COLOR OBSTACLE RUSH TURKU

Foton av Eino Nurmisto.
Photos by Eino Nurmisto.

qandvictoria1384
qandvictoria1385

Förra veckans lördag hade jag blivit inbjuden till Color Obstacle Rush som ordnades här i Åbo. Jag tycker ju egentligen inte om att springa, men jag brukar gilla hinder och att ta mig an utmaningar som jag annars inte är van vid. Fördelen med det här evenemanget är att själva idén inte är att man skall springa snabbt, utan istället att man skall ha roligt och att man skall ta sig igenom banan med barnasinnet i behåll.

Om evenemanget

Innan jag själv hade fått testa på det här evenemanget hade jag många gånger förundrat mig över vad det egentligen går ut på. Bilderna brukar oftast vara av glada träningsklädda människor fulltäckta med färg – och hur går de här två ihop egentligen?! Här i Åbo hade de mätt ut en sträcka på ungefär fem kilometer strax invid Impivaara simhall. Under de här fem kilometrarna fanns femton olika hinder som man själv fick välja om man ville ta sig igenom eller inte. Hindren var allt från hoppbollar och rutschkanor till olika typer av klätterhinder. Första hindret tyckte jag själv var det svåraste att ta sig igenom, vilket fick mig redan från start att fasa inför vad som komma skulle. Tack och lov så sjönk svårighetsgraden ju närmare man kom målet. Jag gillade också att de hade delat upp hindren, så att de enbart vid vissa hinder kastade färgpulver och/eller vatten. När man väl kom i mål så gratulerades man med medalj och en påse färgpulver.

qandvictoria1386

qandvictoria1387

Före och efter evenemanget

Man ombeds att vara på plats 45-60 minuter innan ens egen start (i år hade de fyra starter här i Åbo, en start per halvtimme) så att man hinner delta i uppvärmningen och förberedelserna. Efter uppvärmningen ställer man sig klar för start och springer sen iväg i egen takt. Vi tre bloggare som var på plats hade bråttom hem efteråt, så när vi väl kom i mål så använde vi våra färgpåsar nästan genast. Men bilderna som jag har sett från när deltagarna kastar färgerna i luften är ju verkligen otroligt häftiga! Efteråt kan man stanna kvar på området och umgås tills evenemangets slut. I priset ingår även inträde till efterfesten, som detta år hölls vid Börs här i Åbo.

Färgpulvret

Jag hade förberett mig väl inför evenemanget och hade rustat upp med både bandana, solglasögon och de sämsta kläderna jag kunde hitta. Eftersom jag har blont hår oroade jag mig lite för att färgerna skulle fastna i håret, men så här i efterhand var nog det det minsta problemet. Hittills har alla färger gått bort i tvätten, men skorna som jag hade på mig var det som tog mest stryk. Färgerna gick bort relativt bra, men eftersom man skulle skölja med kallt vatten står skorna ännu en vecka senare fuktiga ute på balkongen. Vi har ju varken torktumlare eller torkskåp, så de kämpar ännu med att lufttorka.

qandvictoria1388

qandvictoria1389

Mina tankar om evenemanget

För att vara helt ärlig, så var jag lite skeptisk om jag skulle gilla det här evenemanget eller inte. Man kan jämföra det med känslan man har inför en gulisintagning (ett evenemang som ordnas för första årets studerande på högskolenivå/yrkeshögskolenivå) – man vet att man kommer att behöva ta sig igenom olika hinder och man vet att man på ett eller annat sätt kommer att “straffas” längs vägen (i det här fallet med färgpulver och vatten). Men liksom efter varje gulisintagning, så var också detta ett evenemang som lämnade en positiv känsla efter att man hade tagit sig igenom banan! Hindren är enkla att ta sig igenom, färgpulvret undviker de att kasta i ansiktet på deltagarna och den huvudsakliga idén är ju faktiskt bara att ha roligt. Det viktigaste att komma ihåg är att ta fram barnasinnet inom sig, på så vis kan vem som helst få ett lyckat evenemang! Om ni blev intresserade av att läsa mera om Color Obstacle Rush, och om ni själva skulle vilja delta nästa år, så hittar ni mera info här www.variestejuoksu.com!

qandvictoria1390

qandvictoria1391

Last week’s Saturday, I had been invited to participate in Color Obstacle Rush here in Turku. I don’t really enjoy running, but I usually like going through obstacles and to challenge myself with things that I’m normally not familiar with. The benefit of this event is, that the idea is not really to be a fast runner, but instead to have fun and to get through the track with a childlike mind.

About the event

Before I got to try this event myself, I had many times been wondering about what it really is about. In the pictures you usually see happy people dressed in workout clothes and full of colored powder – and how does these two really go together?! Here in Turku, they had marked out a five kilometer long track right next to Impivaara swimming bath. Along these five kilometers, there was fifteen different obstacles, which you could choose youself if you wanted to go through or not. The obstacles were everything from bouncing balls and slides to different kinds of climbing obstacles. The first obstacle was, in my opinion, the most difficult one, which made me already from start to fear what was about to come. But luckily, the difficulty level got easier the closer you got to the finish line. I also liked that they had divided the obstacles, so they threw colored powder and/or water in just a few of them. Once you arrived to the finish line, they gratulated you with a medal and a bag of colored powder.

qandvictoria1392

qandvictoria1393

Before and after the event

You’re asked to arrive to the area about 45-60 minutes before your own start (this year, they had four starts here in Turku, one every half hour), so you would have time to take part of the warm-up and the preparations. After the warm-up, you get ready for start and then you run off in your own pace. We (three bloggers) were in a bit of a rush to get back home after the event, so once we came to the finish line, we used our bags of colored powder right away. But the pictures I’ve seen from when all participants throw the powder up in the air, are really cool! Afterwards you can stay at the event area and hang out until closing time. Entrance to the event’s afterparty, which this year was at Börs in Turku, is also included in the price.

The colored powder

I had prepared well for the event, and I was wearing both bandana, sunglasses and the worst clothing I could find. Since I have blond hair, I was a bit worried that the color would get stuck in my hair, but now afterwards I realize that was not a problem. This far all the color has come off in wash, but my shoes are definitely the ones which got most damage to them. The color did come off realtively easy, but since you were supposed to flush the powder off with cold water, they are still moist a week after the event. We don’t have either a dryer or a drying cabinet, so they are still trying to air-dry.

qandvictoria1395

qandvictoria1394

My thoughts about the event

To be completely honest, I was a bit sceptical if I would like this event or not. You can compare it to the feeling you have before the freshmen pranks (an event which is organized for freshmen in uni/college in Finland) – you know you’ll have to go through obstacles and you know that you will be “punished” along the way (in this case with colored powder and water). But the same as for every freshmen prank, you’re left with a positive feeling afterwards. The obstacles are fairly easy, they avoid throwing the powder in the face of the participants and the main idea is still just to have fun. It’s most important to remember to have a childlike mind – that way anyone will have a successful event! If you became interested in reading more about Color Obstacle Rush, and in case you would like to participate yourself next year, you find more info from here www.variestejuoksu.com!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

THREE WEEKS UNTIL TAKE OFF

qandvictoria1383

Om exakt tre veckor, vid den här tiden, kommer vi vara på väg till Las Vegas. TRE VECKOR! Sommaren har gått i en rasande fart och jag har lite svårt att förstå vart tiden har flugit iväg. Mycket har vi i alla fall hunnit med, och det har varit en alldeles ljuvlig sommar. Just nu letar vi boenden för så gott som hela resan, åtminstone känns det så eftersom vi bara har fixat 4 av 15 platser hittills. Men det borde lösa sig, vi har ju även tidigare rest utan att boka i förväg! I vilket fall som helst, så börjar det bli riktigt spännande nu – skönt att kunna räkna ner till semestern när alla andra börjar komma tillbaka från sina lediga veckor.

In exactly three weeks, at this time, we will be on our way to Las Vegas. THREE WEEKS! Summer has gone by so fast, and I have troubles understanding where all the time has gone. We have at least done a lot, and it’s been a really wonderful summer. At the moment, we’re looking for places to stay for almost the whole trip. At least that’s how it feels, since we have only taken care of 4 out of 15 places this far. But everything should turn out great, we have still traveled before also without booking in advance! Anyway, it’s starting to be really exciting now – it feels great to be able to count down to vacation when everyone else is returning from their weeks off.

4 THINGS TO KNOW ABOUT POKÉMON GO

qandvictoria1381

Pokémon Go är ett hett ämne just nu – endera hatar man det eller så älskar man det. Jag kan ärligt säga att ända sedan jag första gången hörde om spelet så har jag gått och väntat på lanseringen här i Finland. Jag har alltid tyckt att det här är en genial idé och jag skäms inte ett dugg att jag hör till dem som gått med i denna virtuella värld. På senaste tid har jag hört många som verkar ha en negativ uppfattning om spelet, fastän de själva aldrig ens har öppnat upp appen och testat. Därför tänkte jag nu ta upp några vanliga påståenden i hopp om att ta död på den värsta kritiken om spelet.

1. Pokémon Go -spelare är ouppmärksamma och skapar kaos

Nja, så enkelt är det nog inte – det här beror ju helt på personen som spelar spelet. Media har hittills tagit upp några fall där spelare har sprungit ut på vägar och skapat trafikkaos. Viktigt att komma ihåg är att det här är endast några fåtal extremfall som självklart har uppmärksammats av media. De flesta har nog sist och slutligen så pass mycket förstånd att de klarar av att hålla sig ifrån händelser som dessa. Och ärligt talat, “vanliga” sociala medier har precis samma inverkan på människors ouppmärksamhet. Med över 50 miljoner nedladdningar så är de här några få uppmärksammade händelserna som en fis i rymden.

2. Pokémon Go -spelare bryter lagar och inkräktar på privata områden

Samma sak gäller här – det beror ju så mycket på spelaren i fråga. Använder man sunt bondförnuft så vet man nog själv var gränsen går och var det är ok att leta efter Pokémons. Bara för att media har valt att ta upp några fall där Pokémon-spelare har knackat på okända personers dörrar för att de sett en sällsynt Pokémon inne i någons hus, så betyder det inte att det är något de flesta skulle göra.

3. Pokémon Go -SPELET är osocialt och bortkastad tid

Det här påståendet tycker jag själv är ganska absurt. Jag har oftast hört unga vuxna (oftast kvinnor) som tycker att Pokémon Go är osocialt och slöseri med tid. Då undrar jag varför Facebook, Instagram, Snapchat och bloggar är så mycket bättre att slösa sin tid på? Är det inte dags att insé att alla har vi olika intressen och gillar olika saker? Personligen tycker jag att Pokémon Go har potential till att bli mycket mera socialt än alla andra sociala medier tillsammans. Pokémon Go för samman personer med samma intresse – man kan spela tillsammans med andra samtidigt som man träffar mängder med nya människor kring Lure Module PokéStop:en. Genialt!

4. Pokémon Go -spelare stirrar bara ner i skärmen och går miste om omgivningen

“Geocaching tar oss till nya platser men med Pokémon Go stirrar man bara i skärmen”. Eftersom jag själv är aktiv både inom Geocaching och Pokémon Go, så kan jag säga att de här två spelen är lika som bär. Fördelen med Pokémon Go är att telefonen vibrerar varje gång man hittar en Pokémon, medan man i Geocaching stirrar sig blind på vart pilen pekar. För egen del så stirrar jag nästan mera i skärmen när jag använder Geocaching än när jag spelar Pokémon Go! I båda spelen har man dessutom möjligheten att välja emellan att strosa runt i centrum eller att gå ut till lite mera speciella platser – ingendera av spelen är begränsade till endast en punkt.

De här är de vanligaste påståendena som jag har stött på den senaste tiden. Spelet är inte perfekt, visst finns det en del saker som jag själv skulle ändra på, bland annat för att göra det säkrare även för de yngre användarna. Till er som hittills inte har testat Pokémon Go: testa! Ni KAN ju faktiskt hitta en ny hobby tillsammans med miljontals andra användare. Till er som redan spelar Pokémon Go: använd sunt förnuft och gör inget som ni annars inte skulle göra, se er omkring och ha framför allt roligt!

qandvictoria1382

Pokémon Go is a hot topic right now – either you hate it or you love it. I can honestly say, that ever since I heard about the game for the first time, I have been waiting for it to launch here in Finland. I have always thought that this is a genius idea, and I’m not even slightest ashamed that I’m one of them who has joined this virtual world. Lately I’ve heard many people that seem to have a negative opinion about the game, even though they have never even opened the app and tried it themselves. This is why I want to write down and answer to a few common statements, hoping that this will finish off some of the worst criticism for the game.

1. Pokémon Go gamers are inadvertent and creates chaos

Ehm, it’s not really that simple – this depends on the person who’s playing. This far, media has brought up a few cases, where gamers have run out on the street and created traffic chaos. Important to remember is, that these are only a few extreme cases which media has chosen to bring attention to. I would still say that people are, in most cases, sane-minded enough to stay away from cases like these. And honestly, “regular” social media has the exact same affect on peoples inadvertence. With over 50 miljon downloads, these few extreme cases are close to nonexistent.

2. Pokémon Go gamers break laws and trespass on private properties

Same thing here – this depends on the person who’s playing. If you use common sence, you know where the line is drawn for what is ok and not. Just because media has chosen to bring attention to a few cases, where Pokémon gamers have knocked on strangers’ doors for a rare Pokémon, doesn’t mean it’s something that most people would do.

3. The Pokémon Go game is unsocial and a waste of time

This statement is, in my opinion, quite absurd. This is something I have heard from mainly young adults (often women). Every time I wonder, what makes Facebook, Instagram, Snapchat and blogs so much better to waste your time on? Isn’t it time to realise that we all have different interests and that we like different things? Personally, I think that Pokémon Go has the potential to be more social than all other social media channels combined. Pokémon Go gathers people with the same interest – you can play together with others at the same time as you meet a lot of new people around the Lure Module PokéStops. Genius!

4. Pokémon Go gamers only stare at their phone and miss out on the surroundings

“Geocaching takes you to new places, while playing Pokémon Go you just stare at your phone”. Since I’m an active Geocacher and Pokémon Go player, I can tell you that these games are as like as two peas. The benefit of Pokémon Go is, that the phone vibrates every time you find a Pokémon, while Geocaching you just stare at the pointer. I would say that I stare at my phone a lot more while playing Geocaching than when I play Pokémon Go! And in both games you can choose yourself if you want to walk around in central or if you want to go out to a bit more special places – none of the games are limited to one area.

These are the most common statements that I have heard lately. The game isn’t perfect – there are a few things that I would change myself to make it more safe also for the younger users. To you who haven’t yet tried Pokémon Go: try it! You MIGHT just find a new hobby together with millions of other users. To you who already play Pokémon Go: use common sense and don’t do anything that you normally wouldn’t do, look around and have fun!

KONSTENS NATT I NÅDENDAL

qandvictoria1374

Det är ganska vanligt att det blir lite tystare i bloggvärlden under sommarmånaderna, men här i Åbo-trakterna kan det ändå nu som då droppa in någon inbjudan till ett roligt evenemang. För ungefär två veckor sedan hade jag fått en inbjudan till Jukka Rintalas utställning Kultainen Viiva som hålls i gamla rådhuset i Nådendal. Allt som har med design att göra intresserar ju mig, och då tillställningen dessutom hölls i ljuvliga Nådendal så fanns det ingen orsak att tacka nej!

Birgitan Yö – Konstens natt i Nådendal

Genast efter jobbet bytte jag bara kläder och styrde kosan vidare västerut – vädret var alldeles perfekt med solsken och temperaturer kring 25 grader. Jag kom i god tid till Nådendal, och som tur hittade jag en ledig parkeringsplats nästan genast jag kom in till centrum. Samma kväll ordnades det nämligen Birgitan yö, Nådendals egna konstens natt, och med tanke på vädret skulle det nog bli många besökare till denna stad på mindre än 20 000 invånare.

qandvictoria1375

qandvictoria1376

Jukka Rintala

Jukka Rintala är en industriell formgivare med inriktning på mode och inredning. Hans produkter består bland annat av kläder och accessoarer (såsom scarfar och slipsar) samt tavlor och inredningstextilier. Rintala har fått en hel del olika utmärkelser, såsom Kultainen Vaatepuu Prize of Honor 2012, Elle Style Award Fashion Prize 2012, Pro Finlandia medaljen år 2006 och Savonlinna medaljen år 2008.

Kultainen Viiva -utställningen

Det var riktigt trevligt att gå på en utställning där skaparen bakom produkterna fanns på plats. Under tiden vi blev guidade runt så berättade han mera ingående om produkterna och skaparprocessen, vilket gjorde upplevelsen ännu mera värdefull. Om du själv är intresserad av att se utställningen så har du möjlighet ännu under den här veckan. Utställningen hålls som sagt vid gamla rådhuset i Nådendal och den är öppen varje dag mellan klockan 11 och 18. Mera info om utställningen hittar ni här.

qandvictoria1377

It’s quite common that the blog world slows down a bit during the summer months, but still there has dropped in a few invites for events around Turku. About two weeks ago I had received an invite to Jukka Rintalas exhibition Kultainen Viiva, which is held at Vanha Raatihuone in Naantali. I’m interested in anything that has to do with design, and when the event would be held in lovely Naantali, there was no reason for me to say no!

Birgitan Yö – Night of the Arts in Naantali

After work I just changed my clothes and then headed towards west – the weather was so perfect, sun was shining and the temperature was around 25 degrees. I came to Naantali on time, and luckily I found a free parking spot almost right when I arrived in central. During the same evening, they were organizing something called Birgitan yö in Naantali, which is Naantalis own Night of the Arts. So thanks to the perfect summer weather, I was guessing that a lot of people would come to visit Naantali, which normally has only 20 000 inhabitants.

qandvictoria1378

Jukka Rintala

Jukka Rintala is an industrial designer within fashion and interior design. His product line consists of clothes and accessories (for example scarves and ties), plus paintings and interior textiles. Rintala has received a lot of different awards, such as Kultainen Vaatepuu Prize of Honor 2012, Elle Style Award Fashion Prize 2012, Pro Finlandia medal 2006 and Savonlinna medal 2008.

The Kultainen Viiva Exhibition

It was really nice to go to an exhibition where the creator himself was attending and showing you around. While he was guiding us through he also told us more detailes about his products and the process when he created them. If you happen to be interested in seeing the exhibition, you still have the opportunity to do so during this week. The exhibition is held at Vanha Raatihuone in Naantali, and it’s open every day from 11 until 18. Here you can find more info about the exhibition.

qandvictoria1379

BIRTHDAY IN TALLINN

Jag vet inte om det har med åldern att göra, men de senaste åren har jag velat åka bort när jag fyller år. Istället för att fira med buller och bång, så ser jag hellre till att spendera tiden på något som jag själv verkligen vill göra.

I år bestämde vi oss för att boka in en weekend resa till Tallinn, och oj så skönt det var att komma bort från alla måsten en stund. Vi hade också sån otrolig tur med vädret då de hade lovat regn till lördagen och vi fick strålande solsken och 30 grader varmt istället! På söndag hade vi lite tur i oturen då vi gick på en snabbvisit till Super Alko strax innan båten skulle avgå. Hela vägen dit sken solen, men när vi kom ut tillbaka störtade regnet ner! Oskojat, fem sekunder ute och man var genomblöt! Vi väntade i fem minuter i hopp om att det skulle lugna ner sig lite, men för att inte missa incheckningen så kunde vi inte vänta hur länge som helst. Just i den sekunden som vi var på väg att bege oss ut i ösregnet kommer en taxi och släpper av några andra precis utanför Super Alko. Snabbt som blixten nappar vi tag i taxin som kör oss de några 100 metrarna till hamnen – de bästa fem eurona jag någonsin har spenderat på taxi!! I övrigt en jättekul helg och Tallinn är alltid lika vackert och fridfullt.

qandvictoria1373

I don’t know if it’s because of me getting older, but these last few years I have felt like going away on my birthday. Instead of celebrating and organizing a party, I have rather planned something that I really want to do myself.

This year we decided to book a weekend trip to Tallinn, and it was sooo nice to get away from everything for a while. We were also so lucky with the weather, since it was supposed to rain on Saturday but we got bright sunshine and 30 degrees warm instead! On Sunday we were kind of lucky when we went for a quick stop at Super Alko right before going back to the boat. The sun was shining all the way there, but when we were going back outside the rain was pouring down! I’m not kidding, five seconds outside and you were pouring wet! We waited for five minutes, hoping that the rain would calm down. We couldn’t wait too long, otherwise we would have missed the check-in. In the very same second as we were about to leave, a taxi pulled up on the parking lot, letting some other people off outside Super Alko. Quickly we went to ask the driver if he could drop us off at the harbour a few 100 meters away – the best five euros I have ever spent on a taxi!! Over all a really great weekend, and Tallinn is always as beautiful and peaceful.