TOM OF FINLAND – THE MUSICAL

Det här inlägget är ett samarbete med Turun Kaupunginteatteri.
This blogpost is a cooperation with Turun Kaupunginteatteri.

Photo Otto-Ville Väätäinen

Vem är Tom of Finland?

Egentligen ser jag inte mig själv som en teatermänniska, men det finns de där några få gångerna som jag känner att jag bara måste se en föreställning. När Turun Kaupunginteatteri meddelade i ett av sina nyhetsbrev att Tom of Finland kommer att ses på teaterscenen i vår så kände jag direkt att jag ville se den. Så, vem är den här Tom of Finland? Touko Laaksonen (8.5.1920–7.11.1991), mest känd som Tom of Finland, var en finsk konstnär känd för sina maskulina homoerotiska teckningar och konstverk. Han hade ett stort inflytande på den homosexuella kulturen på nittonhundratalet. De flesta av er har säkert sett hans verk på både Postis frimärken och Finlaysons lakan och handdukar, så om ni någon gång har undrat varför i hela fridens namn Finlayson har halvnakna läderklädda män på sina produkter så vet ni nu bättre varför.

Musikalen Tom of Finland

Musikalen Tom of Finland handlar alltså om Touko Laaksonens liv och hans väg till Tom of Finland. Historien baserar sig på verkliga händelser och delar av hans liv finns med på olika hörn i berättelsen. Jag brukar föredra att inte läsa hela storyn innan en föreställning, utan förväntar mig istället att teaterföreställningen skall ge mig allt jag behöver veta. Om en film baserar sig på en bok så brukar jag också föredra att se filmen innan jag läser böckerna. Efter att jag hade sett Tom of Finland musikalen kändes det som att jag visste mer om denna Touko Laaksonen, men ändå som att jag bara hade skrapat lite på ytan. Efter förställningen kände jag att jag ville ha mera! Men det blir säkert lätt så när man försöker berätta om en persons liv på bara två timmar. Kanske det är nu som jag borde få den där boken i min hand och läsa resten av storyn? Timingen för den här pjäsen känns, i vilket fall som helst, helt perfekt. Att den dessutom framförs på scenen här i Åbo är ännu mera perfekt!

Ett stort plus var att hela föreställningen textades på engelska. Jag har försökt gå på finska teaterföreställningar tidigare, men emellanåt känns det som att halva innehåller faller bort för att det är ord och uttryck som jag inte förstår. Speciellt musikaler brukar ha en tendens att ändra på talesätt då det mesta av talet behöver ändras till en sammanhängande sångtext. Tack vare textningen kunde jag den här gången följa med i historien utan att känna att jag gick miste om innehållet. Den här musikalen skulle dock göra sig otroooligt bra på engelska, tips till någon som vill ta sig an projektet! ;) Överlag en föreställning som man faktiskt borde se, alla skulle nog dra fördel av att veta mera om denna Touko Laaksonen – istället för att bara förundra sig över hans vulgära konst.

Photo Otto-Ville Väätäinen

Who is Tom of Finland?

I don’t really see myself as a theater person, but there are those few times when I feel like I really need to see a play. When Turun Kaupunginteatteri announced in one of their news letters that Tom of Finland can be seen on the stage this spring, I felt right away that I want to see it. So, who is this Tom of Finland? Touko Laaksonen (8.5.1920–7.11.1991), best known as Tom of Finland, was a Finnish artist known for his masculine homoerotic drawings and art. He had a big influence on late twentieth century gay culture. Most of you have probably seen his art on Postis stamps and on Finlaysons bed sheets and towels, so in case you have ever wondered why on earth Finlayson uses half naked leather dressed men on their products, you now know better why.

Tom of Finland the Musical

The musical Tom of Finland tells about Touko Laaksonens life and his journey into Tom of Finland. The story is based on true events and different parts of his life are included in the story. I usually prefer not to read the whole story before I go see a play, instead I expect that the play will give me all I need to know. If a movie is based on a book, I also prefer to see the movie before I read the book. After I had seen Tom of Finland the musical it did feel like I knew more about this Touko Laaksonen, but still as if I had only scratched the surface. After seeing the play I felt like I wanted more! But that’s probably how it goes when you try to tell about a person’s life in only two hours. Maybe this is the moment when I should get that book and read the rest of the story? The timing for this play is, in any case, absolutely perfect. The fact that it is performed on a stage here in Turku is even more perfect!

A huge plus was that the play was subtitled in English. I have tried to go on Finnish theatre before, but sometimes it feels like I miss out on some of the story because there are words and expressions I don’t understand. Especially musicals have a tendency to change the way of speaking, since most of the conversations need to be changed into coherent song texts. Thanks to the subtitles I was able to follow this story without having to feel like I was missing out on anything. This musical would be sooo good in English, though. Just a hint, in case there’s someone who would be up for the challenge! ;) Overall a play you really should see, anyone would benefit from knowing more about this Touko Laaksonen – instead of just wondering about his vulgar art.

Photo Otto-Ville Väätäinen


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

TIME TO SAY GOODBYE

Strax innan jul fick vi tråkiga besked i familjen, men egentligen var det inget som man kunde oroa sig över i förväg. Just då kunde man inte göra annat än att tro och hoppas att allt skulle ordna sig. Tre månader senare stod vi alla där, framför graven för att ta ett sista farväl. När någon går bort så snabbt så börjar man automatiskt omprioritera och fundera över sitt eget liv. Lever vi det liv som vi själva vill leva? Vad skulle du förändra här och nu? Vi fick i alla fall en sista jul tillsammans och vi hann ses några dagar innan du till slut somnade in. Vila i frid mommo ♥

Before Christmas we received some sad news in my family, but it wasn’t really anything you could worry about in advance. At that point you couldn’t do anything else than believe and hope that everything would turn out fine. Three months later, we all stood there before her grave to say our last goodbyes. When someone passes away this fast, you automatically start to re-prioritize and think about your own life. Do we live the life we want to live? What would you change right here, right now? At least we got to spend one last Christmas together and we also got to see eachother a few days before you passed away. Rest in peace grandma ♥


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

HONOLULU, HAWAII

qandvictoria1467

qandvictoria1468

Drömmen som gick i uppfyllelse

Ännu för fem månader sedan var min högsta dröm att få besöka Hawaii. Det var en sådan dröm som alltid funnits någonstans i bakhuvudet och som jag hela tiden strävade efter att få uppfylla. Dagen när vi landade på Honolulu flygfält och första kvällen när jag satt på Waikiki beach med solnedgången i ryggen och med hula-dansarna framför mig kändes livet komplett.

Boende på Oahu

Efter två veckor på det amerikanska fastlandet så hade vi äntligen kommit till resans huvudmål, Hawaii. När vi höll på att planera vår resa så var det ganska svårt att välja bland de sex olika öarna, som Hawaii består av, men till slut beslöt vi oss för att spendera fyra nätter på Oahu och sex nätter på Big Island. Oahu är den mest befolkade ön och är egentligen mest känd för Honolulu och Waikiki beach. Eftersom vi bara skulle spendera fyra nätter på Oahu så gjorde vi ett medvetet val att inte hyra bil under tiden vi var där. Ön är ändå så pass liten och med lokaltrafiken kommer man sig förvånansvärt långt att man helt enkelt inte behöver någon bil. Kriterierna för när vi letade boende var att det skulle vara billigt, nära till en busshållplats och nära till stranden – därför föll valet på Polynesian Hostel Beach Club. Vi hade egentligen inte så höga förväntningar på hostellet med tanke på priset (ca 25 euro per natt) men vi är ju vana från tidigare att bo billigt och kravlöst – så länge där finns en säng och rinnande vatten är vi relativt nöjda. Jag tänker inte försköna upplevelsen på något sätt för er, för hostellet var helt ärligt bland de sämsta vi någonsin har bott på. Sängarna hade sett sina bättre dagar, fönstren var så gott som obefintliga (endera söndriga eller fixade med silvertejp) och mellan golvspringorna sprang det kackerlackor och andra kryp. Är man däremot där för upplevelse och äventyr så är det här hostellet ett utomordentligt alternativ! Läget är perfekt, där finns gratis boogie boards och snorkelutrustning att låna och all sin mat får man tillaga i ett öppet utomhuskök.

The dream that came true

Still five months ago, my biggest dream was to travel to Hawaii. It was one of those dreams that had always been stuck in the back of my head and which I always strived for to sometime fulfil. The day when we landed on Honolulu airport and the first evening when I sat on Waikiki beach with the sunset behind me and with the hula dancers in front of me, my life felt complete.

Accomodation on Oahu

After two weeks on the American mainland we hade finally arrived to the main goal of the trip, Hawaii. When we were planning our trip it was quite difficult to choose between the six islands, which Hawaii consists of, but finally we decided to spend four nights on Oahu and six nights on Big Island. Oahu is the most populated island and is mainly known for Honolulu and Waikiki beach. Since we were going to spend only four nights on Oahu, we made a conscious decision not to rent a car during our time there. The island is anyway so small and you get surpricingly far with the local traffic, so you don’t really need a car. The criterias for our accomodation was that it needed to be cheap, close to a bus stop and close to the beach – that’s why we chose to stay at Polynesian Hostel Beach Club. We didn’t really have high expectations for the hostel, considering the price (approximately 25 euros per night) but we’re also used with cheap and undemanding accomodation – as long as there is a bed and running water we’re quite satisfied. I’m not going to beautify the experience for you, ’cause the hostel was honestly among the worst ones we’ve ever stayed at. The beds had seen their better days, the windows were nearly non-existing (either broken or fixed with duct tape) and there was cockroaches and other bugs running around on the floor. But, if you happen to be there for the experience and adventure, this hostel is an exceptional alternative! The location is perfect, there’re free boogie boards and snorkling gear to borrow and you get to cook all your food in an open outdoor kitchen.

qandvictoria1475

Lokalbuss från Honolulu flygplats till Waikiki

Vi anlände till Oahu ungefär mitt på dagen efter ett sex timmar långt flyg från San Jose, Kalifornien. Från flygplatsen tog vi lokalbussen (The Bus) in till Waikiki vilket är ett jättesmidigt, och framför allt billigt, alternativ att ta sig runt på Oahu. Det som kan vara bra att veta i förväg är att de inte tillåter större väskor och massor av packning in på bussen. Reser man med enbart ryggsäck så är det inte något problem, men reser man till exempel med en resväska på hjul så kan man bli nekad att stiga på bussen.

Duke’s Waikiki

Vi hade en hel del saker på vår lista för vad vi ville hinna se och göra under våra fyra dagar på Oahu. Första dagen hann vi inte göra mycket annat än att strosa runt på gatorna och försöka förstå att vi faktiskt var på Hawaii – det tog faktiskt en stund för oss att förstå. På kvällen åt vi i alla fall middag på Duke’s Waikiki, vilket sägs vara ett måste när man en gång befinner sig i Waikiki. Duke’s är mest känd för sin Hula Pie, som är macadamianötglass ovanpå en chokladkaksbotten och toppad med chokladsås, vispad grädde och macadamianötter – vi åt bara burgare då på kvällen och skulle komma tillbaka senare för deras Hula Pie. Ack så snopet det känns nu efteråt eftersom jag aldrig blev sugen på efterrätt under tiden vi var där och smakade därför aldrig på denna härlighet!

Taking the bus from Honolulu airport to Waikiki

We arrived in Oahu in the middle of the day after a six hour flight from San Jose, California. We took the local bus (The Bus) from the airport to Waikiki, which is a really easy, and above all cheap, alternative to get around Oahu. One thing that might be good to know in beforehand, is that they do not allow bigger bags and a lot of luggage on the bus. If you travel with only a backpack, it shouldn’t be a problem, but if you travel with a bag on wheels you might be refused on to the bus.

Duke’s Waikiki

We had quite many things on our list of things we wanted to see and do during our four days on Oahu. During the first day we didn’t really have time to do much else than to walk up and down the streets trying to understand that we were in Hawaii – it actually took a while for us to understand. In the evening we at least went for dinner at Duke’s Waikiki, which is said to be a must-visit if you ever go to Waikiki. Duke’s is most known for their Hula Pie, which is macadamia nut ice cream piled high on a chocolate cookie crust and topped with chocolate fudge, whipped cream and more macadamia nuts – we only had burgers and were planning to go back later to try their Hula Pie. Oh how I regret it now afterwards, since I never felt like having dessert while we were there, so I never got to try this delisciousness!

qandvictoria1469

qandvictoria1470

qandvictoria1471

Magic Island

Därpå följande dag hade vi inplanerat ett besök till Magic Island (eller Aina Moana som det egentligen heter) som är en människotillverkad halvö vid den östra änden av Ala Moana Beach Park. Att komma från centrala Waikiki ut till denna halvö var som att komma till paradiset. Här fanns så gott som INGA turister och utsikten från den lilla halvmånsformade lagunen var så otroligt vacker! Magic Island var egentligen planerad som en del av ett hotellkomplex, men när planerna inte gick igenom tog staten tillbaka området och omvandlade det till en allmän park istället. För mig kändes parken som en plats utanför turistområdet (fastän det lär vara väldigt populärt bland turister!) – här kunde man se fiskare vid strandkanten, surfboard yoga ute på vattnet och där var överlag en mera avslappnad känsla än i centrala Waikiki. Så, besök Ala Moana Beach Park om ni någonsin reser till Oahu!

Magic Island

The following day we had planned a visit to Magic Island (or Aina Moana, which is the correct name) which is a man-made peninsula located at the east end of Ala Ala Moana Beach Park. To come from central of Waikiki to this peninsula was like coming to paradise. Here were virtually NO tourists and the view from the small crescent-shaped lagoon was so incredibly beautiful! Magic Island was actually supposed to be part of a resort hotel complex, but when the plans didn’t push through the area was turned over to the state, who converted it into a public park instead. To me, the park felt like a place outside of the tourist area (even though it’s known to be really popular among tourists!) – here you could see fishermen sitting by the waterside, surfboard yoga out on the water and there was overall a more relaxed feeling than in central of Waikiki. So, make sure to visit Ala Moana Beach Park if you ever travel to Oahu!

qandvictoria1472

qandvictoria1474

qandvictoria1477

Gratis hula-show vid Kuhio Beach

Efter att ha spenderat en lång tid vid Ala Moana Beach Park så blev det nästan bråttom att hinna tillbaka till Waikiki i tid. Klockan 6:30 pm hade vi nämligen planerat in en hula-show vid Kuhio Beach Hula Mound. Tre gånger i veckan ordnas en gratis hula-show vid Kuhio Beach där hawaiianska artister presenterar autentisk hawaiiansk musik och dans. Jag verkligen älskar hawaiiansk kultur och tro, och att få ta del av denna show lärde mig verkligen massor om Hawaiis historia. Samma program ordnas varje tisdag, torsdag och lördag från 6:30 pm till 7:30 pm och platsen är Kuhio Beach Hula Mound, nära Kahanamoku Statue. Perfekt för alla som reser med tight budget men som ändå vill uppleva något äkta hawaiianskt!

Free hula show at Kuhio Beach

After spending a long time at Ala Moana Beach Park we were almost in a hurry to make it back to Waikiki in time. At 6:30 pm we had planned to go see a hula show at Kuhio Beach Hula Mound. Three times a week they organize a free hula show at Kuhio Beach where Hawaiian artists present authentic Hawaiian music and dance. I really love Hawaiian culture and belief, and to take part of this show taught me a lot about Hawaiian history. They organize the same program every Tuesday, Thursday and Saturday from 6:30 pm to 7:30 pm and the place is at Kuhio Beach Hula Mound, close to the Kahanamoku Statue. Perfect for everyone who travel with a tight budget, but who anyway want to experience something truly Hawaiian!

qandvictoria1479

Diamond Head

Sista dagen på Oahu så vaknade jag upp med flunsa och kanske till och med feber, men jag ville ju inte spendera dagen på hostellet då vi ändå skulle flyga vidare nästa dag. Så istället bestämde vi oss för att vandra upp till Diamond Head Crater! Diamond Head är en utdöd vulkan täckt med lummig grönska och uppe på toppen har man en fantastisk utsikt över Honolulu. Vi promenerade från vårt hostell till entrén av Diamond Head State Monument (cirka tre kilometer) och började därifrån bestiga denna krater. Vandringen upp till toppen tog ungefär en timme och terrängen kan man väl säga att var måttligt svårt. Underlaget var sten och grus och för att ta sig upp till toppen behöver man ta sig upp för två längre trappor, genom mörka underjordiska tunnlar och genom en gammal militärbunker. På grund av flunsan så kändes vandringen ganska tung, men väl uppe på toppen så var det väl värt besväret – det var så otroligt vackert!

Diamond Head

The last day on Oahu I woke up with a cold and maybe even with fever, but I didn’t want to spend the last day at the hostel, since we were going to continue our trip the next day. So, instead we chose to hike up the Diamond Head Crater! Diamond Head is an extinct volcano covered in lush greenery and from the top you have an incredible view of Honolulu. We walked from our hostel to the entrance of Diamond Head State Monument (about three kilometers) and started to hike the crater from there. The hike up to the top took about an hour and the terrain I would say is moderately challenging. The foundation is stone and coarse sand and to get to the top you have to climb two long sets of stairs, walk through underground tunnels and an old military bunker. Because of my flue, the hike was a bit challenging, but arriving at the top it was well worth the trouble – it was so incredibly beautiful!

qandvictoria1480

qandvictoria1481

Growler USA och Leonard’s Bakery

När vi kom tillbaka från Diamond Head så bytte vi om till simkläder och gick ner till stranden för att spendera resten av dagen där. När solen började gå ner så gick vi tillbaka till hostellet och sen ut på sta’n för att äta vår sista middag på Oahu. Eftersom vi mest hade hållit oss inom Waikiki centrum under vår vistelse på Oahu, så tänkte vi passa på att se något annat under vår sista kväll där. En bit utanför centrum så hittade vi Growler USA – America’s Microbrew Pub, och som ni säkert redan har märkt så passade denna pub oss som hand i handske. Där fanns massor av ölsorter att välja mellan och så beställde vi dessutom in sex stycken minihamburgare (sliders som de kallas) och lite annat snacks som vi delade på. Allt var verkligen ljuvligt gott! Innan vi gick hem så fortsatte vi att promenera bort från centrum i jakt på de väldigt populära Malasadas från Leonard’s Bakery. Malasadas är portugisiska sockermunkar med olika typer av fyllning. Här i Finland så äter vi dem oftast med hallon- eller jordgubbssylt, men Malasadas innehåller oftast någon typ av vanilj- eller chokladkräm. Om jag minns rätt så testade vi på en av deras original med vaniljkräm och en med macadamianötkräm, gudooomligt gott! Vid Leonard’s Bakery är alla Malasadas made to order så de serveras färska och nybakta. Vid det här laget började klockan bli så pass mycket att vi gick tillbaka till hostellet för att packa våra väskor och förbereda oss för att resa vidare till Big Island nästa dag.

Growler USA and Leonard’s Bakery

When we got back from Diamond Head we changed into swimwear and walked down to the beach to spend the rest of the day there. When the sun started to set we went back to the hostel and later out on the town to have our last dinner on Oahu. Since we had mainly walked around Waikiki central during our visit on Oahu, we were thinking to go to another direction for our last night there. A short walk outside the central we found Growler USA – America’s Microbrew Pub, and as you probably already know, this pub fit us perfectly. There was a lot of different types of beers to choose from, and we also ordered six mini hamburgers (a.k.a sliders) and some other snacks to share. Everything was really delicious! Before we continued back, we kept on walking away from central to find the very popular Malasadas from Leonard’s Bakery. Malasadas are Portugese sugar-covered doughnuts (without the hole) with different types of fillings. Here in Finland, you usually eat them with raspberry or strawberry jam, but Malasadas usually contains some type of vanilla or chocolate creme. If I remember right, we tried one of their original with custard and one with macadamia nut creme, sooo jummy! At Leonard’s Bakery all Malasadas are made to order, so they are served hot and fresh. At this point, clock started to be so late that we went back to our hostel to pack our bags and to prepare for continuing to Big Island the next day.

qandvictoria1476

qandvictoria1478

Duke Kahanamoku Statue
Kuhio Beach Park, Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Polynesian Hostel Beach Club
2584 Lemon Road, Honolulu, HI 96815

Duke’s Waikiki
Outrigger Waikiki Beach Resort, 2335 Kalakaua Avenue, Suite 116, Honolulu, HI 96815
Opening hours: breakfast buffet 7 am-10:30 am, lunch buffet 11:30 am-14:30 pm,
dinner 16:45 pm-22 pm, barefoot bar 23 pm-12 am.

Magic Island
Magic Island, Honolulu, HI 96815
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Hula at Kuhio Beach Hula Mound
Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815
Opening hours: Tuesdays, Thursdays and Saturdays 6:30 pm-7:30 pm.
Entrance fee: free.

Diamond Head
Diamond Head, Honolulu, HI 96815
Opening hours: Monday-Sunday 6 am-6 pm.
Entrance fees: walk-ins $1, cars $5.

Growler USA
449 Kapahulu Avenue, Suite 105, Honolulu, HI 96815
Opening hours: Sunday-Thursday 11 am-10 pm, Friday-Saturday 11 am-11 pm.

Leonard’s Bakery
933 Kapahulu Avenue, Honolulu, HI 96816
Opening hours: Sunday-Thursday 5:30 am-10 pm, Friday-Saturday 5:30 am-11 pm.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

SANTA CRUZ, CALIFORNIA

qandvictoria1464

qandvictoria1465

Santa Cruz och Santa Cruz Beach Boardwalk

Som jag berättade i förra inlägget så hade vi först tänkt att övernatta i Monterey, men på grund av en pågående Jazzfestival den helgen och att allt var fullbokat så blev vi tvungna att tänka om. Vi valde istället att övernatta i Santa Cruz som ligger cirka 70 kilometer norr om Monterey. Vi hade bokat två sängar vid HI Hostel Santa Cruz, ett alldeles ljuvligt hostell strax invid Santa Cruz Beach Boardwalk. Vi anlände sent på lördag kväll och hade på så vis tur med parkeringen. Eftersom hostellet ligger så pass nära stranden så kostar parkeringen därefter, men för vår del räckte det att köpa ett parkeringspass från hostellet för följande dag. Efter att vi hade checkat in så gick vi ut i jakt på mat och hamnade på hamburgerbaren 99 Bottles Of Beer On The Wall nära huvudgatan. Inte de bästa hamburgarna vi åt under resan, men det fick duga – där fanns i alla fall massor av ölsorter att välja mellan. Nästa morgon vaknade vi tidigt och checkade genast ut för att gå ner till stranden – och vilken strand dessutom! Santa Cruz Beach Boardwalk påminner väldigt mycket om Santa Monica Pier och Venice Beach Boardwalk, men personligen gillade jag Santa Cruz snäppet mera. Det kan ha varit på grund av vädret också, eftersom det här var den första varma dagen sedan vi lämnade Arizona. Efter lite sightseeing gick vi tillbaka till bilen för att byta om till simkläder och spenderade sedan resten av dagen på stranden. Alldeles ljuvligt varmt!

San José, California

Efter några timmar i Santa Cruz fortsatte vi vidare norrut mot San José – vårt sista stop innan vi skulle flyga vidare mot Hawaii! I San José övernattade vi på Alura Inn som finns alldeles invid San José flygplats, vilket var idealt för oss som skulle returnera bilen innan morgonflyget. Vi hade egentligen inga storslagna planer för San José, men vi passade i alla fall på att besöka Levi’s Stadium (SF Football Stadium) och SAP Center (Sharks Arena) när vi en gång var där. Tillbaka på hotellet packade vi om våra ryggsäckar och förberedde oss inför resans absoluta höjdpunkt, HAWAII!

qandvictoria1466

Santa Cruz and Santa Cruz Beach Boardwalk

As I already told you in my previous blogpost, we had first planned to stay in Monterey the following night, but because of the ongoing Jazzfestival and because everything was already fully booked, we had to rethink our plans. We chose to stay the night in Santa Cruz instead, which is situated about 70 kilometers north of Monterey. We had booked two beds at HI Hostel Santa Cruz, a really cozy hostel right next to Santa Cruz Beach Boardwalk. We arrived late on Saturday evening and were that way lucky with the parking. Since the hostel is so close to the beach, the parking also costs quite much, but it was enough for us to buy a parking pass from the hostel for the following day. After checking in to the hostel, we went out on the town to get some food, and we ended up on the hamburger bar 99 Bottles Of Beer On The Wall close to the main street. It was not the best burgers during the trip, but they were good enough – at least there was a lot of different beers to choose from. We woke up early the next morning and checked out from the hostel to go down to the beach – and what a beach! Santa Cruz Beach Boardwalk reminds a lot about Santa Monica Pier and Venice Beach Boardwalk, but personally I almost liked Santa Cruz more. It might have been because of the weather also, since this was the first warm day since we left Arizona. After some sightseeing we went back to the car to change into swimming clothes and then spent the rest of the day at the beach. Sooo nice!

San José, California

After a few hours in Santa Cruz we continued up north towards San José – our last stop before flying to Hawaii! In San José we stayed at Alura Inn right next to San José airport, which was ideal for us, since we were going to return the car before our morning flight. We didn’t really have any plans for San José, but at least we went to see Levi’s Stadium (SF Football Stadium) and SAP Center (Sharks Arena) once we were there. Back at the hotel, we repacked our bags and prepared for the absolute highlight of the trip, HAWAII!

qandvictoria1466b

HI Hostel Santa Cruz
321 Main St, Santa Cruz, CA 95060

Santa Cruz Beach Boardwalk
400 Beach Street, Santa Cruz, CA 95060
Opening hours: see more info http://beachboardwalk.com/hours .

99 Bottles Of Beer On The Wall
110 Walnut Ave, Santa Cruz, CA 95060
Opening hours: Monday-Thursday 11:30 am-1:30 am, Friday-Saturday 11:30 am-2 am, Sunday 11:30 am-12 am.

Alura Inn
1378 Oakland Road, San Jose, CA 95112


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

PACIFIC COAST HIGHWAY, CALIFORNIA

Vår planerade rutt

Efter fyra nätter i Santa Monica så hade vi Pacific Coast Highway att se fram emot de kommande fyra dagarna. Jag hade gjort en del research i förväg, och rekommendationerna är att stanna åtminstone två nätter längs rutten mellan Los Angeles och San Francisco. För att slippa stressa och köra långa sträckor så valde vi därför tre stopp längs vägen; Ventura, San Luis Obispo och Santa Cruz. Vi hade först tänkt övernatta i Monterey (jättepopulärt bland turister) den tredje natten, men eftersom det var helg och en pågående Jazzfestival i staden så var så gott som allt fullbokat. Nu i efterhand så var Santa Cruz definitivt det bästa valet för oss (underbar stad!), men skulle vi göra något annorlunda så skulle vi nog ha stannat någon annanstans än i San Luis Obispo den andra natten. Det finns så otroligt mycket att se längs sträckan San Luis Obispo och Santa Cruz att en dag knappt räckte till, medan sträckan mellan Ventura och San Luis Obispo var ganska innehållslös.

Our planned route

After four nights in Santa Monica we had Pacific Coast Highway to look forward to for the upcoming four days. I had done some research in beforehand, and the recommendations are to stay atleast two nights somewhere along the route between Los Angeles and San Francisco. To avoid any stress and driving long distances, we chose three stops along the way; Ventura, San Luis Obispo and Santa Cruz. We had first planned to stay in Monterey (really popular among tourists) the third night, but since it was weekend and an ongoing Jazz festival in the town, pretty much everything was fully booked. Now afterwards, Santa Cruz was definitely the best choice for us (wonderful city!), but if we would have done something differently, we would probably have stayed somewhere else than in San Luis Obispo the second night. There is so much to see on the route between San Luis Obispo and Santa Cruz that one day wasn’t really enough, while the route between Ventura and San Luis Obispo is quite dull.

qandvictoria1456c

qandvictoria1456

Från Santa Monica till Ventura

Vi valde att stanna vår första natt redan i Ventura (ungefär 100 km väster om Santa Monica), dels för att vi ville ha lite mera tid innan vi lämnade Santa Monica. Där övernattade vi på Pacific Inn Motel (har nu bytt namn till Motel 6 Ventura), ett motell med perfekt läge för oss som bara skulle köra igenom staden. Rummet var stort och verkligen jättefint, kanske till och med det finaste rummet vi hade under hela resan. På kvällen gick vi ut och åt på ett jättemysigt bryggeri vid namn Anacapa Brewing Company. Ventura centrum är ganska litet, men huvudgatan har en skön vibe som man inte hittar i storstäder som Los Angeles.

Från Ventura till San Luis Obispo

Innan vi anlände till SLO så passade vi på att besöka Santa Barbara och “California’s Little Denmark”, Solvang. Solvang är en liten stad som grundades av Danska bosättare vid början av 1900-talet och är idag känd för de danska bagerierna, småbutikerna och väderkvarnarna som finns längs med huvudgatorna i staden. Under tiden vi var där så ordnades det Solvang Danish Days, så staden var verkligen full av liv och rörelse! Vi anlände till San Luis Obispo tidigt på fredag eftermiddag och vi hann se en glimt av staden innan det blev mörkt. San Luis Obispo är känt för The 9 Sisters – en rad av vulkaner som startar i Morro Bay (Morro Rock) och som fortsätter inåt landet till SLO. Där finns också den välkända Bubblegum Alley, som man nästan är tvungen att se om man en gång befinner sig i området. I SLO hade vi bokat två sängar i ett 8 personers dorm på hostellet HI Hostel Obispo, ett urmysigt hostell i ett hus med viktoriansk stil. På grund av lite strul så blev vi dessutom uppgraderade till ett privatrum för samma pris, så lite tur hade vi i alla fall på vår sida.

From Santa Monica to Ventura

We chose to stay the first night already in Ventura (about 100 km west of Santa Monica), mostly because we wanted to have a bit more time before we left Santa Monica. We stayed at Pacific Inn Motel (has now changed name to Motel 6 Ventura), a motel with perfect location for us, who anyway were just passing through. The room was big and really nice, it was maybe even the nicest room we had during the whole trip. During the evening we went out to eat at a really cozy brewery called Anacapa Brewing Company. Ventura central is quite small, but the main street has a nice vibe, which you can’t find in big cities like Los Angeles.

From Ventura to San Luis Obispo

Before we arrived to SLO, we visited Santa Barbara and “California’s Little Denmark”, Solvang. Solvang is a small town founded by Danish settlers in the early 1900s and is today most known for the Danish bakeries, shops and windmills, which you can find along the main streets of the town. Solvang Danish Days was also held while we were there, so the town was really full of life and fun programs! We arrived to San Luis Obispo early Friday afternoon and we had time to get a glimps of the town before it got dark. San Luis Obispo is known for The 9 Sisters – a string of volcanoes that start in Morro Bay (Morro Rock) and move inland to SLO. There’s also the well known Bubblegum Alley, which you almost have to see once you’re in the area. In SLO we had booked two beds in an eight dorm room at HI Hostel Obispo, a really cozy hostel in a Victorian house. Because of a small mess-up, we also got an upgrade to a private room for the same price, so atleast we had some luck on our side.

qandvictoria1457

qandvictoria1458

qandvictoria1462

Från San Luis Obispo till San Simeon

Nästa morgon åt vi våra amerikanska pannkakor och checkade ut från vårt hostell. Redan då började vi förundra oss över den tjocka dimman som hade lagt sig över staden, men vi tänkte inte mera på det och körde vidare på vårt äventyr. Vi besökte Bubblegum Alley innan vi lämnade SLO och fortsatte sedan vidare igenom Morro Bay, Cayucos, Cambria och San Simeon. I San Simeon hade vi två stopp; Piedras Blancas (känt för mängden sjöelefanter som ligger på stranden) och Sebastian’s General Store. Från Piedras Blancas kunde man fortsättningsvis se ett tjockt dimmtäcke längs med kustremsan, och vi började redan då ana vad vi hade att vänta oss längs med denna drömlika sceniska rutt. Vi bestämde oss för att luncha på Sebastian’s General Store i hopp om att dimman skulle hinna lägga sig innan vi fortsatte. Tja, vad kan jag säga, det gjorde den ju tyvärr inte. Så den här magiska rutten, som till och med amerikanerna pratar och drömmer om, fick vi uppleva och se genom ett tjockt täcke av dimma. Än en gång fick vi inse att det inte alltid blir så som man har tänkt sig när man är ute och reser!

From San Luis Obispo to San Simeon

The next morning we ate our American pancakes and checked out from our hostel. Already then we were starting to wonder about the thick fog that had settled over the city, but we didn’t think more about it and continued on our adventure. We visited Bubblegum Alley before we left SLO and continued driving through Morro Bay, Cayucos, Cambria and San Simeon. In San Simeon we had two stops; Piedras Blancas (known for the amount of elephant seals that lay on the beach) and Sebastian’s General Store. From Piedras Blancas we could still see the thick layer of fog continuing along the cost, so then we started to realize what we could expect from this dreamlike scenic route. We decided to have lunch at Sebastian’s General Store, hoping that the fog would go away before continuing our drive. Well, what can I say, unfortunately it didn’t. So this magical route, which even Americans talk and dream about, we experienced through a thick layer of fog. Yet again , we got to realize that it doesn’t always go the way you plan when you’re out traveling!

qandvictoria1460

qandvictoria1459

Från San Simeon till Monterey

På grund av dimman blev vi tvungna att skippa många av de planerade sevärdheterna, men jag fick i alla fall se Bixby Bridge! Vi stannade ganska många gånger längs vägen för att blicka ut över vägkanten, men höjdpunkten var nog att se denna otroligt vackra bro. Under sensommaren pågick det dessutom flera naturbränder i området som vi nu körde igenom och det syntes längs med stora delar av rutten. Småvägarna var avstängda och det fanns varningsskyltar som varnade för kommande tänkbara bränder. Det var ganska spännande att köra där, eftersom man egentligen inte kunde veta i förväg om man skulle bli tvungen att svänga om efter nästa kurva. Området kring Big Sur var, i vilket fall som helst, helt spektakulärt! Det var otroligt vackra naturområden som vi fick köra igenom och vägarna följde tight längs med bergsklipporna – absolut värt resan! Slutligen anlände vi till Carmel-by-the-Sea och Monterey, som egentligen var slutet på den här etappen. Där spenderade vi resten av kvällen innan vi fortsatte vidare till Santa Cruz för natten. Vi såg de mest populära ställena, såsom The Cottage of Sweets i Carmel-by-the-Sea och Cannery Row och Lover’s Point i Monterey. En riktig fin körrutt, trots tidsbegränsningen och den tjocka dimman som vi hamnade ut för längs så gott som hela vägen!

From San Simeon to Monterey

Because of the fog, we had to skip many of our planned sights, but atleast I got to see Bixby Bridge! We stoped quite many times along the way to take in the view, but the highlight was to see this incredibly beautiful bridge. Also, during late summer, there was a lot of nature fires around the areas we were now driving in, and you could actually see that along big parts of the route. Smaller roads were closed and there was warning signs which warned passerbys for upcoming possible fires. It was quite exciting to drive there, since you didn’t know in beforehand if you would have to turn around in the next turn. The area around Big Sur was, in any case, really spectacular! It was so incredibly beautiful nature which we got to drive through and the roads followed the mountains tightly – absolutely worth the trip! Finally we arrived to Carmel-by-the-Sea and Monterey, which kind of was the end of our route. We spent the rest of the evening there before we continued towards Santa Cruz for the night. We saw the most popular spots, such as The Cottage of Sweets in Carmel-by-the-Sea and Cannery Row and Lover’s Point in Monterey. It was a really beautiful route, even though we had such a tight schedule and even if we had to deal with the thick fog almost the whole way!

qandvictoria1461

Pacific Inn Motel Ventura
350 E Thompson Blvd, Ventura, CA 93001

Anacapa Brewing Company
472 E Main St, Ventura, CA 93001
Opening hours: Sunday-Thursday 11:30 am-10 pm, Friday-Saturday 11:30 am-12 am.

HI Hostel Obispo
1617 Santa Rosa St, San Luis Obispo, CA 93401

Bubblegum Alley
733.5 Higuera St, San Luis Obispo, CA 93401
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Elephant Seal Vista Point
Directions: From Hearst Castle, drive north along California Highway 101 for approximately 4 miles, and park in the beach parking lot.
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Sebastian’s General Store
442 Slo San Simeon Rd, San Simeon, CA 93452
Opening hours: Tuesday-Sunday 11 am-4 pm.

Bixby Creek Bridge
CA-1, Monterey, CA 93940
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Cottage of Sweets
Ocean Ave, Carmel-By-The-Sea, CA 93923
Opening hour: Monday–Thursday 10 am–8 pm, Friday–Saturday 10 am–9 pm.

Cannery Row
Cannery Row, Monterey, CA 93940
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.

Lovers Point Park
Ocean View Blvd & 17th St, Pacific Grove, CA 93950
Opening hours: 24/7.
Entrance fee: free.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi