COMPASS TATTOO

Compass tattoo - Designed by Victoria Qvist, made by Kalle Koo. | qandvictoria.wordpress.com

The end result

Almost a whole week has passed by since I did my tattoo, and now it is almost completely healed. Now remains the phase when it starts to itch as hell! I asked T to try to take a picture of it today, since I can’t reach it myself to get a decent picture of the end result. It is placed on my left back ribs, and it actually looks a lot bigger in the picture than it actually is. I’m really pleased and I like it more and more for each day that go by!

Läs texten på svenska

Slutresultatet

Nu har det gått nästan en hel vecka sedan jag gjorde min tatuering och nu har den nästan läkt klart. Nu återstår bara stadiet då den börjar klia så in i h*lvete! Jag bad T att försöka ta en bild på den idag, eftersom jag själv inte når så pass långt bak att jag skulle lyckas få en vettig bild på slutresultatet. Den sitter alltså på vänstra bakre revbenen, och på bilden ser den större ut än vad den egentligen är. Jag är själv nöjd och gillar den mer och mer för varje dag som går!

TATUERING

Compass tattoo - Designed by Victoria Qvist, made by Kalle Koo. | qandvictoria.wordpress.com

Compass tattoo

Now it’s finally done! After two and a half hours under the needle, it got done yesterday at 22:30. It was quite nice to be in the tattoo studio that late, since there was only three other persons in the studio except from me and Kalle Koo. I was prepared for unbearable pain because of the placement of the tattoo, but actually my arm tattoo was a lot more painful. The filling of this tattoo was really painful though – the last half hour I just felt like leaving. But now it’s finally done! I will post a picture of the result once it has healed a bit more!

Läs texten på svenska

Kompass tatuering

Nu är den äntligen klar! Efter två och en halv timme under nålen blev den klar igår kväll klockan 22:30. Det var ganska skönt att befinna sig i tatueringsstudion så pass sent, eftersom det bara var tre andra på plats förutom mig och Kalle Koo. Jag var förberedd på outhärdlig smärta med tanke på placeringen av tatueringen, men det visade sig att den jag har på armen var mera smärtsam. Fyllningen av den här tatueringen var dock en riktig pina – sista halvtimmen ville jag inget annat än att gå därifrån. Men nu är den äntligen klar! Postar en bild senare av slutresultatet då den läkt lite grann!

TATUERINGSDAGS

Compass tattoo design. | qandvictoria.wordpress.com

The design is starting to be done

Today I and T went to central of Turku and continued to Individual Ink! Today is the day that T gets to finish his tattoo, which he started on already three years ago. I got to take part in deciding the design of the tattoo, but when it was time to start adding the ink I left after a while of watching. I was also supposed to schedule a time for myself, but they hadn’t received “my” tattoo artists schedule yet, so I will have to wait still for a while. I think I’m done with knowing what I want now, but after today’s guiding I will need to change some of the detailing and think about the placement. I would like to have an own designed compass on my ribs, and the design of the compass will look something like in the picture.

Läs texten på svenska

Designen börjar vara klar

Idag stack jag och T in till centrum (i Åbo) och vidare till Individual Ink! Idag är dagen D då T gör klart sin tatuering, som han påbörjade för tre år sedan. Jag fick vara med och bestämma designen lite i början, men när det var dags för själva inket stack jag iväg efter en stunds tittande. Jag skulle också beställa tid till mig själv, men de hade ännu inte fått “min” tatuerares tidsschema, så det fick lov att vänta ännu en stund. Börjar vara så gott som klar med vad jag vill ha, men efter lite guidning idag så tror jag det blir att skala ner på detaljerna lite och fundera över placeringen. Skulle nämligen vilja ha en (egen ritad) kompass vid revbenen på vänstra bröstkorgen, och designen på kompassen kommer att se ut i stil med den på bilden.