THAILAND – OUR LAST DAYS OF THE TRIP

Kan Eang @ pier at Chalong Beach in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

Kan Eang @ pier at Chalong Beach

The rest of the trip was quite calm and all of us started to be ready to go home. On Friday we had dinner with T:s moms cousin, he who works at Raya Divers. On Saturday everyone else were away, so I and T drove to Phuket Town where we visited an outlet shopping center. On our way home, there was rush hour in the traffic and we had a hard time getting back home. Finally on Sunday, we had dinner at the best restaurant during the whole trip. I really recommend a visit to Kan Eang @ pier at Chalong Beach!

Läs texten på svenska

Kan Eang @ pier vid Chalong Beach

Resten av resan var ganska lugn och vi började alla längta hem. På fredag åt vi middag tillsammans med T:s mammas kusin, han som jobbade på Raya Divers. På lördag var alla andra borta, så jag och T körde iväg till Phuket Town där vi besökte ett outlet-köpcentrum. På vägen hem var det full trafikstockning, och vi var mycket nära på att få bensinstopp på vägen hem. Slutligen på söndag blev det middag på den bästa restaurangen under hela resan. Rekommenderar varmt ett besök till Kan Eang @ pier vid Chalong Beach!

THAILAND – JUNGLE BUNGY JUMP

Jungle Bungy Jump in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

Bungy Jump in Phuket, Thailand

Already the second day of the trip, I checked the tourist map and found something called Jungle Bungy Jump. Every time I’ve been traveling, I have been looking for places where you can do bungy jump, and now I had finally found the perfect oppotunity. For 2 500 baht (about 60 euro) you got to do one jump + you would get 25 photos. You could also choose between different kinds of jumps: Bungy Jump, Tandem Bungy, Catapult Bungy, Backwards Bungy and Water Touch Bungy.

An incredible experience

T, who has extreme fear of heights, was doubting a lot before he finally deciding to jump. I was the one most looking forward to the experience, and I was completely calm. The place was also really beautiful – the crane was placed over a small lagoon. We chose to do a “Water Touch Bungy”, since you don’t have the opportunity to do that kind of jump everywhere. I was completely calm up in the crane, and it wasn’t before I stood on the edge, ready to fall, that I felt the tingle in my stomach. There was no turning back at that point, so when he counted down “3, 2, 1… BUNGY!” it was just to helplessly let yourself fall. It was so much fun to finally get to do it, but afterwards my head was completely stuffed and it felt like you had been crying for three days in row. My ancles was also full of bruises, the buckles around my legs were a lot tighter than I thought. After our jumps, we drove back, passing by Kata and Karon Beach first where the rest of the group were. We sat down, had a beer and then we went to Starbucks for coffee. This was the best day of the whole trip!

Läs texten på svenska

Bungy Jump i Phuket, Thailand

Redan andra dagen på resan kollade jag på turistkartan för Phuket och såg att där fanns något som hette Jungle Bungy Jump. Varje gång jag har varit på resa har jag sökt efter ställen där man kan hoppa bungy jump och nu hade jag äntligen hittat det perfekta tillfället. För 2 500 baht (cirka 60 euro) fick man göra ett hopp + få 25 foton på köpet. Man kunde dessutom välja mellan olika slags hopp: Bungy Jump, Tandem Bungy, Catapult Bungy, Backwards Bungy och Water Touch Bungy.

En otroligt häftig upplevelse

T, som har extrem höjdskräck, tvekade många gånger innan han gick med på att hoppa. Jag igen var den som såg mest fram emot detta och kände mig jättelugn. Stället var vi befann oss på var riktigt vackert – lyftkranen fanns placerad ovanför en liten lagoon. Vi valde båda att göra en “Water Touch Bungy”, eftersom den möjligheten har man inte överallt. I alla fall jag var helt lugn uppe i kranen, och det var inte förrän jag stod ute vid kanten, redo att låta mig falla, som jag kände pirret i magen. Det fanns ingen återvändo då, så när han räknade ner med “3, 2, 1… BUNGY!” så var det nog bara att hjälplöst låta sig falla ner. Det var grymt roligt att äntligen få göra det, men huvudet var så sprängfullt och packat efteråt att det kändes som om jag skulle ha gråtit tre dagar i sträck. Anklarna efteråt var också fulla med blåmärken, spännena runt benen var tightare än jag trodde. Efter hoppen körde vi tillbaka hemåt, via Kata och Karon Beach där resten av gruppen fanns. Vi slog oss ner, drack en öl och gick sen vidare till Starbucks på kaffe. Bästa dagen på hela resan!

Jungle Bungy Jump in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

Jungle Bungy Jump in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

Jungle Bungy Jump in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

Jungle Bungy Jump in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

THAILAND – BIG BUDDHA

Big Buddha in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

Big Buddha in Phuket

As for the day before, we also borrowed the motor cycle on Wednesday. But this time we were aiming for Big Buddha and to visit the elephants along the way. Elephants have to be the most magnificent animal alive! They are so huge, but still so incredibly cute – especielly the baby elephants of course!

Läs texten på svenska

Big Buddha i Phuket

Liksom dagen innan på resan så använde vi oss av motorcykeln även på onsdag. Men denna gång hade vi siktet på Big Buddha och att besöka elefanterna längs vägen. Elefanter måste vara det magnifikaste djuret som existerar! Dom är ju så stora men ändå så otroligt söta – speciellt baby elefanterna förstås!

Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com