Now, we’re moving!

Redan i tisdags fick jag så där officiellt sommarlov eftersom onsdagen spenderades i Åbo på jobbintervju,
torsdagen var en röd dag och att varje fredag har varit en ledig dag under hela denna period.

Jag har alltid haft i tanken att när jag inleder mitt sommarlov så blir det också dags att
satsa på kaduilla.fi bloggen mera och så gott som helt övergå till den från och med då.
Så för er som fortsättningsvis vill följa med mig i mitt skrivande så välkomnar jag er
med öppna armar till min grön-blåa cyber värld på http://kaduilla.fi/qandvictoria/!

Glöm inte att följa mig på bloglovin så att ni säkert inte missar mina inlägg,
och om ni dessutom gillar min facebook sida ser ni varje gång ett nytt inlägg finns att läsas!

Vi ses på den andra sidan!

qanddesign941

Already on Tuesday my summer vacation officially started, since I was in Turku on a jobinterview on Wednesday,
Thursday was a red day and since every Friday has been a free day during this whole period.

I have always thought about, that when my summer vacation starts it’s also time to put
more effort into my kaduilla.fi blog and to pretty much change to that one from then on.
So for you who still want to keep on following me;
I welcome you with open arms into my green-blue cyber world at http://kaduilla.fi/qandvictoria/!

Don’t forget to follow me on bloglovin so you definitely don’t miss any of my posts,
and if you also like my facebook page you’ll see every time there is a new blogpost to read!

I’ll see you on the other side!

Visualisti päivä voting

qanddesign940

Ni minns kanske att vi jobbat med den visuella identiteten för kommande Visualisti Päivä?
Bland annat här hittar ni ett inlägg där jag har skrivit lite om planeringsprocessen,
och i måndags hade vi alltså omröstning för vilken idé som skulle bli den som genomförs.
På bilden ovan kan ni se vårt förslag som vi utvecklat utifrån min logo (som syns uppe i vänstra hörnet),
och här har jag, Nora, Reija och Ida jobbat fram utseendet för plansch, pins, blogg-/facebookbanner, kort och t-tröja.
Jag är sjukt nöjd med slutresultatet och vad vi lyckats åstadkomma!
Men med en tight omröstning från de andra eleverna i skolan så blev det en annan grupps förslag som blev vald
(som ni bland annat kan ta en titt på till exempel här).
Absolut värd att bli framröstad och skall bli jätteroligt att se slutresultatet!

You might remember that we’ve been working on the visual identity for the upcoming Visualisti Päivä?
Here you can find one post where I have written about the planningprocess,
and on Monday we had a voting for which idea that would be implemented.
In the picture above you can see our suggestion that we have developed from my logo (which you can see in the left top corner),
and here I, Nora, Reija and Ida have worked on the looks for poster, badges, blog-/facebookbanner, card and t-shirt.
I’m crazy happy with the end result and what we’ve been able to accomplish!
With a tight voting from the other students at our school, another groups idea got chosen
(which you can take a look at for example here).
Absolutely worth the win and it’s gonna be so fun to see the end result!

Infographic

Som sista uppgift i skolan för denna vår så har vi fått göra en ”infographic poster”.
En ”infographic poster” är en typ av instruktionsbok som visar hur en produkt eller tjänst fungerar.
Jag fick i uppgift att göra en plansch för att instruera hur man
knyter slipsar, knyter flugor, viker fickdukar och knyter halsdukar.
Det har varit en hel del jobb att rita alla figurer från grunden (från en mall förstås)
men nu är den äntligen färdig. Här nedanför hittar ni mitt slutresultat!

qanddesign939

As last assignment in school for this spring we got to make a infographic poster.
An infographic poster is a kind of instruction book that shows how a product or service works,
and I got the assignment to make a poster that shows how to
tie ties, tie bow ties, fold pocket squares and tie scarfs.
It’s been a lot of work to draw all the shapes from basics (from a template, ofcourse)
but now it’s finally done. Above you can see my end result!

Visual Identity

Förutom dagsresan till Helsingfors i onsdags så har vi också hunnit med massor av annat.
Vi har nu bara sju dagar kvar av skolan, så vi skyndar på med förberedelserna inför hösten.
I höst ordnar vi som sagt Visualisti päivä (vad eventet egentligen kommer att heta bestäms senare!)
och under hela denna vecka har vi utarbetat en visuell identitet utifrån logona i top 5.
Detta innebär alltså plansch, inbjudan, pins, blogg-/facebookbanner och t-tröjor.
Jag är mycket mycket nöjd över vad vår grupp har åstadkommit
och det skall bli jätteroligt att se vilken som röstas fram imorgon måndag!

En liten påminnelse för hur vår grupps logo ser ut (framtagen av mig) och grundidén som vi först hade för planschen.
Jag kan väl säga så pass mycket att utseendet har ändrat ganska radikalt sen första versionen!

qanddesign935b

Except from the daytrip to Helsinki on Wednesday we have also had time for a lot of other stuff.
We have now only seven days left of school, so we’re hurrying up with the preparations for autumn.
This autumn, as I’ve told you before, we’re organizing Visualisti päivä (the real name will be decided later!)
and during this week we have worked out a visual identity from the logos in top 5.
This means poster, invitation, badges, blog-/facebookbanner and t-shirts.
I’m very very pleased for what our group has accomplished
and it will be so much fun to see which idea that is voted forward tomorrow!

A small reminder of what our groups’ logo looks like (made by me) and the first idea we had for the poster.
I can tell you that much, that the looks of the poster have changed quite much since the first version!

Helsinki Day

I onsdags ordnade våra lärare en dagsresa till Helsingfors, och mera lägligt kunde det inte ha varit!
Skönt med en paus och att komma bort från alla våra projekt en stund, och bara vara.

Vi startade dagen med egen tid som vi kunde använda hur vi själva ville.
Jag valde att strosa runt på stan för mig själv.
Jag hade nämligen inplanerade besök till några affärer för att införskaffa material till kommande produkter!
Jag hann också med ett snabbt besök till Granit, som är ett MÅSTE varje gång jag besöker Helsingfors eller Stockholm!

Sedan möttes vi alla upp vid Päivälehden Museo för att kolla in deras typografi utställning.
Där fick vi bland annat ta del av hur tidningar trycktes förr i tiden, och det var faktiskt rätt intressant!

On Wednesday our teachers organized a daytrip to Helsinki, and it was definitely good timing!
So nice with a small break and to get away from all the projects for a while.

We started the day with own time to do whatever we wanted.
I chose to stroll around the city by myself.
I had planned a couple of visits to different stores to get material for some upcoming products!
I also had time for a quick visit to
Granit, which is a MUST every time I visit Helsinki or Stockholm!

Later on we all met up at Päivälehden Museo to check out their typography exhibition.
There we got to see how magazines were printed in the old days, and it was actually quite interesting!

qandvictoria043

qandvictoria044

qandvictoria045

Efter det gick vi vidare till Design Forum och till en utställning av Aalto Universitets grafisk design studeranden.
Det är så fantastiskt att se allt vad man kan göra med grafisk design!

After that we went to Design Forum to a exhibition by Aalto Universitys’ graphic design students.
It’s so incredible to see all what you can do with graphic design!

qandvictoria046

qandvictoria047

..och sedan avslutade vi dagen med ett besök till Designmuseet där vi fick ta en titt på en utställning av
klassiska designföremål på övre våningen och en R-collection utställning på nedre våningen.

..and then we ended the day with a visit to the Designmuseum where we got to take a look at
the exhibition of classic designproducts on the top floor and a R-collection exhibition downstairs.

qandvictoria048

qandvictoria049

qandvictoria050

qandvictoria051

qandvictoria052

SSKKY Photoshoot

Denna vecka har det regnat i princip varje dag förutom i tisdags,
och tur var väl det eftersom vi hade inplanerat en fotografering utomhus just då!
Tyvärr får vi inte publicera våra bilder ännu, eftersom de eventuellt
kommer att dyka upp på SSKKY:s hemsida i ett senare skede.
Men här bjuder jag på tre bilder från vår fotografering när vi ännu testade inställningarna.

This week it’s been raining pretty much every day besides Tuesday,
and how lucky is that since we had a outside photoshoot planned for just that day!
Unfortunately we can’t publish any of our photos yet,
since they might end up on SSKKY’s homepage later on.
But here I’ll atleast show you three pictures from our photoshoot while we were testing the settings.

qanddesign937

qanddesign938

qanddesign936
Bilder från Reijas och Noras kameror.

\V

Visualisti Päivä Poster

Idag har det varit inträdesprov till visualist linjen i skolan och
vi elever har fått agera övervakare och som en hjälpande hand.
Under tiden har vi också fortsatt att jobba med våra projekt och
saker och ting börjar sakta men säkert falla på plats.

Ni minns kanske inlägget där jag visade några logo förslag till Visualisti Päivä eventet som vi ordnar i höst?
För ungefär två veckor sedan röstade vi fram fem stycken logon av totalt ca. 22 stycken förslag,
och i min grupp blev det min logo som gick vidare till top 5 (en logo per grupp röstades fram).
Idag har vi vidareutvecklat den visuella identiteten för evenemanget
(planscher, Facebook reklam, inbjudningar, t-tröjor etc.).
Jag tänkte passa på att visa en idé för planschen som vi håller på att fila vidare på,
så till vänster ser ni min logo och bilden till höger visar grundidén för planschen.
OBS! I detta exempel har jag använt en bild av Marimekkos ”Hetkiä” mönster,
det är inget som vi kommer att använda i vår slutgiltiga produkt!

Today they have had entrance examinations for visual merchandising in school, and we have been supervising it.
During that time we’ve also continued working with our projects and things are finally starting to fall into place.

You might remember the post I showed you a while ago that contained my logo ideas for the Visualisti Päivä event this autumn?
Two weeks ago we voted five logos forward from a total of 22 proposals,
and in my group my logo was voted forward to top 5 (one logo per team was chosen).
Today we have further developed the visual identity for the event (posters, Facebook ads, invitations, t-shirts etc.).
I was thinking to show you an idea for the poster that our group is trying to develop further,
so to the left you can see my logo and the picture to the right shows the basic idea for the poster.
OBS! In this example I have used a picture of Marimekko’s ”Hetkiä” pattern,
we won’t use that picture in our final product!

qanddesign935b

\V