TREE STUMP REMOVAL

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

Det blev ju några reseinlägg här emellan, men nu tänkte jag gå tillbaka till september och veckan innan vår resa till Frankrike! Vi hade ju en hel del projekt där innan vi reste iväg eftersom vi precis hade fått nycklarna till vår nya radhuslägenhet. Vi flyttade sista veckan i augusti och gjorde slutstädningen i vår gamla lägenhet första helgen i september. Efter det så levde vi i ett flyttkaos en tid, eftersom största delen av vår lediga tid spenderade vi på bakgården eller i butiker där de sålde trädgårdsprodukter. Vi hade nämligen ett stort projekt framför oss; att gräva bort trästubben som fanns mitt på bakgården och att byta ut alla buskar som fanns runt vår gård.

Olika sätt för borttagning av trädstubbar

Vi hade läst på en del innan vi började på med det här projektet och tydligen så finns det olika sätt att få bort en trädstubbe. Är de tillräckligt små så kan man klara av att gräva för hand, men vår stubbe mätte 40 cm i diameter och skulle därför behöva tas bort med hjälp av andra hjälpmedel. Först tänkte vi hyra en stubbfräs för att fräsa bort ytan och lämna rotsystemet kvar i marken. Men vi gillar projekt och tackade därför ja när en bekant erbjöd sig att gräva bort hela stubben med grävmaskin! Oftast är det ju inte heller trädstubben i sig som är problemet, utan rötterna som finns under marken. Rotsystemets utformning varierar hos olika trädslag – vissa har djupa pålrötter (till exempel tall och ek) och andra har ett mera utbrett rotsystem (till exempel gran). Vår gamla lönn så läste jag att borde ha ett brett rotsystem, vilket i det här fallet var mycket bättre än ett djupt rotsystem.

Förberedelser inför borttagningen

Innan vi påbörjade grävandet så tog vår bekant sig en titt på trästubben för att kunna få en bättre idé om hur svårt det skulle vara att få bort den och hur det skulle vara lättast att gå till väga. Vi behövde bland annat fundera över var vi skulle placera grävmaskinen och hur den skulle ta sig in på vår gård. Det här var ju aningen lättare då vi sist och slutligen beslöt oss för att byta ut buskarna, för då hade den full tillgång till vänster om gårdsplanen (vi bor i en ändlägenhet). Innan själva grävdagen så förberedde vi projektet med att plocka bort stenplattorna och att gräva bort halva blombänken som fanns i änden av vår gård (vi ville flytta det lilla trädet längre in mot gården, så blombänken behövde förminskas). Strax innan vi satte igång att gräva så klippte vi också av buskarna så att ungefär 10 cm lämnade kvar – sedan var det fritt fram för grävmaskinen att börja på.

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

Hur vi grävde bort vår trädstubb

Till att börja med så grävde vi bort buskarna runtom gården och efter det så var det dags för trädstubben. Vi började med att gräva bort all extra jord som fanns runtom trädstubben, och det var väl här som vi alla började inse hur jäkligt stort rotsystem trädet hade. Eftersom grävmaskinen var av en modell mindre så klarade den inte av att bryta av rötterna och bara lyfta bort stubben från marken, utan vi behövde komma in under själva rotsystemet för att ens få ett bra tag om stubben. Här grävde vi alla som tokar och all extra hjälp var så behövlig! Varje gång som grävmaskinen fick tag om rötterna så hjälpte vi till med att fylla på med extra jord under själva stubben. På det här sättet så fick vi den högre upp för varje gång som den rörde på sig. Lyckan sen när den sen sist och slutligen slets bort från sin grop var total! Lyckan höll dock inte i sig särskilt länge eftersom vi märkte att den lilla grävmaskinen inte klarade av att dra bort trädstubben från gårdsplanen – biten var nämligen tyngre än grävmaskinens maximala lyftkapacitet. Så, vi svängde helt enkelt på smeten och försökte få bort så mycket extra jord som möjligt, och till slut så fick vi det att fungera. Kvar lämnade ett hål på 3 meter i diameter – det var alltså ingen liten klimp som vi precis hade grävt bort!

Slutfinishen

Efter att vi hade fått bort trädstubben så plockade vi bort alla små rötter (och andra föremål) som hade lämnat kvar efter grävandet och sen fyllde vi slutligen hålet samt alla fåror, där de gamla buskarna hade stått, med ny jord. Förvånansvärt mycket jord gick åt, men turligt nog så hade vi beställt precis så mycket som vi behövde! Eftersom grävandet tog så pass länge så beslöt vi oss för att skjuta upp planterandet av de nya buskarna tills nästa dag – det kunde jag och T gott fixa på egen hand. Hela projektet tog oss ungefär 7-8 timmar (med några pauser inräknade), och till vår hjälp hade vi en liten grävmaskin samt tre personer som grävde för hand. Fastän ett sådant här projekt kan kännas omöjligt att göra på egen hand så tyckte jag faktiskt att det var ganska roligt i slutändan. Nu är vi alla en erfarenhet rikare och nästa gång vet vi bättre vad vi har att vänta oss!

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

I’ve published a few travel blogposts since last time, but now I was thinking to go back to September and the week before our trip to France! We had quite a few projects before our trip, since we had just got the keys to our new row house apartment. We moved during the last week of August and we did the final cleaning of our old apartment the first weekend of September. After that we lived in chaos for a while, since we spent most of our free time out on the back yard and in stores that sells garden supplies. We had a big project coming up; to dig away the tree stump in the middle of the back yard and to change the hedges around our yard.

Different tree stump removal techniques

We had done quite much research before we started this project, and apparently there are many ways of removing a tree stump. If they are small enough, you should be fine with removing them by hand, but our tree stump measured 40 cm in diameter and would therefore need to be removed with some kind of assistance. First we were planning to rent a stump cutter to mill the surface away and leave the roots in the ground. But we like projects and gladly accepted when an acquaintance offered to dig the stump away with a digging machine! Usually it’s not the stump itself that is the problem, but the roots that are under the ground. The shape of the root system varies depending on which tree species it is – some has deep roots (for example pine and oak) and some has a wider root system (for example fir tree). I red that our old maple tree should have a wide root system, which in this case was better than a deep one.

Preparations for the removal

Before we started the digging, the acquaintance of ours had a look at the stump to get a better idea of how difficult it would be to remove it and what way would be the easiest. We also needed to plan where to place the digging machine and how it would get in to our back yard. This was quite much easier once we decided to change the hedges, that way it had full access from the left side of our yard (we live in the end apartment). Before the actual digging day, we prepared the project with removing the stone slabs and removing half of the flower bench in the end of our yard (we wanted to move the small tree more to the middle, so the flower bench had to be made smaller). Right before we started digging, we also cut the hedge to about 10 cm – after that we were ready to go.

How to remove a tree stump. | qandvictoria.wordpress.com

How we removed our tree stump

First we dug away the hedge around the yard and after that it was time for the tree stump. We started off with digging away all the extra ground around the tree stump, and I think this is when we started realizing how big the tree’s root system actually was. Since the digging machine was size small, it was not able to break the roots and just lift the stump off from the ground, but we had to get in under the root system to even be able to get a good grip around the stump. We were all digging like crazy people and all extra help was so needed! Every time the digging machine got a grip around the roots, we helpt with adding extra ground under the stump. That way we were able to get it higher and higher up each time it moved. We were so happy when the stump finally got ripped away from the hole! But, it didn’t last for long, since we noticed that the small digging machine wasn’t able to pull the stump away from the yard – the piece was heavier than the maximum lifting capacity of the digging machine. So, we turned it over and tried to get rid of as much extra ground as possible, and finally we got it to work. A hole of 3 meter in diameter was left in the ground – so it was not a small lump that we had just dug away!

The finale

After the tree stump was removed, we picked all the small roots (and other items) that were left from the digging and then we finally filled the hole and all the furrows (where the old hedge had been) with new ground. We used surprisingly much fresh ground, but luckily enough we had ordered the exact amount we needed! Since the digging took so long, we decided to postpone the planting of the new hedges until the next day – I and T could take care of that ourselves. The whole project took us about 7-8 hours (a few breakes included), and we had one small digging machine and three people that dug by hand as help. Even if a project lke this might feel impossible to do by yourself, it was actually quite fun to do. Now we have all gained a new experience and next time we know a bit better what to expect!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

DESIGN MARKETS IN HELSINKI

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Igår bilade jag och T österut för att spendera en heldag i Helsingfors. Igår skrev jag på Instagram att jag ofta brukar tänka för mig själv att jag borde besöka Helsingfors oftare än jag gör, men när jag väl är där så står jag inte ut med folkmassorna och alla människor som alltid verkar ha bråttom någonstans. Det kan ju hända att det den här gången har att göra med julen som närmar sig, men jag vet inte… Ett liv i Helsingfors känns på något sätt så hektiskt? Någon annan som får den känslan när man är där?

Ornamo designjulmarknad

Största orsaken till att vi var i Helsingfors var Ornamo designjulmarknad. Jag hör själv till facket Ornamo och varje gång de har ordnat designmarknader har jag på någon konstig vänster aldrig tagit mig dit, men i år bestämde jag mig för att det var dags. I år deltog 250 försäljare och där fanns verkligen något för alla. Marknaden hålls i Kabelfabriken i Helsingfors och när man väl började på så kändes det som om det bara fortsatte och fortsatte. Där fanns en del märken som var, för mig, kända sedan tidigare, men största delen var nog nya för mig. I Åbo så har det börjat kännas som att det är samma försäljare som ställer ut år efter år, så därför var det riktigt kul att besöka en marknad i Helsingfors istället för att se något nytt! Ornamo designjulmarknad är öppen ännu idag, så ifall ni råkar befinna er i Helsingfors så hinner ni ännu fynda vackra designprylar fram till klockan fem!

TRE Christmas Market och Xmas Garage

Jag hade också två andra affärer på min must-visit lista i Helsingfors, och det var TRE Christmas Market och Xmas Garage. Båda är pop-up affärer som håller öppet ända fram till 23 december och här fanns sååå otroligt mycket fint att titta på! TRE Christmas Market hade i stort sätt samma utbud som på Ornamo designjulmarknaden, men konceptet var lite annorlunda. Det var som att gå in i en vanlig affär där alla märken hade sitt eget bord och alla produkter betalar man sen vid kassan. Borden hade alltså inga egna försäljare utan man fick plocka med sig alla inköp och betala allt på en gång. Priserna var aningen dyrare här, vilket är förståeligt då affären också behöver få sin andel av försäljningspriset. Xmas Garage fanns några kvarter längre bort och hade som tur helt annat utbud än TRE och Ornamo. Att ha två pop-ups så nära inpå varandra skulle ju inte fungera ifall utbudet varit det samma, så det var kul att se att Xmas Garage hade satsat på sitt eget koncept. Jag skulle säga att där fanns mindre hantverk och mera, så kallade, massproducerade designprodukter. Båda affärerna var absolut värda ett besök och ifall ni ännu funderar på julklappar så kan jag varmt rekommendera ett besök hit – ni lär definitivt hitta något för alla åldrar!

Ornamo designjulmarknad
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 1-3 december 2017; fre 15:00-19:00, lör-sön 10:00-17:00.

TRE Christmas Market
Alexandersgatan 17, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 15 november-5 december; mån–fre 11:00–20:00, lör–sön 11:00–18:00.
7-17 december; mån–sön 11:00–20:00. 18-23 december; mån–sön 11:00–21:00.

Xmas Garage
Alexandersgatan 11, 00180 Helsingfors
Öppethållningstider: 10 november-23 december; mån-fre 10:00-20:00,
lör 10:00-18:00, sön 12:00-17:00.

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Yesterday I and T headed east to spend the day in Helsinki. Yesterday I wrote on Instagram that I often think to myself that I should visit Helsinki more often, but once I’m there I can’t stand the crowds and all the people who always seem to be in rush. It might be that this time it has something to do with Christmas coming up, but I don’t know… A life in Helsinki feels somehow so hectic? Does anyone else get that feeling when you’re there?

Ornamo Design Christmas Market

The main reason why we were going to Helsinki was Ornamo Design Christmas Market. I belong to Ornamo union myself, and everytime they have organized design markets I haven’t participated, but this year I decided that it was time. This year 250 sellers participated in the market and there was really something for everyone. The market is being held in Kaapelitehdas in Helsinki and once you got there it felt like it just kept on going and going. There were many brands that was, for me, familiar from before, but most of them were completely new to me. In Turku it has started to feel like there’s the same sellers year after year, so that’s why it was fun for me to visit a market in Helsinki instead and to see something new! Ornamo Design Christmas Market is open still today, so if you happen to be in Helsinki, you have time to find beautiful design products until five o’clock!

TRE Christmas Market and Xmas Garage

I also had two other shops on my must-visit list in Helsinki, and those were TRE Christmas Market and Xmas Garage. Both are pop-up shops which are open until 23rd of December, and here was sooo much pretty stuff to look at! TRE Christmas Market had pretty much the same selection as Ornamo Design Christmas Market, but the concept was a little bit different. It was like walking in to a regular store where all brands had their own table and then you paid for all the items at the check-out desk. So the tables didn’t have their own sales persons, you just collected everything you wanted and paid for it all at once. The prices were slightly more expensive here, but that is understandable since the store also needed to get their own cut of the price. Xmas Garage was just a few blocks away and lucky enough they had a completely different selection than TRE and Ornamo. To have two pop-up shops that close to eachother wouldn’t work if the selection would be the same, so it was great to see that Xmas Garage had created their own concept. I would say that there were less handicraft and more, so to say, mass produced design products. Both shops were definitely worth a visit and if you’re still thinking about Christmas gifts, I can warmly recommend a visit here – you will definitely find something for all ages!

Ornamo Design Christmas Market
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki

Opening hours: 1-3 December 2017; Fri 15:00-19:00, Sat-Sun 10:00-17:00.

TRE Christmas Market
Aleksanterinkatu 17, 00180 Helsinki

Opening hours: 15 November-5 December; Mon–Fri 11:00–20:00, Sat–Sun 11:00–18:00.
7-17 December; Mon–Sun 11:00–20:00. 18-23 December; Mon–Sun 11:00–21:00.

Xmas Garage
Aleksanterinkatu 11, 00180 Helsinki

Opening hours: 10 November-23 December; Mon-Fri 10:00-20:00,
Sat 10:00-18:00, Sun 12:00-17:00.

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ornamo Design Christmas Market at Kaapelitehdas in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

NICE, FRANCE

Place Masséna in Nice, France. | qandvictoria.wordpress.com

Efter tre nätter i Menton så tog vi bussen tillbaka till Nice där vi skulle spendera de sista tre nätterna innan hemfärd. Vi hade haft tur med vädret i början av vår resa, men när vi anlände till Nice så började molnen hopa sig. Egentligen gjorde det inget, eftersom det finns massor man kan göra där fastän solen inte är framme.

Boende i Nice

Vårt boende i Nice hade vi bokat via hotels.com, men det var helt klart en lägenhet i klass med airbnb. Vi hade stämt möte med ägarens anställd och hon visade oss runt i huset och lägenheten innan vi fick nycklarna. Till vår användning hade vi ett stort vardagsrum med öppet kök, en enskild toalett och ett sovrum med öppen dusch. Som jag tidigare någonsin har nämnt så älskar jag att ha tillgång till ett kök när jag reser, och att inte behöva dela det med andra resenärer så är ju dessutom snäppet bättre! Läget var helt okej, men skulle jag välja boende nu i efterhand så skulle jag nog söka mig närmare området kring Promenade des Anglais. En annan dålig sak som vi hamnade ut för var att vattnet skulle vara avstängt av under en hel dag (från ca klockan 9 till 16), vilket vi fick reda på först i hissen på väg upp till lägenheten. En sådan sak anser jag själv berättigar oss som hyresgäst en billigare hyra för den dagen. Det är ju inte precis kul att behöva vakna x-antal timmar tidigare när man är på semester för att hinna duscha innan vattnet stängs av. Det var verkligen jättesynd och tyvärr något som gjorde att jag inte skulle rekommendera det här boendet åt någon annan. Annars var det verkligen en jättefin lägenhet!

Rundvandring i Nice

Tack vare det mulna vädret så hann vi se och göra massor under våra tre dagar i Nice (massor av extra tid när vi inte spenderade dagarna på stranden)! Under den första dagen gick vi på upptäcktsfärd längsmed hamnen och ut till stranden. Där såg vi bland annat Monument aux Morts, den stora #ILoveNICE-skylten och Promenade des Anglais. Efteråt så tog vi hissen upp till Colline du Château (Castle Hill) varifrån vi fick se den fina utsikten över både hamnen och staden. Det kändes faktiskt som att gå omkring i kisapuisto här i Åbo! Från Castle Hill så promenerade vi ner till gamla sta’n och vidare till Promenade du Paillon och Place Masséna (som ni kan se på första bilden i det här blogginlägget). Ungefär den här samma rutten gick vi även under de andra dagarna, förutom den sista dagen innan flyget då vi istället promenerade längs med shoppinggatan Avenue Jean Médecin. En riktigt skön minisemester hade vi i Franska Rivieran och nu känns det ganska kul att få kryssa av ännu ett resmål från min lista!

View from Castle Hill in Nice, France. | qandvictoria.wordpress.com

Promenade des Anglais in Nice, France. | qandvictoria.wordpress.com

Nice, France. | qandvictoria.wordpress.com

After three nights in Menton, we took the bus back to Nice, where we were going to spend our last three nights before going home. We had been lucky with the weather in the beginning of our trip, but when we arrived to Nice, the clouds started to gather. It didn’t really matter, since there are lots of things to do there even if the sun is not shining.

Accomodation in Nice

We had booked our accomodation in Nice through hotels.com, but it was definitely an airbnb apartment that we were staying at. We had set a meet-up with the owners employee and she showed us around in the house and in the apartment before we got the keys. We had a big livingroom with an open kitchen, a separate toilet and a bedroom with open shower. I have mentioned before that I like having access to a kitchen when I travel, and the fact that we didn’t have to share it with someone else was even better! The situation was ok, but if I would choose accomodation now afterwards, I would try to find something closer to the area around Promenade des Anglais instead. Another bad thing that happened to us was that the water was going to be shut off during a whole day (from 9 am to 4 pm), which we found out in the elevator going up to the apartment. That is a thing that in my opinion entitle us as tenants a cheaper rent for that day. It’s not especially fun to wake up earlier when you’re on vacation, so you have time to shower before the water shuts off. It’s such a pity and unfortunately something that makes me not to recommend this accomodation to anybody else. Otherwise it was a really nice apartment!

Sightseeing in Nice

Thanks to the cloudy weather, we had time to see and do a lot during our three days in Nice (a lot of extra time since we didn’t spend our days on the beach)! During the first day, we went sightseeing along the harbour and all the way to the beach. There we saw Monument aux Morts, the big #ILoveNICE sign and Promenade des Anglais. Afterwards, we took the elevator up to Colline du Château (Castle Hill) from where we got a nice view over the harbour and the city. It actually felt like walking around kisapuisto here in Turku! From Castle Hill we walked down to the old town and continued to Promenade du Paillon and Place Masséna (which you can see in the first picture in this blogpost). We walked this same route during the other days as well, except the final day before our flight, when we instead walked along the shopping street Avenue Jean Médecin. It was a really relaxing mini vacation in the French Riviera, and now it feels quite nice to cross over another destination from my list!

Monument aux Morts in Nice, France. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi