show in the store! A bit thinner clothes and more colors are what we choose for our mannequins. Here you can see a table I did last week, I could have everything myself! Tomorrow is my last day at the internship placement, and then I’ll be back at school on Monday.

Läs texten på svenska

Vårkläder i affären

Våren är på väg och alla förändringar skall synas i affären! Lite tunnare kläder och mera färger väljs ut till provdockorna. Här ser ni ett bord jag gjorde förra veckan, skulle själv vilja ha allt! Imorgon är det sista dagen vid praktikplatsen och tillbaka till skolan på måndag.

SHOP WINDOW STYLING | VISUAL MERCHANDISING

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

My final work

Now it’s only two more days of this internship placement, believe it or not! Both Monday and Tuesday this week I have spent alone in Sokos’ corner window. I have been working on my final work for this internship period, and since I got to choose myself what I wanted to do, I ofcourse chose the most difficult one. The evaluation today went really good, and since I got the best grade I can’t be anything else than happy? The theme I chose to work with was Vappu (Walpurgis night), spring and picknick (= nicer clothing). The end result of my assignment you can see in the picture above.

Läs texten på svenska

Mitt slutarbete

Nu är det bara två dagar kvar av denna praktikperiod, tro det eller ej! Både måndag och tisdag denna vecka har jag spenderat ensam i Sokos hörnfönster. Jag har nämligen jobbat på mitt slutarbete för denna praktikperiod, och eftersom jag fick välja själv vad jag ville göra så valde jag självklart det svåraste. Utvärderingen idag gick riktigt bra, och med högsta vitsord kan jag väl inte vara annat än nöjd? Temat jag valde att jobba med var valborg, vår och picknick (= lite festligare kläder). Slutresultatet av mitt arbete kan ni se på bilden här ovanför.

STORE ENTRANCE DISPLAY | VISUAL MERCHANDISING

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

To style the big table by the entrance

In the middle of last week I got a fun assignment that meant to do the big table by the entrance on the second floor of the store. That’s a lot of clothing that need to be picked out and to be put on the mannequins, and at the same time to get all the clothes to work well together as a whole. I really love to get free hands and to do exactly the way I think looks the best! Of course I had some restrictions, when I was asked to pick the clothes mainly from Esprits range, but besides that I got to go totally crazy and choose exactly what I wanted.

Läs texten på svenska

Att styla stora bordet vid ingången

I mitten av förra veckan fick jag en rolig uppgift som innebar att göra om hela det stora bordet vid ingången på övre våningen. Det är många plagg som skall väljas ut och kläs på provdockorna, samtidigt som alla påklädda dockor också skall passa tillsammans som helhet. Jag älskar verkligen att få fria händer och göra precis som Jag tycker är snyggast! Förstås lite begränsningar hade jag, då jag helst skulle välja bland Esprits kläder, men förutom det så fick jag gå crazy och välja precis vad jag ville.

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com