STUDIO COLLAGE – JEWELRY DESIGN IN TURKU

This blogpost is a cooperation with Studio Collage.

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com
Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Peron Necklace by Christine Jalio

Jewellery design in Turku

Studio Collage is a webshop and a studio in Turku runned by jewelry designer Jenny Puputti. Jenny is born an raised in Tenala in western Uusimaa, but chose to move to Turku to start her own company after her studies. After ground school she started studying at Axxell in Tammisaari, where she studied noble metal and matriculation combined. After graduation she had one year off before she started to study jewelry design at Lahden Muotoiluinstituutti until spring 2015.

About the company

The idea for starting her own company came quite early, and towards the end of her studies it was the “now or never”-feeling that was the deciding factor. At that point she opened up her own webshop and also an own studio right outside central of Turku. The studio, which you can find on Tikkutehtaankuja 1 in Turku, works mainly as an own working space, but which she keeps open on reservation. In the webshop, on studio-collage.com, sells both Puputti Designs own products and some other jewelries made by a few other carefully selected designers. She sells jewelry both in different styles and different price ranges, and I personally though it was easy to find products in my taste.

Läs texten på svenska

Smyckesdesign i Åbo

Studio Collage är en webshop och arbetsstudio i Åbo som drivs av smyckesformgivaren Jenny Puputti. Jenny är född och uppvuxen i Tenala i Västnyland, men valde att flytta till Åbo för att starta eget företag efter sina studier. Efter grundskolan påbörjade hon sina studier vid Axxell i Ekenäs, där studerade hon ädelmetall artesan kombinerat med student. Efter sin examen tog hon ett mellanår och fortsatte sedan att studera smyckesformgivning vid Lahden Muotoiluinstituutti fram till våren 2015.

Om företaget

Idén till att grunda eget företag kom redan i ett tidigt skede, och mot slutet av studierna var det “nu eller aldrig”-känslan som var den beslutande faktorn. I det skedet satsade hon på att öppna upp sin egen webshop och även en egen arbetsstudio en liten bit utanför Åbo centrum. Arbetsstudion, som finns på Stickfabriksgränden 1 i Åbo, fungerar främst som ett eget arbetsutrymme, men som hon även håller öppen på beställning. I webshopen, på studio-collage.com, säljs både Puputti Designs egna produkter samt en del andra smycken tillverkade av några andra utvalda designers. Där säljs smycken i både olika stilar och i olika prisklasser, och jag tyckte själv att det var enkelt att hitta sådant som föll mig i smaken.

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Säde Necklace by Elsi Rauhala

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Erinaceus by Jenny Puputti

Inspiration from the nature

When Jenny gets free hands and designs her own jewelry, she gets a lot of her inspiration from nature. The products need to be simple, elegant and organic in shape. She doesn’t have a specific target group when she designs, but she thinks that the products fits mainly women with a bit stronger personality, and people that dear to use a bit bigger jewelry pieces. In the picture five steps up you can see my personal favorite from Puputti Design; the Erinaceus collection. You know the feeling you get in your body when the skin slowly warms up after being outside in the cold? That exact feeling has been the inspiration for this collection, and at least I can see that clearly in the jewelries. Really beautiful products!

Plans for the future

In ten years Jenny hopes that the company has grown and that she’s able to live on the incomes from the store. She also dreams about having a store a bit more central in a city – but she doesn’t know which city yet, if it is Turku, Helsinki or some other place in the world. She might also have expanded her business and opened up more shops around Finland. – If you happen to look for a personal gift, of if you’re just fond of unique jewelry, I can warmly recommend a visit to Studio Collage in Turku!

Studio Collage, Tikkutehtaankuja 1, 20300 Turku
Open on reservation
studiocollageinfo@gmail.com

Läs texten på svenska

Inspiration från naturen

När Jenny får fria händer och designar sina egna produkter får hon mycket av sin inspiration från naturen. Produkterna skall gärna vara enkla, eleganta och organiska i sina former. Hon har ingen specifik målgrupp i sikte när hon designar, men hon tänker sig att produkterna passar främst kvinnor med aningen starkare personlighet och personer som vågar använda något större smycken. På bilden ovanför kan ni se min personliga favorit från Puputti Design; Erinaceus kollektionen. Ni vet den där känslan man får när kroppen och huden sakta värms upp tillbaka efter att man har varit ute i den iskalla kölden? Den känslan har varit inspirationen till den här kollektionen, och i alla fall jag kan se det tydligt i smyckena. Verkligen jättevackra produkter!

Framtidsplaner

Om tio år hoppas Jenny att företaget har växt och att hon vid det laget kan leva på inkomsterna från sin butik. Hon drömmer också om en butik mera centralt i en stad – men staden är ännu oklar om det är i Åbo, Helsingfors eller någon annanstans i världen. Kanske har hon också utvidgat butikskonceptet och öppnat upp fler butiker runtom i Finland. – Om du råkar vara ute efter en personlig gåva, eller om du annars bara är förtjust i unika smycken så kan jag varmt rekommendera ett besök till Studio Collage i Åbo!

Studio Collage, Stickfabriksgränden 1, 20300 Åbo
Öppet på beställning
studiocollageinfo@gmail.com

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Mätäs Ring by Jenny Puputti

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Piilossa Earrings by Elsi Rauhala

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Pony Necklace by Annea Lounatvuori

Studio Collage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Voyage Necklaces by Jenny Puputti

MOONCAKE – DESIGN IN TURKU

Mooncake Design at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Mooncake Design

For quite long time now I have wanted to visit the Formex fair in Stockholm, but because it is a trade fair it’s not open for the public, and that’s also why it’s been a bit more difficult to get there. This year Martina (the designer behind Mooncake) was going to exhibit her own products at the Young Designers section, and through her I had got an invitation to the fair. So, who is Martina? She studied design at the same time as me, but started one year earlier, and at the moment she’s living in Turku where she’s working with her company Mooncake. We did our degree project at the same time, and I still remember well when she was developing the products for her becoming company. Today she’s got that far that her products have been seen in both tv and interior magazines, and I think she has an exciting future ahead! Her products can today be bought from Aveo and Nordic Design Collective among others. Thank you so, so much Martina for inviting me, it was really fun to finally get to visit the fair!

Läs texten på svenska

Mooncake Design

Jag har ganska länge velat besöka Formex mässan i Stockholm, men eftersom det är en fackmässa så hålls den inte öppen för allmänheten och det har därför varit lite svårare att komma sig dit. I år skulle Martina (designern bakom Mooncake) ställa ut vid avdelningen för Young Designers, och via henne hade jag fått en inbjudan till mässan. Så, vem är Martina? Hon studerade formgivning samtidigt som jag, men började året innan mig, och är för tillfället bosatt i Åbo där hon driver företaget Mooncake. Vi skrev våra slutarbeten samtidigt, och jag minns bra när hon då höll på att utveckla produkterna till sitt blivande företag. Idag har hon kommit så pass långt att hennes produkter har setts i både tv och inredningstidningar, och jag tror hon har en mycket spännande framtid framför sig! Hennes produkter kan idag köpas från bland annat Aveo och Nordic Design Collective. Tusen tusen tack till Martina för inbjudan, det var jätteroligt att äntligen få besöka mässan!

Mooncake Design at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Mooncake Design at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Mooncake Design at Formex Fair 2015 in Stockholm, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

NECK AND SHOULDER PAIN | SELF CARE TIPS

This blogpost is a cooperation with Vireä.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Tension headache

Tension headache can be caused by static tension in shoulders and neck, teeth grinding or stress. If you have static tension in shoulders and neck; the upper back (areas around the shoulder blades), shoulders and neck is included in the treatment. If the tension headache is caused by teeth grinding she includes jaw muscles and temples in her treatment, and if you happen to have headache when visiting the masseur, scalp massage can ease the pain.

Numbing hands/fingers

Numbing hands and fingers can be caused by a pinched nerve in neck/throat or shoulders/chest muscles. In these cases you focus on treating shoulders, neck, throat muscles and chest muscles. In cases where the numbing is caused by a pinched nerve in the arms, you also focus on arms in the treatment.

Tense shoulders/neck

Tense shoulders/neck usually comes from bad posture or bad ergonomics. Here it’s the weak muscles in upper back that might be causing the problems with this part of the body. In this case you treat upper back, shoulders, neck and also throat muscles when needed.

Self care tips:

• Take short breaks during the workday (about 3 – 5 minutes per hour), that might prevent the static tension.
• Light shoulder gymnastics (for example making circles with your shoulders and neck) during the workday helps to start up the blood circulation.
• Stretch the tense muscles! By stretching neck, throat, shoulders and chest during the workday, you can easily prevent tension.
• Neck gymnastics! Work out your neck muscles by doing neck gymnastics.
• Like with most other things, exercise also helps to prevent tension. It helps to improve blood circulation in the body.
• Work ergonomics. If you have recurring problems with tension headache it might just as well be that the problem comes from the work ergonomic. If you have wrong height on your work chair and/or work table, if you sit in wrong posture, if the computer screen is placed in wrong place etc., that might be what is causing the problems.

Läs texten på svenska

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk kan alltså bero på statisk spänning i axlar och nacke, tandgnissling eller på grund av stress. Vid statisk spänning i axlar och nacke behandlas övre rygg (områdena kring skulderbladen), axlar och nacke. Om spänningshuvudvärken beror på tandgnissling är det käkmuskler och tinningar som behandlas, och om man råkar ha huvudvärk just vid behandlingstillfället så kan skalpmassage lätta på huvudvärken.

Domningar i händer/fingrar

Domningar i händer och fingrar kan då orsakas av en nervinklämning i nacke/hals eller axlar/bröstmuskler. I dessa fall så fokuserar man behandlingen på axlar, nacke, halsmuskler, bröstmuskler och skuldror. I de fall där domningen orsakas av en nervinklämning i armarna så fokuserar man också på armarna.

Spända axlar/nacke

Spända axlar/nacke kommer vanligen från dålig hållning eller dålig ergonomi. Här är det de svaga musklerna i övre rygg som kan vara en stor orsak till problem med denna del av kroppen. Här behandlar man övre rygg, axlar, nacke och vid behov bröstmuskler och halsmuskler.

Egenvårdstips:

• Att ta korta pauser under arbetsdagen (ungefär 3 – 5 minuter per timme) kan motverka den statiska spänningen.
• Lätt axelgymnastik (till exempel att göra cirklar med axlar och nacke) under arbetsdagen hjälper att sätta igång blodcirkulationen.
• Stretcha spända muskler! Genom att stretcha nacke, hals, axlar och bröst under arbetsdagen kan man enkelt motverka spänningarna.
• Nackgympa! Träna upp dina nackmuskler med nackgympa.
• Som med det mesta annat hjälper även här motion och vardagsmotion, eftersom det hjälper till att öka blodcirkulationen i kroppen.
• Arbetsergonomin. Har man återkommande problem med spänningshuvudvärk så kan det mycket väl hända att problemet ligger i arbetsergonomin. Har du fel höjd på arbetsstolen och/eller arbetsbordet, sitter du i fel ställning, är datorskärmen placerad på fel ställe etc., kan det vara just det som orsakar problemen.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com