VOLCANOES NATIONAL PARK, HAWAII

Bild 1 från Hawaii Volcanoes National Park Explore Guide.
Picture 1 from Hawaii Volcanoes National Park Explore Guide.

Hawaii Volcanoes National Park Explore Guide. | qandvictoria.wordpress.com

Sulphur Banks Trail

När vi anlände till Hawaii Volcanoes National Park så började vi med att parkera bilen vid Kïlauea Visitor Center. Där gick vi in för att få den senaste informationen om lava-aktivitet och vilka vandringar som fanns tillgängliga just då. Efter besöket startade vi vår utfärd med att promenera längs med Sulphur Banks Trail till Sulphur Banks (Ha’akulamanu) och ända ut till Steam Vents (Wahinekapu). Sulphur Banks kan ni se på den tredje bilden här nedanför – det syns inte speciellt bra på bild, men vid det här området steg det upp vulkaniska gaser från marken. Gaserna har höga halter av koldioxid, svaveldioxid och vätesulfid, så besökare med hjärt- eller andningsproblem, gravida samt små barn rekommenderas att inte gå den här vandringen. Fastän det stank av ruttna ägg så tyckte jag själv att det var superhäftigt att se när gaserna kom upp från marken! När vi väl kom fram till Steam Vents så gick vi tillbaka till besökscentret via en annan vandringsled – det var som att gå igenom djungeln, och oj vilka vackra vyer vi fick se av den aktiva Kïlauea kratern (som ni kan se på femte bilden här nedanför)!

Sulphur Banks Trail

When we arrived to Hawaii Volcanoes National Park, we started with parking the car at Kïlauea Visitor Center. We went inside the visitor center to get the latest updates about lava activity and trails that were available at that moment. After our visit, we started our hike with walking along Sulphur Banks Trail to Sulphur Banks (Ha’akulamanu) and all the way to the Steam Vents (Wahinekapu). You can see Sulphur Banks in the third picture below – it’s not especially visible in the picture, but in this area you could see volcanic gases seep out of the ground. The gases are rich in carbon dioxide, sulfur dioxide and hydrogen sulfide, so visitors with heart or respiratory problems, pregnant women or young children are recommended not to walk this route. Even if it stank like rotten eggs, I at least thought it was super cool to see the gas seeping out of the ground! When we arrived to the Steam Vents we walked back to the visitor center along another trail – it was like walking in the jungle, and oh such beautiful views we saw of the Kïlauea crater (which you can see in the fifth picture here below)!

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Crater Rim Drive

Från besökscentret så körde vi ut till Jaggar Museum längs med Crater Rim Drive (ca 18 kilometer). Här stannade vi bara en kort stund innan vi körde tillbaka för att äta lunch på Volcano House (tips: spara pengarna och ät någon annanstans än här, väldigt turistigt och maten var inte värd pengarna). Innan vi fortsatte vidare söderut längs med Chain of Craters Road (en 62 kilometer (tur-retur) lång körrutt ner till havet) så stannade vi vid Thurston Lava Tube (Nāhuku) – ett 500 år gammalt långt underjordiskt “lavarör” (lava tube på engelska). Det var så otroligt häftigt och ganska spännande att se något som flytande lava har skapat! I videoklippet här nedanför kan ni se när vi går genom djungellandskapet in till grottan.

Crater Rim Drive

From the visitor center, we kept on driving to Jaggar Museum along the Crater Rim Drive (about 18 kilometers). We stayed here only for a short while before driving back to Volcano House for lunch (tip: save your money and eat somewhere else than here, it’s very touristy and the food was not worth the money). Before we continued south along the Chain of Craters Road (a 62 kilometer (round-trip) long driving route all the way down to the ocean) we stoped at Thurston Lava Tube (Nāhuku) – a 500 year old underground lava tube. It was so incredibly cool and quite exciting to see something that floathing lava has created! In the video clip below you can see us walking through jungle landscape before getting in to the tube.

Chain of Craters Road

Efter Thurston Lava Tube så fortsatte vi längs Chain of Craters Road ända ner till Hölei Sea Arch (längst ner man kan komma i parken) med några korta stopp längs vägen. Nästan allt längs efter den här vägen var lavasten och det kändes som om den nya marken bara fortsatte och fortsatte ju längre ner man körde. Det var SÅ häftigt! Strax innan man körde ner i dalen så kunde man se ånga komma upp från havet (syns även i början av videoklippet här nedanför) – det är platsen där rinnande lava för tillfället rinner ner i vattnet (platsen ändras med åren har jag förstått). Man kan vandra dit och se den rinnande lavan live, men det fick vi veta först när vi anlände till platsen. Vandringen ut till platsen är het och lång, och vi hade ju förstås inte med oss rätt utrustning för att helt säkert klara av vandringen. Om vi någonsin åker tillbaka till Big Island så är den här vandringen helt klart med på vår to-do lista!

Chain of Craters Road

After Thurston Lava Tube we continued along Chain of Craters Road all the way down to Hölei Sea Arch (furthest down you get in the park) with a few stops along the way. Almost everything along this route was lava stone and it felt like the new ground kept on going and going the further down you drove. It was SO cool! Right before driving down in the valley you could see steam coming from the ocean (this is also visible in the beginning of the video clip here below) – that’s the spot where lava flows down in the water (the spot changes every year, if I have understood it correctly). You can hike there and see the lava flow live, but we found that out when we arrived at the last stop. The hike out to the spot is hot and long, and we didn’t really have the right equipment with us to surely make it through the hike. If we ever go back to Big Island, this hike is definitely on our to-do list!

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Jaggar Museum under kvällstid

När vi körde tillbaka till besökscentret så hade solen börjat gå ner. I sista stund så bestämde vi oss för att fortsätta tillbaka till Jaggar Museum för att se på den aktiva vulkanen när det blivit mörkt. Vilken tur vi hade som ändrade oss och inte körde tillbaka “hem”, för det var riktigt häftigt att se vulkanen under kvällstid! Skogsvakterna hade till och med fixat ett teleskop som besökarna fick titta igenom, och där kunde man klart och tydligt se när lavan bubblade inne i kratern. Än en gång: SÅ häftigt! Hawaii Volcanoes National Park var verkligen värt besöket – om ni någonsin reser till Big Island så måste ni boka in en dag här!

Jaggar Museum during evening

When we drove back to the visitor center the sun had started to set. In last moment we decided to continue back to Jaggar Museum to see the active volcano in the dark. We were so lucky to change our minds and to not drive back “home, ’cause it was really cool to see the volcano during night time! The park rangers had also brought a telescope, which the visitors could use, and there you could clearly see the lava bubbling inside the crater. Once again: SO cool! Hawaii Volcanoes National Park was definitely worth the visit – if you ever travel to Big Island you really have to make sure to visit for one day!

Volcanoes National Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hawaii Volcanoes National Park
Hawaii Volcanoes National Park, HI 96718
Opening hours: The entrance station is open 24 hours but the Kīlauea Visitor Center is open
Monday-Friday 9 am-5 pm and the Jaggar Museum is open Monday-Friday 10 am-8 pm.
Entrance fee: Private vehicles $20, motorcycles $15, per person $10. Valid for 7 days.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

KALAPANA AND RED ROAD, HAWAII

Kalapana and Kaimu Black Sand Beach Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kalapana and Kaimu Black Sand Beach Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kalapana och Kaimu Black Sand Beach Park

Som jag skrev tidigare så gjorde vi två utflykter under tiden som vi bodde i Hilo och idag tänkte jag börja med att berätta om när vi körde söderut mot Kalapana och Red Road. Kalapana är en liten by i södra Hawaii som år 1986 blev totalbegravd av lava efter ett vulkanutbrott från den närliggande vulkanen Kilauea. När vi anlände till Kalapana så parkerade vi bilen och började gå längsefter den rödgrusade stigen ut mot havet. Det här var första gången någonsin som jag fick se lavasten på riktigt och jag måste säga att jag blev riktigt förbluffad. Det var svårt att föreställa sig vad som egentligen hade hänt där, men det måste ha varit sån otrolig kraft bakom när vulkanen fick sitt utbrott och täckte hela byn med lava. Att se det här hända måste ju ha varit alldeles förödande. Efter ungefär femton minuters promenerande nådde vi slutet på den rödgrusade stigen och vi var framme vid det som de idag kallar Kaimu Black Sand Beach Park. Innan vulkanutbrottet 1986 fanns här en svart sandstrand som var väldigt populär bland både invånare och turister, men idag så ligger den begravd under 20 meter lava. I ett försök att återskapa Kaimu Black Sand Beach så har de planterat nya palmträd längs den nya marken som skapades av lavan. När man blickade ut över området så var kontrasterna så stora mellan den kolsvarta hårda lavan och de gröna mjuka växterna. Det var riktigt vackert.

Kalapana and Kaimu Black Sand Beach Park

As I mentioned earlier, we did two trips during our stay in Hilo. Today I’m going to tell you about when we went south to Kalapana and Red Road. Kalapana is a small village in southern Hawaii which, in the year of 1986, got completely buried by lava from the nearby volcano Kilauea. When we arrived to Kalapana we parked the car and started walking along the red sanded path towards the ocean. This was my first time seeing lava stone in real life and I have to say that I got completely stunned. It was difficult to imagine what actually had happened there, but it had to be such incredible power behind the eruption when the volcano covered the whole village with lava. It had to be devastating to see it happen right in front of you. After about a fifteen minute walk, we got to the end of the red sanded path and had now arrived to the place called Kaimu Black Sand Beach Park. Before the vulcanic eruption there was a black sand beach here which was very popular among both local residents and visitors. But today the beach is buried under 20 meters of lava. In an effort to bring Kaimu Black Sand Beach back, new palm trees have been planted on this brand new land made from the lava. When watching over the area you could see big contrasts between the black hard lava and the green soft plants. It was really beautiful.

Kalapana and Kaimu Black Sand Beach Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kalapana and Kaimu Black Sand Beach Park, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Kapoho Kalapana Road (Red Road)

Från Kalapana mot öster sträcker sig Kapoho Kalapana Road – en scenisk körrutt mest känd som Red Road. Vägen tar dig igenom vackra landskap som påminner om det gamla Hawaii, och just den här vägen sägs vara en av de mest sceniska rutterna i hela Hawaii. Nu i efterhand skulle jag ändå säga att vi nog fick se andra sceniska rutter som jag skulle rekommendera framom Red Road, men den var ju förstås vacker på sitt egna sätt med sina lava- och djungellandskap! Dessutom fick vi njuta av den här körturen nästan helt ensamma, jag tror att vi mötte totalt två bilar under den 40 minuter långa körvägen. Tyvärr tog jag inga bilder, men ett kort videoklipp kan jag i alla fall visa er. Här kan man se hur otroligt liten vägen egentligen var och vilka typer av landskap som rutten bjöd på. Kan ni förresten gissa varför vägen kallas Red Road? Jo, i gamla dar var vägen nämligen belagd med rött vulkanisk grus som då är orsaken till att den ännu idag kallas Red Road.

Kapoho Kalapana Road (Red Road)

From Kalapana towards east goes Kapoho Kalapana Road – a scenic route which is most known as Red Road. This road takes you through beautiful scenery which reminds you of the old Hawaii, and this road is said to be one of the most scenic routes in Hawaii. Now afterwards I would still say that we got to see other scenic routes which I would rather recommend, but this route was of course beautiful in its own way with its lava and djungle landscape! We also got to enjoy this route all by ourselves, I think we met like two cars during the whole 40 minute long drive. Unfortunately I didn’t take any pictures, but at least I can show you a short video clip. Here you can see how small the road actually was and what kinds of landscapes we got to see. Can you by the way guess why the road is called Red Road? Well, in the old days, the road was paved with red cinder gravels, which is the reason why it’s still today called Red Road.

Kaimu Black Sand Beach Park
Kaimu Black Sand Beach Park, Pāhoa, HI 96778
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

HILO, HAWAII

Kona airport, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hawaii Island

Efter fyra nätter på Oahu så var det dags att flyga vidare till vår nästa destination – Big Island. Big Island är ungefär sex gånger större än Oahu men med ungefär fem gånger mindre befolkning. Det här märkte man redan när man landade på Kona flygplats, som ni kan se på bilden här ovanför. Både jag och T har sett många flygplatser i våra dagar, men vi har nog aldrig stött på en flygplats som sett ut som Kona flygplats. Vi hade inte bokat någon hyrbil i förväg, så genast när vi landade fick vi handskas med några motgångar innan vi till slut fick fixat en hyrbil i vår prisklass. Från Kona flygplats körde vi två timmar österut innan vi kom fram till vårt hotell där vi skulle stanna de tre kommande nätterna.

Hilo Reeds Bay Hotel

De tre första nätterna på Big Island bodde vi på Hilo Reeds Bay Hotel, ett alldeles ljuvligt hotell strax vid vattnet. Hotellrummet var utrustat med ett nästan fullständigt kök, så här hade man goda möjligheter till att fixa egen frukost och att värma mat. Dessutom hade hotellet en egen pool, så där kunde man ta sig ett dopp på morgonen innan det var dags att bege sig ut på äventyr. Det här var definitivt bland de bästa hotellen som vi bodde på under hela resan!

Sevärdheter i Hilo

Första kvällen, när vi anlände till Hilo, hittade vi Prince Kuhio Plaza, ett stort shoppingcenter strax invid vägen in mot centrum. Under tiden som vi bodde i Hilo så hade vi alltså resans första riktiga shoppingdag! Där spenderade vi flera timmar med att gå igenom de olika butikerna och där fanns verkligen mängder av produkter som var utöver det vanliga. I centrala Hilo ordnas också en marknad varje dag som kallas Hilo Farmers Market. Hilo Farmers Market är mycket populär bland både turister och lokalinvånarna. Onsdagar och lördagar så samlas över 200 försäljare (övriga dagar endast kring 30 försäljare) som säljer allt från hantverk och krimskrams till tropiska blommor och mat. Vi hann bara vara där under sista timmen som de höll öppet, men det som vi hann se var verkligen jättevackra hantverk från olika håll av Hawaii! Under den resterande tiden som vi befann oss i Hilo spenderade vi på annat håll. Vi gjorde nämligen två olika utflykter – en av dagarna körde vi söderut till Kalapana och Red Road, och sista dagen spenderade vi i Volcanoes National Park. Dessa platser förtjänar helt egna blogginlägg, så dem kommer jag att berätta mera om senare!

Hilo Reeds Bay Hotel in Hilo, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hilo Reeds Bay Hotel in Hilo, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hilo Reeds Bay Hotel in Hilo, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hawaii Island

After four nights on Oahu it was time to fly off to our next destination – Big Island. Big Island is about six times bigger than Oahu but with about five times less inhabitants. You noticed this already when arriving at Kona airport, which you can see on the first picture in this blog post. Both I and T have seen many different airports during our lifetime, but we have never seen an airport like Kona airport. We hadn’t booked a rental car before arriving, so once we landed we had to deal with a few set backs before we finally found a rental car in our price range. From Kona airport we drove about two hours east before we arrived to the hotel, where we were going to stay the following three nights.

Hilo Reeds Bay Hotel

The first three nights on the Big Island we stayed at Hilo Reeds Bay Hotel, an absolutely lovely hotel right by the ocean side. The hotel room was equipped with an almost full kitchen, so here we had great possibilities to make our own breakfast and to warm us food. This hotel also has an own pool where you could take a morning swim before heading out on other adventures. This was definitely among the best hotels we stayed at during the whole trip!

Sights in Hilo

The first evening, when we arrived in Hilo, we found Prince Kuhio Plaza – a big shopping mall right on the side of the road going to the city central. So, while we stayed in Hilo we had our first real shopping day of the trip! We spent many hours there going through all the different stores, and there was really a lot of products which were out of the normal. They also organize a market in central of Hilo every day, which is called Hilo Farmers Market. Hilo Farmers Market is very popular among both tourists and locals. On Wednesdays and Saturdays over 200 vendors gather in Hilo (other days only about 30 vendors) to sell everything from crafts and trinkets to tropical flowers and food. We only had time to visit the market during the last opening hour, but what we saw was beautiful crafts from different areas of Hawaii! The remaining time in Hilo we actually spent elsewhere. We did two roadtrips – one day we drove south to Kalapana and Red Road, and the last day in Hilo we spent at Volcanoes National Park. These places deserve completely own blog posts, so I will tell more about them later!

Hilo Reeds Bay, Hawaii. | qandvictoria.wordpress.com

Hilo Reeds Bay Hotel
175 Banyan Drive, Hilo, HI 96720

Hilo Farmers Market
Mamo Street & Kamehameha Avenue, Hilo, HI 96721
Opening hours: Wednesday and Saturday 6 am-4 pm (over 200 local farmers and crafters).
Monday, Tuesday, Thursday, Friday and Sunday 7 am-4 pm (over 30 farmers and crafters).
Entrance fee: free.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi